Tražilica


2. Korincanima 13. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
2. Korincanima 13,1Ovo treći put idem ka vama; u ustima dva ili tri svjedoka ostaće svaka riječ.
2. Korincanima 13,2Naprijed kazah i naprijed govorim kako u vas bivši drugi put, i sad ne budući kod vas pišem onima koji su prije sagriješili i svima ostalima da ako dođem opet neću poštedjeti.
2. Korincanima 13,3Jer tražite da iskušate Hrista što u meni govori, koji među vama nije slab, nego je silan među vama.
2. Korincanima 13,4Jer ako i raspet bi po slabosti, ali je živ po sili Božijoj; jer smo i mi slabi u njemu, ali ćemo biti živi s njim silom Božijom među vama.
2. Korincanima 13,5Sami sebe okušajte jeste li u vjeri, sami sebe ogledajte. Ili ne poznajete sebe da je Isus Hristos u vama? već ako da u čemu nijeste valjani.
2. Korincanima 13,6A nadam se da ćete poznati da mi nijesmo nevaljani.
2. Korincanima 13,7A molimo se Bogu da vi ne činite nikakva zla, ne da se mi valjani pokažemo, nego da vi dobro činite, a mi kao nevaljani da budemo.
2. Korincanima 13,8Jer ništa ne možemo na istinu nego za istinu.
2. Korincanima 13,9Jer se radujemo kad mi slabimo a vi jačate. A zato se i molimo Bogu, za vaše savršenstvo.
2. Korincanima 13,10Zato, ne budući kod vas, pišem ovo da kad dođem ne učinim bez šteđenja po vlasti koju mi je Gospod dao na popravljanje a ne na raskopavanje.
2. Korincanima 13,11A dalje, braćo, radujte se, savršujte se, utješavajte se, jednako mislite, mir imajte: i Bog ljubavi i mira biće s vama.
2. Korincanima 13,12Pozdravite jedan drugoga cjelivom svetijem. Pozdravljaju vas svi sveti.
2. Korincanima 13,13Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista i ljubav Boga i oca i zajednica svetoga Duha sa svima vama. Amin.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje