Tražilica


1. Solunjanima 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Solunjanima 1,1Pavao i Silvan i Timotej crkvi Solunjana u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir!
1. Solunjanima 1,2Zahvaljujemo Bogu svagda za sve vas spominjući se vas u molitvama svojim,
1. Solunjanima 1,3Sjećajući se bez prestanka vašega djela vjere i truda, i ljubavi i ustrajnosti u nadi u Gospodina našega Isusa Krista pred Bogom i Ocem našim,
1. Solunjanima 1,4Znajući, braćo, ljubljena od Boga, za izbor vaš,
1. Solunjanima 1,5Jer evanđelje naše nije došlo k vama samo u riječi, nego i u sili i u Duhu Svetome, i u punini mnogoj, kao što znate, kakvi smo bili među vama zbog vas.
1. Solunjanima 1,6I vi se ugledaste na nas i na Gospodina, primivši riječ u velikoj nevolji s radošću Duha Svetoga,
1. Solunjanima 1,7Tako da vi postadoste izgled svima vjernicima u Makedoniji i Ahaji.
1. Solunjanima 1,8Jer je od vas odjeknula riječ Gospodnja, ne samo u Makedoniji i Ahaji, nego se je po svakom mjestu razglasila vjera vaša u Boga, tako da nam ne treba što govoriti.
1. Solunjanima 1,9Jer oni obznanjuju za nas, kakav smo ulazak imali k vama, i kako ste se obratili k Bogu od idola, da služite Bogu živomu i Istinitomu,
1. Solunjanima 1,10I da čekate Sina njegova s nebesa, kojega uskrsnu od mrtvih, Isusa, koji nas izbavlja od budućega gnjeva.
1. Solunjanima 1,1 Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjana u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir!
1. Solunjanima 1,2Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama
1. Solunjanima 1,3spominjući se vaše djelotvorne vjere, zauzete ljubavi i postojane nade u Gospodinu našem Isusu Kristu, pred Bogom i Ocem našim.
1. Solunjanima 1,4Svjesni smo, braćo od Boga ljubljena, vašeg izabranja
1. Solunjanima 1,5jer evanđelje naše nije k vama došlo samo u riječi nego i u snazi, u Duhu Svetome i mnogostrukoj punini. Takvi smo, kao što znate, poradi vas među vama bili.
1. Solunjanima 1,6I vi postadoste nasljedovatelji naši i Gospodinovi: sve u nevolji mnogoj prigrliste Riječ s radošću Duha Svetoga
1. Solunjanima 1,7tako da postadoste uzorom svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji.
1. Solunjanima 1,8Od vas je doista ne samo riječ Gospodnja odjeknula po Makedoniji i Ahaji, nego se i vaša vjera u Boga posvuda tako proširila te nije potrebno da o tome govorimo.
1. Solunjanima 1,9Oni sami o nama pripovijedaju: kako dođosmo k vama, kako se od idola obratiste k Bogu da biste služili Bogu živomu i istinskomu
1. Solunjanima 1,10i iščekivali s nebesa Sina njegova koga uskrisi od mrtvih, Isusa koji nas izbavlja od gnjeva što dolazi.
1. Solunjanima 1,1Pavao, Silvan i Timotej crkvi Solunjana koja je u Bogu Ocu i u Gospodinu Isusu Kristu. Vama milost i mir.
1. Solunjanima 1,2Mi stalno zahvaljujemo Bogu za vas sve kad vas spominjemo u svojim molitvama; neprekidno,
1. Solunjanima 1,3čuvamo sjećanje na vašu djelatnu vjeru, vašu ljubav koja se muči, i vašu upornu nadu u našeg Gospodina Isusa Krista, pred Bogom našim Ocem,
1. Solunjanima 1,4znajući dobro, braćo ljubljena od Boga, da vas je on izabrao.
1. Solunjanima 1,5Naime, *Evanđelje koje vam mi navješćujemo nije bilo predstavljeno kao jednostavna besjeda, već je pokazalo preobilnu svoju moć po djelovanju Svetog Duha. To je, vi to znate, ono što smo mi učinili među vama za vaše dobro.
1. Solunjanima 1,6A vi, vi ste nas oponašali, nas i Gospodina, primajući Riječ u punoj nevolji, s radošću Svetog Duha:
1. Solunjanima 1,7Tako, vi ste postali jedan primjer za sve vjerujuće u Makedoniji i Ahaji .
1. Solunjanima 1,8Od vas, naime, riječ Gospodinova zazvonila je ne samo u Makedoniji i u Ahaji, već se novost o vašoj vjeri u Boga tako dobro raširila posvuda da mi nemamo potrebu o tome govoriti.
1. Solunjanima 1,9Jer, svatko priča, govoreći o nama, kakav ste nam doček pripravili, i kako ste se okrenuli k Bogu okrećući se od idola za služiti Boga živog i istinitog
1. Solunjanima 1,10i za čekati *nebesa njegovog Sina kojeg je uskrsnuo iz mrtvih, Isusa, koji nas je istrgnuo gnjevu koji dolazi.
1. Solunjanima 1,1Od Pavla i Silvana i Timotija, crkvi Solunskoj u Bogu ocu i Gospodu Isusu Hristu: blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
1. Solunjanima 1,2Zahvaljujemo Bogu svagda za sve vas spominjući vas u molitvama svojima,
1. Solunjanima 1,3I spominjući bez prestanka vaše djelo vjere, i trud ljubavi, i trpljenje nada Gospoda našega Isusa Hrista, pred Bogom i ocem našijem,
1. Solunjanima 1,4Znajući, braćo ljubazna, od Boga izbor vaš.
1. Solunjanima 1,5Jer jevanđelje naše ne bi k vama samo u riječi nego i u sili i u Duhu svetome, i u velikom priznanju, kao što znate kakovi bismo među vama vas radi.
1. Solunjanima 1,6I vi se ugledaste na nas i na Gospoda primivši riječ u velikoj nevolji s radošću Duha svetoga,
1. Solunjanima 1,7Tako da postadoste ugled svima koji vjeruju u Maćedoniji i u Ahaji.
1. Solunjanima 1,8Jer se od vas proču riječ Gospodnja ne samo u Maćedoniji i Ahaji, nego i u svako mjesto iziđe vjera vaša u Boga tako da nam nije trijebe što govoriti.
1. Solunjanima 1,9Jer oni obznanjuju za vas kakav ulazak imasmo k vama, i kako se obratiste Bogu od idola, da služite Bogu živu i istinu,
1. Solunjanima 1,10I da čekate sina njegova s nebesa kojega vaskrse iz mrtvijeh, Isusa, koji nas izbavlja od gnjeva koji će doći.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje