Tražilica


2. Korinćanima 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Korinćanima 11,1O da biste malo potrpjeli moje bezumlje! No i potrpite me!
2. Korinćanima 11,2Jer revnujem za vas Božjom revnosti; jer vas zaručih mužu jednome, da djevicu čistu privedem Kristu.
2. Korinćanima 11,3Ali se bojim, da kao što zmija Evu prevari lukavstvom svojim, tako i misli vaše da se ne pokvare i odmetnu od iskrene odanosti prema Kristu.
2. Korinćanima 11,4Jer ako tko dođe i drugoga Isusa propovijeda, kojega mi ne propovijedasmo, ili drugoga Duha primite, kojega ne primiste, ili drugo evanđelje, koje ne prihvatiste, lijepo podnosite.
2. Korinćanima 11,5Jer mislim, da ni u čemu nijesam manji od prevelikih apostola.
2. Korinćanima 11,6Jer ako sam i nevješt u govoru, a u znanju nijesam. A u svemu se očitovasmo vama
2. Korinćanima 11,7Ili sam počinio grijeh ponizujući sebe, da se vi povisite, jer sam vam zabadava propovijedao i Božje evanđelje?
2. Korinćanima 11,8Druge sam crkve oplijenio i uzeo potporu od njih, da služim vama. I kad sam bio kod vas i bio u potrebi, nikomu nijesam bio na teret.
2. Korinćanima 11,9Jer meni u oskudici pomogoše braća, koja dođoše iz Makedonije, i u svemu sam se čuvao, da vam ne budem na teret, i čuvat ću se.
2. Korinćanima 11,10Kao što je istina Kristova u meni, za ovo hvaljenje nitko me neće se zaustaviti u zemlji Ahaji.
2. Korinćanima 11,11Zašto? Što vas ne ljubim? Bog zna. A što činim, i činit ću,
2. Korinćanima 11,12Da uklonim prigodu onima, koji traže prigodu, da bi se našli kao i mi u onome, čim se hvale.
2. Korinćanima 11,13Jer takvi ljudi lažni su apostoli, prevarljivi poslenici, koji se pretvaraju u apostole Kristove.
2. Korinćanima 11,14I nije čudo, jer se sam sotona pretvara u anđela svjetla.
2. Korinćanima 11,15Nije dakle ništa osobito, ako se i sluge njegove pretvaraju kao sluge pravde, kojima će svršetak biti po djelima njihovim.
2. Korinćanima 11,16Opet velim; nitko neka me ne drži bezumnim! Ali ako ipak, kao bezumna primite me, da se i ja za malo što pohvalim.
2. Korinćanima 11,17Što govorim, ne govorim po Gospodinu, nego kao u bezumlju, u ovom predmetu hvaljenja.
2. Korinćanima 11,18Jer se mnogi hvale po tijelu, i la ću se pohvaliti.
2. Korinćanima 11,19Jer rado podnosite bezumne, kad ste sami mudri.
2. Korinćanima 11,20Jer podnosite, ako vas tko robi, ako vas tko izjeda, ako vam tko vaše uzima, ako se tko veliča, ako vas tko po obrazu udara.
2. Korinćanima 11,21Na sramotu govorim, kao da smo u tome bili slabi. Čim se tko ponosi, u bezumlju govorim, ponosim se i ja.
2. Korinćanima 11,22Hebreji su, i ja; Izrael su, i ja; potomci su Abrahamovi, i ja;
2. Korinćanima 11,23Sluge su Kristove, da reknem kao lud, ja još više, više sam se trudio, više po tamnicama bio, preko mjere izbijen bio, mnogo puta u pogibli smrtnoj bio
2. Korinćanima 11,24Od Židova primio sam pet puta četrdeset manje jedan udarac.
2. Korinćanima 11,25Tri puta sam bio šiban, Jedanput kamenovan, tri puta san doživio brodolom, noć i dan proveo sam u dubini morskoj.
2. Korinćanima 11,26Često na putovanjima, u pogiblima od rijeka, u pogiblima od razbojnika, u pogiblima od zemljaka, u pogiblima od neznabožaca, u pogiblima u gradu, u pogiblima u pustinji, u pogiblima na moru, u pogiblima od lažne braće,
2. Korinćanima 11,27U trudu i muci, u mnogom nespavanju, u gladu i žeđi, u mnogom postu, u zimi i golotinji,
2. Korinćanima 11,28Osim, što inače bude navaljivanje ljudi k meni svaki dan, briga za sve crkve.
2. Korinćanima 11,29Tko oslabi, i ja da ne oslabim? tko se spotiče, i ja da se ne raspalim?
2. Korinćanima 11,30Ako se valja hvaliti, svojom ću se slabošću hvaliti.
2. Korinćanima 11,31Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji je blagoslovljen na vijeke, zna da ne lažem.
2. Korinćanima 11,32U Damasku namjesnik kralja Arete čuvao je grad Damaščana, da me uhvati; I kroz prozor spustiše me u košari preko zida, i tako izbjegoh iz njegovih ruku.
2. Korinćanima 11,1 O kad biste podnijeli nešto malo bezumlja mojega! Da, podnesite me!
2. Korinćanima 11,2Ljubomoran sam doista na vas Božjim ljubomorom: ta zaručih vas s jednim mužem, kao čistu djevicu privedoh vas Kristu.
2. Korinćanima 11,3Ali se bojim da se - kao što zmija zavede Evu svojom lukavštinom - misli vaše ne pokvare i odmetnu od iskrenosti prema Kristu.
2. Korinćanima 11,4Uistinu, ako tko dođe i propovijeda drugog Isusa, kojega mi nismo propovijedali - ili ako drugoga Duha primate, kojega niste primili; ili drugo evanđelje, koje niste prigrlili - takva lijepo podnosÄite.
2. Korinćanima 11,5Smatram, eto, da ni u čemu nisam manji od "nadapostola".
2. Korinćanima 11,6Jer ako sam i nevješt u govoru, nisam u znanju; naprotiv, u svemu vam ga i pred svima očitovasmo.
2. Korinćanima 11,7Ili sam grijeh počinio što sam vam - ponizujući sebe da se vi uzvisite - besplatno navješćivao Božje evanđelje?
2. Korinćanima 11,8Druge sam crkve plijenio, od njih primao potporu da bih mogao vama služiti. I dok bijah u vas, premda u oskudici, nikomu nisam bio na teret.
2. Korinćanima 11,9U oskudici su mi pomogla braća koja dođoše iz Makedonije. U svemu sam se čuvao da vam ne budem težak, a i čuvat ću se.
2. Korinćanima 11,10Istine mi Kristove u meni, ove mi hvale nitko neće oduzeti u ahajskim krajevima.
2. Korinćanima 11,11Zašto? Jer vas ne ljubim? Bog znade!
2. Korinćanima 11,12A što činim, i dalje ću činiti da izbijem izliku onima koji izliku traže ne bi li se s nama izjednačili u onom čime se hvastaju.
2. Korinćanima 11,13Jer takvi su ljudi lažni apostoli, himbeni radnici, prerušuju se u apostole Kristove.
2. Korinćanima 11,14I nikakvo čudo! Ta sam se Sotona prerušuje u anđela svjetla.
2. Korinćanima 11,15Ništa osobito dakle ako se i službenici njegovi prerušuju u službenike pravednosti. Svršetak će im biti po djelima njihovim.
2. Korinćanima 11,16Opet velim: da me tko ne bi smatrao bezumnim! Uostalom, primite me makar i kao bezumna da se i ja nešto malo pohvalim.
2. Korinćanima 11,17Što govorim, ne govorim po Gospodnju, nego kao u bezumlju, u ovoj hvalisavoj smionosti.
2. Korinćanima 11,18Budući da se mnogi hvale po ljudsku, i ja ću se hvaliti.
2. Korinćanima 11,19Ta rado podnosÄite bezumne, vi umni!
2. Korinćanima 11,20Da, podnosÄite ako vas tko zarobljava, ako vas tko proždire, ako tko otima, ako se tko uznosi, ako vas tko po obrazu bije.
2. Korinćanima 11,21Na sramotu govorim: bili smo, biva, slabi! Ipak, čime se god tko osmjeljuje - u bezumlju govorim - osmjeljujem se i ja!
2. Korinćanima 11,22Hebreji su? I ja sam! Izraelci su? I ja sam! Potomstvo su Abrahamovo? I ja sam!
2. Korinćanima 11,23Poslužitelji su Kristovi? Kao mahnit govorim: ja još više! U naporima - preobilno; u tamnicama - preobilno; u batinama - prekomjerno; u smrtnim pogiblima - često.
2. Korinćanima 11,24Od Židova primio sam pet puta po četrdeset manje jednu.
2. Korinćanima 11,25Triput sam bio šiban, jednom kamenovan, triput doživio brodolom, jednu noć i dan proveo sam u bezdanu.
2. Korinćanima 11,26Česta putovanja, pogibli od rijeka, pogibli od razbojnika, pogibli od sunarodnjaka, pogibli od pogana, pogibli u gradu, pogibli u pustinji, pogibli na moru, pogibli od lažne braće;
2. Korinćanima 11,27u trudu i naporu, često u nespavanju, u gladu i žeđi, često u postovima, u studeni i golotinji!
2. Korinćanima 11,28Osim toga, uz drugo, salijetanje svakodnevno, briga za sve crkve.
2. Korinćanima 11,29Tko je slab, a ja da ne budem slab? Tko se sablažnjuje, a ja da ne izgaram?
2. Korinćanima 11,30Treba li se hvaliti, svojom ću se slabošću hvaliti.
2. Korinćanima 11,31Bog i Otac Gospodina Isusa, blagoslovljen u vijeke, zna da ne lažem.
2. Korinćanima 11,32U Damasku namjesnik kralja Arete čuvaše grad damaščanski hoteći me uhvatiti.
2. Korinćanima 11,33Ali kroz prozor spustiše me u košari preko zida te umakoh njegovim rukama.
2. Korinćanima 11,1Ah, kad biste vi mogli podnijeti malo moje ludosti, eh da! Podnesite me!
2. Korinćanima 11,2Ja ćutim glede vas toliko ljubomore poput Boga. Ja sam vas zaručio jednim jedinim supružnikom, za predstaviti vas Kristu, kao jednu *čistu djevicu,
2. Korinćanima 11,3ali ja se bojim da kao što je zmija zavela Evu svojom lukavošću vaše se misli ne iskvare daleko od iskrenosti dužne Kristu.
2. Korinćanima 11,4Naime, ako jedan prvodošli vama propovijeda drugog Isusa, a ne onoga kojeg smo vam mi navješćivali, ili pak ako vi primate jedan duh različit onome kojeg ste primili ili jedno drugo *evanđelje, a ne ono koje ste primili vi ga dobro podnosite.
2. Korinćanima 11,5Ja ipak; ocjenjujem da nemam ništa manje nego ti nadapostoli.
2. Korinćanima 11,6Ništavan u govorljivosti, jest! ali za znanost, to je sasvim druga stvar. Na svaki i u svim načinima, mi smo vam to pokazali.
2. Korinćanima 11,7Bijaše li to grješka da sam se spustio da vas uzdignem, navješćujući vam besplatno Evanđelje Božje?
2. Korinćanima 11,8 Ja sam plijenio druge crkve prihvaćajući od njih sredstva za življenje da bih vama služio.
2. Korinćanima 11,9I kad sam bio u nuždi tijekom svojeg boravka kod vas, ja nisam nikog iskorištavao, jer braća koja su došla iz Makedonije opskrbila su moje potrebe; i u svemu, ja sam se dobro pazio da vam ne budem na teretu i pazit ću se toga dobro.
2. Korinćanima 11,10 Po istini o Kristu u meni, ja potvrđujem: neće mi se sakriti taj ponos u Ahaji.
2. Korinćanima 11,11A zašto? Jer vas ne volim? Bog to zna!
2. Korinćanima 11,12Ono što ja činim, ja ću opet činiti da bih oduzeo svaki izgovor onima koji bi željeli hvalisati se istim naslovom kao mi!
2. Korinćanima 11,13 Ti ljudi su lažni apostoli, krivotvoritelji prikriveni u apostole Kristove;
2. Korinćanima 11,14ničeg iznenađujućeg u tome: *Sotona sam se prerušio u *anđela svjetlosti.
2. Korinćanima 11,15To je dakle sitnica za te sluge prikriti se u sluge pravednosti. Njihov svršetak bit će sukladan djelima njihovim.
2. Korinćanima 11,16Ja ponavljam, nek se ne misli da sam lud ili pak prihvatite tada da sam ja lud, da se i ja mogu malo hvalisati.
2. Korinćanima 11,17Ovo što ću vam ja reći, ja ne kažem po Gospodinu, već kao u punoj ludosti, u svom uvjerenju da imam čime se hvalisati.
2. Korinćanima 11,18Budući da se mnogi hvastaju svojim ljudskim prednostima, i ja ću se također hvalisati.
2. Korinćanima 11,19 Dobrovoljno, vi podnosite ljude koji gube razum, vi tako razložni.
2. Korinćanima 11,20Vi podnosite da vas se porobi, da vas se proždere, da vas se orobi, da vas se gleda s visoka, da vas se lupa po obrazu.
2. Korinćanima 11,21 Ja to kažem na našu sramotu, kao da bijasmo slabi. Ono što se usuđuje reći ja govorim kao jedna luda ja se to također usuđujem reći.
2. Korinćanima 11,22Oni su Hebreji? ja također! Izraeliti? ja također! od potomstva Abrahamova? ja također!
2. Korinćanima 11,23*Sluge Kristove? izreći ću jednu ludost ja još više! U zamorima puno više, u zatvorima puno više, pod udarcima beskrajno više, u smrtnim opasnostima mnogo puta!
2. Korinćanima 11,24*Židovi, ja sam primio pet puta 39 udaraca,
2. Korinćanima 11,25tri puta, bio sam bičevan, jednom kamenovan, tri puta, imao sam brodolom, proveo sam jedan dan i jednu noć u ponoru,
2. Korinćanima 11,26Putovanja pješice, često, opasnosti od rijeka, opasnosti od razbojnika, opasnosti od moje sunarodnika, opasnosti od *pogana, opasnosti u gradu, opasnosti u pustinji, opasnosti na moru, opasnosti od lažne braće!
2. Korinćanima 11,27Zamori i muka, česta bdijenja, glad i žeđ, često *post, hladnoća i golotinja;
2. Korinćanima 11,28 ne računajući sve ostalo, moju davnu zauzetost, skrb o svim crkvama.
2. Korinćanima 11,29Tko je slab, a da ja ne budem slab? Tko pada, a da mene to ne oprži?
2. Korinćanima 11,30Ako se treba uzoholiti, ja ću staviti svoj *ponos u svoju slabost.
2. Korinćanima 11,31Bog, Otac Gospodina Isusa, koji je blagoslovljen za vječnost, zna da ja ne lažem.
2. Korinćanima 11,32 U Damasku, etnarh kralja Aretasa dao je stražariti u gradu da se mene uhiti.
2. Korinćanima 11,33Ali, kroz jedan prozor, spustili su me u jednoj košari uza zid i ja sam izbjegao njegovim rukama.
2. Korincanima 11,1O da biste malo potrpljeli moje bezumlje! no i potrpite me.
2. Korincanima 11,2Jer revnujem za vas Božijom revnosti, jer vas obrekoh mužu jednome, da djevojku čistu izvedem pred Hrista.
2. Korincanima 11,3Ali se bojim da kako kao što zmija Evu prevari lukavstvom svojijem tako i razumi vaši da se ne odvrate od prostote koja je u Hristu.
2. Korincanima 11,4Jer ako onaj koji dolazi drugoga Isusa propovijeda kojega mi ne propovijedasmo, ili drugoga Duha primite kojega ne primiste, ili drugo jevanđelje koje ne primiste, dobro biste potrpljeli.
2. Korincanima 11,5Jer mislim da ni u čemu nijesam manji od prevelikijeh apostola.
2. Korincanima 11,6Jer ako sam i prostak u riječi, ali u razumu nijesam. No u svemu smo poznati među vama.
2. Korincanima 11,7Ili grijeh učinih ponižujući sebi da se vi povisite? Jer vam zabadava Božije jevanđelje propovjedih.
2. Korincanima 11,8Od drugijeh crkava oteh uzevši platu za služenje vama; i došavši k vama, i bivši u sirotinji, i dosadih nikome.
2. Korincanima 11,9Jer moju sirotinju popuniše braća koja dođoše iz Maćedonije, i u svemu bez dosade vama sebe držah i držaću.
2. Korincanima 11,10Kao što je istina Hristova u meni tako se hvala ova neće uzeti od mene u Ahajskijem krajevima.
2. Korincanima 11,11Zašto? Što vas ne ljubim? Bog zna. A što činim i činiću,
2. Korincanima 11,12Da otsiječem uzrok onima koji traže uzrok, da bi u onome čim se hvale našli se kao i mi.
2. Korincanima 11,13Jer takovi lažni apostoli i prevarljivi poslenici pretvaraju se u apostole Hristove.
2. Korincanima 11,14I nije čudo, jer se sam sotona pretvara u anđela svijetla.
2. Korincanima 11,15Nije dakle ništa veliko ako se i sluge njegove pretvaraju kao sluge pravde, kojima će svršetak biti po djelima njihovijem.
2. Korincanima 11,16Opet velim da niko ne pomisli da sam ja bezuman; ako li ne, a ono barem kao bezumna primite me, da se i ja što pohvalim.
2. Korincanima 11,17A što govorim ne govorim po Gospodu, nego kao u bezumlju, u ovoj struci hvale.
2. Korincanima 11,18Budući da se mnogi hvale po tijelu, i ja ću da se hvalim.
2. Korincanima 11,19Jer ljubazni primate bezumne kad ste sami mudri.
2. Korincanima 11,20Jer primate ako vas ko natjera da budete sluge, ako vas ko jede, ako ko uzme, ako vas ko po obrazu bije, ako se ko veliča.
2. Korincanima 11,21Na sramotu govorim, jer kao da mi oslabismo. Na što je ko slobodan (po bezumlju govorim), i ja sam slobodan.
2. Korincanima 11,22Jesu li Jevreji? i ja sam; Jesu li Izrailjci? i ja sam? jesu li seme Avraamovo? i ja sam;
2. Korincanima 11,23Jesu li sluge Hristove? (ne govorim po mudrosti) ja sam još više. Više sam se trudio, više sam boja podnio, više puta sam bio u tamnici, mnogo puta sam dolazio do straha smrtnoga;
2. Korincanima 11,24Od Jevreja primio sam pet puta četrdeset manje jedan udarac;
2. Korincanima 11,25Triput sam bio šiban, jednom su kamenje bacali na me, tri puta se lađa sa mnom razbijala, noć i dan proveo sam u dubini morskoj.
2. Korincanima 11,26Mnogo puta sam putovao, bio sam u strahu na vodama, u strahu od hajduka, u strahu od rodbine, u strahu od neznabožaca, u strahu u gradovima, u strahu u pustinji, u strahu na moru, u strahu među lažnom braćom;
2. Korincanima 11,27U trudu i poslu, u mnogom nespavanju, u gladovanju i žeđi, u mnogom pošćenju, u zimi i golotinji;
2. Korincanima 11,28Osim što je spolja, navaljivanje ljudi svaki dan, i briga za sve crkve.
2. Korincanima 11,29Ko oslabi, i ja da ne oslabim? Ko se sablazni, i ja da se ne raspalim?
2. Korincanima 11,30Ako mi se valja hvaliti, svojom ću se slabošću hvaliti.
2. Korincanima 11,31Bog i otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji je blagosloven vavijek, zna da ne lažem.
2. Korincanima 11,32U Damasku neznabožački knez cara Arete čuvaše grad Damask i šćaše da me uhvati; i kroz prozor spustiše me u kotarici preko zida, i izbjegoh iz njegovijeh ruku.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje