Tražilica


Propovjednik 2. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Propovjednik 2,1Ja rekoh u srcu svom: daj da te okušam veseljem; uživaj dobra. Ali gle i to bješe taština.
Propovjednik 2,2Smijehu rekoh: luduješ; i veselju: šta to radiš?
Propovjednik 2,3Razmišljah u srcu svom da puštam tijelo svoje na piće, i srcem svojim upravljajući mudro da se držim ludosti dokle ne vidim šta bi dobro bilo sinovima ljudskim da čine pod nebom dok su živi.
Propovjednik 2,4Velika djela učinih: sazidah sebi kuće, nasadih sebi vinograde;
Propovjednik 2,5Načinih sebi vrtove i voćnjake, i nasadih u njima svakojakih drveta rodnijeh;
Propovjednik 2,6Načinih sebi jezera vodena da zaljevam iz njih šumu gdje rastu drveta;
Propovjednik 2,7Nabavih sebi sluga i sluškinja, i imah sluga rođenijeh u kući mojoj; i imah goveda i ovaca više od svijeh koji biše prije mene u Jerusalimu;
Propovjednik 2,8Također nakupih sebi srebra i zlata i zaklada od careva i zemalja; nabavih sebi pjevača i pjevačica i milina ljudskih, i sprava muzičkih svakojakih.
Propovjednik 2,9I tako postah veći i silniji od svijeh koji biše prije mene u Jerusalimu; i mudrost moja osta sa mnom.
Propovjednik 2,10I što god željahu oči moje, ne branjah im niti ukraćivah srcu svojemu kakoga veselja, nego se srce moje veseljaše sa svakoga truda mojega, i to mi bijaše dio od svakoga truda mojega.
Propovjednik 2,11A kad pogledah na sva djela svoja što uradiše ruke moje, i na trud kojim se trudih da uradim, gle, sve bješe taština i muka duhu, i nema koristi pod suncem.
Propovjednik 2,12Tada se obratih da vidim mudrost i ludost i bezumlje, jer šta bi činio čovjek koji bi nastao poslije cara? što je već učinjeno.
Propovjednik 2,13I vidjeh da je bolja mudrost od ludosti, kao što je bolja svjetlost od mraka.
Propovjednik 2,14Mudri ima oči u glavi, a bezumni ide po mraku; ali također doznah da jednako biva svjema.
Propovjednik 2,15Zato rekoh u srcu svom: meni će biti kao bezumniku što biva; šta će mi dakle pomoći što sam mudar? I rekoh u srcu svom: i to je taština.
Propovjednik 2,16Jer se neće spominjati mudrac kao ni bezumnik dovijeka; jer što sada jest, sve se zaboravlja poslije, i mudrac umire kao i bezumnik.
Propovjednik 2,17Zato mi omrze život, jer mi nije milo što biva pod suncem, jer je sve taština i muka duhu.
Propovjednik 2,18I omrze mi sav trud moj oko kojega se trudih pod suncem, jer ću ga ostaviti čovjeku koji će nastati nakon mene.
Propovjednik 2,19I ko zna hoće li biti mudar ili lud? i opet će biti gospodar od svega truda mojega oko kojega se trudih i mudrovah pod suncem. I to je taština.
Propovjednik 2,20Zato dođoh na to da mi srce izgubi nadanje o svakom trudu oko kojega se trudih pod suncem.
Propovjednik 2,21Jer ima ljudi koji se trude mudro i razumno i pravo, pa to ostavljaju u dio drugome koji se nije trudio oko toga. I to je taština i veliko zlo.
Propovjednik 2,22Jer šta ima čovjek od svega truda svoga i od muke srca svoga, koju podnosi pod suncem?
Propovjednik 2,23Jer su svi dani njegovi muka a poslovi njegovi briga; ni noću se ne odmara srce njegovo. I to je taština.
Propovjednik 2,24Nije li dakle dobro čovjeku da jede i pije i da gleda da mu je duši dobro od truda njegova? Ja vidjeh i to da je iz ruke Božije.
Propovjednik 2,25Jer ko je jeo i uživao više nego ja?
Propovjednik 2,26Jer čovjeku koji mu je po volji daje mudrost i razum i radost, a grješniku daje muku da sabira i skuplja da da onome koji je po volji Bogu. I to je taština i muka duhu.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje