Tražilica


Rimljanima 4. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Rimljanima 4,1Šta ćemo dakle reći za Avraama, oca svojega, da je po tijelu našao?
Rimljanima 4,2Jer ako se Avraam djelima opravda, ima hvalu, ali ne u Boga.
Rimljanima 4,3Jer šta govori pismo? Vjerova Avraam Bogu, i primi mu se u pravdu.
Rimljanima 4,4A onome koji radi ne broji se plata po milosti nego po dugu.
Rimljanima 4,5A onome koji ne radi a vjeruje onoga koji pravda bezbožnika, prima se vjera njegova u pravdu.
Rimljanima 4,6Kao što i David govori da je blago čovjeku kome Bog prima pravdu bez djela zakona:
Rimljanima 4,7Blago onima koji se oprostiše bezakonja, i kojima se grijesi prikriše.
Rimljanima 4,8Blago čovjeku kome Gospod ne prima grijeha.
Rimljanima 4,9Ovo dakle blaženstvo ili je u obrezanju ili u neobrezanju? Jer govorimo da se Avraamu primi vjera u pravdu.
Rimljanima 4,10Kako mu se dakle primi? ili kad je bio u obrezanju ili neobrezanju? Ne u obrezanju nego u neobrezanju.
Rimljanima 4,11I primi znak obrezanja kao pečat pravde vjere koju imaše u neobrezanju, da bi bio otac sviju koji vjeruju u neobrezanju; da se i njima primi u pravdu;
Rimljanima 4,12I da bi bio otac obrezanja ne samo onima koji su od obrezanja, nego i onima koji hode po stopama vjere koja bješe u neobrezanju oca našega Avraama.
Rimljanima 4,13Jer obećanje Avraamu ili sjemenu njegovu da bude našljednik svijetu ne bi zakonom nego pravdom vjere.
Rimljanima 4,14Jer ako su našljednici oni koji su od zakona, propade vjera, i pokvari se obećanje.
Rimljanima 4,15Jer zakon gradi gnjev; jer gdje nema zakona nema ni prijestupa.
Rimljanima 4,16Zato od vjere da bude po milosti da obećanje tvrdo ostane svemu sjemenu, ne samo koji je od zakona nego i koji je od vjere Avraama, koji je otac svima nama,
Rimljanima 4,17(Kao što stoji napisano: postavih te oca mnogijem narodima) pred Bogom kome vjerova, koji oživljuje mrtve, i zove ono što nije kao ono što jest:
Rimljanima 4,18On vjerova na nad kad se nije bilo ničemu nadati da će on biti otac mnogijem narodima, kao što mu bješe rečeno: tako će biti sjeme tvoje.
Rimljanima 4,19I ne oslabivši vjerom ne pogleda ni na svoje već umoreno tijelo, jer mu bješe negdje oko sto godina, ni na mrtvost Sarine materice.
Rimljanima 4,20I za obećanje Božije ne posumnja se nevjerovanjem, nego ojača u vjeri, i dade slavu Bogu.
Rimljanima 4,21I znadijaše jamačno da što obeća kadar je i da učini.
Rimljanima 4,22Zato se i primi njemu u pravdu.
Rimljanima 4,23Ali nije pisano za njega jednoga samo da mu se primi,
Rimljanima 4,24Nego i za nas, kojima će se primiti ako vjerujemo onoga koji vaskrse Isusa Hrista Gospoda našega iz mrtvijeh,
Rimljanima 4,25Koji se predade za grijehe naše, i ustade za opravdanje naše.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje