Tražilica


Ivan 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ivan 8,1A Isus otide na Maslinsku goru.
Ivan 8,2Rano ujutro dođe opet u hram. Sav narod pohrli k njemu. On sjede i uze ih učiti.
Ivan 8,3Tada književnici i farizeji dovedoše ženu zatečenu u preljubi, postaviše je na sredinu
Ivan 8,4I rekoše mu: "Učitelju, ova je žena sada zatečena u preljubi.
Ivan 8,5Mojsije nam je zapovjedio u zakonu, da takve kamenujemo. A ti što veliš?"
Ivan 8,6Ovim pitanjem htjedoše ga, kušati, da bi ga mogli optužiti. Isus se nagnu dolje i uze pisati prstom po zemlji.
Ivan 8,7Kad su ga jednako pitali, uspravi se i reče im: "Tko je među vama bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju!"
Ivan 8,8I opet se sagnu i pisao je po zemlji.
Ivan 8,9Kad su čuli odgovor, stadoše izlaziti jedan za drugim počevši d starješina. I ostade Isus sam sa ženom, koja je stajala na sredini.
Ivan 8,10Isus se uspravi i upita: "Ženo, gdje su oni koji su te tužili? Nitko te ne osudi?"
Ivan 8,11Ona odgovori: "Nitko, Gospodine!" Tada reče Isus: "Ni ja te neću osuditi. Idi, i od sada više ne griješi!"
Ivan 8,12Isus im dalje reče: "Ja sam svjetlost svijeta. Tko ide za mnom, ne hoda u tmini, nego će imati svjetlost života."
Ivan 8,13Tada mu rekoše farizeji: "Ti sam za sebe svjedočiš. Svjedočanstvo tvoje nije istinito."
Ivan 8,14Isus im reče: "Ako ja i svjedočim sam za sebe, istinito je svjedočanstvo moje, jer znam, odakle dođoh i kamo idem. A vi ne znate, odakle dolazim i kamo idem.
Ivan 8,15Vi sudite po vanjštini, ja ne sudim nikome.
Ivan 8,16I ako sudim ja, sud je moj istinit, jer nijesam sam, nego ja i Otac, koji me posla.
Ivan 8,17U zakonu vašem stoji pisano, da je svjedočanstvo dvojice ljudi istinito.
Ivan 8,18Ja sam, koji svjedočim sam za sebe, i Otac, koji me posla, svjedoči za mene."
Ivan 8,19Tada ga upitaše: "Gdje je Otac tvoj?" Isus odgovori: "Vi ne poznajete ni mene ni Oca mojega. Kad biste poznavali mene, poznavali biste i Oca mojega."
Ivan 8,20Ove riječi reče on kod riznice, kad je učio u hramu. I nitko ga ne uhvati; jer još nije bio došao čas njegov.
Ivan 8,21Nadalje im On reče: "Ja idem. Tražit ćete me i umrijet ćete u svojemu grijehu. Kamo ja idem, vi ne možete doći."
Ivan 8,22Tada rekoše Židovi: "Da se neće sam ubiti, jer reče: "Kamo ja idem, vi ne možete doći?"
Ivan 8,23On im reče: "Vi ste odozdo, ja sam odozgo; vi ste od ovoga svijeta, ja nijesam od ovoga svijeta.
Ivan 8,24Rekoh vam: "Umrijet ćete u grijehima svojim, jer ako ne uzvjerujete, da sam ja, umrijet ćete u grijehima svojim."
Ivan 8,25Tada ga upitaše: "Tko si ti?" Isus im odgovori: "Početak, koji vam i govorim.
Ivan 8,26Mnogo imam o vama govoriti i suditi, ali onaj, koji me posla, istinit je, i ja ono govorim svijetu, što sam čuo od njega."
Ivan 8,27Oni ne opaziše, da im je govorio o Ocu.
Ivan 8,28Isus nastavi: "Kad podignete Sina čovječjega, onda ćete upoznati, da sam ja, i da ništa sam od sebe ne činim, nego onako govorim, kako me nauči Otac moj.
Ivan 8,29Onaj, koji me posla, s menom je. On me ne ostavi sama, jer ja svagda činim, što je njemu ugodno."
Ivan 8,30Kad je ovo govorio, mnogi vjerovaše u njega.
Ivan 8,31Tada Isus reče onim zidovima, koji vjerovaše u njega: "Ako vi ustrajete u mojoj nauci, zaista ćete biti učenici moji.
Ivan 8,32Tada ćete upoznati istinu, i istina će vas osloboditi."
Ivan 8,33Odgovoriše mu: "Mi smo djeca Abrahamova i nikome nijesmo robovali nikad. Kako ti veliš: "Bit ćete slobodni?"
Ivan 8,34Isus im reče: "Zaista, zaista, kažem vam: "Tko čini grijeh, rob je grijehu.
Ivan 8,35Rob ne ostaje zauvijek u kući, sin ostaje zauvijek.
Ivan 8,36Ako vas dakle Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni.
Ivan 8,37Znam, da ste djeca Abrahamova. Ali gledate da me ubijete; jer se moja riječ vas ne prima,
Ivan 8,38Ja govorim, što sam vidio u Oca svojega; i vi činite, što ste čuli od oca svojega."
Ivan 8,39Odgovoriše mu: "Otac je naš Abraham." Isus im reče: "Ako ste djeca Abrahamova, onda činite i djela Abrahamova!
Ivan 8,40Ali vi sad gledate da ubijete mene, čovjeka, koji sam vam govorio istinu, koju sam čuo od Boga. Tako Abraham nije činio.
Ivan 8,41Vi činite djela oca svojega." Tada mu rekoše: "Mi nijesmo rođeni od preljubočinstva, jednoga oca imamo, Boga."
Ivan 8,42Isus im reče: "Kad bi Bog bio vas otac, vi biste ljubili mene; jer ja od Boga izađoh i dođoh. Ne dođoh sam od sebe, nego me on posla.
Ivan 8,43Zašto ne razumijete govora mojega? Jer ne možete riječi moje da slušate.
Ivan 8,44Vi imate đavla za oca i hoćete da činite po željama oca svojega, On je bio krvnik ljudi od početka. On nije bio utvrđen u istini jer nema istine u njemu. Kad govori laž, od svojega govori, jer je lažac i otac laži.
Ivan 8,45Jer ja istinu govorim, ne vjerujete mi.
Ivan 8,46Tko će me od vas prekoriti za kakav grijeh? Ako vam kažem istinu, zašto mi ne vjerujete '
Ivan 8,47Tko je od Boga, riječi Božje sluša. Zato vi ne slušate, jer nijeste od Boga."
Ivan 8,48Tada mu odgovoriše Židovi: "Ne velimo li mi pravo, da si Samarijanac i da imaš đavla?"
Ivan 8,49Isus reče: "Ja nemam đavla, nego poštujem Oca svojega, a vi mene sramotite
Ivan 8,50A ja ne tražim slave svoje; ima, koji traži i sudi.
Ivan 8,51Zaista, zaista, kažem vam: ako tko bude držao riječ moju, neće vidjeti smrti dovijeka."
Ivan 8,52Tada mu rekoše Židovi: "Sad znamo, da imaš đavla. Abraham umrije, i proroci, a ti kažeš: 'Ako tko bude držao riječ moju, neće okusiti smrti dovijeka.'
Ivan 8,53Jesi li ti veći od oca našega Abrahama, koji umrije? I proroci pomriješe. Kime se to praviš biti?"
Ivan 8,54Isus reče: "Ako se ja, sam slavim, slava je moja ništa. Otac je moj, koji me slavi, za kojega vi kažete, da je vaš Bog.
Ivan 8,55Ali vi ga ne poznajete, a ja ga znam; i ako reknem, da ga ne znam, bit ću kao i vi lažac. Ali ga znam i riječ njegovu držim.
Ivan 8,56Abraham, otac vaš, kliktao je, da bi vidio dan moj. Vidio je i obradovao se je."
Ivan 8,57Tada mu rekoše Židovi: "Još ti nema pedeset godina, i Abrahama si zar vidio?"
Ivan 8,58Isus im odgovori: "Zaista, zaista, kažem vam: "Prije nego je postao Abraham, ja sam."
Ivan 8,59Tada uzeše kamenje, da bace na njega. Ali se On skrije, izađe iz hrana, idući između njih, i tako prođe.
Ivan 8,1 A Isus se uputi na Maslinsku goru.
Ivan 8,2U zoru eto ga opet u Hramu. Sav je narod hrlio k njemu. On sjede i stade poučavati.
Ivan 8,3Uto mu pismoznanci i farizeji dovedu neku ženu zatečenu u preljubu. Postave je u sredinu
Ivan 8,4i kažu mu: "Učitelju! Ova je žena zatečena u samom preljubu.
Ivan 8,5U Zakonu nam je Mojsije naredio takve kamenovati. Što ti na to kažeš?
Ivan 8,6To govorahu samo da ga iskušaju pa da ga mogu optužiti. Isus se sagne pa stane prstom pisati po tlu.
Ivan 8,7A kako su oni dalje navaljivali, on se uspravi i reče im: "Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen.
Ivan 8,8I ponovno se sagnuvši, nastavi pisati po zemlji.
Ivan 8,9A kad oni to čuše, stadoše odlaziti jedan za drugim, počevši od starijih. Osta Isus sam - i žena koja stajaše u sredini.
Ivan 8,10Isus se uspravi i reče joj: "Ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi?
Ivan 8,11Ona reče: "Nitko, Gospodine." Reče joj Isus: "Ni ja te ne osuđujem. Idi i odsada više nemoj griješiti.
Ivan 8,12Isus im zatim ponovno progovori: "Ja sam svjetlost svijeta; tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života.
Ivan 8,13Farizeji mu nato rekoše: "Ti svjedočiš sam za sebe: svjedočanstvo tvoje nije istinito!
Ivan 8,14Odgovori im Isus: "Ako ja i svjedočim sam za sebe, svjedočanstvo je moje istinito jer znam odakle dođoh i kamo idem. A vi ne znate ni odakle dolazim ni kamo idem.
Ivan 8,15Vi sudite po tijelu; ja ne sudim nikoga;
Ivan 8,16no ako i sudim, sud je moj istinit jer nisam sam, nego - ja i onaj koji me posla, Otac.
Ivan 8,17Ta i u vašem zakonu piše da je svjedočanstvo dvojice istinito.
Ivan 8,18Ja svjedočim za sebe, a svjedoči za mene i onaj koji me posla, Otac.
Ivan 8,19Nato ga upitaju: "Gdje je tvoj Otac?" Odgovori Isus: "Niti mene poznajete niti Oca mojega. Kad biste poznavali mene, i Oca biste moga poznavali.
Ivan 8,20Te riječi rekao je Isus u riznici dok je naučavao u Hramu. I nitko ga ne uhvati jer još ne bijaše došao njegov čas.
Ivan 8,21Reče im ponovno Isus: "Ja odlazim, a vi ćete me tražiti i u svojem ćete grijehu umrijeti. Kamo ja odlazim, vi ne možete doći.
Ivan 8,22Židovi se nato stanu pitati: "Da se možda ne kani ubiti kad govori: `Kamo ja odlazim, vi ne možete doći`?
Ivan 8,23A Isus nastavi: "Vi ste odozdol, ja sam odozgor. Vi ste od ovoga svijeta, a ja nisam od ovoga svijeta.
Ivan 8,24Stoga vam i rekoh: `Umrijet ćete u grijesima svojim.` Uistinu, ako ne povjerujete da Ja jesam, umrijet ćete u grijesima svojim.
Ivan 8,25Nato mu oni rekoše: "A tko si ti?" Odvrati Isus:
Ivan 8,26"Ta što da vam s početka opet zborim? Mnogo toga imam o vama zboriti i suditi; no onaj koji me posla istinit je, i što sam čuo od njega, to ja zborim svijetu.
Ivan 8,27Ne shvatiše da im govori o Ocu.
Ivan 8,28Isus im nato reče: "Kad uzdignete Sina Čovječjega, tada ćete upoznati da Ja jesam i da sam od sebe ne činim ništa, nego da onako zborim kako me naučio Otac.
Ivan 8,29Onaj koji me posla sa mnom je i ne ostavi me sama jer ja uvijek činim što je njemu milo.
Ivan 8,30Na te njegove riječi mnogi povjerovaše u njega.
Ivan 8,31Tada Isus progovori Židovima koji mu povjerovaše: "Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu, moji ste učenici;
Ivan 8,32upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi.
Ivan 8,33Odgovore mu: "Potomstvo smo Abrahamovo i nikome nikada nismo robovali. Kako to ti govoriš: `Postat ćete slobodni?`
Ivan 8,34Odgovori im Isus: "Zaista, zaista, kažem vam: tko god čini grijeh, rob je grijeha.
Ivan 8,35Rob ne ostaje u kući zauvijek, a sin ostaje zauvijek.
Ivan 8,36Ako vas dakle Sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni.
Ivan 8,37Znam: potomstvo ste Abrahamovo, a ipak tražite da me ubijete jer moja riječ nema mjesta u vama.
Ivan 8,38Ja govorim što vidjeh kod Oca, a vi činite što čuste od svog oca.
Ivan 8,39Odgovoriše mu: "Naš je otac Abraham". Kaže im Isus: "Da ste djeca Abrahamova, djela biste Abrahamova činili.
Ivan 8,40A eto, tražite da ubijete mene, mene koji sam vam govorio istinu što sam je od Boga čuo. Takvo što Abraham nije učinio!
Ivan 8,41Vi činite djela oca svojega." Rekoše mu: "Mi se nismo rodili iz preljuba, jedan nam je Otac - Bog.
Ivan 8,42Reče im Isus: "Kad bi Bog bio vaš Otac, ljubili biste mene jer sam ja od Boga izišao i došao; nisam sam od sebe došao, nego on me posla.
Ivan 8,43Zašto moje besjede ne razumijete? Zato što niste kadri slušati moju riječ.
Ivan 8,44Vama je otac đavao i hoće vam se vršiti prohtjeve oca svoga. On bijaše čovjekoubojica od početka i ne stajaše u istini jer nema istine u njemu: kad govori laž, od svojega govori jer je lažac i otac laži.
Ivan 8,45A meni, jer istinu govorim, meni ne vjerujete.
Ivan 8,46Tko će mi od vas dokazati grijeh? Ako istinu govorim, zašto mi ne vjerujete?
Ivan 8,47Tko je od Boga, riječi Božje sluša; vi zato ne slušate jer niste od Boga.
Ivan 8,48Odgovoriše mu Židovi: "Ne kažemo li pravo da si ti Samarijanac i da imaš zloduha?
Ivan 8,49Odgovori Isus: "Ja nemam zloduha, nego častim svoga Oca, a vi me obeščašćujete.
Ivan 8,50No ja ne tražim svoje slave; ima tko traži i sudi.
Ivan 8,51Zaista, zaista, kažem vam: ako tko očuva moju riječ, neće vidjeti smrti dovijeka.
Ivan 8,52Rekoše mu Židovi: "Sada vidimo da imaš zloduha. Abraham umrije, tako i proroci, a ti kažeš: `Ako tko čuva moju riječ, neće okusiti smrti dovijeka.`
Ivan 8,53Zar si ti veći od oca našega Abrahama, koji je umro? Pa i proroci pomriješe. Kime se to praviš?
Ivan 8,54Odgovori Isus: "Ako ja sam sebe slavim, slava moja nije ništa. Ima koji me slavi - Otac moj, a vi velite da je on vaš Bog,
Ivan 8,55no ne poznajete ga, a ja ga znam. Ako vam reknem da ga ne znam, bit ću lažac jednak vama. No znam ga i riječ njegovu čuvam.
Ivan 8,56Abraham, otac vaš, usklikta što će vidjeti moj Dan. I vidje i obradova se.
Ivan 8,57Rekoše mu nato Židovi: "Ni pedeset ti još godina nije, a vidio si Abrahama?
Ivan 8,58Reče im Isus: "Zaista, zaista, kažem vam: prije negoli Abraham posta, Ja jesam!
Ivan 8,59Nato pograbiše kamenje da bace na nj. No Isus se sakri te iziđe iz Hrama.
Ivan 8,1I Isus dođe na Maslinsku goru. U rano jutro, on se vrati u *templ
Ivan 8,2i, kako sav narod dolažaše k njemu, on sjede i stade poučavati.
Ivan 8,3*Pismoznanci i *farizeji dovedoše tada jednu ženu koju bijahu uhvatili u preljubi i staviše ju u sred grupe.
Ivan 8,4` Učitelju, rekoše mu oni, ova žena je bila uhvaćena u preljubničkom činu.
Ivan 8,5U *Zakonu Mojsije nam je propisao da kamenujemo takve žene. A ti, što ti kažeš na to? `
Ivan 8,6Oni govoraše tako u namjeri da mu podmetnu zamku kako bi ga imali čime optužiti. Ali Isus, spuštajući se, stade prstom crtati crte na tlu.
Ivan 8,7Kako mu oni nastavljaše postavljati pitanja, Isus se uspravi i reče im: ` Neka onaj koji između vas nije nikad zgriješio baci prvi kamen. `
Ivan 8,8I naginjući se ponovo, poče ponovo crtati crte po tlu.
Ivan 8,9Nakon što su saslušali te riječi, oni se jedan za drugim povukoše, počev od najstarijih, a Isus ostade sam. Kako žena još uvijek bijaše ondje, u središtu kruga,
Ivan 8,10Isus se uspravi i reče joj: ` Ženo, gdje su oni dakle? Nitko te nije optužio? `
Ivan 8,11Ona odgovori: ` Nitko, Gospodine ` a Isus joj reče: ` Ni ja, ja te ne optužujem: idi i od sada ne zgriješi više. `
Ivan 8,12Isus, ponovo, njima uputi ove riječi: ` Ja sam svjetlost *svijeta. Onaj koji dođe za mnom ne ide u tminama; imat će svjetlost koja vodi u *život. `
Ivan 8,13*Farizeji mu tada rekoše: `Ti svjedočiš sam o sebi! Tvoje svjedočenje nije prihvatljivo!`
Ivan 8,14Isus im odgovori: ` Istina je da ja svjedočim sam za sebe, a ipak, moje je svjedočenje prihvatljivo, jer ja znam otkud dolazim i kamo idem; dok vi, ni otkud ja dolazim ni kamo idem.
Ivan 8,15Vi sudite na čisto ljudski način. Ja, ja ne sudim nikome;
Ivan 8,16i ako mi dođe suditi, moje je suđenje sukladno istini, jer ja nisam sam: ima također onaj koji me poslao.
Ivan 8,17U vašem vlastitom *Zakonu pisano je uostalom da je svjedočenje dviju osoba prihvatljivo. `
Ivan 8,19Oni mu tada rekoše: ` Tvoj Otac, gdje je on? ` Isus odgovori: ` Vi ne poznajete mene i ne poznajete mog Oca; da me bijaste poznavali, vi biste također poznavali i mog oca. `
Ivan 8,20On izgovori te riječi na mjestu zvanom Riznica dok je poučavao u *templu. Nitko ne stavi ruku na njega, jer njegov čas još ne bijaše došao.
Ivan 8,21Isus im još reče: ` Ja odlazim: vi ćete me tražiti ali vi ćete umrijeti u svojem grijehu. Onamo kamo ja idem, vi ne možete ići. `
Ivan 8,22*Židovi tad rekoše: ` Ima li on namjeru ubiti se kad kaže: Onamo kamo ja idem, vi ne možete ići? `
Ivan 8,23Isus im odgovori: ` Vi ste odozdo; ja, ja sam odozgo; vi ste iz ovog *svijeta, ja nisam iz ovog svijeta.
Ivan 8,24Zato vam ja kažem da ćete umrijeti u svojim grijehovima. Ako, naime, vi ne povjerujete da Ja Jesam, vi ćete umrijeti u svojim grijehovima.
Ivan 8,25Oni tada rekoše: ` Ti, tko si ti? ` Isus im odgovori: ` Ono što vam ne prestajem govoriti od početka .
Ivan 8,26U onome što se vas tiče, ja imam mnogo što reći i suditi; ali, onaj koji je mene poslao istinit je i ono što sam ja čuo kod njega, to je ono što ja obznanjujem svijetu. `
Ivan 8,27Oni ne razumješe da im bijaše govorio o Ocu.
Ivan 8,28Isus im tad reče: ` Kad budete uzdigli *Sina čovjekovog, vi ćete spoznati da Ja Jesam i da ja ne činim ništa sam od sebe: ja kažem ono što me je Otac poučio.
Ivan 8,29Onaj koji me poslao sa mnom je: on me nije ostavio samog, jer ja uvijek činim ono što se njemu sviđa. `
Ivan 8,30Dok on govoraše tako, mnogi povjerovaše u njega.
Ivan 8,31Isus, dakle, reče *Židovima koji bijahu vjerovali u njega: `Ako vi ostanete u mojoj riječi, vi ste uistinu moji *učenici,
Ivan 8,32vi ćete spoznati istinu i istina će od vas načiniti slobodne ljude.`
Ivan 8,33Oni mu uzvratiše: ` Mi smo potomci Abrahamovi i nikad nitko nas nije stavio u roblje: kako ti možeš ustvrditi da ćemo postati slobodni ljudi? `
Ivan 8,34Isus im odgovori: ` Uistinu, uistinu, ja vam to kažem, onaj koji čini grijeh, rob je grijeha.
Ivan 8,35Rob ne boravi uvijek u kući, Sin, on, boravi u njoj uvijek.
Ivan 8,36Otada, ako je Sin taj koji vas oslobađa, vi ćete biti stvarno slobodni ljudi.
Ivan 8,37Vi ste potomci Abrahamovi, ja to znam; ali, budući da moja riječ ne prodire u vas, vi tražite kako ćete me pogubiti.
Ivan 8,38Ja, ja govorim ono što sam vidio kod Oca svog, dok vi, činite ono što ste čuli od vašeg oca! `
Ivan 8,39Oni uzvratiše: Naš otac, to je Abraham. ` Isus im reče: ` Ako ste vi djeca Abrahamova, činite dakle djela Abrahamova.
Ivan 8,40No, vi sada tražite kako mene usmrtiti, mene koji sam vam rekao istinu koju sam čuo kod Boga: to Abraham ne činjaše.
Ivan 8,41Već, vi činite djela oca svog. ` Oni mu odgovoriše: ` Mi nismo rođeni u bludništvu! Mi imamo samo jednog oca, Boga! `
Ivan 8,42Isus im reče: ` Da Bog bijaše vaš otac, vi biste me voljeli, jer od Boga sam ja došao i k njemu idem; ja nisam došao po svojoj vlastitoj volji, On je taj koji me je poslao.
Ivan 8,43Zašto vi ne razumijete moje govorenje? Jer, vi niste sposobni slušati moju riječ.
Ivan 8,44Vaš otac, to je *đavao, i imate u volji ostvarivati želje svojeg oca. Od samog početka on je prionuo usmrćenju čovjekovom; on se nikad nije držao u istini, jer nema istine u njemu. Kad propovijeda laž, on ju crpi svom vlastitom imutku, jer on je lažljivac i otac laži.
Ivan 8,45Što se tiče mene, zato što vam govorim istinu vi mi ne vjerujete.
Ivan 8,46Tko će meni od vas dokazati grijeh? Ako vam govorim istinu, zašto mi ne vjerujete?
Ivan 8,47Onaj koji je od Boga sluša riječi Božje, i to je zato što niste od Boga što me vi ne slušate. `
Ivan 8,48*Židovi mu odgovoriše: ` Nemamo li mi pravo kad kažemo da si ti jedan Samaritanac i jedan opsjednuti? `
Ivan 8,49Isus im se usprotivi: ` Ne, ja nisam opsjednuti; već ja štujem Oca svog dok vi, vi mene obeščašćujete!
Ivan 8,50Ja, uostalom, ne tražim svoju slavu: ima Netko tko ju priskrbljuje i tko sudi.
Ivan 8,51Uistinu, uistinu, ja vam to kažem, ako netko vrši moju riječ, on nikad smrti vidjeti neće. `
Ivan 8,52Tad Židovi njemu rekoše: ` Mi sada znamo da si ti jedan opsjednuti! Abraham je mrtav, i *proroci također, a ti, ti si upravo rekao: ako netko vrši moju riječ, on nikad smrti iskusiti neće.
Ivan 8,53Jesi li ti već od našeg oca Abrahama koji je mrtav? I proroci također, mrvi su! Za koga se ti dakle izdaješ? `
Ivan 8,54Isus im odgovori: ` Da ja slavim sebe, moja slava ne bi ništa značila. Moj je Otac taj koji mene proslavlja, on za kojeg vi tvrdite da je vaš Bog.
Ivan 8,55Vi njega niste upoznali, dok ja, ja njega poznajem. Da ja kažem da ga ne poznajem, ja bih, poput vas, bio jedan lažljivac; ali, ja njega poznajem i pazim njegovu riječ.
Ivan 8,56Abraham, vaš otac, oduševljavao se na pomisao da vidi moj *Dan: on ga je vidio i bio je ponesen od radosti. `
Ivan 8,57Na što, Židovi, njemu rekoše: ` Ti nemaš čak ni 50 godina, a vidio si Abrahama! `
Ivan 8,58Isus im odgovori: ` Uistinu, uistinu, ja vam to kažem, prije nego je Abraham bio, Ja Jesam. `
Ivan 8,59Tada, oni nakupiše kamenja da ga bacaju na njega, ali, Isus se skri i iziđe iz *templa.
Jovan 8,1A Isus otide na goru Maslinsku.
Jovan 8,2A ujutru opet dođe u crkvu, i sav narod iđaše k njemu; i sjedavši učaše ih.
Jovan 8,3A književnici i fariseji dovedoše k njemu ženu uhvaćenu u preljubi, i postavivši je na srijedu
Jovan 8,4Rekoše mu: učitelju! ova je žena uhvaćena sad u preljubi;
Jovan 8,5A Mojsije nam u zakonu zapovjedi da takove kamenjem ubijamo; a ti šta veliš?
Jovan 8,6Ovo pak rekoše kušajući ga da bi ga imali za što okriviti. A Isus saže se dolje i pisaše prstom po zemlji (ne gledajući na njih).
Jovan 8,7A kad ga jednako pitahu, ispravi se i reče im: koji je među vama bez grijeha neka najprije baci kamen na nju.
Jovan 8,8Pa se opet saže dolje i pisaše po zemlji.
Jovan 8,9A kad oni to čuše, i pokarani budući od svoje savjesti izlažahu jedan za drugijem počevši od starješina do pošljednjijeh; i osta Isus sam i žena stojeći na srijedi.
Jovan 8,10A kad se Isus ispravi, i ne vidjevši ni jednoga do samu ženu, reče joj: ženo! gdje su oni što te tužahu? Nijedan te ne osudi?
Jovan 8,11A ona reče: nijedan, Gospode! A Isus joj reče: ni ja te ne osuđujem, idi, i otsele više ne griješi.
Jovan 8,12Isus im pak opet reče: ja sam vidjelo svijetu: ko ide za mnom neće hoditi po tami, nego će imati vidjelo života.
Jovan 8,13Tada mu rekoše fariseji: ti sam za sebe svjedočiš: svjedočanstvo tvoje nije istinito.
Jovan 8,14Isus odgovori i reče im: ako ja svjedočim sam za sebe istinito je svjedočanstvo moje: jer znam otkuda dođoh i kuda idem; a vi ne znate otkuda dolazim i kuda idem.
Jovan 8,15Vi sudite po tijelu, ja ne sudim nikome.
Jovan 8,16I ako sudim ja, sud je moj prav: jer nijesam sam, nego ja i otac koji me posla.
Jovan 8,17A i u zakonu vašemu stoji napisano da je svjedočanstvo dvojice ljudi istinito.
Jovan 8,18Ja sam koji svjedočim sam za sebe, i svjedoči za mene otac koji me posla.
Jovan 8,19Tada mu govorahu: gdje je otac tvoj? Isus odgovori: ni mene znate ni oca mojega; kad biste znali mene, znali biste i oca mojega.
Jovan 8,20Ove riječi reče Isus kod hazne Božije kad učaše u crkvi; i niko ga ne uhvati, jer još ne bješe došao čas njegov.
Jovan 8,21A Isus im opet reče: ja idem, i tražićete me; i pomrijećete u svojemu grijehu; kud ja idem vi ne možete doći.
Jovan 8,22Tada rekoše Jevreji: da se neće sam ubiti, što govori: kud ja idem vi ne možete doći?
Jovan 8,23I reče im: vi ste od nižijeh, ja sam od višijeh; vi ste od ovoga svijeta, ja nijesam od ovoga svijeta.
Jovan 8,24Tako vam kazah da ćete pomrijeti u grijesima svojima; jer ako ne uzvjerujete da sam ja, pomrijećete u grijesima svojima.
Jovan 8,25Tada mu govorahu: ko si ti? I reče im Isus: početak, kako vam i kažem.
Jovan 8,26Mnogo imam za vas govoriti i suditi; ali onaj koji me posla istinit je, i ja ono govorim svijetu što čuh od njega.
Jovan 8,27Ne razumješe dakle da im govoraše za oca.
Jovan 8,28A Isus im reče: kad podignete sina čovječijega, onda ćete doznati da sam ja, i da ništa sam od sebe ne činim; nego kako me nauči otac moj onako govorim.
Jovan 8,29I onaj koji me posla sa mnom je. Ne ostavi otac mene sama; jer ja svagda činim što je njemu ugodno.
Jovan 8,30Kad ovo govoraše, mnogi ga vjerovaše.
Jovan 8,31Tada Isus govoraše onijem Jevrejima koji mu vjerovaše: ako vi ostanete na mojoj besjedi, zaista ćete biti učenici moji,
Jovan 8,32I poznaćete istinu, i istina će vas izbaviti.
Jovan 8,33Odgovoriše i rekoše mu: mi smo sjeme Avraamovo, i nikome nijesmo robovali nikad; kako ti govoriš da ćemo se izbaviti?
Jovan 8,34Isus im odgovori: zaista, zaista vam kažem da je svaki koji čini grijeh rob grijehu.
Jovan 8,35A rob ne ostaje u kući vavijek, sin ostaje vavijek.
Jovan 8,36Ako vas dakle sin izbavi, zaista ćete biti izbavljeni.
Jovan 8,37Znam da ste sjeme Avraamovo; ali gledate da me ubijete, jer moja besjeda ne može u vas da stane.
Jovan 8,38Ja govorim što vidjeh od oca svojega; i vi tako činite što vidjeste od oca svojega.
Jovan 8,39Odgovoriše i rekoše mu: otac je naš Avraam. Isus im reče: kad biste vi bili djeca Avraamova, činili biste djela Avraamova.
Jovan 8,40A sad gledate mene da ubijete, čovjeka koji vam istinu kazah koju čuh od Boga: tako Avraam nije činio.
Jovan 8,41Vi činite djela oca svojega. Tada mu rekoše: mi nijesmo rođeni od kurvarstva: jednoga oca imamo Boga.
Jovan 8,42A Isus im reče: kad bi Bog bio vaš otac, ljubili biste mene; jer ja od Boga iziđoh i dođoh; jer ne dođoh sam od sebe, nego me on posla.
Jovan 8,43Zašto ne razumijete govora mojega? Jer ne možete riječi mojijeh da slušate.
Jovan 8,44Vaš je otac đavo; i slasti oca svojega hoćete da činite: on je krvnik ljudski od početka, i ne stoji na istini; jer nema istine u njemu; kad govori laž, svoje govori: jer je laža i otac laži.
Jovan 8,45A meni ne vjerujete, jer ja istinu govorim.
Jovan 8,46Koji me od vas kori za grijeh? Ako li istinu govorim, zašto mi vi ne vjerujete?
Jovan 8,47Ko je od Boga riječi Božije sluša; zato vi ne slušate, jer nijeste od Boga.
Jovan 8,48Tada odgovoriše Jevreji i rekoše mu: ne govorimo li mi pravo da si ti Samarjanin, i da je đavo u tebi.
Jovan 8,49Isus odgovori: u meni đavola nema, nego poštujem oca svojega; a vi mene sramotite.
Jovan 8,50A ja ne tražim slave svoje; ima koji traži i sudi.
Jovan 8,51Zaista, zaista vam kažem: ko održi riječ moju neće vidjeti smrti dovijeka.
Jovan 8,52Tada mu rekoše Jevreji: sad vidjesmo da je đavo u tebi: Avraam umrije i proroci, a ti govoriš: ko održi riječ moju neće okusiti smrti dovijeka.
Jovan 8,53Eda li si ti veći od oca našega Avraama, koji umrije? I proroci pomriješe: ko se ti sam gradiš?
Jovan 8,54Isus odgovori: ako se ja sam slavim, slava je moja ništa: otac je moj koji me slavi, za kojega vi govorite da je vaš Bog.
Jovan 8,55I ne poznajete ga, a ja ga znam; i ako rečem da ga ne znam biću laža kao vi. Nego ga znam, i riječ njegovu držim.
Jovan 8,56Avraam, otac vaš, bio je rad da vidi dan moj; i vidje, i obradova se.
Jovan 8,57Tada mu rekoše Jevreji: još ti nema pedeset godina, i Avraama li si vidio?
Jovan 8,58A Isus im reče: zaista, zaista vam kažem: ja sam prije nego se Avraam rodio.
Jovan 8,59Tada uzeše kamenje da bace na nj; a Isus se sakri, i iziđe iz crkve prošavši između njih i otide tako.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje