Tražilica


Filipljanima 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Filipljanima 3,1Uostalom, braćo, moja, radujte se u Gospodinu! Da vam isto pišem, meni nije dosadno, a vama je potrebno.
Filipljanima 3,2Čuvajte se od pasa, čuvajte se od zlih poslenika, čuvajte se od osakačenja!
Filipljanima 3,3Jer mi smo obrezani, koji duhom Bogu služimo i hvalimo se u Kristu Isusu, a ne uzdamo se u tijelo,
Filipljanima 3,4Premda bih se i ja mogao uzdati u tijelo. Ako tko drugi misli, da se može uzdati u tijelo, ja još većma,
Filipljanima 3,5Koji sam obrezan osmi dan, od roda Izraelova, od plemena Benjaminova, Hebrejin od Hebreja, na zakonu farizej,
Filipljanima 3,6Po revnosti progonio sam crkvu, po pravdi zakonskoj bio sam besprijekoran,
Filipljanima 3,7Ipak što mi je bio dobitak, sve sam to smatrao za štetu zbog Krista.
Filipljanima 3,8Jer sve držim za štetu prema prevažnoj spoznaji Isusa Krista, Gospodina svojega, zbog kojega sve izgubih i smatram za blato, da Krista stečem,
Filipljanima 3,9I da se nađem u njemu, nemajući svoje pravde, koja je od zakona, nego onu, koja je po vjeri u Krista, pravdu, koja je od Boga po vjeri,
Filipljanima 3,10Da spoznam njega i silu uskrsnuća njegova i zajednicu njegovih muka, da mu budem sličan u smrti,
Filipljanima 3,11Ne bih li kako dostigao uskrsnuće od mrtvih.
Filipljanima 3,12Ne kao da bih već bio postigao, ili već savršen bio; ali nastojim, ne bih li ga uhvatio, jer je i mene uhvatio Krist Isus.
Filipljanima 3,13Braćo, ja ne umišljam sebi, da sam uhvatio, ali jedno činim: To, što je za mnom, zaboravljam, a za onim, što je preda mnom, posežem,
Filipljanima 3,14Trčim k biljezi cilja, k nagradi nebeskoj, kojoj me Bog zove u Kristu Isusu.
Filipljanima 3,15Koji smo god dakle savršeni, mislimo ovo, i ako što drukčije mislite, i ovo će vam Bog otkriti.
Filipljanima 3,16Ali što dostigosmo, toga se držimo!
Filipljanima 3,17Ugledajte se na mene, braćo, i gledajte na one, koji tako žive, kao što nas imate za ugled!
Filipljanima 3,18Jer mnogi žive, za koje sam vam mnogo puta govorio, a sad i plačući govorim, kao neprijatelji križa Kristova;
Filipljanima 3,19Kojima je svršetak propast, kojima je Bog trbuh, i slava u sramoti njihovoj, koji zemaljski misle.
Filipljanima 3,20Ali naša je domovina na nebesima, odakle i Spasitelja očekujemo, Gospodina Isusa Krista,
Filipljanima 3,21Koji će preobraziti tijelo poniznosti naše, da bude jednako tijelu slave njegove, po sili, kojom može i sve sebi pokoriti.
Filipljanima 3,1 Uostalom, braćo moja, radujte se u Gospodinu! Pisati vam jedno te isto meni nije dosadno, a za vas je sigurnije.
Filipljanima 3,2Čuvajte se tih pasa, čuvajte se tih opakih radnika, čuvajte se te osakaćenosti!
Filipljanima 3,3Jer mi smo obrezanje, mi koji u Duhu Božjemu obavljamo bogoslužje i dičimo se Kristom Isusom, a ne pouzdajemo se u tijelo,
Filipljanima 3,4iako bih se ja mogao pouzdati i u tijelo. Smatra li tko drugi da se može uzdati u tijelo, ja još više:
Filipljanima 3,5obrezan osmog dana, od roda sam Izraelova, plemena Benjaminova, Hebrej od Hebreja; po Zakonu farizej,
Filipljanima 3,6po revnosti progonitelj Crkve, po pravednosti zakonskoj besprijekoran.
Filipljanima 3,7Ali što mi god bijaše dobitak, to poradi Krista smatram gubitkom.
Filipljanima 3,8Štoviše, čak sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem
Filipljanima 3,9i u njemu se nađem - ne svojom pravednošću, onom od Zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga, na vjeri utemeljenoj -
Filipljanima 3,10da upoznam njega i snagu uskrsnuća njegova i zajedništvo u patnjama njegovim,
Filipljanima 3,11ne bih li kako, suobličen smrti njegovoj, prispio k uskrsnuću od mrtvih.
Filipljanima 3,12Ne kao da sam već postigao ili dopro do savršenstva, nego - hitim ne bih li kako dohvatio jer sam i zahvaćen od Krista.
Filipljanima 3,13Braćo, ja nipošto ne smatram da sam već dohvatio. Jedno samo: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, prežem,
Filipljanima 3,14k cilju hitim, k nagradi višnjeg poziva Božjeg u Kristu Isusu.
Filipljanima 3,15Koji smo god zreli, ovako mislimo! I ako što drukčije mislite, Bog će vam ovako objaviti.
Filipljanima 3,16Samo, držimo se onoga do čega smo stigli!
Filipljanima 3,17Braćo! Nasljedovatelji moji budite i promatrajte one koji žive po uzoru koji imate u nama.
Filipljanima 3,18Jer često sam vam govorio, a sada i plačući govorim: mnogi žive kao neprijatelji križa Kristova.
Filipljanima 3,19Svršetak im je propast, bog im je trbuh, slava u sramoti - jer misle na zemaljsko.
Filipljanima 3,20Naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista:
Filipljanima 3,21snagom kojom ima moć sve sebi podložiti on će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svomu slavnomu.
Filipljanima 3,1Glede ostalog, Braćo moja, radujte se u Gospodinu. Ne stoji me ništa pisati vam iste stvari, a za vas to je jedno okrjepljenje.
Filipljanima 3,2Pazite na pse ! pazite na opake radnike! pazite na lažna *obrezanja!
Filipljanima 3,3Jer, obrezani, to smo mi, koji vršimo naše bogoslužje po Duhu Božjem, koji stavljamo svoju slavu u Isusa Krista, koji se ne pouzdajemo u sami sebe.
Filipljanima 3,4Ipak, ja imam razloga imati također povjerenja u sebe samog. Ako netko drugi vjeruje da se može pouzdavati u sebe samog, ja to mogu više, ja
Filipljanima 3,5obrezani osmog dana, roda Izraelovog, plemena Benjaminovog, Hebrej sin Hebreja, za vjeru, *farizej;
Filipljanima 3,6za gorljivost, progonitelj Crkve; za pravdu da se nalazi u zakonu, postao besprijekoran.
Filipljanima 3,7No, sve te stvari koje za mene bijahu dobitkom, ja ih smatram gubitkom zbog Krista.
Filipljanima 3,8Ali da, ja smatram da je sve to gubitak naspram onoga vrhovnog što je poznavanje Isusa Krista mog Gospodina. Zbog njega ja sam sve izgubio i smatram sve to otpacima za steći Krista,
Filipljanima 3,9i biti nađen u njemu, ne više po jednoj svojoj pravednosti, koja dolazi iz zakona, već s onom koja dolazi po vjeri u Krista, pravednosti koja dolazi od Boga i oslanja se na vjeru.
Filipljanima 3,10Radi se o poznavanju njega i moć njegovog uskrsnuća, i zajedništvu s njegovim patnjama, postajanju sličnim njemu u njegovoj smrti,
Filipljanima 3,11da se prispije, ako je moguće, uskrsnuću između mrtvih.
Filipljanima 3,12Ne kao da sam ja već dobio sve to ili da sam ja već postao savršenim; već ja hitam potruditi se da to osvojim, jer ja bijah osvojen po Isusu Kristu.
Filipljanima 3,13Braćo, ja ne cijenim da sam to već osvojio. Moja jedina skrb: zaboravljajući prijeđeni put i sav usmjeren naprijed,
Filipljanima 3,14ja sebe bacam prema cilju, imajući u vidu nagradu pridruženu pozivu s visine koji nam Bog upućuje u Isusu Kristu.
Filipljanima 3,15Mi svi, ` savršeni `, ponašajmo se dakle tako, a ako se vi u ponečem ponašate drukčije, odozgo Bog će vas također obasjati.
Filipljanima 3,16Očekujući, u točki gdje smo stigli, hodimo u istom smjeru.
Filipljanima 3,17Svi zajedno, Braćo, oponašajte mene, i uprite svoj pogled u one koji se ponašaju slijedeći primjer koji vi imate u nama.
Filipljanima 3,18Mnogi, naime, ja vam to često govorih i sada ponavljam to plačući, ponašaju se kao neprijatelji križa Kristovog.
Filipljanima 3,19Njihov će svršetak biti propast; njihov bog, to je njihov trbuh, a njihova slava, oni ju stavljaju u svoju sramotu, oni koji na srcu imaju samo zemne stvari.
Filipljanima 3,20Jer naše mjesto je u *nebesima, otkuda očekujemo, kao spasitelja, Gospodina Isusa Krista,
Filipljanima 3,21koji će preobličiti naše poniženo tijelo za učiniti ga sličnim svojem tijelu slave, snagom koja ga čini sposobnog sve podrediti svojoj vlasti.
Filibljanima 3,1A dalje, braćo moja, radujte se u Gospodu. Jer sve jedno da vam pišem meni nije dosadno, a vama je potrebno.
Filibljanima 3,2Čuvajte se od pasa, čuvajte se od zlijeh poslenika, čuvajte se od siječenja.
Filibljanima 3,3Jer mi smo obrezanje koji duhom Bogu služimo i hvalimo se Hristom Isusom, a ne uzdamo se u tijelo.
Filibljanima 3,4Premda bih se i ja mogao uzdati u tijelo. Ako ko drugi misli da se može uzdati u tijelo, ja još većma,
Filibljanima 3,5Koji sam obrezan osmi dan, od roda Izrailjeva, koljena Venijaminova, Jevrejin od Jevreja, po zakonu farisej.
Filibljanima 3,6Po revnosti gonih crkvu Božiju, po pravdi zakonskoj bih bez mane.
Filibljanima 3,7No što mi bješe dobitak ono primih za štetu Hrista radi.
Filibljanima 3,8Jer sve držim za štetu prema prevažnome poznanju Hrista Isusa Gospoda svojega, kojega radi sve ostavih, i držim sve da su trice, samo da Hrista dobijem,
Filibljanima 3,9I da se nađem u njemu, ne imajući svoje pravde koja je od zakona, nego koja je od vjere Isusa Hrista, pravdu koja je od Boga u vjeri;
Filibljanima 3,10Da poznam njega i silu vaskrsenija njegova i zajednicu njegovijeh muka, da budem nalik na smrt njegovu,
Filibljanima 3,11Da bih, kako dostigao u vaskrsenije mrtvijeh;
Filibljanima 3,12Ne kao da već dostigoh ili se već savrših, nego tjeram ne bih li dostigao kao što me dostiže Hristos Isus.
Filibljanima 3,13Braćo! ja još ne mislim da sam dostigao; jedno pak velim: što je ostrag zaboravljam, a za onijem što je naprijed sežem se,
Filibljanima 3,14I trčim k biljezi, k daru gornjega zvanja Božijega u Hristu Isusu.
Filibljanima 3,15Koji smo god dakle savršeni ovako da mislimo; ako li što drugo mislite, i ovo će vam Bog otkriti.
Filibljanima 3,16Ali šta dostigosmo u onome jednako da mislimo, i po onome pravilu da živimo.
Filibljanima 3,17Ugledajte se na mene, braćo, i gledajte na one koji tako žive kao što nas imate za ugled.
Filibljanima 3,18Jer mnogi hode, za koje vam mnogo puta govorih, a sad i plačući govorim, neprijatelji krsta Hristova;
Filibljanima 3,19Kojima je svršetak pogibao, kojima je Bog trbuh, i slava u sramu njihovu, koji zemaljski misle.
Filibljanima 3,20Jer je naše življenje na nebesima, otkuda i spasitelja očekujemo Gospoda svojega Isusa Hrista,
Filibljanima 3,21Koji će preobraziti naše poniženo tijelo da bude jednako tijelu slave njegove, po sili da može sve sebi pokoriti.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje