Tražilica


Filipljanima 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Filipljanima 1,1Pavao i Timotej, sluge Isusa Krista, svima svetima u Kristu Isusu, koji su u Filipima, s predstojnicima (gr. biskup) i poslužiteljima (gr. đakon).
Filipljanima 1,2Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina I Isusa Krista!
Filipljanima 1,3Zahvaljujem Bogu svojemu, kad se god spomenem vas,
Filipljanima 1,4Svagda u svakoj molitvi svojoj za sve vas s radošću moleći se,
Filipljanima 1,5Za vaše sudjelovanje u evanđelju od prvoga dana do danas,
Filipljanima 1,6Uzdam se upravo u to, da će onaj, koji je počeo dobro djelo u vama, dovršiti ga do dana Krista Isusa.
Filipljanima 1,7Kao što je pravedno, da ja ovo mislim za sve vas, jer vas nosim u srcu, budući da ste svi sudionici moje milosti i u okovima mojim i u obrani i utvrđivanju evanđelja.
Filipljanima 1,8Jer Bog mi je svjedok, kako čeznem za svima vama najnježnijom ljubavlju Krista Isusa.
Filipljanima 1,9I zato se molim, da ljubav vaša sve više i više izobiluje u spoznaji i u svakom razumijevanju,
Filipljanima 1,10Da iskusite bolje, da budete čisti i bez spoticanja na dan Kristov,
Filipljanima 1,11Napunjeni plodom pravde po Isusu Kristu na slavu i hvalu Božju.
Filipljanima 1,12A hoću, da vi znate, braćo, da je moje sadašnje stanje dapače pomoglo napretku evanđelja,
Filipljanima 1,13Tako da se je razglasilo kod sve tjelesne straže i kod svih ostalih, da ja nosim okove zbog Krista.
Filipljanima 1,14I većina braće u Gospodinu, ohrabrena okovima mojim, usuđujem se još revnije, bez straha navješćivati riječ Božju.
Filipljanima 1,15Jedni doduše iz zavisti i svađe, ali drugi od dobre volje propovijedaju Krista.
Filipljanima 1,16Ovi iz ljubavi znajući, da sam postavljen za obranu evanđelja.
Filipljanima 1,17A oni iz prkosa navješćuju Krista, neiskreno, da jače pritegnu okove moje.
Filipljanima 1,18što dakle? Dok se na svaki način propovijeda Krist, bilo izlikom, bilo iskreno, ja se za to i radujem, a i radovat ću se;
Filipljanima 1,19Jer će mi ovo izaći na spasenje vašom molitvom i pomoću Duha Isusa Krista.
Filipljanima 1,20Očekujem i nadam se, da se ni u čemu neću postidjeti, nego da će se i sada, kao svagda, sa svom smjelošću Krista proslaviti u tijelu mojemu, bilo životom, bilo smrću.
Filipljanima 1,21Jer je meni život Krist, a smrt dobitak.
Filipljanima 1,22A ako mi život u tijelu plod donosi, to ne znam, što ću izabrati.
Filipljanima 1,23Jer sam pritisnut s obje strane: imam želju umrijeti i biti s Kristom, što bi bilo mnogo bolje.
Filipljanima 1,24Ali ostati u tijelu, potrebnije je zbog vas.
Filipljanima 1,25I ovo znam pouzdano, da ću ostati i ustrajati kod sviju vas na vaš napredak i radost vjere.
Filipljanima 1,26Da se vi s menom što više ponosite u Kristu Isusu, kad opet dođem k vama.
Filipljanima 1,27Samo živite dostojno evanđelja Kristova, da ili dođem i vidim vas, ili sam nenazočan, čujem za vas, da stojite u jednome duhu, i da se jednodušno zajedno borite za vjeru u evanđelje.
Filipljanima 1,28I ni u čemu da se ne plašite od protivnika; jer je to za njih znak propasti, a za vas spasenja, i to od Boga;
Filipljanima 1,29Jer je vama dana milost za Krista, da ne samo vjerujete u njega, nego da i trpite za njega,
Filipljanima 1,30Imajući istu borbu, kakvu vidjeste na meni i sad čujete za mene.
Filipljanima 1,1 Pavao i Timotej, sluge Krista Isusa, svima svetima u Kristu Isusu koji su u Filipima, s nadglednicima i poslužiteljima.
Filipljanima 1,2Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
Filipljanima 1,3Zahvaljujem Bogu svomu kad vas se god sjetim.
Filipljanima 1,4Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošću molim
Filipljanima 1,5zbog vašeg udjela u evanđelju od onoga prvog dana sve do sada -
Filipljanima 1,6uvjeren u ovo: Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do Dana Krista Isusa.
Filipljanima 1,7I pravo je da tako osjećam o svima vama! Ta ja vas nosim u srcu jer u okovima mojim i u obrani i utvrđivanju evanđelja svi ste vi suzajedničari moje milosti.
Filipljanima 1,8Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista!
Filipljanima 1,9I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju
Filipljanima 1,10te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za Dan Kristov,
Filipljanima 1,11puni ploda pravednosti po Isusu Kristu - na slavu i hvalu Božju.
Filipljanima 1,12A hoću da znate, braćo: ovaj se moj udes pače okrenuo u napredovanje evanđelja
Filipljanima 1,13tako da se moji okovi u Kristu razglasiše u svem pretoriju i među svima drugima,
Filipljanima 1,14a većina braće u Gospodinu, ohrabrena mojim okovima, još se više usuđuje neustrašivo zboriti Riječ.
Filipljanima 1,15Neki, istina, propovijedaju Krista iz zavisti i nadmetanja, a neki iz dobre volje:
Filipljanima 1,16ovi iz ljubavi jer znaju da sam ovdje za obranu evanđelja;
Filipljanima 1,17oni pak Krista navješćuju iz suparništva, neiskreno - misleći da će tako otežati nevolju mojih okova.
Filipljanima 1,18Pa što onda? Samo se na svaki način, bilo himbeno, bilo istinito, Krist navješćuje. I tome se radujem, a i radovat ću se.
Filipljanima 1,19Jer znadem: po vašoj molitvi i pomoći Duha Isusa Krista to će mi biti na spasenje,
Filipljanima 1,20kako željno i očekujem i nadam se da se ni zbog čega neću smesti, nego da će se mojom posvemašnjom odvažnošću - kako uvijek tako i sada - Krist uzveličati u mome tijelu, bilo životom, bilo smrću.
Filipljanima 1,21Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak!
Filipljanima 1,22A ako mi živjeti u tijelu omogućuje plodno djelovanje, što da odaberem? Ne znam!
Filipljanima 1,23Pritiješnjen sam od ovoga dvoga: želja mi je otići i s Kristom biti jer to je mnogo, mnogo bolje;
Filipljanima 1,24ali ostati u tijelu potrebnije je poradi vas.
Filipljanima 1,25U to uvjeren, znam da ću ostati i biti uz vas sve, za vaš napredak i na radost vjere,
Filipljanima 1,26da ponos vaš mnome poraste u Kristu Isusu kad opet dođem k vama.
Filipljanima 1,27Samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova, pa - došao ja i vidio vas ili nenazočan slušao što je s vama - da mogu utvrditi kako ste postojani u jednome duhu i jednodušno se zajednički borite za evanđeosku vjeru
Filipljanima 1,28ne plašeći se ni u čemu protivnika. To je njima najava njihove propasti, a vašega spasenja, i to od Boga.
Filipljanima 1,29Jer vama je dana milost: "za Krista", ne samo u njega vjerovati nego za njega i trpjeti,
Filipljanima 1,30isti boj bijući koji na meni vidjeste i sada o meni čujete.
Filipljanima 1,1Pavao i Timotej, sluge Isusa Krista svim svetima u Isusu Kristu, koji su u Filipima, s njihovim biskupima i đakonima :
Filipljanima 1,2vama milost i mir sa strane našeg Oca i Gospodina Isusa Krista.
Filipljanima 1,3Ja zahvaljujem svom Bogu svaki put kad prizivam sjećanja na vas:
Filipljanima 1,4uvijek, u svakoj molitvi za sve vas, ja molim s radošću,
Filipljanima 1,5zbog udjela koji vi zauzimate s nama u *Evanđelju od prvog dana sve do sada.
Filipljanima 1,6Ovakvo je moje uvjerenje: Onaj koji je počeo u vama jedno izvrsno djelo nastavit će mu izvršavanje sve do *dana Isusa Krista.
Filipljanima 1,7Potpuno je pravedno za mene biti tako raspoložen prema vama svima, jer ja vas nosim u svom srcu, vas koji, u mom sužanjstvu kao u obrani i učvršćvanju Evanđelja, uzmite svi udjela u milosti koja mi je učinjena.
Filipljanima 1,8Da, Bog mi je svjedokom da vas ja ljubim sve u ljubavi Isusa Krista.
Filipljanima 1,9A evo moje molitve: da vaša ljubav još uzobiluje i, sve više i više, u oštroumnosti i istinskoj oćutljivosti,
Filipljanima 1,10za uočiti ono što bolje pristaje. Tako ćete vi biti čisti i besprijekorni za dan Kristov,
Filipljanima 1,11ispunjeni plodovima pravednosti koji nam dolaze po Isusu Kristu, u slavu u hvalu Bogu.
Filipljanima 1,12Ja hoću da vi to znate, Braćo, ono što mi se dogodilo pridonijelo je napredovanju *Evanđelja.
Filipljanima 1,13U svakoj *pretoriji, naime, i posvuda drugdje, sada je dobro poznato da sam ja u zatočeništvu za Krista,
Filipljanima 1,14i većina braće, ohrabrena u Gospodinu mojim zatočeništvom, udvostručava svoju odvažnost za navješćivati Riječ bez straha.
Filipljanima 1,15Neki, istina je, to čine iz zavisti i zbog suparništva, ali drugi proglašavaju Krista u jednoj dobroj namjeri.
Filipljanima 1,16Oni rade iz ljubavi. Oni znaju da sam ja ovdje za braniti Evanđelje.
Filipljanima 1,17Oni drugi, po duhu suparništva navješćuju Krista. Njihovi razlozi nisu čisti; oni misle moje sužanjstvo učiniti još mučnijim.
Filipljanima 1,18Ali, što je to važno? Ostaje da na svaki način, s primišlju ili u istini, Krist jest naviješćen. I ja se tome radujem; i čak ću se nastaviti tome radovati.
Filipljanima 1,19Jer, ja znam da to će završiti u mom spasenju zahvaljujući vašoj molitvi i pomoć Duha Isusa Krista;
Filipljanima 1,20slijedeći moje živo očekivanje i moje uzdanje, ja neću crvenjeti od stida, nego će budući da moje uvjerenje ostaje potpuno, sada kao i uvijek, Krist biti uzveličan u mojem tijelu, bilo po mojem životu, bilo po smrti mojoj.
Filipljanima 1,21Jer, za mene, *živjeti, to je Krist, i umrijeti je jedan dobitak.
Filipljanima 1,22Ali, ako živjeti ovdje dolje dopušta meni jedan plodan rad, ja ne znam kako izabrati.
Filipljanima 1,23Ja sam u nedoumici: imam želju otići i biti s Kristom, i to je mnogo poželjnije,
Filipljanima 1,24ali, ostati ovdje dolje mnogo je potrebnije zbog vas.
Filipljanima 1,25Također, ja sam uvjeren, ja znam da ću ostati uz vas sve, za vaš napredak i radost vaše vjere,
Filipljanima 1,26da bi narasla zahvaljujući meni, putem mog povratka k vama, slava koju vi imate u Isusu Kristu.
Filipljanima 1,27Samo, vodite život dostojan *Evanđelja Kristovog, da bi, ako ja dođem vidjeti vas, ili ako, odsutan, čujem govoriti o vama, doznam da vi opstajete odlučno u istom duhu, boreći se zajedno jedinstvenim srcem prema vjeri Evanđelja,
Filipljanima 1,28ne dopuštajući postiditi vas u bilo čemu od protivnika, što je za njih jedan pokazan znak njihove propasti i vašeg spasenja: a to dolazi od Boga.
Filipljanima 1,29Jer on vam je podijelio milost, glede Krista, ne samo da vjerujete u njega već i još da trpite za njega,
Filipljanima 1,30vodeći isti boj koji ste vidjeli i mene voditi i koji, vi to znate, ja još vodim.
Filibljanima 1,1Od Pavla i Timotija, slugu Isusa Hrista, svima svetima u Hristu Isusu koji su u Filibi, s vladikama i đakonima:
Filibljanima 1,2Blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
Filibljanima 1,3Zahvaljujem Bogu svojemu kad se god opomenem vas,
Filibljanima 1,4Svagda u svakoj molitvi svojoj za sve vas s radošću moleći se,
Filibljanima 1,5Što vi postadoste zajedničari u jevanđelju, od prvoga dana i do danas;
Filibljanima 1,6Uzdajući se u ovo isto da će onaj koji je počeo dobro djelo u vama dovršiti ga tja do dana Isusa Hrista.
Filibljanima 1,7Kao što je pravo da ja ovo mislim za sve vas, jer vas imam u srcu u okovima svojima i u odgovoru i potvrđivanju jevanđelja, kao sve zajedničare sa mnom u blagodati.
Filibljanima 1,8Jer Bog mi je svjedok da vas ljubim ljubavlju Isusa Hrista,
Filibljanima 1,9I zato se molim Bogu da ljubav vaša još više i više izobiluje u razumu i svakoj volji,
Filibljanima 1,10Da kušate šta je bolje, da budete čisti i bez spoticanja na dan Hristov,
Filibljanima 1,11Napunjeni plodova pravde kroz Isusa Hrista, na slavu i hvalu Božiju.
Filibljanima 1,12Hoću pak da znate, braćo, da ovo što se radi sa mnom iziđe za napredak jevanđelja,
Filibljanima 1,13Tako da se razglasi u svoj sudnici i kod sviju ostalijeh da su moji okovi za Hrista.
Filibljanima 1,14I mnoga braća u Gospodu oslobodivši se okovima mojima većma smiju govoriti riječ Božiju bez straha.
Filibljanima 1,15Istina, jedni iz zavisti i svađe, a jedni od dobre volje Hrista propovijedaju.
Filibljanima 1,16Tako ovi uprkos Hrista objavljuju nečisto, misleći da će nanijeti žalost mojijem okovima;
Filibljanima 1,17A ovi iz ljubavi, znajući da za obranu jevanđelja ležim u tamnici.
Filibljanima 1,18Šta dakle? Bilo kako mu drago, dvoličenjem ili istinom, Hristos se propovijeda; i zato se radujem, a i radovaću se;
Filibljanima 1,19Jer znam da će mi se ovo zbiti na spasenije vašom molitvom i pomoću Duha Isusa Hrista.
Filibljanima 1,20Kao što čekam i nadam se da se ni u čemu neću postidjeti, nego da će se i sad kao svagda sa svakom slobodom Hristos veličati u tijelu mojemu, bilo životom ili smrću.
Filibljanima 1,21Jer je meni život Hristos a smrt dobitak.
Filibljanima 1,22A kad mi življenje u tijelu plod donosi, to ne znam šta ću izabrati.
Filibljanima 1,23A oboje mi je milo, imajući želju otići i s Hristom biti, koje bi mnogo bolje bilo;
Filibljanima 1,24Ali ostati u tijelu potrebnije je vas radi.
Filibljanima 1,25I ovo znam jamačno da ću biti i ostati kod sviju vas na vaš napredak i radost vjere,
Filibljanima 1,26Da hvala vaša mnome izobiluje u Hristu Isusu kad vam opet dođem.
Filibljanima 1,27Samo živite kao što se pristoji jevanđelju Hristovu, da vas vidim kad dođem ili ako vam ne dođem da čujem za vas da stojite u jednome duhu i jednodušno borite se za vjeru jevanđelja,
Filibljanima 1,28I ni u čem da se ne plašite od protivnika; koje je njima znak pogibli a vama spasenija, i to od Boga;
Filibljanima 1,29Jer se vama darova Hrista radi ne samo da ga vjerujete nego i da stradate za nj,
Filibljanima 1,30Imajući onu istu borbu kakovu u meni vidjeste i sad čujete za mene.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje