Tražilica


1. Solunjanima 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Solunjanima 3,1Zato ne mogosmo više podnositi i nađosmo za dobro ostati u Ateni;
1. Solunjanima 3,2I poslasmo Timoteja, brata svojega i slugu Božjega u evanđelju Kristovu, da vas utvrdi i ohrabri za vjeru vašu,
1. Solunjanima 3,3Da se nitko ne popusti u ovim nevoljama; jer sami znate, da smo za to određeni.
1. Solunjanima 3,4Jer i kad smo bili kod vas, rekli smo vam unaprijed, da ćemo podnositi nevolje, a to se je i dogodilo, kako znate.
1. Solunjanima 3,5Zato i ja, jer nijesam mogao više podnositi, poslah, da upoznam vjeru vašu, da vas nije kako zaveo u napast napastnik, i da uzalud ne bude trud naš.
1. Solunjanima 3,6A sad, kad dođe Timotej k nama od vas i javi nam vašu vjeru i ljubav, i da imate dobar spomen o nama svagda, želeći nas vidjeti, kao i mi vas,
1. Solunjanima 3,7Zato se utješismo, braćo, zbog vas u svoj bijedi i nevolji svojoj vašom vjerom,
1. Solunjanima 3,8Jer sad živimo, kad vi stojite u Gospodinu.
1. Solunjanima 3,9Jer kakvu zahvalu možemo uzvratiti Bogu za vas, za svu radost, kojom se radujemo zbog vas pred Bogom svojim?
1. Solunjanima 3,10Noć i dan molimo se najgorljivije, da vidimo lice vaše i da ispunimo nedostatak vjere vaše.
1. Solunjanima 3,11A sam Bog, i Otac naš, i Gospodin naš Isus Krist neka upravi put naš k vama!
1. Solunjanima 3,12A vas Gospodin neka umnoži, i neka imate izobilnu ljubav jedan k drugome, i k svima, kao i mi k vama,
1. Solunjanima 3,13Da bi se utvrdila srca, vaša bez prijekora u svetosti, pred Bogom i Ocem našim, kad dođe Gospodin naš Isus Krist sa svima svetima svojim, Amen.
1. Solunjanima 3,1 Zato kad više ne mogosmo izdržati, pristadosmo ostati u Ateni sami
1. Solunjanima 3,2te poslasmo Timoteja, brata našega i suradnika Božjega u Kristovu evanđelju, da vas učvrsti i ohrabri u vjeri
1. Solunjanima 3,3da se nitko ne pokoleba u tim nevoljama. Ta i sami znate da smo za to određeni:
1. Solunjanima 3,4doista, kad smo bili kod vas, pretkazivali smo kako nas imaju zadesiti nevolje, što se, kako znate, i dogodilo.
1. Solunjanima 3,5Zbog toga i ja, ne mogavši više izdržati, poslah da saznam o vašoj vjeri, da vas možda Zavodnik nije zaveo te je naš trud postao uzaludan.
1. Solunjanima 3,6A sada kad se Timotej od vas k nama vratio i donio nam radosnu vijest o vašoj vjeri i ljubavi, i da nas se sveudilj ugodno sjećate i čeznete vidjeti nas, kao i mi vas -
1. Solunjanima 3,7zbog toga smo, braćo, nad vama, vašom vjerom, bili utješeni uza svu svoju tjeskobu i nevolju.
1. Solunjanima 3,8Da, sada živimo kada ste vi postojani u Gospodinu!
1. Solunjanima 3,9I kojom bismo zahvalom mogli Bogu uzvratiti za vas, za svu radost kojom se zbog vas radujemo pred Bogom svojim,
1. Solunjanima 3,10dok noću i danju najusrdnije molimo da vidimo vaše lice i nadoknadimo manjkavosti vaše vjere?
1. Solunjanima 3,11A sam Bog i Otac naš i Gospodin naš Isus upravio naš put prema vama!
1. Solunjanima 3,12Vama pak Gospodin dao te jedni prema drugima i prema svima rasli i obilovali ljubavlju kakva je i naša prema vama.
1. Solunjanima 3,13Učvrstio vam srca da budu besprijekorno sveta pred Bogom i Ocem našim o Dolasku Gospodina našega Isusa i svih svetih njegovih s njime.
1. Solunjanima 3,1Također, ne izdržavši ovdje više, mi smo pomislili da bolje bijaše ostati sam u Ateni,
1. Solunjanima 3,2i mi smo mislili vama poslati Timoteja, našeg brata, suradnika Božjeg u propovijedanju Kristovog *Evanđelja, da vas učvrsti i ohrabri u vašoj vjeri,
1. Solunjanima 3,3da nitko ne bude pokoleban usred nazočnih kušnji, jer, vi dobro znate da smo mi tome namijenjeni.
1. Solunjanima 3,6Sada, Timotej upravo dolazi od vas i donosi nam dobru vijest o vašoj vjeri i vašoj ljubavi; on kaže da vi još uvijek čuvate dobro sjećanje na nas, i da nas vi želite ponovo vidjeti koliko i mi želimo vas ponovo vidjeti.
1. Solunjanima 3,7Tako, braćo, mi smo našli u vama jednu okrjepu, zahvaljujući vašoj vjeri, u sred svih naših strijepnji i naših kušnji,
1. Solunjanima 3,8i sada mi oživljavamo, budući da vi ustrajavate u Gospodinu.
1. Solunjanima 3,9Koju bismo mi zahvalnost mogli iskazati Bogu za vas, za svu radost koju ćutimo zbog vas pred našim Bogom.
1. Solunjanima 3,10kad molimo, noć i dan, s upornošću, da nam bude dano ponovo vas vidjeti i dopuniti ono što nedostaje vašoj vjeri?
1. Solunjanima 3,11Nek Bog sam, naš Otac, i nek naš Gospodin Isus, usmjere naš put prema vama.
1. Solunjanima 3,12Nek Gospodin dadne narasti i uzobilovati vašoj ljubavi koju imate jedni za druge i za sve, prema slici naše ljubavi za vas.
1. Solunjanima 3,13Nek tako učvrsti vaša srca u jednoj besprijekornoj *svetosti pred Bogom našim Ocem, od dolaska našeg Gospodina Isusa sa svim njegovim *svetima.
1. Solunjanima 3,1Zato ne mogući više trpljeti naumismo sami ostati u Atini,
1. Solunjanima 3,2I poslasmo Timotija, brata svojega i slugu Božijega, i pomagača svojega u jevanđelju Hristovu, da vas utvrdi i utješi u vjeri vašoj;
1. Solunjanima 3,3Da se niko ne smete u ovijem nevoljama; jer sami znate da smo na to određeni.
1. Solunjanima 3,4Jer kad bijasmo kod vas kazasmo vam naprijed da ćemo padati u nevolje, koje i bi, i znate.
1. Solunjanima 3,5Toga radi i je ne mogući više trpljeti poslah da poznam vjeru vašu, da vas kako ne iskuša kušač, i da uzalud ne bude trud naš.
1. Solunjanima 3,6A sad kad dođe Timotije k nama od vas i javi nam vašu vjeru i ljubav, i da imate dobar spomen o nama svagda, želeći nas vidjeti, kao i mi vas,
1. Solunjanima 3,7Zato se utješismo, braćo, vama u svakoj žalosti i nevolji svojoj vašom vjerom;
1. Solunjanima 3,8Jer smo mi sad živi kad vi stojite u Gospodu.
1. Solunjanima 3,9Jer kakvu hvalu možemo dati Bogu za vas, za svaku radost, kojom se radujemo vas radi pred Bogom svojijem?
1. Solunjanima 3,10Dan i noć molimo se Bogu preizobilno da vidimo lice vaše, i da ispunimo nedostatak vjere vaše.
1. Solunjanima 3,11A sam Bog i otac naš i Gospod naš Isus Hristos da upravi put naš k vama.
1. Solunjanima 3,12A vas Gospod da umnoži, i da imate izobilnu ljubav jedan k drugome i k svima, kao i mi k vama.
1. Solunjanima 3,13Da bi se utvrdila srca vaša bez krivice u svetinji pred Bogom i ocem našijem, za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista sa svima svetima njegovijem. Amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje