Tražilica


Ivan 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ivan 10,1"Zaista, zaista, kažem vam: tko ne ulazi na vrata u ovčinjak nego prelazi na drugom mjestu, on je tat i razbojnik.
Ivan 10,2A tko ulazi na vrata, pasti je ovcama.
Ivan 10,3Njemu vratar otvara, i ovce slušaju glas njegov. On zove svoje ovce po imenu i izvodi ih.
Ivan 10,4I kad ispusti svoje ovce, ide pred njima, i ovce idu za njim, jer poznaju glas njegov.
Ivan 10,5A za tuđinom ne idu, nego bježe od njega, jer ne poznaju glasa tuđega."
Ivan 10,6Ovu prispodobu reče im Isus. Ali oni ne razumješe, što im htjede stim reći.
Ivan 10,7Tada im reče Isus opet: "Zaista, zaista, kažem vam: "Ja sam vrata k ovcama.
Ivan 10,8Svi koji dođoše prije mene, tati su i razbojnici, i ovce ih nijesu slušale.
Ivan 10,9Ja sam vrata. Tko uđe kroza me, spasit će se. On će ulaziti i izlaziti i pašu nalaziti.
Ivan 10,10Tat ne dolazi, nego da krade, ubija i upropašćuje. Ja dođoh, da imaju život i obilatije imaju.
Ivan 10,11Ja sam pastir dobri, Pastir dobri daje život svoj za ovce.
Ivan 10,12A najamnik i koji nije pastir, kojemu nijesu ovce njegove, vidi vuka gdje dolazi, i ostavlja ovce, i bježi, a vuk grabi ih i razgoni.
Ivan 10,13A najamni bježi, jer je najamnik i ne mari za ovce.
Ivan 10,14Ja sam pastir dobri i poznajem svoje (ovce), i mene poznaju moje.
Ivan 10,15Kao što mene poznaje Otac, i ja poznajem Oca, i život svoj polažem za ovce svoje.
Ivan 10,16I druge ovce imam, koje nijesu iz ovoga ovčinjaka, i one mi valja dovesti, i čut će glas moj, i bit će jedno stado i jedan pastir.
Ivan 10,17Zato me ljubi Otac, jer ja život svoj polažem, da ga opet uzmem.
Ivan 10,18Nitko ga ne otima od mene, nego ga ja sam od sebe polažem, i vlast imam položiti ga, i vlast imam uzeti ga opet. Ovu sam zapovijed primio od Oca svojega."
Ivan 10,19Opet nastade razdor među Židovima zbog ovih riječi.
Ivan 10,20Mnogi su od njih govorili: "Zloduha ima i luduje. Što ga slušate?"
Ivan 10,21Drugi su govorili: "Ove riječi nijesu opsjednutoga. Zar može đavao slijepima oči otvarati"
Ivan 10,22A bila je tada u Jerusalemu svetkovina posvećenja hrama. I bila je zima.
Ivan 10,23Isus je hodao u hramu po trijemu Salomonovu.
Ivan 10,24Tada ga opkoliše Židovi i upitaše: "Dokle ćeš mučiti dušu našu? Ako si ti Krist, kaži nam otvoreno!"
Ivan 10,25Isus im odgovori: "Ja vam rekoh, i ne vjerujete. Djela, koja činim u ime Oca svojega, ona svjedoče za me.
Ivan 10,26Ali vi se vjerujete, jer nijeste od mojih ovaca.
Ivan 10,27Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznam njih, i za mnom idu.
Ivan 10,28I ja im dajem život vječni, i neće propasti dovijeka, i nitko ih neće oteti iz ruke moje.
Ivan 10,29Otac moj, koji mi ih dade, veći je od sviju, i nitko ih ne može oteti iz ruke Oca mojega.
Ivan 10,30Ja i Otac jedno smo."
Ivan 10,31A Židovi opet uzeše kamenje, da ga kamenuju.
Ivan 10,32Isus im reče: "Mnoga vam dobra djela pokazah od Oca svojega. Za koje me od ovih djela kamenujete?"
Ivan 10,33Židovi mu odgovoriše: "Za dobro te djelo ne kamenujemo, nego za hulu na Boga, i što ti, premda si čovjek, praviš se Bogom."
Ivan 10,34Isus im reče: "Ne stoji li pisano u zakonu vašemu: Ja rekoh: bogovi ste?
Ivan 10,35Ako one nazva bogovima, na koje dođe riječ Božja, a Pismo se ne može dokinuti.
Ivan 10,36Smijete li vi onda za onoga, kojega Otac posveti i posla na svijet, tvrditi: 'Huliš na Boga,' što rekoh: 'Sin sam Božji!'
Ivan 10,37Ako ne činim djela Oca svojega, ne vjerujte mi!
Ivan 10,38Ako li činim, i ako meni nećete vjerovati, djelima vjerujte, da poznate i vjerujete, da je Otac u meni i ja u Ocu."
Ivan 10,39Tada su opet gledali da ga uhvate, ali im se izmače iz ruku.
Ivan 10,40I otide opet preko Jordana na ono mjesto, gdje je Ivan prije krstio, i osta ondje.
Ivan 10,41Mnogi dođoše k njemu i rekoše: "Ivan, istina, ne učini nijednoga čuda; ali sve, što reče Ivan za ovoga, bilo je istinito."
Ivan 10,42I mnogi ondje vjerovaše u njega.
Ivan 10,1 "Zaista, zaista, kažem vam: tko god u ovčinjak ne ulazi na vrata, nego negdje drugdje preskače, kradljivac je i razbojnik.
Ivan 10,2A tko na vrata ulazi, pastir je ovaca.
Ivan 10,3Tome vratar otvara i ovce slušaju njegov glas. On ovce svoje zove imenom pa ih izvodi.
Ivan 10,4A kad sve svoje izvede, pred njima ide i ovce idu za njim jer poznaju njegov glas.
Ivan 10,5Za tuđincem, dakako, ne idu, već bježe od njega jer tuđinčeva glasa ne poznaju.
Ivan 10,6Isus im kaza tu poredbu, ali oni ne razumješe što im htjede time kazati.
Ivan 10,7Stoga im Isus ponovno reče: "Zaista, zaista, kažem vam: ja sam vrata ovcama.
Ivan 10,8Svi koji dođoše prije mene, kradljivci su i razbojnici; ali ih ovce ne poslušaše.
Ivan 10,9Ja sam vrata. Kroza me tko uđe, spasit će se: i ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti.
Ivan 10,10Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju.
Ivan 10,11"Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce.
Ivan 10,12Najamnik - koji nije pastir i nije vlasnik ovaca - kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi i razgoni:
Ivan 10,13najamnik je i nije mu do ovaca.
Ivan 10,14Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje,
Ivan 10,15kao što mene poznaje Otac i ja poznajem Oca i život svoj polažem za ovce.
Ivan 10,16Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih treba da dovedem i glas će moj čuti i bit će jedno stado, jedan pastir.
Ivan 10,17Zbog toga me i ljubi Otac što polažem život svoj da ga opet uzmem.
Ivan 10,18Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu zapovijed primih od Oca svoga.
Ivan 10,19Među Židovima ponovno nasta podvojenost zbog tih riječi.
Ivan 10,20Mnogi su od njih govorili: "Zloduha ima pa mahnita! Što ga slušate?
Ivan 10,21Drugi su govorili: "Nisu to riječi opsjednuta. Zar zloduh može slijepima oči otvoriti?
Ivan 10,22Svetkovao se tada u Jeruzalemu Blagdan posvećenja. Bila je zima.
Ivan 10,23Isus je obilazio Hramom po trijemu Salomonovu.
Ivan 10,24Okružili ga Židovi i govorili mu: "Dokle ćeš nam dušu držati u neizvjesnosti? Ako si ti Krist, reci nam otvoreno!
Ivan 10,25Isus im odgovori: "Rekoh vam pa ne vjerujete. Djela što ih ja činim u ime Oca svoga - ona svjedoče za mene.
Ivan 10,26Ali vi ne vjerujete jer niste od mojih ovaca.
Ivan 10,27Ovce moje slušaju glas moj; ja ih poznajem i one idu za mnom.
Ivan 10,28Ja im dajem život vječni te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke.
Ivan 10,29Otac moj, koji mi ih dade, veći je od svih i nitko ih ne može ugrabiti iz ruke Očeve.
Ivan 10,30Ja i Otac jedno smo.
Ivan 10,31Židovi ponovno pograbiše kamenje da ga kamenuju.
Ivan 10,32Isus im odgovori: "Mnoga vam dobra djela Očeva pokazah. Za koje me od tih djela kamenujete?
Ivan 10,33Odgovoriše mu Židovi: "Zbog dobra te djela ne kamenujemo, nego zbog hule: što ti - čovjek - sebe Bogom praviš.
Ivan 10,34Odgovori im Isus: "Nije li pisano u vašem Zakonu: Ja rekoh: bogovi ste!
Ivan 10,35Ako bogovima nazva one kojima je riječ Božja upravljena - a Pismo se ne može dokinuti -
Ivan 10,36kako onda vi onome kog Otac posveti i posla na svijet možete reći: `Huliš!` - zbog toga što rekoh: `Sin sam Božji!`
Ivan 10,37Ako ne činim djela Oca svoga, nemojte mi vjerovati.
Ivan 10,38Ali ako činim, sve ako meni i ne vjerujete, djelima vjerujte pa uvidite i upoznajte da je Otac u meni i ja u Ocu.
Ivan 10,39Nato ga ponovno nastojahu uhvatiti, ali im on izmaknu iz ruku.
Ivan 10,40I ode ponovno na onu stranu Jordana - na mjesto gdje je prije Ivan krstio. I osta ondje.
Ivan 10,41A mnogi dođoše k njemu i rekoše mu: "Ivan doduše ne učini nijednog znamenja, ali se sve obistinilo što je rekao o ovome.
Ivan 10,42Mnogi ondje povjerovaše u njega.
Ivan 10,1Uistinu, uistinu, ja vam to kažem, tko ne uđe kroz vrata u tor ovčji već se prebaci s druge strane, taj je jedan kradljivac i razbojnik.
Ivan 10,2Već, onaj koji ulazi na vrata jest *pastir ovcama.
Ivan 10,3Onaj koji čuva vrata njemu ih otvara, a ovce slušaju njegov glas; ovce koje njemu pripadaju, on svaku zove po imenu njenom, i izvodi ih napolje.
Ivan 10,4Kad ih sve izvede on im ide na čelu i one ga slijede jer poznaju one njegov glas.
Ivan 10,5Nikad one neće slijediti jednog stranca; još i više, one će mu pobjeći zato što ne poznaju glas stranaca. `
Ivan 10,6Isus im izgovori ovu *prispodobu, ali oni ne razumješe smisao onoga što im on govoraše.
Ivan 10,7Isus preuze: ` Uistinu, uistinu, ja vam to kažem, ja sam vratnica ovcama.
Ivan 10,8Svi oni koji su došli prije mene kradljivci su i razbojnici, ali ovce ih nisu slušale.
Ivan 10,9Ja sam vratnica: ako netko uđe putem mene, bit će spašen, on će ići i vratiti se i naći će čime se nahraniti .
Ivan 10,10Kradljivac se pojavljuje samo za krasti, ubiti i uništiti; ja, ja sam došao da ljudi imaju *život i da ga imaju u izobilju.
Ivan 10,11Ja sam dobri pastir: dobri pastir se odriče vlastitog života za svoje ovce.
Ivan 10,12Plaćenik; koji nije istinski pastir i kojemu ovce ne pripadaju, vidi li dolaziti vuka, on napušta ovce i bježi; a vuk se domogne njih i rasprši ih.
Ivan 10,13To je plaćenik i ono što su njemu ovce.
Ivan 10,14Ja sam dobri pastir, ja poznajem svoje ovce i moje ovce poznaju mene,
Ivan 10,15kao što mene moj Otac poznaje i kao što ja poznajem svog Oca; i ja se odričem svog života za ovce.
Ivan 10,16Ja imam drugih ovaca koje nisu u ovom zabranu i njih tamo ja trebam dovesti; one će slušati moj glas i bit će samo jedno stado i jedan pastir.
Ivan 10,17Otac me voli jer ja se odričem života sam od sebe da bih ga potom ponovo stekao.
Ivan 10,18Nitko mi ga ne oduzima već ga se ja sam odričem; ja imam vlast da ga se odreknem i ja imam moć ponovo ga steći: takva je zapovijed koju sam ja primio od svog Oca. `
Ivan 10,19Te riječi prouzrokovaše nanovo podjelu među *Židovima.
Ivan 10,20Mnogo ih među njima govoraše: ` On je opsjednut, on bulazni, zašto ga slušati? `
Ivan 10,21Ali, drugi rekoše: ` To nisu riječi opsjednutog; jedan *zloduh može li otvoriti oči slijepcu? `
Ivan 10,22Proslavljaše se tada u Jeruzalemu Blagdan Posvećenja . Bijaše zima.
Ivan 10,23U *Templu, Isus obilažaše trijem Solomonov.
Ivan 10,24*Židovi načiniše krug oko njega i rekoše mu: ` Do kada ćeš ti nas držati u neizvjesnosti? Ako si ti *Krist, reci nam to otvoreno! `
Ivan 10,25Isus im odgovori: ` Ja sam vam već rekao, a vi mi ne vjerujete. Djela koja činim u ime svog Oca su moje svjedočenje,
Ivan 10,26ali vi mi ne vjerujete, jer vi niste moje ovce.
Ivan 10,27Moje ovce slušaju moj glas i ja ih poznajem i one dolaze u moju sljedbu.
Ivan 10,28A ja, ja njima dajem vječni *život; one nikad neće propasti i nitko ih neće moć oteti iz moje ruke.
Ivan 10,29Moj otac koji mi ih je dao već je od svega, i nitko nema moć istrgnuti nešto iz ruke Oca.
Ivan 10,30Ja i Otac, jedno smo. `
Ivan 10,31Židovi, nanovo, sakupiše kamenje da ga kamenuju.
Ivan 10,32Ali Isus preuze: ` Ja sam vam pokazao toliko lijepih djela koja dolaze od Oca. Za koje od tih djela vi mene hoćete kamenovati? `
Ivan 10,33Židovi mu odgovoriše: ` Nećemo mi tebe kamenovati za jedno lijepo djelo, već za *huljenje, budući da ti koji si jedan čovjek - praviš od sebe Boga. `
Ivan 10,34Isus im odgovori: ` Nije li pisano u vašem *Zakonu: Ja sam rekao: Vi ste bogovi? `
Ivan 10,35Izlazi dakle u Zakonu da naziva bogovima one kojima riječ Božja bi upućena. A nitko ne može ukinuti Pismo.
Ivan 10,36Onome koga je Otac posvetio i poslao u *svijet, vi kažete: ` Ti huliš, zato što sam ja ustvrdio da sam Sin Božji.
Ivan 10,37Ako je ne vršim djela svog Oca, ne vjerujte mi!
Ivan 10,38Ali, činim li ih ja, a vi ne vjerujete ipak, meni, vjerujte u ta djela, da biste ih spoznali i da biste znali da je Otac u meni kao što sam ja u Ocu. `
Ivan 10,39Tada, još jedanput, oni zatražiše da ga se uhiti, ali on izbježe rukama njihovim.
Ivan 10,40Isus se vrati s te strane Jordana, u mjesto gdje Ivan bijaše počeo krstiti, i ondje ostade.
Ivan 10,41Mnogi dođoše k njemu i rekoše: ` Ivan zaista nije napravio nikakav *znak, ali sve što je rekao o ovom čovjeku istina je. `
Ivan 10,42A ondje, biše oni mnogobrojni i vjerovaše u njega.
Jovan 10,1Zaista, zaista vam kažem: ko ne ulazi na vrata u tor ovčij nego prelazi na drugom mjestu on je lupež i hajduk;
Jovan 10,2A koji ulazi na vrata jest pastir ovcama:
Jovan 10,3Njemu vratar otvora, i ovce glas njegov slušaju, i svoje ovce zove po imenu, i izgoni ih;
Jovan 10,4I kad svoje ovce istjera, ide pred njima, i ovce idu za njim, jer poznaju glas njegov.
Jovan 10,5A za tuđinom neće da idu, nego bježe od njega, jer ne poznaju glasa tuđega.
Jovan 10,6Ovu priču kaza im Isus, ali oni ne razumješe šta to bijaše što im kaza.
Jovan 10,7Tada im reče Isus opet: zaista, zaista vam kažem: ja sam vrata k ovcama.
Jovan 10,8Svi koliko ih god dođe prije mene lupeži su i hajduci; ali ih ovce ne poslušaše.
Jovan 10,9Ja sam vrata; ko uđe kroza me spašće se, i ući će i izići će, i pašu će naći.
Jovan 10,10Lupež ne dolazi ni za što drugo nego da ukrade i ubije i pogubi; ja dođoh da imaju život i izobilje.
Jovan 10,11Ja sam pastir dobri; pastir dobri dušu svoju polaže za ovce,
Jovan 10,12A najamnik, koji nije pastir, kome nijesu ovce svoje, vidi vuka gdje ide, i ostavlja ovce, i bježi: i vuk zgrabi ovce i raspudi ih;
Jovan 10,13A najamnik bježi, jer je najamnik i ne mari za ovce.
Jovan 10,14Ja sam pastir dobri i znam svoje, i moje mene znaju.
Jovan 10,15Kao što mene zna otac i ja znam oca; i dušu svoju polažem za ovce.
Jovan 10,16I druge ovce imam koje nijesu iz ovoga tora, i one mi valja dovesti; i čuće glas moj, i biće jedno stado i jedan pastir.
Jovan 10,17Zato me otac ljubi, jer ja dušu svoju polažem da je opet uzmem.
Jovan 10,18Niko je ne otima od mene, nego je ja sam od sebe polažem. Vlast imam položiti je i vlast imam uzeti je opet. Ovu sam zapovijest primio od oca svojega.
Jovan 10,19Tada opet posta raspra među Jevrejima za ove riječi.
Jovan 10,20Mnogi od njih govorahu: u njemu je đavo, i poludio je; šta ga slušate?
Jovan 10,21Drugi govorahu: ove riječi nijesu ludoga; zar može đavo slijepima oči otvorati?
Jovan 10,22A bijaše tada praznik obnovljenja u Jerusalimu, i bješe zima.
Jovan 10,23I hodaše Isus u crkvi po trijemu Solomunovu.
Jovan 10,24A Jevreji ga opkoliše, i govorahu mu: dokle ćeš mučiti duše naše? ako si ti Hristos, kaži nam slobodno.
Jovan 10,25Isus im odgovori: ja vam kazah, pa ne vjerujete. Djela koja tvorim ja u ime oca svojega ona svjedoče za me.
Jovan 10,26Ali vi ne vjerujete; jer nijeste od mojijeh ovaca, kao što vam kazah.
Jovan 10,27Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznajem njih, i za mnom idu.
Jovan 10,28I ja ću im dati život vječni, i nikad neće izginuti, i niko ih neće oteti iz ruke moje.
Jovan 10,29Otac moj koji mi ih dade veći je od sviju; i niko ih ne može oteti iz ruke oca mojega.
Jovan 10,30Ja i otac jedno smo.
Jovan 10,31A Jevreji opet uzeše kamenje da ga ubiju.
Jovan 10,32Isus im odgovori: mnoga vam dobra djela javih od oca svojega; za koje od onijeh djela bacate kamenje na me?
Jovan 10,33Odgovoriše mu Jevreji govoreći: za dobro djelo ne bacamo kamenje na te, nego za hulu na Boga, što ti, čovjek budući, gradiš se Bog.
Jovan 10,34Isus im odgovori: ne stoji li napisano u zakonu vašemu: ja rekoh: bogovi ste?
Jovan 10,35Ako one nazva bogovima kojima riječ Božija bi, i pismo se ne može pokvariti;
Jovan 10,36Kako vi govorite onome kojega otac posveti i posla na svijet: hulu na Boga govoriš, što rekoh: ja sam sin Božij?
Jovan 10,37Ako ne tvorim djela oca svojega ne vjerujte mi.
Jovan 10,38Ako li tvorim, ako meni i ne vjerujete, djelima mojima vjerujte, da poznate i vjerujete da je otac u meni i ja u njemu.
Jovan 10,39Tada opet gledahu da ga uhvate; ali im se izmače iz ruku.
Jovan 10,40I otide opet preko Jordana na ono mjesto gdje Jovan prije kršćavaše; i osta ondje.
Jovan 10,41I mnogi dođoše k njemu i govorahu: Jovan ne učini nijednoga čuda, ali sve što kaza Jovan za ovoga istina bješe.
Jovan 10,42I mnogi vjerovaše ga ondje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje