Tražilica


Izaija 39. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izaija 39,1U ono vrijeme kralj babilonski Merodak-Baladan, sin Baladanov, posla Ezekiji pismo s darovima. On je naime bio čuo, da je bio bolestan i opet ozdravio.
Izaija 39,2Ezekija se obradova tome i pokaza im skladište svoje, srebro i zlato, mirise i skupocjeno ulje, svu oružnicu svoju i sve, što se nalazilo u riznicama. Ne osta ništa u palači njegovo; i u svemu području gospodstva njegova, da im ne pokaza Ezekija.
Izaija 39,3I dođe prorok Izaija kralju Ezekiji i upita ga: "Što su htjeli ti ljudi i odakle su došli k tebi " Ezekija odgovori: "Iz daleke zemlje došli su k meni, iz Babilona."
Izaija 39,4Onaj upita dalje: "Što su vidjeli u tvojoj palači?" Ezekija odgovori: "Vidjeli su sve, što ima u mojoj palači. Nije ostalo ništa u riznicama mojim da im nijesam pokazao."
Izaija 39,5Tada reče Izaija Ezekiji: "Čuj riječ Gospoda nad vojskama:
Izaija 39,6'Doći će vrijeme, kad će se odvući u Babilon sve, što se nalazi u palači tvojoj, što su skupili oci tvoji do današnjega dana, ništa neće preostati, veli Gospod,
Izaija 39,7I od tvojih vlastitih sinova što će ti se još roditi, uzete neke, da vrše sobarske službe u palači kralja babilonskoga."
Izaija 39,8Ezekija odgovori Izaiji: "Riječ Gospodnja, koju si mi navijestio, prava je"; mislio je naime: "Dok živim, vladat će mir i sigurnost."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje