Tražilica


Zaharija 2. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Zaharija 2,1Opet sam podigao oči svoje i gledao. Gle, bio je tu čovjek, u čijoj je ruci bilo mjeračko uže.
Zaharija 2,2Upitao sam: "Kamo ideš?" Odgovori mi: "Hoću da izmjerim Jerusalem i da vidim, kolika mu je širina i kolika mu je dužina."
Zaharija 2,3I gle, anđeo, koji je govorio s mnom, izađe, i drugi anđeo dođe mu u susret.
Zaharija 2,4Ovaj mu reče: "Idi brzo i reci mladome tamo čovjeku: 'Jerusalem će se naseliti kao otvoren grad zbog mnoštva ljudi i stoke u njemu.
Zaharija 2,5Ja ću mu sam', govori Gospod, 'biti zid ognjen unaokolo i u njemu ću pokazati slavu svoju.'"
Zaharija 2,6"Ustanite, ustanite! Bježite iz zemlje sjeverne!" govori Gospod. "Jer sam vas razasuo u četiri vjetra nebeska", govori Gospod.
Zaharija 2,7"Ustani, Sione, koji sjediš kod kćeri babilonske, spasi se!"
Zaharija 2,8Jer ovako veli Gospod nad vojskama: "Za slavom poslao me je k narodima neznabožačkim, koji su vas oplijenili. Jest, tko dirne u vas, dirnuo je u zjenicu oka mojega.
Zaharija 2,9Jer evo, ja ću zamahnuti rukom svojom na njih, da postanu plijen slugama svojim." Tada će spoznati, da me je poslao Gospod nad vojskama.
Zaharija 2,10"Raduj se i veseli se, kćeri sionska, jer evo, ja dolazim i stanovat ću u tvojoj sredini", govori Gospod.
Zaharija 2,11"I mnogi će narodi u onaj dan pristati uz Gospoda i pripadat će mojemu narodu, i ja ću stanovati u tvojoj sredini." Tada ćeš spoznati, da me je poslao k tebi Gospod nad vojskama.
Zaharija 2,12I Gospod će zaposjesti Judu kao svoj dio na svetome tlu i opet će izabrati Jerusalem.
Zaharija 2,13Sav svijet neka bude tih pred Gospodom! Jer On ustaje iz svetoga stana svojega.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje