Tražilica


Djela apostolska 24. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 24,1A poslije pet dana siđe veliki svećenik Ananija s nekoliko starješina i s nekim govornikom Tertulom, koji izađoše pred namjesnika proti Pavlu.
Djela apostolska 24,2I kad njega dozvaše, počne Tertul tužiti ga govoreći: "Što živimo pod tobom u velikom miru, i što se je tvojom brižljivosti mnogo toga popravilo u ovom narodu,
Djela apostolska 24,3Uvijek i svuda, čestiti Felikse, primamo sa svakom zahvalnosti.
Djela apostolska 24,4Ali da ti dulje ne dosađujem, molim, da nas ukratko poslušaš sa svojom blagosti.
Djela apostolska 24,5Nađosmo ovoga čovjeka da je kuga, i podiže bune protiv svih Židova po svemu svijetu, i da je kolovođa sljedbi nazaretskoj.
Djela apostolska 24,6On je pokušao i hram oskvrniti, a mi ga uhvatismo, i htjedosmo da mu sudimo po zakonu svojemu.
Djela apostolska 24,7Ali dođe zapovjednik Lizija i ote ga iz naših ruku na veliku silu,
Djela apostolska 24,8I zapovjedi, da tužitelji njegovi dođu k tebi, a od njega možeš sam ispitavši doznati za sve ovo, za što ga mi tužimo."
Djela apostolska 24,9A i Židovi se složiše govoreći, da je ovo tako.
Djela apostolska 24,10A Pavao odgovori, kad mu namignu namjesnik da govori: "Znam, da si već od mnogo godina sudac ovome narodu. Zato ću se mirne duše braniti.
Djela apostolska 24,11Ti možeš doznati, da nema više od dvanaest dana, kako uzađoh u Jerusalem, da se poklonim Bogu.
Djela apostolska 24,12I niti me u hramu nađoše da s kim raspravljam, ili bunu da činim u narodu, ni u sinagogama, ni u gradu,
Djela apostolska 24,13Niti mogu tebi dokazati, za što me sad tuže.
Djela apostolska 24,14A ovo ti priznajem: Ja služim Bogu otaca svojih po nauci, koju oni nazivaju sljedbom. Ja vjerujem sve, što je pisano u zakonu i u prorocima.
Djela apostolska 24,15Ja imam nadu u Boga, koju i oni sami očekuju, da će biti uskrsnuće pravednih i nepravednih.
Djela apostolska 24,16Zato se ja trudim, da imam čistu savjest svagda pred Bogom i pred ljudima,
Djela apostolska 24,17Poslije više godina dođoh, da donesem milostinju narodu svome i prinose i zavjete.
Djela apostolska 24,18U tome me nađoše, gdje sam vršio zavjet u hramu, bez strke naroda i bez buke.
Djela apostolska 24,19A bili su ondje neki Židovi iz Azije, koji bi trebali da dođu preda te i da tuže, ako imaju što proti meni.
Djela apostolska 24,20Ili ovi sami neka kažu, kakvu su krivnju našli na meni, kad sam stajao pred visokim vijećem,
Djela apostolska 24,21Osim jednoga ovoga glasa, kojim povikah stojeći među njima: 'Zbog uskrsnuća mrtvih sudite vi meni danas.'"
Djela apostolska 24,22A Feliks odgodi njihovu parnicu, jer je znao vrlo dobro za ovu nauku, i reče: "Kad dođe zapovjednik Lizija, izvidjet ću vašu stvar."
Djela apostolska 24,23A satniku zapovjedi, da ga čuva u lakom zatvoru i da nikome od njegovih ne brani da ga poslužuju.
Djela apostolska 24,24A poslije nekoliko dana dođe Feliks s Druzilom ženom svojom, koja je bila Židovka, i dozva Pavla, i slušao ga je o vjeri u Krista Isusa.
Djela apostolska 24,25A kad je raspravljao o pravdi i o čistoći i o budućem sudu, uplaši se Feliks i odgovori: "Idi za sad, kad imadnem vremena, dozvat ću te."
Djela apostolska 24,26A usto se je i nadao, da će mu Pavao dati novaca, zato ga je češće dozivao i s njim se razgovarao.
Djela apostolska 24,27A kad se navršiše dvije godine, izmijeni Feliksa Porcije Festo. A Feliks hoteći ugoditi Židovima, ostavi Pavla u sužanjstvu.
Djela apostolska 24,1 Nakon pet dana siđe veliki svećenik Ananija s nekim starješinama i odvjetnikom, nekim Tertulom te izniješe upravitelju tužbu protiv Pavla.
Djela apostolska 24,2Pošto dozvaše Pavla, poče ga Tertul optuživati: "Veliki mir što ga po tebi, vrli Felikse, uživamo i boljitak što tvojom providnošću narodu ovomu nastaje,
Djela apostolska 24,3u svemu i posvuda primamo sa svom zahvalnošću.
Djela apostolska 24,4Ali, da ti dulje ne dodijavam, molim te da nas u svojoj blagonaklonosti ukratko poslušaš.
Djela apostolska 24,5Utvrdismo da je ovaj čovjek kuga, da pokreće bune među svim Židovima po svijetu, da je kolovođa nazaretske sljedbe,
Djela apostolska 24,6da je čak i Hram pokušao oskvrnuti pa ga uhitismo.
Djela apostolska 24,7#
Djela apostolska 24,8Od njega, ako ga o svemu tomu ispitaš, možeš saznati za što ga mi optužujemo.
Djela apostolska 24,9Podržaše ga i Židovi tvrdeći da je tako.
Djela apostolska 24,10Nato Pavao odvrati pošto mu upravitelj kimnu da govori: "Kako znam da si već mnogo godina sudac narodu ovomu, mirne se duše branim.
Djela apostolska 24,11Ta možeš se osvjedočiti da nema više od dvanaest dana otkad uzađoh u Jeruzalem da se poklonim.
Djela apostolska 24,12A nisu me našli ni u Hramu da s kim raspravljam ili bunu podižem, ni u sinagogama, ni po gradu.
Djela apostolska 24,13I ne mogu ti dokazati ono za što me sada optužuju.
Djela apostolska 24,14"Jamčim ti, naprotiv, ovo: Putom koji nazivaju sljedbom služim otačkom Bogu vjerujući u sve što je u Zakonu i u Prorocima napisano,
Djela apostolska 24,15uzdajući se u Boga da će uskrsnuti pravednici i nepravednici, što oni i sami očekuju.
Djela apostolska 24,16Zato se i ja trudim uvijek imati savjest besprijekornu pred Bogom i pred ljudima.
Djela apostolska 24,17"Nakon više godina dođoh da donesem milostinju za svoj narod i prinose;
Djela apostolska 24,18dok sam ih prinosio, nađoše me posvećena u Hramu, a ne sa svjetinom ni u metežu.
Djela apostolska 24,19Ali neki Židovi iz Azije - da, trebalo bi da se oni pojave pred tobom i optuže me ako što imaju protiv mene.
Djela apostolska 24,20Ili neka ovi sami kažu: koji su zločin na meni našli kad sam stajao pred Vijećem,
Djela apostolska 24,21osim možda one jedne riječi koju doviknuh među njima stojeći: Zbog uskrsnuća mrtvih sudi mi se danas pred vama!
Djela apostolska 24,22Nato Feliks, koji je točno znao sve o ovom Putu, odgodi njihovu parnicu rekavši: "Kada dođe tisućnik Lizija, riješit ću vaš spor.
Djela apostolska 24,23Satniku pak naredi da se Pavao čuva, ali da uživa olakšice i da se nikomu od njegovih ne brani posluživati ga.
Djela apostolska 24,24Nakon nekoliko dana stigne i Feliks sa svojom ženom Druzilom koja bijaše Židovka; posla po Pavla i posluša ga o vjeri u Isusa Krista.
Djela apostolska 24,25Kad Pavao stade raspravljati o pravednosti, uzdržljivosti i budućem Sudu, Feliks uplašen reče: "Zasad idi, a kad nađem vremena, pozvat ću te.
Djela apostolska 24,26Ujedno se nadao da će mu Pavao dati novaca. Zato ga je češće pozivao i s njim razgovarao.
Djela apostolska 24,27Nakon dvije godine dobi Feliks za nasljednika Porcija Festa. Hoteći ugoditi Židovima, ostavi Feliks Pavla u okovima.
Apostolska djela 24,1Pet dana kasnije, *veliki svećenik Ananija siđe sa starješinama i jednim izvjesnim Tertulom, odvjetnikom; oni podnesoše upravitelju tužbu protiv Pavla.
Apostolska djela 24,2Ovaj posljednji bi pozvan i Tertul poče svoju optužbu ovim riječima: ` Zahvaljujući tebi i promjenama koje si ti brižljivo izveo u korist ovog naroda, mi uživamo jedan potpuni mir.
Apostolska djela 24,3Svagda i svugdje, vrli Felikse, sa živom zahvalnošću mi primamo ta dobročinstva.
Apostolska djela 24,4Da ti ne dodijavamo mnogo, izlaganje će biti kratko, a tebe molimo da mu posvetiš dobrohotnu pažnju koju ti poznajemo.
Apostolska djela 24,5Mi smo otkrili da ovaj čovjek bijaše jedna kuga, da izazivaše bune među svim *Židovima svijeta i da bijaše prvak sljedbe Nazorejaca .
Apostolska djela 24,6On je čak nastojao oskrnaviti *Templ
Apostolska djela 24,7i mi smo ga tada uhitili .
Apostolska djela 24,8Ti ćeš i sam moći, ispitujući ga, vidjeti kako se potvrđuju svi naši pritužbeni razlozi protiv njega. `
Apostolska djela 24,9Židovi podupriješe tu optužbu izjavljujući da bijaše tako.
Apostolska djela 24,10Na jedan znak upravitelja koji ga pozivaše govoriti, Pavao uzvrati: ` Ja znam da ti osiguravaš pravdu našem narodu od prije dugo godina: zato ću ja s povjerenjem braniti svoju stvar.
Apostolska djela 24,11Ti možeš to provjeriti: nema više od dvanaest dana da sam ja uzišao u Jeruzalem za klanjati se.
Apostolska djela 24,12I ni u *Templu, ni u *sinagogama, ni u gradu bitko me nije otkrio raspravljati s kim ili podbunjivati mnoštvo.
Apostolska djela 24,13Ovi ljudi su dakle nesposobni potvrditi optužbe koje podnose sada protiv mene.
Apostolska djela 24,14Evo što ja priznajem: ja sam u službi Boga naših otaca prema Putu koji oni zovu sljedbom; ja vjerujem u sve što je pisano u Zakonu i prorocima;
Apostolska djela 24,15ja imam to uzdanje u Boga i oni ga također dijele da će biti uskrsnuće pravednika i nepravednika.
Apostolska djela 24,16Zato se ja trudim, ja također, neprestano čuvati besprijekornu savjest pred Bogom i pred ljudima.
Apostolska djela 24,17Nakon dugih godina, ja sam se vratio prinijeti milostinju za svoj narod kao i milodare.
Apostolska djela 24,18Tada su me otkrili u *Templu u vrijeme mojeg očišćenja: ne bijaše ni okupljanja ni meteža;
Apostolska djela 24,19ali, stanoviti *Židovi iz Azije… Oni su ti koji bi mogli doći pred tebe za optužiti me, ako bi pak, imali što prigovoriti mi!
Apostolska djela 24,20Ili tada da kažu, ovi ovdje, koji prekršaj su otkrili kad sam se ja pojavio pred *Sanhedrinom.
Apostolska djela 24,21Da li bi to bila jedna jedina rečenica koju sam ja uzviknuo usred njih: Zbog uskrsnuća mrtvih ja sam danas doveden na suđenje pred vas? `
Apostolska djela 24,22Savršeno obaviješten o onome što se odnosi na Put, Feliks im odgodi ročište: ` Ja ću suditi vašu stvar, reče on, kad tribun Lizija bude sišao ovamo. `
Apostolska djela 24,23On dade zapovijed stotniku da čuva Pavla u zatvoru s manje strogim pravilima, ne sprječavajući njegove da se pobrinu za njega.
Apostolska djela 24,24Nekoliko dana kasnije, Feliks se nalaziše u pratnji Druzile, svoje žene, koja bijaše *Židovka. On dade dozvati Pavla i slušaše ga govoriti o vjeri u Isusa Krista.
Apostolska djela 24,25Ali, kako se sastanak usmjeravaše prema pravednosti, svladavanju nagona i dolazećem sudu, Feliks se zabrinu: ` Trenutno, reče on, skloni se. Ja ću te pozvati slijedećom prilikom. `
Apostolska djela 24,26On se nadao da će dobiti novaca od Pavla; također, često ga je davao zvati, čak prilično često, da bi se susreli.
Apostolska djela 24,27Na kraju dviju godina, Feliks dobi za nasljednika Porcusa Festusa i, kako htjede biti naklon Židovima, on ostavi Pavla u zatvoru.
Djela apostolska 24,1A poslije pet dana siđe poglavar sveštenički Ananija sa starješinama i s ritorom nekijem Tertulom, koji iziđoše pred sudiju protiv Pavla.
Djela apostolska 24,2A kad njega dozvaše, poče Tertul tužiti ga govoreći: što živimo pod tobom u velikom miru, i pravice koje se ovome narodu čine tvojijem promišljanjem,
Djela apostolska 24,3U svakom događaju i svuda, čestiti Filikse! primamo sa svakom zahvalnošću.
Djela apostolska 24,4Ali da ti mnogo ne dosađujem, molim te da nas ukratko poslušaš sa svojom krotošću.
Djela apostolska 24,5Jer nađosmo ovoga čovjeka da je kuga, i podiže bunu protiv sviju Jevreja po vasionom svijetu, i da je kolovođa jeresi Nazaretskoj;
Djela apostolska 24,6Koji se usudi i crkvu poganiti; koga mi i uhvatismo, i šćasmo da mu sudimo po zakonu svojemu.
Djela apostolska 24,7Ali dođe Lisija vojvoda, i ote ga iz našijeh ruku na veliku silu, i posla k tebi,
Djela apostolska 24,8Zapovjedivši i nama, koji ga tužimo, da idemo k tebi; a od njega možeš sam ispitavši doznati za sve ovo za što ga mi tužimo.
Djela apostolska 24,9A i Jevreji se složiše govoreći da je ovo tako.
Djela apostolska 24,10A Pavle odgovori kad mu namaže sudija da govori: znajući od mnogo godina da si ti pravedni sudija ovome narodu, slobodno odgovaram za sebe:
Djela apostolska 24,11Ti možeš doznati da nema više od dvanaest dana kako ja iziđoh u Jerusalim da se pomolim Bogu,
Djela apostolska 24,12I niti me u crkvi nađoše da kome govorim, ili bunu da činim u narodu, ni po zbornicama, ni u gradu,
Djela apostolska 24,13Niti oni mogu posvjedočiti šta tebi sad na mene govore.
Djela apostolska 24,14Ovo ti pak priznajem da u putu, koji ovi nazivaju jeres, tako služim Bogu otačkome, vjerujući sve što je napisano u zakonu i u prorocima,
Djela apostolska 24,15I imajući nadanje na Boga da će biti vaskrsenije mrtvima, i pravednicima i grješnicima, koje i sami ovi čekaju.
Djela apostolska 24,16A za ovo se i ja trudim da imam čistu savjest svagda i pred Bogom i pred ljudima.
Djela apostolska 24,17I poslije mnogo godina dođoh i donesoh milostinju narodu svome i prinose.
Djela apostolska 24,18U tome me nađoše očišćena u crkvi, ni s narodom, ni s vikom.
Djela apostolska 24,19A imaju i Jevreji neki iz Azije kojima je trebalo da dođu preda te, i da se tuže ako imaju što na me.
Djela apostolska 24,20Ili ovi sami neka kažu, ako su našli na meni kakvu krivicu, kad sam stajao na skupštini,
Djela apostolska 24,21Osim jednoga ovoga glasa kojijem povikah stojeći među njima: za vaskrsenije mrtvijeh dovedoste me danas na sud.
Djela apostolska 24,22A kad Filiks ču ovo, odgodi im znajući vrlo dobro za ovaj put i reče: kad dođe Lisija vojvoda, izvidjeću vašu stvar.
Djela apostolska 24,23A kapetanu zapovjedi da se čuva Pavle, i da mu se oblakša, i nijednome od njegovijeh da se ne zabranjuje posluživati ga ili dolaziti k njemu.
Djela apostolska 24,24A poslije nekoliko dana dođe Filiks sa Drusilom ženom svojom, koja bješe Jevrejka, i dozva Pavla da čuje od njega vjeru u Hrista Isusa.
Djela apostolska 24,25A kad Pavle govoraše o pravdi i čistoti i o sudu koji će biti, uplaši se Filiks i odgovori: idi zasad; a kad uzimam kad, dozvaću te.
Djela apostolska 24,26A uz to se i nadaše da će mu Pavle dati novaca da bi ga pustio; zato ga i često dozivaše i razgovaraše se s njim.
Djela apostolska 24,27A kad se navršiše dvije godine, izmijeni Filiksa Porkije Fist. A Filiks, hoteći Jevrejima učiniti na volju, ostavi Pavla u sužanjstvu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje