Tražilica


1. Solunjanima 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Solunjanima 5,1A o vremenu i času, braćo, ne treba da vam pišemo,
1. Solunjanima 5,2Jer sami dobro znate, da će dan Gospodnji i doći tako kao tat u noći.
1. Solunjanima 5,3Jer kad reknu: Mir i sigurnost! onda će iznenada napasti na njih propast, kao bol na trudnu ženu, i neće uteći.
1. Solunjanima 5,4Ali vi, braćo, nijeste u tami, da vas onaj dan kao tat iznenadi.
1. Solunjanima 5,5Jer ste vi svi sinovi svijetla i sinovi dana; nijesmo noći niti tame.
1. Solunjanima 5,6Tako dakle ne spavajmo kao ostali, nego bdijmo i budimo trijezni!
1. Solunjanima 5,7Jer koji spavaju, u noći spavaju, i koji se opijaju, u noći se opijaju,
1. Solunjanima 5,8A mi, koji smo sinovi dana, budimo trijezni i obučeni u oklop vjere i ljubavi, i s kacigom nade spasenja;
1. Solunjanima 5,9Jer nas Bog ne postavi za gnjev, nego da stečemo spasenje po Gospodinu našem Isusu Kristu,
1. Solunjanima 5,10koji umrije za nas, da mi, ili bdjeli, ili spavali, zajedno s njim živimo.
1. Solunjanima 5,11Zato tješite jedan drugoga i potičite jedan drugoga na dobro, kao što i činite!
1. Solunjanima 5,12A molimo vas, braćo, da priznajte one, koji se trude među vama, i nastojnike svoje u Gospodinu, i koji vas opominju,
1. Solunjanima 5,13Da ih osobito cijenite u ljubavi zbog djela njihova; živite u miru među sobom!
1. Solunjanima 5,14A opominjemo vas, braćo, poučavajte neuredne, tješite malodušne, zauzimajte se za slabe, budite strpljivi sa svima!
1. Solunjanima 5,15Gledajte, da nitko ne vraća kojemu zla za zlo; nego svagda revno nastojte o dobru i među sobom i prema svima!
1. Solunjanima 5,16Radujte se svagda!
1. Solunjanima 5,17Molite se bez prestanka!
1. Solunjanima 5,18Na svemu zahvaljujte; jer je ovo volja Božja u Kristu Isusu od vas.
1. Solunjanima 5,19Duha ne gasite!
1. Solunjanima 5,20Proročanstva ne prezirite!
1. Solunjanima 5,21A sve kušajte; što je dobro, zadržite!
1. Solunjanima 5,22Uklanjajte se od svake vrste zla!
1. Solunjanima 5,23A sam Bog mira neka vas posveti u punoj mjeri; neka se vaš duh, vaša duša i vaše tijelo posve bez prijekora sačuva za dolaska Gospodina našega Isusa Krista!
1. Solunjanima 5,24Vjeran je, koji vas pozva, on će i izvršiti.
1. Solunjanima 5,25Braćo, molite se za nas!
1. Solunjanima 5,26Pozdravite svu braću cjelovom svetim!
1. Solunjanima 5,27Zaklinjem vas Gospodinom, da se pročita ova poslanica svoj svetoj braći.
1. Solunjanima 5,28Milost Gospodina našega Isusa Krista s vama! Amen.
1. Solunjanima 5,1 A o vremenima i trenucima nije, braćo, potrebno pisati vam.
1. Solunjanima 5,2Ta i sami dobro znate da Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac u noći.
1. Solunjanima 5,3Dok još budu govorili: "Mir i sigurnost", zadesit će ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i neće umaći.
1. Solunjanima 5,4Ali vi, braćo, niste u tami, da bi vas Dan mogao zaskočiti kao kradljivac:
1. Solunjanima 5,5ta svi ste vi sinovi svjetlosti i sinovi dana. Nismo doista od noći ni od tame.
1. Solunjanima 5,6Onda i ne spavajmo kao ostali, nego bdijmo i trijezni budimo.
1. Solunjanima 5,7Jer koji spavaju, noću spavaju; i koji se opijaju, noću se opijaju.
1. Solunjanima 5,8A mi koji smo od dana, budimo trijezni, obucimo oklop vjere i ljubavi i stavimo kacigu, nadu spasenja!
1. Solunjanima 5,9Ta Bog nas nije odredio za gnjev, nego da imamo spasenje po Gospodinu našem Isusu Kristu,
1. Solunjanima 5,10koji je za nas umro da - bdjeli ili spavali - zajedno s njime živimo.
1. Solunjanima 5,11Zato, tješite se uzajamno i izgrađujte jedan drugoga, kako i činite.
1. Solunjanima 5,12Molimo vas, braćo: priznajte one koji se trude među vama, koji su vam predstojnici u Gospodinu i opominju vas;
1. Solunjanima 5,13s ljubavlju ih nadasve cijenite poradi njihova djela! Gajite mir među sobom!
1. Solunjanima 5,14Potičemo vas, braćo: opominjite neuredne, sokolite malodušne, podržavajte slabe, budite velikodušni prema svima!
1. Solunjanima 5,15Pazite da tko komu zlo zlom ne uzvrati, nego uvijek promičite dobro jedni prema drugima i prema svima.
1. Solunjanima 5,16Uvijek se radujte!
1. Solunjanima 5,17Bez prestanka se molite!
1. Solunjanima 5,18U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.
1. Solunjanima 5,19Duha ne trnite,
1. Solunjanima 5,20proroštava ne prezirite!
1. Solunjanima 5,21Sve provjeravajte: dobro zadržite,
1. Solunjanima 5,22svake se sjene zla klonite!
1. Solunjanima 5,23A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće - duh vaš i duša i tijelo - neka se besprijekornim, savršenim sačuva za Dolazak Gospodina našega Isusa Krista.
1. Solunjanima 5,24Vjeran je Onaj tko vas poziva: on će to i učiniti.
1. Solunjanima 5,25Braćo, molite i za nas!
1. Solunjanima 5,26Pozdravite svu braću cjelovom svetim.
1. Solunjanima 5,27Zaklinjem vas u Gospodinu: neka se ova poslanica pročita svoj braći.
1. Solunjanima 5,28Milost Gospodina našega Isusa Krista s vama!
1. Solunjanima 5,1Što se tiče vremenâ i časova, braćo, vi nemate potrebe da vam se piše o tome.
1. Solunjanima 5,2Vi to i sami savršeno znate: *Dan Gospodinov dolazi kao lopov u noći.
1. Solunjanima 5,3Kad ljudi budu rekli: ` Kojeg li mira, koje sigurnosti! ` tad će se iznenadno obrušiti propast na njih kao bolovi na trudnu ženu, i neće im moći izmaknuti.
1. Solunjanima 5,4Ali vi, braćo, vi niste u tminama, da vas taj dan iznenadi kao kradljivac.
1. Solunjanima 5,5Svi, naime, vi ste sinovi svjetlosti, sinovi dana: mi nismo ni od noći, ni od tmina.
1. Solunjanima 5,6Dakle, ne spavajmo kao drugi, već budimo budni i suzdržljivi.
1. Solunjanima 5,7Oni koji spavaju, noć je kad spavaju, a oni koji se opijaju, noć je kad se opijaju;
1. Solunjanima 5,8ali, mi koji smo od dana, budimo suzdržljivi, ogrnuti oklopom vjere i ljubavi, s kacigom nade i spasa.
1. Solunjanima 5,9Jer, Bog nam nije namijenio trpjeti gnjev, već posjedovati spas po našem Gospodinu Isusu Kristu,
1. Solunjanima 5,10umrlom za nas da bi, budni ili usnuli mi živjeli s njim sjedinjeni.
1. Solunjanima 5,11Zato, okrjepljujte se uzajamno i izgrađujte jedni druge kao što to već i činite.
1. Solunjanima 5,12Mi vas molimo, braćo, imajte štovanja za one koji među vama koji si daju muke za usmjeriti vas prema Gospodinu i za vas popraviti;
1. Solunjanima 5,13imajte za njih najviše štovanje, s ljubavlju, zbog njihovog posla. Živite u međusobnom miru.
1. Solunjanima 5,14Mi vas podstičemo u tome, braćo: ispravljajte one koji žive na razuzdan način, ohrabrite one koji imaju malo; podržavajte slabe, budite strpljivi prema svima.
1. Solunjanima 5,15Pazite da nitko ne vraća za zlo zlim, već tragajte uvijek za dobrim, između vas i glede svih.
1. Solunjanima 5,16Budite uvijek u radosti,
1. Solunjanima 5,17neprestano molite,
1. Solunjanima 5,18zahvaljujte u svakoj okolnosti, jer, to je volja Božja glede vas u Kristu Isusu.
1. Solunjanima 5,19Ne gasite Duh,
1. Solunjanima 5,20ne prezirite darove *prorokovanja;
1. Solunjanima 5,21razborito ispitujte sve: zadržite ono što je dobro;
1. Solunjanima 5,22držite se po strani od svake vrste zla.
1. Solunjanima 5,23Nek sam Bog mira vas potpuno *posveti, i nek vaš duh, vaša duša i vaše tijelo budu savršeno uščuvani da bi bili besprijekorni o dolasku našeg Gospodina Isusa Krista.
1. Solunjanima 5,24Onaj koji vas poziva pouzdan je: on je taj koji će djelovati.
1. Solunjanima 5,25Braćo, molite također za nas.
1. Solunjanima 5,26Pozdravite svu braću jednim *svetim cjelovom.
1. Solunjanima 5,27Zaklinjem vas Gospodinom: nek ovo pismo bude pročitano svoj braći.
1. Solunjanima 5,28Nek milost našeg Gospodina Isusa Krista bude s vama.
1. Solunjanima 5,1A za čase i vremena, braćo, nije vam trijebe pisati;
1. Solunjanima 5,2Jer sami znate jamačno da će dan Gospodnji doći kao lupež po noći.
1. Solunjanima 5,3Jer kad reku: mir je, i nema se šta bojati, onda će iznenada napasti na njih pogibao kao bol na trudnu ženu, i neće uteći.
1. Solunjanima 5,4Ali vi, braćo, nijeste u tami da vas dan kao lupež zastane.
1. Solunjanima 5,5Jer ste vi svi sinovi vidjela i sinovi dana: nijesmo noći niti tame.
1. Solunjanima 5,6Tako dakle da ne spavamo kao i ostali, nego da pazimo i da budemo trijezni.
1. Solunjanima 5,7Jer koji spavaju, u noći spavaju, i koji se opijaju, u noći se opijaju.
1. Solunjanima 5,8Ali mi koji smo sinovi dana da budemo trijezni i obučeni u oklop vjere i ljubavi, i s kacigom nada spasenija;
1. Solunjanima 5,9Jer nas Bog ne postavi za gnjev, nego da dobijemo spasenije kroz Gospoda svojega Isusa Hrista,
1. Solunjanima 5,10Koji umrije za nas da mi, stražili ili spavali, zajedno s njim živimo.
1. Solunjanima 5,11Toga radi utješavajte jedan drugoga, i popravljajte svaki bližnjega, kao što i činite.
1. Solunjanima 5,12Molimo vas pak, braćo, pripoznajte one koji se trude među vama, i nastojnike svoje u Gospodu i učitelje svoje,
1. Solunjanima 5,13I imajte ih u izobilnoj ljubavi za djelo njihovo. Budite mirni među sobom.
1. Solunjanima 5,14Molimo vas pak, braćo, poučavajte neuredne, utješavajte malodušne, branite slabe, snosite svakoga.
1. Solunjanima 5,15Gledajte da niko ne vraća kome zla za zlo;
1. Solunjanima 5,16Nego svagda idite za dobrom, i među sobom, prema svima.
1. Solunjanima 5,17Radujte se svagda.
1. Solunjanima 5,18Molite se Bogu bez prestanka. Na svačemu zahvaljujte; jer je ovo volja Božija u Hristu Isusu od vas.
1. Solunjanima 5,19Duha ne gasite. Proroštva ne prezirite.
1. Solunjanima 5,20A sve kušajući dobro držite.
1. Solunjanima 5,21Uklanjajte se od svakoga zla.
1. Solunjanima 5,22A sam Bog mira da posveti vas cijele u svačemu;
1. Solunjanima 5,23I cijel vaš duh i duša i tijelo da se sačuva bez krivice za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista.
1. Solunjanima 5,24Vjeran je onaj koji vas dozva, koji će i učiniti.
1. Solunjanima 5,25Braćo! molite se Bogu za nas.
1. Solunjanima 5,26Pozdravite braću svu cijelivom svetijem.
1. Solunjanima 5,27Zaklinjem vas Gospodom da pročitate ovu poslanicu pred svom braćom svetom.
1. Solunjanima 5,28Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista s vama. Amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje