Biblija

Tražilica

Traženi izraz:
Usporedni prikaz svih prijevoda
Ivan Šarić
Jeruzalemska Biblija
Tomislav Dretar
Daničić-Karadžić (srpski)

Pretraživač pronalazi sve riječi koje u sebi sadrže traženi pojam. Npr. ako tražite riječ život, pretrživač će izlistati i tekstove koji zadrže riječi životni, životodavna i sl. Da biste pronašli samo one tekstove koji sadrže konkretno riječ život, onda u polje za upis tražene riječi upišite razmaknicu (život ). Ovo možete upotrijebiti i na početku riječi.

Svi ponuđeni prijevodi Biblije dolaze bez deuterokanonskih i apokrifnih knjiga.

Ukoliko želite čitati Bibliju, možete odabrati jedan od ponuđenih prijevoda:

Usporedni prikaz | Ivan Šarič | Jeruzalemska Biblija | Tomislav Dretar | Daničić-Karadžić (srpski)