Tražilica


Djela apostolska 22. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 22,1"Ljudi, braćo i oci, čujte, što ću vam sad reći u svoju obranu!"
Djela apostolska 22,2A kad čuše, da im govori hebrejskim jezikom, nastade još veća tišina. I on reče: "
Djela apostolska 22,3"Ja sam čovjek Židov, rođen u Tarzu u Ciliciji, a odgojen u ovome gradu, kod nogu Gamalielovih strogo poučen u zakonu naših otaca, revnitelj Božji, kao što ste vi svi danas.
Djela apostolska 22,4Ja sam ovaj put gonio do smrti, vežući i predajući u tamnice i muževe i žene;
Djela apostolska 22,5Kao što mi svjedoči i veliki svećenik, i sve starješine, od kojih sam primio i poslanice na braću, kad sam pošao u Damask, da dovedem odanle svezane u Jerusalem, da se kazne.
Djela apostolska 22,6A kad sam išao i približio se Damasku, dogodi mi se oko podne, da me ujedanput obasja velika svjetlost s neba.
Djela apostolska 22,7I padoh na zemlju i začuh glas, koji mi je govorio: 'Savle, Savle, zašto me progoniš?'
Djela apostolska 22,8A ja odgovorih: 'Tko si, Gospodine?' I reče mi: "Ja sam Isus Nazarećanin, koga ti progoniš.'
Djela apostolska 22,9I koji su bili s menom, vidješe doduše svjetlost, ali ne čuše glas onoga, koji mi je govorio.
Djela apostolska 22,10I rekoh: 'Što da činim, Gospodine!' A Gospodin mi reče: 'Ustani i idi u Damask, i ondje će ti se reći za sve, što ti valja činiti.'
Djela apostolska 22,11I kad obnevidjeh od sjaja svjetlosti one, povedoše me za ruku pratioci, i dođoh u Damask.
Djela apostolska 22,12A neki Ananija, čovjek, koji se vjerno držao zakona, za koga su svjedočili svi Židovi, što ondje stanuju.
Djela apostolska 22,13Dođe k meni i stade i reče mi: 'Savle brate, progledaj!' I ja u taj čas pogledah na njega.
Djela apostolska 22,14A on reče: 'Bog otaca naših izabra te, da upoznaš volju njegovu, i da vidiš Pravednika, i da čuješ glas iz usta njegovih:
Djela apostolska 22,15Da mu budeš svjedok pred svim ljudima za ono, što si vidio i čuo.
Djela apostolska 22,16I sad što oklijevaš? Ustani i krsti se, i operi se od grijeha svojih prizvavši ime Gospodnje!'"
Djela apostolska 22,17A dogodi se, kad sam se vratio u Jerusalem i molio se u hramu, da se zanesoh,
Djela apostolska 22,18I vidjeh ga, gdje nai govori: 'Pohiti i izađi brzo iz Jerusalema, jer neće primiti svjedočanstva tvojega za mene!'
Djela apostolska 22,19I ja rekoh: 'Gospodine, sami znadu, da sam ja zatvarao u tamnicu i tukao po sinagogama one, koji vjeruju u tebe.
Djela apostolska 22,20I kad se je prolijevala krv Stjepana, svjedoka tvojega, bio sam i ja ondje, i pristajao sam, i čuvao sam haljine onih, koji su ga ubijali.'
Djela apostolska 22,21I reče mi: 'Idi, jer ću ja daleko da te pošljem među neznabošce.'
Djela apostolska 22,22A oni su ga slušali do ove riječi, ali sad podigoše glas svoj govoreći: "Uzmi sa zemlje takva, jer ne smije da živi!"
Djela apostolska 22,23I kad su oni vikali i zbacivali haljine svoje i bacali prah u zrak,
Djela apostolska 22,24Naloži zapovjednik, da ga uvedu vojarnu i da ga bičevanjem ispitaju, da dozna, zašto su tako vikali na njega.
Djela apostolska 22,25I kad ga pritegoše uzicama, reče Pavao satniku, koji je stajao uz njega: "Smijete li bičevati čovjeka Rimljanina, a da nije osuđen?"
Djela apostolska 22,26Čuvši to satnik pristupi k zapovjedniku i javi mu: "Što hoćeš da činiš? Ovaj je čovjek rimski građanin!"
Djela apostolska 22,27A zapovjednik ptistupivši reče mu: "Kaži mi, jesi li ti Rimljanin! A on reče: "Da".
Djela apostolska 22,28I zapovjednik reče: "Ja sam za veliku svotu stekao to građanstvo." A Pavao reče: "Ja ga imam već od rođenja."
Djela apostolska 22,29Onda odstupiše odmah od njega oni, koji su ga imali mučiti. A zapovjednik se uplašio, kad je doznao, da je Rimljanin, i što ga je bio svezao.
Djela apostolska 22,30A sutradan hoteći doznati istinu, zašto ga tuže Židovi, pusti ga iz okova, i zapovjedi, da dođu glavari svećenički i sve visoko vijeće. Tada dovede Pavla i postavi ga pred njih.
Djela apostolska 22,1 "Braćo i oci, poslušajte što ću vam sad u svoju obranu reći.
Djela apostolska 22,2Kad čuše da im govori hebrejskim jezikom, još većma utihnuše. On nastavi:
Djela apostolska 22,3"Ja sam Židov, rođen u Tarzu cilicijskom, ali odrastao u ovom gradu, do nogu Gamalielovih odgojen točno po otačkom Zakonu; bijah revnitelj Božji kao što ste svi vi još danas.
Djela apostolska 22,4Ovaj sam Put na smrt progonio, u okove bacao i predavao u tamnice muževe i žene,
Djela apostolska 22,5kako mi to može posvjedočiti i veliki svećenik i sve starješinstvo. Od njih sam i pisma dobio za braću u Damasku pa se zaputio da i one ondje okovane dovedem u Jeruzalem da se kazne.
Djela apostolska 22,6"Dok sam tako putovao i približavao se Damasku, s neba me oko podneva iznenada obasja svjetlost velika.
Djela apostolska 22,7Sruših se na tlo i začuh glas što mi govoraše: `Savle, Savle, zašto me progoniš?`
Djela apostolska 22,8Ja odgovorih: `Tko si, Gospodine?` Reče mi: `Ja sam Isus Nazarećanin koga ti progoniš.`
Djela apostolska 22,9Oni koji bijahu sa mnom svjetlost doduše primijetiše, ali ne čuše glasa Onoga koji mi govoraše.
Djela apostolska 22,10Rekoh nato: `Što mi je činiti, Gospodine?` Gospodin će mi: `Ustani, pođi u Damask i ondje će ti se reći što ti je određeno učiniti.`
Djela apostolska 22,11Kako od sjaja one svjetlosti obnevidjeh, pratioci me povedoše za ruku te stigoh u Damask.
Djela apostolska 22,12"Neki Ananija, čovjek po Zakonu pobožan i na dobru glasu u Židova ondje nastanjenih -
Djela apostolska 22,13dođe k meni, pristupi mi i reče: `Savle, brate, progledaj!` I ja se u taj čas zagledah u nj.
Djela apostolska 22,14A on će: `Bog otaca naših predodredi te da upoznaš volju njegovu, da vidiš Pravednika i čuješ glas iz usta njegovih
Djela apostolska 22,15jer bit ćeš mu pred svim ljudima svjedokom onoga što si vidio i čuo.
Djela apostolska 22,16I što sad oklijevaš? Ustani, krsti se i operi grijehe svoje, prizivljući Ime njegovo!`
Djela apostolska 22,17"Pošto se vratih u Jeruzalem, dok sam se jednom molio u Hramu, padoh u zanos
Djela apostolska 22,18i vidjeh Gospodina gdje mi govori: `Pohiti, žurno izađi iz Jeruzalema jer neće primiti tvoga svjedočanstva o meni.`
Djela apostolska 22,19Ja rekoh: `Gospodine, oni znaju da sam ja u tamnice bacao i bičevao po sinagogama one koji vjeruju u te.
Djela apostolska 22,20I dok se prolijevala krv Stjepana, svjedoka tvoga, i ja sam ondje stajao i odobravao te čuvao haljine onih koji ga ubijahu.`
Djela apostolska 22,21Nato mi reče: `Pođi jer ću te poslati daleko k poganima!`
Djela apostolska 22,22Slušali su ga sve do te riječi, a tada podigoše glas: "Ukloni takva sa zemlje! Nije pravo da živi!
Djela apostolska 22,23Kako oni stadoše bučiti, odbacivati haljine i vitlati prašinu u zrak,
Djela apostolska 22,24zapovjedi tisućnik da Pavla uvedu u vojarnu pa odredi da ga bičevima ispitaju kako bi doznao zašto tako viču protiv njega.
Djela apostolska 22,25Kad ga remenjem rastegoše, reče on nazočnom satniku: "Rimskoga građanina, i još neosuđena, smijete bičevati?
Djela apostolska 22,26Kad je to čuo satnik, priđe tisućniku i dojavi mu: "Što si to nakanio? Ovaj je čovjek Rimljanin!
Djela apostolska 22,27Tisućnik tada priđe Pavlu pa mu reče: "Reci mi, jesi li Rimljanin!" On odvrati: "Da.
Djela apostolska 22,28Tisućnik dometnu: "Ja stekoh to građanstvo za skupe novce." Pavao nato reče: "Ja sam se pak s njim i rodio.
Djela apostolska 22,29Brže stoga odstupe od njega oni koji su ga imali ispitivati. I tisućnik se preplaši kad sazna da je Pavao Rimljanin, a on ga bijaše okovao.
Djela apostolska 22,30Sutradan pak kad je htio točno saznati za što ga Židovi optužuju, odriješi ga pa zapovjedi da se sastanu veliki svećenici i sve Vijeće te privede Pavla i postavi ga pred njih.
Apostolska djela 22,1` Braćo i očevi, slušajte dakle, obranu koju vam sada ja imam ponuditi.`
Apostolska djela 22,2Mir se još poveća kad oni čuše da im se Pavao obraća na hebrejskom jeziku.
Apostolska djela 22,3` Ja sam Židov, rođen u Tarzi u Ciliciji, ali ovdje, u ovom gradu, gdje ja bijah odgojen i gdje sam primio do nogu Gamalielovih jedno obrazovanje strogo sukladno *Zakonu naših otaca. Ja bijah jedan surov pristaša Božji, kao što ste vi to danas,
Apostolska djela 22,4i, protjeravajući na smrt ovaj Put, ja sam davao bacati u lance i u zatvor ljude i žene.
Apostolska djela 22,5*Veliki svećenik i sav zbor *starješina mogli bi to posvjedočiti: od njih, naime, ja primih pisma za našu braću kad sam se našao u Damasku s poslanstvom da svežem u lance i dovedem u Jeruzalem, za primiti kaznu, one koji bijahu ondje.
Apostolska djela 22,6` Ja prelazih dakle svoj put i primicah se Damasku kad iznenada, pred podne, jedna velika svjetlost došla s neba ovi mene svojim sjajem.
Apostolska djela 22,7Ja padoh na zemlju i začuh jedan glas govoriti mi: Saule, Saule, zašto me progoniš?
Apostolska djela 22,8Ja odgovorih: Tko si ti, Gospodine? Glas preuze: Ja sam Isus Nazorejac, ja sam taj koga ti progoniš.
Apostolska djela 22,9Moji pratitelji vidješe svjetlost ali ne čuše glas koji meni govoraše.
Apostolska djela 22,10Ja upitah: Što trebam učiniti, Gospodine? A Gospodin mi odgovori: ` Podigni se, idi u Damask, a ondje će te pokazati u pojedinost zadaću koja ti je naznačena.
Apostolska djela 22,11Ali, kako mi ta svjetlost bijaše oduzela vid, moji me kompanjoni moraše voditi za ruku da bih stigao u Damask.
Apostolska djela 22,12` Bijaše ondje jedan stanoviti Ananias; bijaše to pobožan čovjek, vjeran Zakonu, čiji ugled bijaše dobar kod svih Židova koji ondje stanovahu.
Apostolska djela 22,13On me dođe naći i reče mi tada: Saule, brate moj, progledaj ponovo! I, u istom času, ja ponovo nađoh vid.
Apostolska djela 22,14On mi reče: Bog naših otaca ti je namijenio upoznati njegovu volju, to jest Pravednog i njegov vlastiti glas.
Apostolska djela 22,15Ti moraš naime, biti svjedokom za njega, pred svim ljudima, o onome što budeš vidio i čuo.
Apostolska djela 22,16Zašto dakle dvojiti? Hajdemo! Primi krštenje i očišćenje od svojih grijeha zazivajući njegovo *ime.
Apostolska djela 22,17` Od povratka u Jeruzalem, dok bijah u molitvi u *Templu, dođe mi jedan dan te padoh u zanos
Apostolska djela 22,18i vidjeh Gospodina koji mi govoraše: Brzo, napusti neodložno Jeruzalem, jer, oni neće prihvatiti svjedočenje koje ćeš mi ti činiti.
Apostolska djela 22,19Ja odgovorih: Ali, Gospodine, oni znaju dobro da sam ja taj koji odlažah u *sinagoge za staviti u zatvor i tući šibama one koji vjeruju u tebe.
Apostolska djela 22,20I dok krv Stjepanova, tvog svjedoka, bijaše prolivena, ja također bijah ondje, ja povlađivah njegovim ubojicama i čuvah njihovu odjeću.
Apostolska djela 22,21Ali, on mi reče: Idi, u daljinu, prema *poganskim narodima, gdje ću te ja poslati. `
Apostolska djela 22,22Židovi koji bijahu slušali Pavla sve do ovih riječi stadoše tada ispuštati krikove: ` Da se oslobodi zemlja jedne takve jedinke! On ne treba ostati živ! `
Apostolska djela 22,23Kako se oni deraše, bacaše svoje ogrtače i hitaše prašinu u zrak,
Apostolska djela 22,24tribun zapovijedi da uvedu Pavla u tvrđavu i da mi bičevima prilijepe pitanje za otkriti razlog takvih povika koje izvikivahu protiv njega.
Apostolska djela 22,25Upravo htjedoše opružiti Pavla za bičevanje kad on reče stotniku na službi: `Jednog rimskog građanina, koji čak ne bijaše ni suđen, imate li pravo bičevati? `
Apostolska djela 22,26Na te riječi, stotnik ode obavijestiti tribuna: ` Što to činiš? Ovaj je čovjek rimski građanin! `
Apostolska djela 22,27Tribun se vrati ponovo ispitati Pavla: ` Reci mi, jesi li ti zaista rimski građanin? Da, reče Pavao. `
Apostolska djela 22,28Tribun preuze: ` Ja, za steći to pravo, morah platiti pozamašnu svotu. A ja, reče Pavao, ja ga držim od rođenja.`
Apostolska djela 22,29Oni koji ga htjedoše staviti na ispitivanje smjesta ga pustiše; što se tiče tribuna, njega spopade strah kad otkri da to bijaše rimski građanin kojeg držaše u lancima.
Apostolska djela 22,30Sutradan, odlučan saznati sa sigurnošću čime to *Židovi optužuju Pavla, on mu dade skinuti lance; potom on sazva jednu sjednicu *velikih svećenika sa svim *Sanhedrinom i dade svesti Pavla da se pojavi pred njima.
Djela apostolska 22,1Ljudi, braćo i ocevi! čujte sad moj odgovor k vama.
Djela apostolska 22,2A kad čuše da im Jevrejskijem jezikom progovori, još veća tišina posta. I reče:
Djela apostolska 22,3Ja sam čovjek Jevrejin, koji sam rođen u Tarsu Kilikijskome, i odgajen u ovome gradu kod nogu Gamaliilovijeh, naučen upravo otačkom zakonu, i bijah revnitelj Božij kao što ste vi svi danas.
Djela apostolska 22,4Ja ovaj put gonih do same smrti, vežući i predajući u tamnicu i ljude i žene,
Djela apostolska 22,5Kao što mi svjedoči i poglavar sveštenički i sve starješine; od kojijeh i poslanice primih na braću koja žive u Damasku; i iđah da dovedem one što bijahu onamo svezane u Jerusalim da se muče.
Djela apostolska 22,6A kad iđah i približih se k Damasku, dogodi mi se oko podne da me ujedanput obasja velika svjetlost s neba.
Djela apostolska 22,7I padoh na zemlju, i čuh glas, koji mi govori: Savle! Savle! zašto me goniš?
Djela apostolska 22,8A ja odgovorih: ko si ti, Gospode? A on mi reče: ja sam Isus Nazarećanin, kojega ti goniš.
Djela apostolska 22,9A koji bijahu sa mnom vidješe svjetlost i uplašiše se; ali ne čuše glasa koji mi govoraše.
Djela apostolska 22,10A ja rekoh: šta ću činiti, Gospode? A Gospod mi reče: ustani i idi u Damask, i tamo će ti se kazati za sve šta ti je određeno da činiš.
Djela apostolska 22,11I kad obnevidjeh od silne svjetlosti one, vođahu me za ruku oni koji bijahu sa mnom, i dođoh u Damask.
Djela apostolska 22,12A neki Ananija čovjek pobožan po zakonu, posvjedočen od sviju Jevreja koji žive u Damasku,
Djela apostolska 22,13Došavši k meni stade i reče mi: Savle brate! progledaj. I ja u taj čas pogledah na nj.
Djela apostolska 22,14A on mi reče: Bog otaca našijeh izabra te da poznaš volju njegovu, i da vidiš pravednika, i da čuješ glas iz usta njegovijeh:
Djela apostolska 22,15Da mu budeš svjedok pred svijem ljudima za ovo što si vidio i čuo.
Djela apostolska 22,16I sad šta oklijevaš? Ustani i krsti se, i operi se od grijeha svojijeh, prizvavši ime Gospoda Isusa.
Djela apostolska 22,17A dogodi se, kad se vratih u Jerusalim i moljah se u crkvi Bogu, da postadoh izvan sebe,
Djela apostolska 22,18I vidjeh ga gdje mi govori: pohiti te iziđi iz Jerusalima, jer neće primiti svjedočanstva tvojega za mene.
Djela apostolska 22,19I ja rekoh: Gospode! sami znadu da sam ja metao u tamnice i bio po zbornicama one koje te vjeruju.
Djela apostolska 22,20I kad se proljevaše krv Stefana svjedoka tvojega, i ja stajah i pristajah na smrt njegovu, i čuvah haljine onijeh koji ga ubijaju.
Djela apostolska 22,21I reče mi: idi, jer ću ja daleko da te pošljem u neznabošce.
Djela apostolska 22,22A oni ga slušahu do ove riječi, pa podigoše glas svoj govoreći: uzmi sa zemlje takovoga; jer ne treba da živi.
Djela apostolska 22,23A kad oni vikahu i zbacivahu haljine i bacahu prah u nebo,
Djela apostolska 22,24Zapovjedi vojvoda da ga odvedu u oko, i reče da ga bojem ispitaju da dozna za kakvu krivicu tako vikahu na nj.
Djela apostolska 22,25I kad ga pritegoše uzicama, reče Pavle kapetanu, koji stajaše ondje: zar vi možete biti čovjeka Rimljanina, i još bez suda?
Djela apostolska 22,26A kad ču kapetan, pristupi k vojvodi i kaza govoreći: gledaj šta ćeš činiti; jer je ovaj čovjek Rimljanin.
Djela apostolska 22,27A vojvoda pristupivši reče mu: kaži mi jesi li ti Rimljanin? A on reče: da.
Djela apostolska 22,28A vojvoda odgovori: ja sam za veliku cijenu ime ovoga građanstva dobio. A Pavle reče: a ja sam se i rodio s njime.
Djela apostolska 22,29Onda otstupiše odmah od njega oni što šćadijahu da ga ispituju; a vojvoda se uplaši kad razumje da je Rimljanin i što ga bješe svezao.
Djela apostolska 22,30A sjutradan, želeći doznati istinu zašto ga tuže Jevreji, pusti ga iz okova, i zapovjedi da dođu glavari sveštenički i sav sabor njihov; i svedavši Pavla postavi ga pred njima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje