Tražilica


Postanak 13. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Postanak 13,1Tako otide Abram iz Egipta prema Negebu, on i žena njegova i sve, štogod je imao, i Lot s njim.
Postanak 13,2A bio je Abram vrlo bogat stokom, srebrom i zlatom.
Postanak 13,3Iz Negeba pođe od mjesta do mjesta sve do Betela, do mjesta, gdje mu je prije bio šator, između Betela i Aja,
Postanak 13,4Do mjesta, gdje je prije bio načinio žrtvenik; i tamo prizva Abram ime Gospodnje.
Postanak 13,5A i Lot, koji je išao s Abramom, imao je ovaca, goveda i šatora.
Postanak 13,6I tako im nije bilo dosta zemlje, da ostanu zajedno, jer je blago njihovo bilo tako veliko, da nijesu mogli ostati zajedno.
Postanak 13,7I nasta svađa među pastirima stada Abramova i pastirima stada Lotova; a uz to su tada prebivali još i Kanaanci i Perizeji u zemlji.
Postanak 13,8Zato reče Abram Lotu: "Neka ne bude svađe između mene i tebe, između mojih i tvojih pastira; jer braća smo.
Postanak 13,9Nije li sva zemlja pred tobom? Odijeli se radije od mene! Ako ćeš ti nalijevo, ja idem nadesno; ako li ćeš ti nadesno, ja idem nalijevo."
Postanak 13,10I Lot podiže oči svoje i vidje, da je sav kraj na Jordanu posve natopljen - Gospod naime nije bio još zatro Sodomu i Gomoru - kao vrt Gospodnji, kao zemlja egipatska, sve do Soara.
Postanak 13,11I Lot izabra sebi sav kraj na Jordanu; i potom Lot otide na istok; tako se razdijeliše jedan od drugoga.
Postanak 13,12Abram je ostao u zemlji kanaanskoj. Lot se je nastanio u mjestima kraja na Jordanu i razapeo šatore svoje sve do Sodome.
Postanak 13,13A ljudi u Sodomi bili su nevaljani i ogriješili su se veoma pred Gospodom.
Postanak 13,14A Gospod reče Abramu, pošto se bio Lot odijelio od njega: "Podigni oči svoje i pogledaj s mjesta, gdje stojiš, prema sjeveru, jugu, istoku i zapadu;
Postanak 13,15Jer svu zemlju, što je vidiš, dat ću tebi i potomstvu tvojemu zauvijek.
Postanak 13,16I učinit ću, da potomstva tvojega bude kao praha na zemlji. Ako tko mogne izbrojiti prah na zemlji, moći će tada izbrojiti i potomstvo tvoje.
Postanak 13,17Ustani i prođi zemlju u dužinu i u širinu, jer ću je dati tebi."
Postanak 13,18I Abram diže šatore svoje i nastani se uz hrastove Mamre, što su kod Hebrona, i tu podiže žrtvenik Gospodu.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje