Tražilica


Djela apostolska 19. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 19,1A dogodi se, kad je bio Apolon u Korintu, da je Pavao, prošavši gornje krajeve, došao u Efez i našao neke učenike;
Djela apostolska 19,2I reče im: "Jeste li primili Duha Svetoga, kad ste postali vjernici?" A oni mu rekoše: "Nijesmo ni čuli, da ima Duh Sveti."
Djela apostolska 19,3A on reče: "Koje krštenje primiste?" I oni rekoše: "Krštenje Ivanovo,"
Djela apostolska 19,4A Pavao reče: "Ivan je krstio krštenjem pokajanja govoreći narodu, da vjeruju u onoga, koji će za njim doći, to jest u Isusa."
Djela apostolska 19,5Čuvši to krstiše se u ime Gospodina Isusa.
Djela apostolska 19,6I kad Pavao položi ruke na njih, dođe Duh Sveti na njih, i govorili su jezicima i proricali.
Djela apostolska 19,7A bilo je ljudi svega oko dvanaest.
Djela apostolska 19,8I ušavši u sinagogu govorio je odvažno tri mjeseca, raspravljajući i uvjeravajući za kraljevstvo Božje.
Djela apostolska 19,9Kad su neki bili otvrdnuli, i nijesu vjerovali, i proklinjali put Gospodnji pred narodom, odstupi od njih i odijeli učenike, pa je raspravljao svaki dan u školi nekoga Tirana,
Djela apostolska 19,10I ovo je bivalo dvije godine, tako da su svi, koji su stanovali u Aziji, Židovi i neznabošci, čuli riječ Gospodnju.
Djela apostolska 19,11I Bog je činio ne mala čudesa po rukama Pavlovim,
Djela apostolska 19,12Tako da bi i rupce za znoj i pojase od tijela njegova nosili na bolesnike, i ostavljale su ih bolesti, i zli su dusi izlazili iz njih.
Djela apostolska 19,13Kušali su i neki od Židova, koji su naokolo obilazili i zaklinjali đavle, zazivati nad opsjednutima ime Gospodina Isusa govoreći: "Zaklinjem vas Isusom, koga propovijeda Pavao."
Djela apostolska 19,14A bilo je sedam sinova Skeve Židova, poglavara svećeničkoga, koji su to činili.
Djela apostolska 19,15A zao im duh odgovori: "Isusa poznajem, i Pavla znam, ali vi tko ste?"
Djela apostolska 19,16I skočivši na njih čovjek, u kojemu je bio zao duh, nadvlada njih dvojicu, i pritište ih tako, da su goli i izranjeni utekli iz one kuće.
Djela apostolska 19,17I ovo doznadoše svi Židovi i neznabošci, koji su stanovali u Efezu, i uđe strah u sve njih, i veličalo se je ime Gospodina Isusa.
Djela apostolska 19,18I mnogi od onih, što vjerovaše, dolazili su ispovijedajući i govoreći djela svoja.
Djela apostolska 19,19A mnogi od onih, koji su se bavili čarolijama, skupiše knjige i spališe ih pred svima; i proračunaše, i nađoše, da su vrijedne pedeset tisuća srebrnjaka.
Djela apostolska 19,20Tako je silno rasla riječ Gospodnja, i utvrđivala se.
Djela apostolska 19,21I kad se ovo svršilo, namisli Pavao u Duhu da prođe preko Makedonije i Ahaje, i da ide u Jerusalem govoreći: "Pošto budem tamo, valja mi i Rim vidjeti."
Djela apostolska 19,22I posla u Makedoniju dvojicu svojih pomoćnika, Timoteja i Erasta, a sam ostade neko vrijeme u Aziji.
Djela apostolska 19,23A u ono vrijeme podiže se ne mala buna zbog puta Gospodnjega.
Djela apostolska 19,24Neki naime srebrnar, po imenu Demetrije, koji je pravio srebrne hramiće Dijanine, pribavljao je zanatlijama ne malu zaradu.
Djela apostolska 19,25On skupi ove i drugih ovakvih stvari majstore, i reče: "Ljudi, vi znate, da od ovoga posla imamo mi zaradu.
Djela apostolska 19,26A vidite i čujete, da ne samo u Efezu, nego gotovo po svoj Aziji taj Pavao nagovara i odvraća narod mnogi, govoreći, da to nijesu bogovi, što se prave rukama.
Djela apostolska 19,27I ne samo što će ta nesreća doći na naš zanat da ne prolazi, nego se neće mariti ni za hram velike božice Dijane, i propadat će veličanstvo one, koju poštuje sva Azija i čitav svijet."
Djela apostolska 19,28Kad oni ovo čuše, napuniše se gnjeva i stadoše vikati: "Velika je Dijana Efeška!"
Djela apostolska 19,29I sav se grad napuni pobune, i navalivši jednodušno na kazalište uhvatiše Gaja i Aristarha Makedonce, drugove Pavlove.
Djela apostolska 19,30A kad je Pavao htio da ide među narod, ne dadoše mu učenici.
Djela apostolska 19,31A neki i od azijskih poglavara, koji su mu bili prijatelji, poslaše k njemu moleći ga, da ne ide u kazalište.
Djela apostolska 19,32A jedni su vikali jedno, a drugi drugo; jer je bila skupština smetena, i najviše ih nije znalo, zašto su se skupili.
Djela apostolska 19,33A jedni iz mnoštva izvukoše Aleksandra, kad su ga Židovi gurali naprijed. A Aleksandar, mahnuvši rukom, htjede da progovori narodu zbog obrane.
Djela apostolska 19,34Ali kad ga upoznaše, da je Židov, povikaše svi u glas, i vikali su oko dva sata: "Velika je Dijana Efeška!"
Djela apostolska 19,35A gradski tajnik, utišavši narod, reče: "Ljudi Efežani! Tko je taj čovjek, koji ne zna, da grad Efez ne časti veliku Dijanu i njezin kip što je pao s neba?
Djela apostolska 19,36Kad dakle to ne može nitko poreći, valja da budete mirni, i da ništa ne činite nepromišljeno.
Djela apostolska 19,37Jer dovedoste ove ljude, koji niti su hram pokrali, niti hule na vašu božicu.
Djela apostolska 19,38A Demetrije i umjetnici, koji su s njim, ako imaju kakvu tužbu protiv koga, imaju sudovi, i imaju namjesnici, pa neka tuže jedan drugoga!
Djela apostolska 19,39Ako li što drugo tražite, neka se riješi na zakonitoj skupštini!
Djela apostolska 19,40Jer prijeti opasnost, da budemo tuženi za današnju bunu, a nema nikakva razloga, kojim bismo se mogli opravdati za ovu pobunu." I kad reče ovo, raspusti skupštinu.
Djela apostolska 19,1 Dok je Apolon bio u Korintu, Pavao, pošto prođe gornje krajeve, dođe u Efez, nađe neke učenike
Djela apostolska 19,2pa ih upita: "Jeste li primili Duha Svetoga kad ste povjerovali?" Oni će mu: "Ta ni čuli nismo da ima Duh Sveti.
Djela apostolska 19,3Nato će on: "Kako ste onda kršteni?" "Krštenjem Ivanovim", odvrate oni.
Djela apostolska 19,4Nato će Pavao: "Ivan je krstio krštenjem obraćenja govoreći narodu da vjeruje u Onoga koji za njim dolazi, to jest u Isusa.
Djela apostolska 19,5Čuvši to, krste se u ime Gospodina Isusa,
Djela apostolska 19,6pa kad Pavao položi na njih ruke, dođe Duh Sveti na njih te stanu govoriti drugim jezicima i prorokovati.
Djela apostolska 19,7Bijaše u svemu dvanaestak muževa.
Djela apostolska 19,8Onda Pavao uđe u sinagogu te je tri mjeseca hrabro raspravljao i uvjeravao o kraljevstvu Božjem.
Djela apostolska 19,9Ali kako neki, okorjeli i nepokorni, ocrnjivahu ovaj Put pred mnoštvom, odstupi od njih, odvoji učenike i danomice raspravljaše u školi nekog Tirana.
Djela apostolska 19,10Trajalo je to dvije godine, tako da su svi azijski žitelji, Židovi i Grci, čuli riječ Božju.
Djela apostolska 19,11Bog je pak činio čudesa nesvakidašnja po rukama Pavlovima
Djela apostolska 19,12tako da bi na bolesnike stavljali rupce ili rublje s Pavlova tijela pa bi s njih nestajalo bolesti i zli duhovi iz njih izlazili.
Djela apostolska 19,13Zato i neki Židovi zaklinjaoci-potukači pokušaše zazvati ime Gospodina Isusa nad one koji imahu zle duhove. Govorili su: "Zaklinjem vas Isusom koga Pavao propovijeda.
Djela apostolska 19,14To činjaše sedam sinova nekog Skeve, židovskoga velikog svećenika.
Djela apostolska 19,15Zli im duh odvrati: "Isusa poznajem i Pavla znam, ali tko ste vi?
Djela apostolska 19,16I čovjek u kome bijaše zli duh, nasrnu na njih i nadjača ih te oni goli i izranjeni pobjegoše iz one kuće.
Djela apostolska 19,17Doznaše to svi žitelji efeški, Židovi i Grci, pa ih sve obuze strah te se stade veličati ime Gospodina Isusa.
Djela apostolska 19,18Mnogi pak od onih koji su povjerovali dolazili su ispovijedati i očitovati svoja djela.
Djela apostolska 19,19I podosta onih koji su se bavili praznovjerjem donosili su knjige i spaljivali ih pred svima. Procijeniše ih te nađoše da vrijede pedeset tisuća srebrnjaka.
Djela apostolska 19,20TAko se snagom Gospodnjom Riječ širila i jačala.
Djela apostolska 19,21Pošto se to ispuni, naumi Pavao preko Makedonije i Ahaje otići u Jeruzalem te reče: "Pošto budem ondje, trebat će da i Rim vidim.
Djela apostolska 19,22Onda posla u Makedoniju dvojicu svojih poslužitelja, Timoteja i Erasta, a on provede još neko vrijeme u Aziji.
Djela apostolska 19,23Nekako u ono doba nasta nemalena pobuna protiv ovog Puta.
Djela apostolska 19,24Neki srebrar, imenom Demetrije, izrađivao je srebrne hramiće Artemidine i namicao obrtnicima nemalu dobit.
Djela apostolska 19,25Skupi on njih i sve koji su se bavili takvim poslom te im reče: "Ljudi, vi znate, u ovom je umijeću naše blagostanje.
Djela apostolska 19,26A vidite i čujete da je taj Pavao ne samo u Efezu nego gotovo i u svoj Aziji uvjerio i preokrenuo poveliko mnoštvo govoreći da nema bogova rukama izdjeljanih.
Djela apostolska 19,27Tako prijeti opasnost ne samo da na zao glas dođe naše zanimanje, nego i to da se ništa neće držati do hrama velike božice Artemide te će nestati veličanstva one koju štuje sva Azija i sav svijet.
Djela apostolska 19,28Čuvši to, razgnjeve se pa poviču: "Velika je Artemida efeška!
Djela apostolska 19,29Sav se grad uskomeša; jednodušno nahrupe u kazalište vukući sa sobom Makedonce Gaja i Aristarha, suputnike Pavlove.
Djela apostolska 19,30Kad je Pavao htio među narod, ne dopustiše mu učenici.
Djela apostolska 19,31Čak i neki azijarsi, njegovi prijatelji, poslaše k njemu i zamoliše da ne dolazi u kazalište.
Djela apostolska 19,32Jedni su izvikivali jedno, drugi drugo jer je skup bio uskomešan te mnogi nisu ni znali zašto su se strčali.
Djela apostolska 19,33Neki iz svjetine uputiše nekog Aleksandra jer su ga Židovi gurali naprijed. Aleksandar pak mahnu rukom i htjede se obraniti pred narodom.
Djela apostolska 19,34Ali kada doznaše da je Židov, udarahu gotovo dva sata svi u jedan glas: "Velika je Artemida efeška!
Djela apostolska 19,35Onda tajnik umiri svjetinu pa reče: "Efežani! Tko to od ljudi ne zna da je grad Efez čuvar hrama velike Artemide i kipa s neba palog?
Djela apostolska 19,36Budući dakle da je to neporecivo, valja da budete mirni te ništa brzopleto ne činite.
Djela apostolska 19,37Doveli ste ove ljude, a nisu ni svetokradice ni hulitelji naše božice.
Djela apostolska 19,38Ako pak Demetrije i njegovi obrtnici imaju protiv koga kakvu tužbu, sudovi se sastaju, a tu su i prokonzuli. Neka se tuže!
Djela apostolska 19,39Ištete li pak što drugo, u zakonitu će se skupu riješiti.
Djela apostolska 19,40Ta izlažemo se opasnosti da za ovo današnje budemo optuženi s pobune jer nema nikakva razloga kojim bismo mogli opravdati ovu strku." To rekavši, raspusti skup.
Apostolska djela 19,1Za vrijeme Boravka Apolosova u Korintu stiže Pavao u Efez prolazeći kroz gornje krajeve. On tu nađe nekolicinu *učenika
Apostolska djela 19,2i upita ih: ` Jeste li vi primili Sveti Duh, kad ste postali vjerujući? ` ` Ali, odgovoriše mu oni, mi nismo čak ni čuli govoriti o Svetom Duhu! `
Apostolska djela 19,3Pavao upita: ` Koje ste krštenje vi primili? ` Oni odgovoriše:` Krštenje Ivanovo . `
Apostolska djela 19,4Pavao preuze: ` Ivan davaše krštenje obraćenja i iskaše narodu vjerovati u onoga koji bi došao poslije njega, tj. u Isusa. `
Apostolska djela 19,5Oni ga poslušaše i primiše krštenje u *ime Gospodina Isusa.
Apostolska djela 19,6Pavao im *položi ruke i Duh Sveti dođe na njih: oni govoraše jezike i *prorokovaše.
Apostolska djela 19,7Bijaše tu otprilike dvanaest osoba.
Apostolska djela 19,8Pavao se nalaziše u *sinagogi i, tijekom tri mjeseca, on uzimaše riječ s punim pouzdanjem glede *vladavine Božje, trudeći se uvjeriti svoje slušatelje.
Apostolska djela 19,9Kako stanoviti ustrajaše u okorjelosti i, daleko od toga da se puste uvjeriti, ocrnjivahu Put pred cijelim saborom, Pavao prekinu s njima i, uzimajući učenike na stranu, on im upućivaše riječ u školi Tiranosovoj.
Apostolska djela 19,10Te prilike se produžiše tijekom dvije godine tako da svekoliko pučanstvo iz Azije *Židovi i Grci, mogaše slušati riječ Gospodinovu.
Apostolska djela 19,11Bog ispunjavaše po rukama Pavlovim čuda neobična,
Apostolska djela 19,12tako da se uzimahu, za staviti ih na bolesnike, rupci i ili platna koja bijahu dodirnula kožu njegovu. Ti ljudi bijahu tada oslobađani svojih bolesti i zli duhovi odlažaše.
Apostolska djela 19,13Židovski putujući istjerivači vragova poduzimahu u svoje vrijeme izgovarati, nad onima koji imaše nečiste duhove, *ime Gospodine Isusa; oni govoraše: ` Ja vas zaklinjem onim Isusom kojeg Pavao proglašava! `
Apostolska djela 19,14Sedam sinova židovskog velikog svećenika, jednog izvjesnog Skeve, okušavahu se u tom poslu.
Apostolska djela 19,15Zli duh im uzvrati: ` Isus, ja ga poznajem i znam tko je Pavao. Ali vi, tko ste vi, dakle? `
Apostolska djela 19,16I, zaskačući ih, čovjek ih sve nadjača s jednom takvom silovitošću da oni pobjegoše iz kuće napola nagi i puni ozljeda.
Apostolska djela 19,17Svekoliko pučanstvo Efeza, *Židovi i Grci, saznaše za tu pustolovinu; strah obuze sve i oni slavljaše veličinu imena Gospodina Isusa.
Apostolska djela 19,18Jedno mnoštvo vjernika dolažaše na glas priznavati svoja djela .
Apostolska djela 19,19Jedan dobar brojnih koji se bijahu odali mađiji uzeše hrpu svojih knjiga i javno ih spališe. Kad se izračuna njihova vrijednost, ustanovi se da ih bijaše za pedeset tisuća srebrnjaka.
Apostolska djela 19,20Tako, snagom Gospodinovom, Riječ narastaše i dobijaše na snazi.
Apostolska djela 19,21U nastavku tih događaja, Pavao donese odluku, u duhu, otići u Jeruzalem prolazeći Makedonijom i Ahajom . On izjavljivaše: ` Ka budem ondje, trebat će mi još otići i u Rim. `
Apostolska djela 19,22On posla u Makedoniju Timoteja i Erasta, dvojicu svojih pomoćnika, dok on sam za malo produži svoj boravak u Aziji.
Apostolska djela 19,23U to vrijeme dogodiše se prilično ozbiljni nemiri glede Puta .
Apostolska djela 19,24Naime, jedan draguljar, imenom Demetrius, izrađivaše u srebru male templove Artemidine i priskrbljivaše tako obrtnicima zamjetne dobiti.
Apostolska djela 19,25On sakupi te obrtnike kao i članove srodnih zanimanja i izjavi im: ` Vi to znate, prijatelji moji, naše blagostanje dolazi od ovog posla.
Apostolska djela 19,26No, vi ustanovljavate ili čujete govoriti ne samo u Efezu, veći u gotovo cijeloj Aziji, taj Pavao uznemirava jedno brojno mnoštvo uvjeravajući ga, kako on kaže, da bogovi koji izlaze iz naših ruku nisu bogovi.
Apostolska djela 19,27Nije samo naše zanimanje u opasnosti da bude oklevetano, veći također i templ velike božice Artemide mogao bi biti napušten i naći se uskoro lišen veličine one koju obožavaju Azija i cijeli svijet. `
Apostolska djela 19,28Na te riječi, slušatelji se razbjesniše i završiše u povicima: ` Velika je Artemida Efeška! `
Apostolska djela 19,29Metež zahvati cijeli grad i hrpimice se baciše u kazalište, dočepavši se u prolazu Makedonaca Gaja i Aristarka, suputnika Pavlovih.
Apostolska djela 19,30Pavao bijaše odlučio doći na sabor, ali *učenici ga ne pustiše to učiniti.
Apostolska djela 19,31A neki aziarsi među njegovim prijateljima odvraćaše ga od te namisli da se izlaže opasnosti u kazalištu.
Apostolska djela 19,32Naravno, svaki vikaše drugu stvar no njegov susjed i smutnja vladaše u saboru gdje većina čak i ne znade razlog sastanka.
Apostolska djela 19,33Ljudi u mnoštvu izvijestiše stanovitog Aleksandra kojeg *Židovi bijahu isturili naprijed. Aleksandar dade znak rukom da bi se htio izjasniti pred saborom.
Apostolska djela 19,34Ali, kad saznaše da bijaše Židov, svi stadoše jednoglasno vikati, tijekom gotovo dva sata: ` Velika je Artemida Efeška! `
Apostolska djela 19,35Tajnik uspije ipak, stišati mnoštvo: ` Efežani, reče on, postoji li netko tko ne zna da grad Efez je sveti grad velike Artemide i da je njen kip pao s neba?
Apostolska djela 19,36Pošto odgovor ne pobuđuje sumnju, trebate se dakle, umiriti i izbjegavati pogrešne poteze.
Apostolska djela 19,37Vi ste, naime, ovdje doveli dvojicu ljudi koji nisu počinili ni svetogrđe niti su *hulili protiv naše božice.
Apostolska djela 19,38Ako Demetrius i obrtnici koji ga slijede su u sporu s nekim, drže se saslušanja, ima prokonzula: nek stranke, dakle idu pred pravdu!
Apostolska djela 19,39A ako vi imate drugih molbi, stvar će biti sređena zakonitim saborom.
Apostolska djela 19,40Mi se izlažemo opasnosti biti optuženi za pobunu zbog našeg današnjeg sastanka, jer ne postoji nikakav razlog koji bismo mi mogli istaknuti za opravdati ovo okupljanje. ` I, na tu izjavu, on raspusti sabor.
Djela apostolska 19,1Dogodi se pak, kad bješe Apolos u Korintu, da Pavle prolažaše gornje zemlje, i dođe u Efes, i našavši neke učenike
Djela apostolska 19,2Reče im: jeste li primili Duha svetoga kad ste vjerovali? A oni mu rekoše: nijesmo ni čuli da ima Duh sveti.
Djela apostolska 19,3A on im reče: na što se dakle krstiste? A oni rekoše: na krštenje Jovanovo.
Djela apostolska 19,4A Pavle reče: Jovan krsti krštenjem pokajanja, govoreći narodu da vjeruju onoga koji će za njim doći, to jest, Hrista Isusa.
Djela apostolska 19,5A kad to čuše, krstiše se u ime Gospoda Isusa.
Djela apostolska 19,6A kad Pavle metnu ruke na njih, siđe Duh sveti na njih, i govoraše jezike i proricahu.
Djela apostolska 19,7A bijaše ljudi svega oko dvanaest.
Djela apostolska 19,8I ušavši u zbornicu govoraše slobodno tri mjeseca učeći i uvjeravajući za carstvo Božije.
Djela apostolska 19,9A kad neki bijahu otvrdnuli i svađahu se huleći na put Gospodnji pred narodom, otstupi od njih i odluči učenike, pa se prepiraše svaki dan u školi nekoga Tirana.
Djela apostolska 19,10I ovo je bivalo dvije godine, tako da svi koji življahu u Aziji, i Jevreji i Grci, čuše riječ Gospoda Isusa.
Djela apostolska 19,11I Bog činjaše ne mala čudesa rukama Pavlovijem,
Djela apostolska 19,12Tako da su i čalme i ubruščiće znojave od tijela njegova nosili na bolesnike, i oni se iscjeljivahu od bolesti, i duhovi zli izlažahu iz njih.
Djela apostolska 19,13I počeše neki od Jevreja, koji se skitahu i zaklinjahu đavole, spominjati nad onima u kojima bijahu zli duhovi ime Gospoda Isusa govoreći: zaklinjemo vas Isusom koga Pavle propovijeda.
Djela apostolska 19,14A bijahu nekijeh sedam sinova Skeve Jevrejina, poglavara svešteničkoga, koji ovo činjahu.
Djela apostolska 19,15A duh zli odgovarajući reče: Isusa poznajem, i Pavla znam; ali vi ko ste?
Djela apostolska 19,16I skočivši na njih čovjek u kome bješe zli duh nadvlada ih, i pritište ih poda se tako da goli i izranjeni utekoše iz one kuće.
Djela apostolska 19,17I ovo doznadoše svi koji življahu u Efesu, i Jevreji, i Grci; i uđe strah u sve njih, i veličaše se ime Gospoda Isusa.
Djela apostolska 19,18I mnogi od onijeh što vjerovahu, dolažahu te se ispovijedahu i kazivahu šta su učinili.
Djela apostolska 19,19A mnogi od onijeh koji čarahu, sabravši knjige svoje spaljivahu ih pred svima; i proračuniše i nađoše da su vrijedele pedeset hiljada groša.
Djela apostolska 19,20Tako zdravo rastijaše i nadvlađivaše riječ Gospodnja.
Djela apostolska 19,21I kad se ovo svrši, namisli Pavle da prođe preko Maćedonije i Ahaje, i da ide u Jerusalim, i reče: pošto budem tamo, valja mi i Rim vidjeti.
Djela apostolska 19,22I posla u Maćedoniju dvojicu od onijeh koji ga služahu, Timotija i Erasta; a on osta neko vrijeme u Aziji.
Djela apostolska 19,23A u ono vrijeme podiže se ne mala buna puta radi Gospodnjega,
Djela apostolska 19,24Jer nekakav zlatar, po imenu Dimitrije, koji građaše Dijani srebrne crkvice i davaše majstorima ne mali posao,
Djela apostolska 19,25On skupi ove i drugijeh ovakovijeh stvari majstore, i reče: ljudi! vi znate da od ovoga posla mi imamo dobitak za svoje življenje;
Djela apostolska 19,26I vidite i čujete da ne samo u Efesu nego gotovo po svoj Aziji ovaj Pavle odvrati narod mnogi, govoreći: to nijesu bogovi što se rukama čovječijim grade.
Djela apostolska 19,27I ne samo što će ova nesreća doći na naš zanat da ne prolazi, nego se neće mariti ni za crkvu velike boginje Dijane, i propašće veličanstvo one koju sva Azija i vasioni svijet poštuje.
Djela apostolska 19,28A kad oni ovo čuše, napuniše se gnjeva, i vikahu govoreći: velika je Dijana Efeska!
Djela apostolska 19,29I sav se grad napuni bune; i navalivši jednodušno na zborište uhvatiše Gaja i Aristarha iz Maćedonije, drugove Pavlove.
Djela apostolska 19,30A kad Pavle šćaše da ide među narod, ne dadoše mu učenici.
Djela apostolska 19,31A neki i od Azijskijeh poglavara koji mu bijahu prijatelji, poslaše k njemu svjetujući ga da ne izlazi na zborište.
Djela apostolska 19,32Jedni pak vikahu jedno a drugi drugo; jer bijaše sabor smućen, i najviše ih ne znadijahu zašto su se skupili.
Djela apostolska 19,33A jedni od naroda izvukoše Aleksandra, kad ga Jevreji izvedoše. A Aleksandar mahnuvši rukom šćaše da odgovori narodu.
Djela apostolska 19,34A kad ga poznaše da je Jevrejin, povikaše svi u glas, i vikahu oko dva sahata: velika je Dijana Efeska.
Djela apostolska 19,35A pisar utišavši narod reče: ljudi Efesci! Ko je taj čovjek koji ne zna da grad Efes slavi veliku boginju Dijanu i njezin kip nebeski?
Djela apostolska 19,36Kad dakle to ne može niko odreći, valja vi da budete mirni, i ništa naglo da ne činite;
Djela apostolska 19,37Jer dovedoste ove ljude koji niti su crkvu Dijaninu pokrali, niti hule na vašu boginju.
Djela apostolska 19,38A Dimitrije i majstori koji su s njim ako imaju kakvu tužbu, imaju sudovi, i imaju namjesnici, neka tuže jedan drugoga.
Djela apostolska 19,39Ako li što drugo ištete, neka se izvidi na pravoj skupštini.
Djela apostolska 19,40Jer se bojimo da ne budemo tuženi za današnju bunu; a nijednoga uzroka nema kojijem bismo se mogli opravdati za ovu bunu. I ovo rekavši raspusti narod koji se bješe sabrao.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje