Tražilica


Ezekiel 32. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ezekiel 32,1U dvanaestoj godini, u dvanaestom mjesecu, prvi dan toga mjeseca dođe mi riječ Gospodnja ovako govoreći:
Ezekiel 32,2"Sine čovječji, izdigni tužaljku za faraonom, kraljem egipatskim, i reci mu: 'Laviću među narodima, ti si bio i propao! A bio si ipak kao krokodil u moru: štrcao si vodu iz nozdrva svojih, mutio si vodu nogama svojim, ritao si se na valove njezine.
Ezekiel 32,3Ovako veli svemogući Gospod: 'Razapet ću mrežu svoju nad tobom s četom mnogih naroda, koji te izvlače lovnom mrežom mojom.
Ezekiel 32,4Bacit ću te tada na zemlju, krhnut ću te na tvrdu zemlju. Pustit ću sve ptice nebeske da sjedaju na te i nasitit ću tobom životinje sa sve zemlje.
Ezekiel 32,5Donijet ću meso tvoje na gore i napunit ću doline strvinom tvojom.
Ezekiel 32,6Napojit ću zemlju krvlju tvojom do na gore. Korita će riječna biti puna tebe.
Ezekiel 32,7Kad se ti ugasiš, zastrijet ću nebo, i zvijezde ću njegove pomračiti. Sunce ću zastrijeti oblacima, i mjesec neće više svijetliti svjetlošću svojom.
Ezekiel 32,8Sva ću svjetila na nebu pomračiti za tobom i razastrijet ću tamu nad zemljom tvojom, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 32,9Ustrašit ću mnoge narode, kada donesem među narode tvoje pobijene, u zemlje, kojih ne poznaš.
Ezekiel 32,10Mnoge ću narode zbog tebe grozom napuniti. Kraljevi će se njihovi zgroziti od tebe, kad mahnem mačem svojim pred očima njihovim. Svi će svaki čas drhtati za svoj život na dan tvojega pada.
Ezekiel 32,11Jer ovako veli svemogući Gospod: 'Mač kralja babilonskoga doći će na te.
Ezekiel 32,12Mačem ratnika srušit ću veliki narod tvoj, jer su oni najljući među narodima Oni će poharati sjaj Egipta. Sve će mnoštvo njegovo propasti.
Ezekiel 32,13Potrt ću svu stoku njegovu pokraj mnogih voda. Neće ih više mutiti noga čovječja, niti će ih mutiti papak kakve životinje.
Ezekiel 32,14Tada ću razbistriti vode njihove i učinit ću da teku rijeke njihove kao ulje, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 32,15Kad učinim pustinjom Egipat, kad opusti zemlja, hude bez svega što je u njoj, kad pobijem sve stanovnike njezine, tada će im biti jasno, da sam ja Gospod.
Ezekiel 32,16Ovo je tužaljka, što će se zapjevati, i kćeri će je narodne pjevati. Pjevat će je nad Egiptom i nad mnogim narodom njegovim", govori svemogući Gospod.
Ezekiel 32,17U dvanaestoj godini, u prvom mjesecu, petnaesti dan toga mjeseca dođe mi riječ Gospodnja ovako govoreći:
Ezekiel 32,18"Sine čovječji, započni tužaljku za mnogim narodom Egipta i opjevaj njegov i silnih naroda silazak u podzemni svijet, k onima, koji su sišli u jamu!
Ezekiel 32,19Od koga si u čem ljepši? Siđi i spavaj s neobrezanima!
Ezekiel 32,20Oni će pasti posred pobijenih mačem. Mač je već dat: privucite Egipat i sve mnoštvo njegovo!
Ezekiel 32,21Vođe ratnika govorit će ispred carstva mrtvih njemu s pomoćnicima njegovim: "Oni su sišli, oni tu leže, neobrezani, mačem pobijeni."
Ezekiel 32,22Ondje je Asirija i četa njegova i okolo groba njegova. Svi su pobijeni, pali od mača.
Ezekiel 32,23Grobovi njegovi leže u dnu najdubljem. Četa, njegova leži okolo groba njegova. Svi su pobijeni, pali od mača, oni, koji su nekoć zadavali strah u zemlji živih.
Ezekiel 32,24Ondje je Elam i sve mnoštvo njegovo okolo groba njegova. Svi su pobijeni, pali od mača, koji su neobrezani sišli u podzemni svijet, koji su nekoć zadavali strah u zemlji živih i sada nose sramotu svoju s onima, koji su sišli u jamu.
Ezekiel 32,25Usred pobijenih namjestili su postelju njemu sa svim mnoštvom njegovim. Grobovi su njihovi okolo njega. Svi su neobrezani, pobijeni mačem; jer su zadavali strah u zemlji živih. Sada nose sramotu svoju s onima, koji su sišli u jamu; metnuti su usred pobijenih.
Ezekiel 32,26Ondje je Mešek i Tubal i sve mnoštvo njihovo. Grobovi su njihovi okolo njih. Svi su neobrezani, pali od mača, oni, koji su nekoć zadavali strah u zemlji živih.
Ezekiel 32,27Oni re leže s junacima, koji su pali u davnoj davnini, koji su sišli u svijet mrtvih u ratnoj spremi svojoj, kojima su metnuti pod glavu mačevi njihovi krivnja je njihova na kostima njihovim, jer je strah od tih junaka bio vladao u zemlji živih.
Ezekiel 32,28I ti ćeš biti satrven usred neobrezanih i spavat ćeš s pobijenima mačem.
Ezekiel 32,29Ondje je Edom, kraljevi njegovi i svi knezovi njegovi, koji su unatoč junaštvu svojemu metnuti među pobijene mačem. Oni leže sad s neobrezanima i s onima, koji su sišli u jamu.
Ezekiel 32,30Ondje su svi knezovi sjevera i svi Sidonci koji su sišli k pobijenima, pobijeni unatoč strahovitosti svojoj. Oni su osramoćeni unatoč junaštvu svojemu. Sad leže ondje, neobrezani, s pobijenima mačem i nose sramotu svoju s onima, koji su sišli u jamu.
Ezekiel 32,31Njih će vidjeti faraon i utješit će se nad svim mnogim narodom svojim. Mačem je pobijen faraon sa svim narodom svojim, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 32,32'Jer je zadavao strah u zemlji živih. Zato će se metnuti usred neobrezanih, s ubijenima mačem, faraon i sav mnogi narod njegov'", govori svemogući Gospod.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje