Tražilica


Jona 3. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Jona 3,1Opet dođe riječ Gospodnja Joni:
Jona 3,2"Ustani, idi u Ninivu, grad veliki, i drži mu propovijed, koju sam ti naložio!"
Jona 3,3Jona ustade i otide u Ninivu po naputku Gospodnjem. Niniva je bila nekoć grad silno velik, tri dana hoda dug.
Jona 3,4Jona poče dakle ići u grad jedan dan hoda, i propovijedao je: "Još četrdeset dana, i Niniva će propasti!"
Jona 3,5Ninivljani povjerovaše Bogu, oglasiše post i obukoše se, veliki i mali, u pokorničke haljine.
Jona 3,6Vijest o tom doprije i do kralja u Ninivi. Tada on ustade sa svojega prijestolja, skide sa sebe svoj plašt, zamota se u pokorničku haljinu i sjede u pepeo.
Jona 3,7Onda dade oglasiti u Ninivi: "Zapovijed kralja i njegovih knezova: Ljudi i životinje, goveda i ovce ne smiju okusiti ništa! Ne smiju ići na pasište i na pojište,
Jona 3,8Nego se moraju - čovjek i stoka - pokriti haljinama žalosti! Neka se glasno zaziva Bog, i neka se svaki okani svojega zla puta i opakoga djela svojih ruku!
Jona 3,9Možda se opet umilostivi Bog i odustane od ljutoga gnjeva svojega, tako da ipak ne izginemo."
Jona 3,10Kada Bog vidje djela njihova, da se naime okaniše svojega zla puta, tada se sažali Bogu zbog nesreće, kojom im je bio zaprijetio, i ne učini je.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje