Tražilica


Djela apostolska 26. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 26,1A Agripa reče Pavlu: "Dopušta ti se, da govoriš za sebe." Onda Pavao pruživši ruku počne se braniti:
Djela apostolska 26,2"Sretnim se smatram, kralju Agripa, što se danas mogu pred tobom braniti za sve, za što me tuže Židovi,
Djela apostolska 26,3A najviše što znam, da ti poznaješ sve židovske običaje i prepiranja. Zato te molim, da me poslušaš strpljivo.
Djela apostolska 26,4Moje dakle življenje od mladosti, što je isprva bilo među narodom mojim u Jerusalemu, znadu svi Židovi,
Djela apostolska 26,5Kako me znadu otprije, mogu ako hoće, posvjedočiti, da sam živio kao farizej po najstrožoj sljedbi naše vjere.
Djela apostolska 26,6I sad stojim pred sudom zbog nade u obećanje, koje Bog obeća ocima našim.
Djela apostolska 26,7Nadajući se, da će ono doći, služi dvanaest plemena naših jednako Bogu noć i dan. Za ovu nadu, kralju, optužen sam od Židova.
Djela apostolska 26,8Što? Zar vi držite za nevjerojatno, da Bog oživljava mrtve?
Djela apostolska 26,9I ja sam nekoć mislio, da mi valja mnoga zla činiti protiv imena Isusa Nazarećanina.
Djela apostolska 26,10To sam i činio u Jerusalemu. I mnoge sam od svetih pozatvarao u tamnice dobivši vlast od glavara svećeničkih, i odobravao sam, kad bi ih ubijali.
Djela apostolska 26,11I kaznio sam ih često po svim sinagogama, i nagonio sam ih, da hule, i bjesneći preko svake mjere progonio sam ih sve do tuđih gradova.
Djela apostolska 26,12Kad sam u tom poslu išao u Damask s vlašću i dopuštenjem glavara svećeničkih,
Djela apostolska 26,13Vidjeh, kralju, na putu, opodne svjetlost s neba veću od sjaja sunčanoga, koja obasja mene i one, što su bili zajedno s menom.
Djela apostolska 26,14I kad mi svi popadasmo na zemlju, čuo sam glas, gdje mi govori hebrejskim jezikom: 'Savle, Savle, zašto me progoniš? Teško ti je proti ostanu praćati se.'
Djela apostolska 26,15A ja rekoh: 'Tko si ti, Gospodine?' A Gospodin reče: 'Ja sam Isus, kojega ti progoniš.
Djela apostolska 26,16Nego ustani i stani na noge svoje; jer ti se zato javih, da te postavim slugom i svjedokom ovome, što si vidio, i onome, što ću ti objaviti.
Djela apostolska 26,17Izbavljat ću te od naroda i od neznabožaca, kojima te sada šaljem,
Djela apostolska 26,18Da im otvoriš oči, da se obrate od tame k svjetlosti i od vlasti sotonine k Bogu, da prime oproštenje grijeha i baštinu među svetima po vjeri u mene.'
Djela apostolska 26,19Zato, kralju Agripa, nijesam bio nepokoran nebeskome viđenju,
Djela apostolska 26,20Nego sam propovijedao najprije onima, koji su u Damasku i u Jerusalemu, potom i po svoj zemlji židovskoj, i neznabošcima, da čine pokajanje i da se obrate k Bogu čineći djela dostojna pokajanja.
Djela apostolska 26,21Zato me Židovi uhvatiše u hramu i htjedoše da me ubiju.
Djela apostolska 26,22Ali uz pomoć Božju stojim do dana današnjega i svjedočim i malom i velikom, ništa drugo ne govoreći, osim što su govorili proroci, da će biti, i Mojsije:
Djela apostolska 26,23Da će Krist trpjeti, da će prvi od mrtvih uskrsnuti, da će navijestiti svjetlost narodu i neznabošcima."
Djela apostolska 26,24Kad je on ovako govorio i obrazložio, reče Festo velikim glasom: "Luduješ, Pavle! Mnoge su te knjige dovele do ludosti."
Djela apostolska 26,25A Pavao reče: "Ne ludujem, čestiti Feste, nego govorim riječi istine i razboritosti.
Djela apostolska 26,26Jer za ovo zna kralj, kojemu i govorim otvoreno; jer ne vjerujem, da mu je što od ovoga skriveno; jer se ništa od ovoga, nije događalo u kutu.
Djela apostolska 26,27Vjeruješ li, kralju Agripa, prorocima? Znam, da vjeruješ."
Djela apostolska 26,28A Agripa će Pavlu: "Za malo, pa me nagovori, da budem kršćanin."
Djela apostolska 26,29A Pavao reče: "Želim od Boga, i za malo i za mnogo, da bi ne samo ti, nego i svi, koji slušaju, postali danas takvi, kao i ja što sam, osim ovih okova."
Djela apostolska 26,30I ustade kralj, i namjesnik, i Berenika, i koji su sjedili s njima.
Djela apostolska 26,31I otišavši razgovarali su se među sobom govoreći: "Ovaj čovjek nije učinio ništa, što zaslužuje smrt ili okove."
Djela apostolska 26,32A Agripa reče Festu: "Ovaj bi čovjek mogao biti pušten, da se nije prizvao na cara."
Djela apostolska 26,1 Nato Agripa reče Pavlu: "Dopušta ti se o sebi govoriti." Pavao ispruži ruku i stade se braniti:
Djela apostolska 26,2"Smatram se sretnim što se u svemu za što me Židovi optužuju mogu, evo, danas braniti pred tobom, kralju Agripa,
Djela apostolska 26,3jer ti najbolje poznaješ židovske običaje i zadjevice. Zato me, molim, velikodušno poslušaj.
Djela apostolska 26,4"Dakle, život moj od najranije mladosti proveden u narodu mojem, u Jeruzalemu, znaju svi Židovi.
Djela apostolska 26,5Poznaju me odavna te mogu, ako samo hoće, svjedočiti da sam po najstrožoj sljedbi naše vjere živio kao farizej.
Djela apostolska 26,6I sada stojim pred sudom zbog nade u obećanje koje Bog dade ocima našim
Djela apostolska 26,7i kojemu se dovinuti nada dvanaest plemena naših, svesrdno noću i danju služeći Bogu. Za tu me nadu, kralju, tuže Židovi.
Djela apostolska 26,8Zašto nevjerojatnim smatrate da Bog mrtve uskrisuje?
Djela apostolska 26,9"Pa i ja sam nekoć smatrao da mi se svim silama boriti protiv imena Isusa Nazarećanina.
Djela apostolska 26,10To sam i činio u Jeruzalemu: mnoge sam svete, pošto od velikih svećenika dobih punomoć, u tamnice zatvorio, dao svoj glas kad su ih ubijali
Djela apostolska 26,11i po svim ih sinagogama često mučenjem prisiljavao psovati i, prekomjerno bijesan na njih, progonio sam ih čak i u tuđim gradovima.
Djela apostolska 26,12"Radi toga pođoh u Damask s punomoći i ovlaštenjem velikih svećenika
Djela apostolska 26,13kadli u pol bijela dana na putu vidjeh, kralju, kako s neba svjetlost od sunca sjajnija obasja mene i moje suputnike.
Djela apostolska 26,14Pošto popadasmo na zemlju, začuh glas što mi govoraše hebrejskim jezikom: `Savle, Savle, zašto me progoniš? Teško ti se protiv ostana praćakati.`
Djela apostolska 26,15Ja odvratih: `Tko si, Gospodine?` Gospodin će mi: `Ja sam Isus koga ti progoniš!
Djela apostolska 26,16Nego ustani, na noge se jer zato ti se ukazah da te postavim za poslužitelja i svjedoka onoga što si vidio i što ću ti pokazati.
Djela apostolska 26,17Izbavit ću te od naroda i od pogana kojima te šaljem
Djela apostolska 26,18da im otvoriš oči pa se obrate od tame k svjetlosti, od vlasti Sotonine k Bogu te po vjeri u mene prime oproštenje grijeha i baštinu među posvećenima.`
Djela apostolska 26,19"Otada, kralju Agripa, ne bijah neposlušan nebeskom viđenju.
Djela apostolska 26,20Nego najprije onima u Damasku pa onda i u Jeruzalemu, svoj zemlji židovskoj i poganima navješćivah da se pokaju i obrate k Bogu i čine djela dostojna obraćenja.
Djela apostolska 26,21Zbog toga me Židovi uhvatiše u Hramu i pokušaše ubiti.
Djela apostolska 26,22Ali s pomoću Božjom sve do dana današnjega svjedočim, evo, malu i veliku, ne govoreći ništa osim onoga što Proroci govorahu i Mojsije da se ima zbiti:
Djela apostolska 26,23da će Krist trpjeti i da će on, prvouskrsli od mrtvih, svjetlost navješćivati narodu i poganima.
Djela apostolska 26,24Dok se on tako branio, Fest će mu u sav glas: "Mahnitaš, Pavle! Veliko ti znanje mozgom zavrnulo.
Djela apostolska 26,25"Ne mahnitam, vrli Feste, odvrati Pavao, nego riječi istine i razbora kazujem.
Djela apostolska 26,26Ta znade za to kralj komu s pouzdanjem govorim. Ništa mu od toga, uvjeren sam, nije nepoznato; jer nije se to dogodilo u kakvu zakutku.
Djela apostolska 26,27Vjeruješ li, kralju Agripa, Prorocima? Znam da vjeruješ!
Djela apostolska 26,28Agripa će Pavlu: "Zamalo pa me uvjeri te kršćaninom postah!
Djela apostolska 26,29Pavao pak: "Dao Bog te i za malo i za mnogo, ne samo ti nego i svi koji me danas slušaju postali ovakvima kakav sam ja, osim ovih okova!
Djela apostolska 26,30Nato usta kralj, upravitelj, Berenika i oni koji su s njima zasjedali.
Djela apostolska 26,31Udaljujući se govorili su među sobom: "Ovaj čovjek ne čini ništa čime bi zaslužio smrt ili okove.
Djela apostolska 26,32Agripa pak reče Festu: "Ovaj bi čovjek mogao biti pušten da se nije prizvao na cara.
Apostolska djela 26,1*Agripa reče Pavlu: ` Dopušteno ti je braniti svoju stvar. ` Pavao ispruži tada ruku i izloži svoju obranu:
Apostolska djela 26,2`Od svih optužbi kojima me opterećuju *Židovi, ja se danas držim sretnijim, kralju Agripa, da se mogu opravdati pred tobom
Apostolska djela 26,3jer si ti dobro obaviješten o svim židovskim običajima i svim njihovim nesuglasicama, ja te molim dakle, da me saslušaš s dobrohotnošću.
Apostolska djela 26,4` Razdoblje mog života koje, od svoje prve mladosti, ja provedoh u krilu svojeg naroda, u Jeruzalemu, svi ga Židovi poznaju.
Apostolska djela 26,5Oni znaju od prije dugo vremena i mogu posvjedočiti, ako to pak hoće, da sam ja živio prema najstrožem pravcu naše vjere, kao *Farizej.
Apostolska djela 26,6A danas, ja sam predveden pred pravdu, to je zbog ufanja u obećanje koje je Bog dao našim očevima,
Apostolska djela 26,7i koje naših dvanaest plemena osiguravajući služenje Bogu noći i dan, bez prestanka, nadaju se vidjeti ispunjeno; za ti ufanje, o kralju, ja sam stavljen pod tužbu od Židova.
Apostolska djela 26,8Zašto bi se sudilo nevjerojatnim među vama da Bog uskrsava iz mrtvih?
Apostolska djela 26,9` Sa svoje strane, ja sam stvarno vjerovao da moram tući svim sredstvima *ime Isusa Nazorejca .
Apostolska djela 26,10I to je ono što sam ja činio po Jeruzalemu: ja sam osobno utamničio veliki broj svetih na temelju ovlasti koju sam držao po *velikim svećenicima i prinosio sam svoj glas kad ih se na smrt sudilo.
Apostolska djela 26,11Prolazeći svim *sinagogama, ja sam umnažao svoja zlostavljanja glede njih, za nagnati ih na huljenje i, na vrhuncu svojeg bijesa, ja sam ih proganjao sve do u strane gradove.
Apostolska djela 26,12` Tako se ja jednog dana nađoh u Damasku s punim ovlastima i posebnom naredbom velikih svećenika.
Apostolska djela 26,13Ja bijah na putu, o kralju, kad oko podneva vidjeh s neba dolaziti, sjajniju od sunca, jednu svjetlost koja me obvi svojim sjajem kao i moje pratitelje s puta.
Apostolska djela 26,14Svi smo mi pali na zemlju i ja začuh jedan glas reći mi hebrejskim jezikom: Saule, Saule, zašto me proganjaš? Teško li ti je protiv bodlji se opirati!
Apostolska djela 26,15Ja odgovorih: ` Tko si ti, Gospodine? Gospodin preuze: Ja sam Isus, ja sam onaj kojeg progoniš?
Apostolska djela 26,16Ali, digni se, ustani na svoje noge! Evo, naime, zašto sam ti se prikazao: ja sam ti namijenio biti sluga i svjedok viđenja u kojem si me upravo vidio kao i viđenja koja će ti se još prikazati.
Apostolska djela 26,17Ja sam te veći oslobodio puka i poganskih naroda kojima te šaljem 18 za otvoriti im oči, okrenuti ih od tmina prema svjetlosti,
Apostolska djela 26,18od carstva *Sotoninog prema Bogu, da bi primili oprost od grijeha i jedan dio baštine s *posvećenjima, putem vjere u mene. `
Apostolska djela 26,19` Od tada, kralju Agripa, ja se nisam odupirao tom nebeskom viđenju.
Apostolska djela 26,20Naprotiv, ljudima Damaska najprije, i Jeruzalema, na svem području Judeje, potom poganskim narodima, ja sam oglašavao da se imaju obratiti i okrenuti Bogu, živeći na jedan način koji odgovara tom obraćenju.
Apostolska djela 26,21To je razlog s kojeg Židovi se mene uhitili, dok sam se ja nalazio u *Templu, pokušavajući skončati sa mnom.
Apostolska djela 26,22Postojan sa zaštite Božje, sve do ovog dana, ja sam dakle, nastavio svjedočiti pred velikim i malim, proroci i Mojsije su prorekli ono što treba doći i ja ne kažem ništa više:
Apostolska djela 26,23*Krist je trpio i on, prvi koji uskrsnu između mrtvih, treba najaviti svjetlost Puku i narodima poganskim. `
Apostolska djela 26,24Pavao se tako branjaše kad Festus upade: ` Ti si lud, Pavle! Sa svim tvojim znanjem ti padaš u ludost!
Apostolska djela 26,25Ali, Pavao preuze: Ja nisam lud, vrli Festuse, ja objavljujem govor istine i dobrog smisla.
Apostolska djela 26,26Kralj, kome se obraćam u punom povjerenju, sigurno je obaviješten o tim stvarima, ništa njemu ne izmakne; ja imam razloga tako misliti, jer ti se događaji nisu zbili u jednom zabačenom zakutku.
Apostolska djela 26,27Ti vjeruješ u *proroke, kralju Agripa? Ja sam siguran da to vjeruješ. `
Apostolska djela 26,28Agripa tada reče Pavlu: ` Treba ti malo, po tvom umovanju da od mene načiniš kršćanina !
Apostolska djela 26,29Mala posao, da, ali velika stvar, preuze Pavao, i po volji također svima onima koji me slušaju danas, da postanu točno ono što sam ja… bez lanaca koje ja nosim! `
Apostolska djela 26,30Kralj se diže, kao i upravitelj, Berenika i oni koji sjeđaše s njima.
Apostolska djela 26,31Povlačeći se, oni imaše jedan sastanak: ` Ovaj čovjek, rekoše oni, ne čini ništa što zaslužuje smrt ili lance. `
Apostolska djela 26,32Agripa povjeri Festusu: ` Ovaj čovjek bi mogao biti oslobođen da se nije pozvao na cara. `
Djela apostolska 26,1A Agripa reče Pavlu: dopušta ti se da govoriš sam za se. Onda Pavle pruživši ruku odgovaraše:
Djela apostolska 26,2Za sreću svoju držim, care Agripa! što se danas pred tobom odgovaram za sve što me potvoraju Jevreji,
Djela apostolska 26,3A najviše što znam da ti poznaješ sve Jevrejske običaje i prepiranja. Zato te molim da me poslušaš milostivo.
Djela apostolska 26,4Moje dakle življenje od mladosti, koje je isprva bilo među narodom mojijem u Jerusalimu, znadu svi Jevreji.
Djela apostolska 26,5Kako me znadu isprva, ako hoće posvjedočiti, da po poznatoj jeresi naše vjere življeh farisejski.
Djela apostolska 26,6I sad stojim pred sudom za nadanje obećanja koje Bog obreče ocevima našijem,
Djela apostolska 26,7Kome se svi dvanaest koljena našijeh jednako dan i noć služeći nadaju da će doći. Za ovo nadanje optužen sam, care Agripa, od Jevreja.
Djela apostolska 26,8Šta? zar vi mislite da se ne može vjerovati da Bog mrtve podiže?
Djela apostolska 26,9Tako i ja mišljah da mi valja mnoga zla činiti protiv imena Isusa Nazarećanina,
Djela apostolska 26,10Kao što i učinih u Jerusalimu; i mnoge od svetijeh ja zatvorah u tamnice, primivši vlast od glavara svešteničkijeh; i kad ih ubijahu, pristajah na sud.
Djela apostolska 26,11I po svijem zbornicama mučeći ih često, nagonjah da hule na Isusa; i odviše mrzeći na njih gonjah ih tja i do tuđijeh gradova.
Djela apostolska 26,12Za koje idući u Damask s vlašću i zapoviješću od glavara svešteničkijeh,
Djela apostolska 26,13U podne, care, vidjeh na putu s neba svjetlost veću od sijanja sunčanoga, koja obasja mene i one što iđahu sa mnom.
Djela apostolska 26,14A kad mi svi padosmo na zemlju, čuh glas gdje govori meni i kazuje Jevrejskijem jezikom: Savle! Savle! zašto me goniš? Teško ti je protivu bodila praćati se.
Djela apostolska 26,15A ja rekoh: ko si ti, Gospode? A on reče: ja sam Isus, kojega ti goniš;
Djela apostolska 26,16Nego ustani i stani na noge svoje; jer ti se za to javih da te učinim slugom i svjedokom ovome što si vidio i što ću ti pokazati,
Djela apostolska 26,17Izbavljajući te od naroda Jevrejskoga i od neznabožaca, kojima ću te poslati,
Djela apostolska 26,18Da im otvoriš oči da se obrate od tame k vidjelu i od oblasti sotonine k Bogu, da prime oproštenje grijeha i dostojanje među osvećenima vjerom mojom.
Djela apostolska 26,19Zato, care Agripa! ne bih nepokoran nebeskoj utvari;
Djela apostolska 26,20Nego najprije onima koji su u Damasku i u Jerusalimu, potom i po svoj zemlji Jevrejskoj, i neznabošcima propovijedah da se pokaju, i da se obrate k Bogu čineći djela dostojna pokajanja.
Djela apostolska 26,21Zato me Jevreji uhvatiše u crkvi i šćahu da me raskinu.
Djela apostolska 26,22Ali dobivši pomoć Božiju stojim do samoga ovog dana, i svjedočim i malom i velikom, ne kazujući ništa osim što proroci kazaše da će biti, i Mojsije:
Djela apostolska 26,23Da će Hristos postradati, i da će biti prvi iz vaskrsenija mrtvijeh i propovijedati vidjelo narodu Jevrejskome i neznabošcima.
Djela apostolska 26,24A kad on ovo odgovaraše, reče Fist velikijem glasom: zar luduješ, Pavle? Mnoge te knjige izvode iz pameti.
Djela apostolska 26,25A on reče: ne ludujem, čestiti Fiste, nego riječi istine i razuma kazujem.
Djela apostolska 26,26Jer za ovo zna car, kojemu i govorim slobodno; jer ne vjerujem da mu je što od ovoga nepoznato; jer ovo nije bilo u uglu.
Djela apostolska 26,27Vjeruješ li, care Agripa, prorocima? Znam da vjeruješ.
Djela apostolska 26,28A Agripa reče Pavlu: još malo pa ćeš me nagovoriti da budem hrišćanin.
Djela apostolska 26,29A Pavle reče: molio bih Boga i za malo i za mnogo da bi ne samo ti nego i svi koji me slušaju danas bili takovi kao i ja što sam, osim okova ovijeh.
Djela apostolska 26,30I kad on ovo reče, usta car i sudija i Vernikija, i koji sjeđahu s njima,
Djela apostolska 26,31I otišavši razgovarahu se među sobom govoreći: ovaj čovjek nije učinio ništa što zaslužuje smrt ili okove.
Djela apostolska 26,32A Agripa reče Fistu: ovaj čovjek mogaše biti pušten da ne reče da hoće k ćesaru. I tako sudija namisli da ga pošlje k ćesaru.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje