Tražilica


Rimljanima 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Rimljanima 3,1U čemu je dakle prednost Židova? Ili što koristi obrezanje?
Rimljanima 3,2Mnogo na svaki način. Prvo, što su im povjerena obećanja Božja.
Rimljanima 3,3A što neki od njih ne vjerovaše, što je za to? Zar će njihovo nevjerstvo vjernost Božju poništiti? Bože sačuvaj!
Rimljanima 3,4Nego je Bog istinit, a čovjek svaki lažac, kao što je pisano: "Da se opravdaš u svojim riječima, i da pobijediš, kad ti stanu suditi."
Rimljanima 3,5Ako li nepravda naša Božju pravdu rasvjetljuje, što ćemo reći? Je li Bog nepravedan, kad u srdžbi kazni? kao čovjek govorim.
Rimljanima 3,6Bože sačuvaj! Kako bi inače mogao Bog suditi svijetu?
Rimljanima 3,7Jer ako je istina Božja po mojoj laži još većma zasjala na slavu njegovu, zašto još i ja kao grješnik da budem osuđen?
Rimljanima 3,8I zašto da ne činimo zla, da dođe dobro, kao što nas neki kleveću, da mi to činimo? Njih čeka pravedna kazna.
Rimljanima 3,9što dakle? Nadvisujemo li ih? Nipošto, jer prije kazasmo, da su Židovi i Grci svi pod grijehom,
Rimljanima 3,10Kao što je pisano: "Nema pravedna, nema nijednoga;
Rimljanima 3,11Nema razumna; nema ga koji traži Boga.
Rimljanima 3,12Svi zastraniše, svi se pokvariše; nema ga, koji čini dobro, nema nijednoga.
Rimljanima 3,13Njihovo je grlo grob otvoren, jezicima svojim varaju; otrov je zmijski pod usnama njihovim,
Rimljanima 3,14Njihova su usta puna kletve i gorčine.
Rimljanima 3,15Njihove su noge brze da prolijevaju krv.
Rimljanima 3,16Na putovima je njihovim zator i nevolja;
Rimljanima 3,17I puta mira ne poznaše.
Rimljanima 3,18Nema straha Božjega pred očima njihovim."
Rimljanima 3,19A znamo, da štogod zakon govori, govori onima, koji su pod zakonom, da se svaka usta zatisnu, i sav svijet da bude podvrgnut Bogu;
Rimljanima 3,20Jer se djelima zakona neće opravdati ni jedan čovjek pred njim, jer po zakonu dolazi poznanje grijeha.
Rimljanima 3,21A sad se bez zakona očitova pravda Božja, posvjedočena od zakona i od proroka;
Rimljanima 3,22A pravda Božja po vjeri u Isusa Krista za sve i na sve, koji vjeruju, jer nema razlike;
Rimljanima 3,23Jer svi sagriješiše i nemaju slave Božje.
Rimljanima 3,24I opravdavaju se zabadava milošću njegovom po otkupu, koji je u Kristu Isusu.
Rimljanima 3,25Njega Bog izloži kao pomirnu žrtvu po vjeri u krvi njegovoj, da pokaže pravdu svoju.
Rimljanima 3,26U svojoj dugotrpnosti bio je naime Bog propustio prije počinjene grijehe, da pokaže pravdu svoju u sadašnje vrijeme. Tako htjede sam biti pravedan i učiniti pravednim onoga, koji vjeruje u Isusa Krista.
Rimljanima 3,27Gdje je dakle hvalisanje? Isključeno je. Kojim zakonom? Je li onim djela? Ne, nego zakonom vjere.
Rimljanima 3,28Jer sudimo, da se čovjek opravdava vjerom bez djela zakona.
Rimljanima 3,29Ili je Bog samo za Židove? Nije li i za neznabošce Da, i za neznabošce.
Rimljanima 3,30Jer je samo jedan Bog, koji opravdava obrezane iz vjere i neobrezane po vjeri.
Rimljanima 3,31Poništavamo li dakle zakon vjere? Bože sačuvaj! Nego zakon utvrđujemo.
Rimljanima 3,1 Koja je dakle prednost Židova? Ili kakva korist od obrezanja?
Rimljanima 3,2Velika u svakom pogledu. Ponajprije: povjerena su im obećanja Božja.
Rimljanima 3,3Da, a što ako su se neki iznevjerili? Neće li njihova nevjernost obeskrijepiti vjernost Božju?
Rimljanima 3,4Nipošto! Nego neka Bog bude istinit, a svaki čovjek lažac, kao što je pisano: Da pravedan budeš po obećanjima svojim i pobijediš kada te sudili budu.
Rimljanima 3,5Ako pak naša nepravednost ističe Božju pravednost, što ćemo na to reći? Nije li onda - po ljudsku govorim - nepravedan Bog koji daje maha gnjevu?
Rimljanima 3,6Nipošto! Ta kako će inače Bog suditi svijet?
Rimljanima 3,7Ako je, doista, istina Božja po mojoj lažljivosti obilno zasjala njemu na slavu, zašto da ja još budem suđen kao grešnik?
Rimljanima 3,8I zar da ne "činimo zlo da dođe dobro", kako nas kleveću i kako neki kažu da govorimo? Sud ih pravedni čeka!
Rimljanima 3,9Što dakle? Imamo li prednost? Ne baš! Jer upravo optužismo sve, i Židove i Grke, da su pod grijehom,
Rimljanima 3,10kao što je pisano: Nema pravedna ni jednoga,
Rimljanima 3,11nema razumna, nema ga tko bi Boga tražio.
Rimljanima 3,12Svi skrenuše, svi se zajedno pokvariše, nitko da čini dobro - nijednoga nema.
Rimljanima 3,13Grob otvoren grlo je njihovo, jezikom lažno laskaju, pod usnama im je otrov ljutičin,
Rimljanima 3,14usta im puna kletve i grkosti;
Rimljanima 3,15noge im hitre da krv proliju,
Rimljanima 3,16razvaline i nevolja na njinim su putima,
Rimljanima 3,17put mira oni ne poznaju,
Rimljanima 3,18straha Božjega nemaju pred očima.
Rimljanima 3,19A znamo: što god Zakon veli, govori onima pod Zakonom, da svaka usta umuknu i sav svijet bude krivac pred Bogom.
Rimljanima 3,20Zato se po djelima Zakona nitko neće opravdati pred njim. Uistinu, po Zakonu - samo spoznaja grijeha!
Rimljanima 3,21Sada se pak izvan Zakona očitovala pravednost Božja, posvjedočena Zakonom i Prorocima,
Rimljanima 3,22pravednost Božja po vjeri Isusa Krista, prema svima koji vjeruju. Ne, nema razlike!
Rimljanima 3,23Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja;
Rimljanima 3,24opravdani su besplatno, njegovom milošću po otkupljenju u Kristu Isusu.
Rimljanima 3,25Njega je Bog izložio da krvlju svojom bude Pomirilište po vjeri. Htio je tako očitovati svoju pravednost kojom je u svojoj božanskoj strpljivosti propuštao dotadašnje grijehe;
Rimljanima 3,26htio je očitovati svoju pravednost u sadašnje vrijeme - da bude pravedan i da opravdava onoga koji je od vjere Isusove.
Rimljanima 3,27Gdje je dakle hvastanje? Isključeno je. Po kojem zakonu? Po zakonu djela? Ne, nego po zakonu vjere.
Rimljanima 3,28Smatramo zaista da se čovjek opravdava vjerom bez djela Zakona.
Rimljanima 3,29Ili je Bog samo Bog Židova? Nije li i pogana? Da, i pogana.
Rimljanima 3,30Jer jedan je Bog: on će opravdati obrezane zbog vjere i neobrezane po vjeri.
Rimljanima 3,31Obeskrepljujemo li dakle Zakon po vjeri? Nipošto! Naprotiv, Zakon utvrđujemo.
Rimljanima 3,1Koja je dakle nadmoć *Židova? Koja je korist od *obrezanja? Velika u svakom pogledu!
Rimljanima 3,2A najprije, njima su otkrivenja Božja bila povjerena.
Rimljanima 3,3Što dakle? Ako izvjesni bijahu nevjerni, hoće li njihova nevjernost poništiti pouzdanost Boga?
Rimljanima 3,4 Sigurno, ne! Bog mora biti priznat vjerodostojnim, a svaki čovjek lažljivcem: prema onome što je pisano: Trebaš ti biti priznat pravednim u svojim riječima, i da nadvladaš kad te sude.
Rimljanima 3,5Ali, ako naša nepravednost ističe pravednost Božju, što reći? Bog, nije li nepravedan udarajući nas u gnjevu svome? Ja govorim po smislu ljudskom.
Rimljanima 3,6Sigurno, ne! Jer, tada, kako će Bog suditi *svijetu?
Rimljanima 3,7Već ako, lažju mojom, istina Božja bljesne utoliko jače za svoju slavu, zašto dakle, ja, opet da sam osuđen kao *grješnik?
Rimljanima 3,8I tada, zašto ne bismo činili zlo da se pokaže dobro, kao što stanoviti klevetnici nas prikazuju govoriti? Ti ljudi zaslužuju svoju osudu!
Rimljanima 3,9Ali što? Imamo li mi Židovi još ikakve nadmoć? Uopće ne! Jer, već smo to ustanovili: svi, Židovi kao i Grci, u carstvu su grijeha.
Rimljanima 3,10Kao što je pisano: Nema pravednika, ni jednog jedinog.
Rimljanima 3,11Nema umnog čovjeka, ni jednog jedinog koji Boga traži.
Rimljanima 3,12Oni su svi skrenuli, skup izopačenih, ni jednog koji čini dobro, ni jednog jedinog.
Rimljanima 3,13Njihovo je ždrijelo grobni zjap; jezikom svojim prijevare oni siju; zmijski otrov je pod usnama njihovim;
Rimljanima 3,14njihova su usta puna proklinjanja i gorčine;
Rimljanima 3,15njihove su stope hitre za krv proliti;
Rimljanima 3,16propast i nesreća su na njihovom putovima;
Rimljanima 3,17a put mira, oni ga ne poznaju.
Rimljanima 3,18Nikakvog straha od Boga pred očima njihovim!
Rimljanima 3,19A, mi znamo da sve što* zakon kaže, kaže onima koji su pod zakonom, da bi svaka usta bila zatvorena i da sav svijet bude rečen krivim pred Bogom.
Rimljanima 3,20Evo zašto nitko neće biti opravdan pred njim po djelima zakona; zakon, naime, daje samo spozna ju grijeha.
Rimljanima 3,21Ali sada, neovisno *zakonu, pravda je Božja bila izražena; zakon i *proroci joj svjedočenje čine.
Rimljanima 3,22Pravda je Božja po vjeri u Isusa Krista za sve one koji vjeruju, jer, nema razlike:
Rimljanima 3,23svi su griješili, lišeni su slave Božje,
Rimljanima 3,24ali, besplatno otkupljeni po milosti njegovoj, po oslobođenju ispunjenom u Isusu Kristu.
Rimljanima 3,25On je taj koga je Bog namijenio služiti, okajanju po *krvi njegovoj, pomoću vjere, za pokazati ono što je bilo pravednost, radi toga što bijaše ostavio nekažnjenima nekadašnje grijehe,
Rimljanima 3,26u vrijeme svoje strpljivosti. On pokazuje dakle svoju u sadašnje vrijeme, da bi bio pravedan i da otkupi onoga koji živi od vjere u Isusa.
Rimljanima 3,27Ima li dakle mjesta *uzoholiti se? To je isključeno! U ime čega? Djela? Nikako, već u ime vjere .
Rimljanima 3,28Mi cijenimo naime, da je čovjek opravdan po vjeri, neovisno od djela zakona.
Rimljanima 3,29Ili tada, Bog bi bio Bog samo Židovima? Nije li on također Bog i *poganima? Da! On je također Bog pogana,
Rimljanima 3,30budući da ima samo jedan Bog koji će opravdati *obrezane po vjeri i neobrezane po vjeri.
Rimljanima 3,31Oduzimali mi po vjeri svaku vrijednost zakonu? Naprotiv pak, mi potvrđujemo zakon!
Rimljanima 3,1Šta je dakle bolji Jevrejin od drugijeh ljudi? Ili šta pomaže obrezanje?
Rimljanima 3,2Mnogo svakojako; prvo što su im povjerene riječi Božije.
Rimljanima 3,3A što neki ne vjerovaše, šta je za to? Eda će njihovo nevjerstvo vjeru Božiju ukinuti?
Rimljanima 3,4Bože sačuvaj! nego Bog neka bude istinit, a čovjek svaki laža, kao što stoji napisano: da se opravdaš u svojijem riječima, i da pobijediš kad ti stanu suditi.
Rimljanima 3,5Ako li nepravda naša Božiju pravdu podiže, šta ćemo reći? Eda li je Bog nepravedan kad se srdi? Po čovjeku govorim:
Rimljanima 3,6Bože sačuvaj! Jer kako bi mogao Bog suditi svijetu?
Rimljanima 3,7Jer ako istina Božija u mojom laži veća postane na slavu njegovu, zašto još i ja kao grješnik da budem osuđen?
Rimljanima 3,8Zašto dakle (kao što viču na nas, i kao što kažu neki da mi govorimo) da ne činimo zla da dođe dobro? Njima će sud biti pravedan.
Rimljanima 3,9Šta dakle? Jesmo li bolji od njih? Nipošto! Jer gore dokazasmo da su i Jevreji i Grci svi pod grijehom,
Rimljanima 3,10Kao što stoji napisano: nijednoga nema pravedna;
Rimljanima 3,11Nijednoga nema razumna, i nijednoga koji traži Boga;
Rimljanima 3,12Svi se ukloniše i zajedno nevaljali postaše: nema ga koji čini dobro, nema nijednoga ciglog.
Rimljanima 3,13Njihovo je grlo grob otvoren, jezicima svojima varaju, i jed je aspidin pod usnama njihovima.
Rimljanima 3,14Njihova su usta puna kletve i grčine.
Rimljanima 3,15Njihove su noge brze da proljevaju krv.
Rimljanima 3,16Na putovima je njihovima raskopavanje i nevolja;
Rimljanima 3,17I puta mirnoga ne poznaše.
Rimljanima 3,18Nema straha Božijega pred očima njihovima.
Rimljanima 3,19A znamo da ono što zakon govori, govori onima koji su u zakonu, da se svaka usta zatisnu, i sav svijet da bude kriv Bogu;
Rimljanima 3,20Jer se djelima zakona nijedno tijelo neće opravdati pred njim; jer kroz zakon dolazi poznanje grijeha.
Rimljanima 3,21A sad se bez zakona javi pravda Božija, posvjedočena od zakona i od proroka;
Rimljanima 3,22A pravda Božija vjerom Isusa Hrista u sve i na sve koji vjeruju; jer nema razlike.
Rimljanima 3,23Jer svi sagriješiše i izgubili slavu Božiju,
Rimljanima 3,24I opravdaće se zabadava blagodaću njegovom, otkupom Isusa Hrista.
Rimljanima 3,25Kojega postavi Bog očišćenje vjerom u krvi njegovoj da pokaže svoju pravdu oproštenjem pređašnjijeh grijeha;
Rimljanima 3,26U podnošenju Božijemu, da pokaže pravdu svoju u sadašnje vrijeme da je on pravedan i da pravda onoga koji je od vjere Isusove.
Rimljanima 3,27Gdje je dakle hvala? Prođe. Kakijem zakonom? je li zakonom djela? Ne, nego zakonom vjere.
Rimljanima 3,28Mislimo dakle da će se čovjek opravdati vjerom bez djela zakona.
Rimljanima 3,29Ili je samo Jevrejski Bog, a ne i neznabožački? Da, i neznabožački.
Rimljanima 3,30Jer je jedan Bog koji će opravdati obrezanje iz vjere i neobrezanje vjerom.
Rimljanima 3,31Kvarimo li dakle zakon vjerom? Bože sačuvaj! nego ga još utvrđujemo.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje