Tražilica


1. Timoteju 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Timoteju 6,1Robovi, koji su god pod jarmom, neka smatraju svoje gospodare vrijednima svake časti, da se ne huli na ime Božje i na nauku.
1. Timoteju 6,2A koji imaju vjernike za gospodare, neka ih ne cijene manje, što su braća, nego još bolje neka služe jer su vjernici i ljubljeni, koji nastoje da dobro čine. Ovo uči i svojski preporuči!
1. Timoteju 6,3Ako li tko drukčije uči i ne pristaje na zdrave riječi Gospodina našega Isusa Krista i na nauku pobožnu,
1. Timoteju 6,4Taj se je naduo i ne zna ništa, nego boluje od zapitkivanja i praznih prepiranja, oda što postaje zavist, svađa, psovke, zle sumnje,
1. Timoteju 6,5Neprestane razmirice ljudi, koji su u svojemu sudu pokvareni i bez istine, koji misle, da je pobožnost sredstvo za dobitak.
1. Timoteju 6,6U istinu velik je dobitak pobožnost, kad je spojena sa zadovoljstvom.
1. Timoteju 6,7Jer ništa ne donesosmo na ovaj svijet; bez sumnje ne možemo ništa ni odnijeti.
1. Timoteju 6,8A kad imamo hranu i odjeću, ovim budimo zadovoljni!
1. Timoteju 6,9Jer koji hoće da se obogate, upadaju u napast, zamku, i u mnoge lude i škodljive želje, koje bacaju ljude u propast i pogibao.
1. Timoteju 6,10Jer je korijen sviju zala lakomstvo, kojemu neki predavši se zalutaše od vjere i na sebe navukoše jade mnoge.
1. Timoteju 6,11A ti, o čovječe Božji, bježi od ovoga, a idi za pravdom, pobožnosti, vjerom, ljubavi, strpljivosti, krotkosti!
1. Timoteju 6,12Bori se u dobroj borbi vjere, postigni život vječni, na koji si pozvan i za koje si dao dobro svjedočanstvo pred mnogim svjedocima.
1. Timoteju 6,13Zapovijedam ti pred Bogom, koji sve oživljuje, i Kristom Isusom, koji je položio pred Poncijem Pilatom svjedočanstvo, dobru ispovijest,
1. Timoteju 6,14Da držiš ovu zapovijed neokaljanu i besprijekornu do dolaska Gospodina našega Isusa Krista,
1. Timoteju 6,15Što će ga u svoje vrijeme pokazati Blagoslovljeni i jedini vladalac, Kralj nad kraljevima i Gospodar nad gospodarima.
1. Timoteju 6,16Koji jedini ima besmrtnost i prebiva u svjetlosti, kojoj se ne može pristupiti; kojega nitko od ljudi nije vidio, a niti može vidjeti; kojemu čast i vlast vječna! Amen.
1. Timoteju 6,17Bogatima na ovome svijetu zapovijedaj, da se ne ponose, niti uzdaju u bogatstvo nestalno, nego u Boga živoga, koji nam sve da je obilato za užitak;
1. Timoteju 6,18Neka dobro čine, neka se obogate u dobrim djelima, neka budu darežljivi i međusobno dijele.
1. Timoteju 6,19Neka skupljaju sebi blago kao dobar temelj za budućnost, da postignu život istiniti!
1. Timoteju 6,20O Timoteju, sačuvaj, što ti je povjereno, kloneći se nevaljalih i ispraznih riječi u govoru i prepiranja i lažno nazvanoga znanja,
1. Timoteju 6,21Kojim neki hvaleći se otpadoše od vjere. Milost s tobom! Amen.
1. Timoteju 6,1 Koji su pod jarmom, robovi, neka svoje gospodare smatraju svake časti dostojnima da se ne bi pogrđivalo ime Božje i nauk.
1. Timoteju 6,2A oni kojima su gospodari vjernici, neka ih ne cijene manje zato što su braća, nego neka im još više služe jer ti koji primaju njihovo dobročinstvo vjernici su i ljubljena braća. To naučavaj i preporučuj!
1. Timoteju 6,3A tko drukčije naučava i ne prianja uza zdrave riječi, riječi Gospodina našega Isusa Krista, i nauk u skladu s pobožnošću,
1. Timoteju 6,4nadut je, puka neznalica, samo boluje od raspra i rječoborstava, od kojih nastaje zavist, svađa, pogrde, zla sumnjičenja,
1. Timoteju 6,5razračunavanja ljudi pokvarene pameti i lišenih istine, što pobožnost smatraju dobitkom.
1. Timoteju 6,6Pa i jest dobitak velik pobožnost, zadovoljna onim što ima!
1. Timoteju 6,7Ta ništa nismo donijeli na svijet te iz njega ništa ni iznijeti ne možemo!
1. Timoteju 6,8Imamo li dakle hranu i odjeću, zadovoljimo se time.
1. Timoteju 6,9Jer oni koji se hoće bogatiti, upadaju u napast, zamku i mnoge nerazumne i štetne požude što ljude strovaljuju u zator i propast.
1. Timoteju 6,10Zaista, korijen svih zala jest srebroljublje; njemu odani, mnogi odlutaše od vjere i sami sebe isprobadaše mukama mnogima.
1. Timoteju 6,11A ti se, Božji čovječe, toga kloni! Teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću!
1. Timoteju 6,12Bij dobar boj vjere, osvoji vječni život na koji si pozvan i radi kojega si dao ono lijepo svjedočanstvo pred mnogim svjedocima!
1. Timoteju 6,13Zapovijedam pred Bogom koji svemu život daje i pred Kristom Isusom koji pred Poncijem Pilatom posvjedoči lijepo svjedočanstvo:
1. Timoteju 6,14čuvaj Zapovijed, neokaljano i besprijekorno, do Pojavka Gospodina našega Isusa Krista.
1. Timoteju 6,15Njega će u svoje vrijeme pokazati On, Blaženi i jedini Vladar, Kralj kraljeva i Gospodar gospodara,
1. Timoteju 6,16koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu čast i vlast vjekovječna! Amen.
1. Timoteju 6,17Onima koji su u sadašnjem svijetu bogati zapovijedaj neka ne budu bahati i neka se ne uzdaju u nesigurno bogatstvo, nego u Boga koji nam sve bogato daje na uživanje;
1. Timoteju 6,18neka dobro čine, neka se bogate dobrim djelima, neka budu darežljivi, zajedničari -
1. Timoteju 6,19prikupljajući sebi lijepu glavnicu za budućnost da osvoje onaj pravi život.
1. Timoteju 6,20Timoteju, poklad čuvaj kloneći se svjetovnoga praznoglasja i proturječja nekog nazovispoznanja,
1. Timoteju 6,21koje su neki ispovijedali pa od vjere zastranili. Milost s vama
1. Timoteju 6,1Svi oni koji su pod jarmom ropstva trebaju smatrati svoje gospodare dostojnima potpunog štovanja, da ne bi *ime Boga i naukl bili *huljeni.
1. Timoteju 6,2Oni koji imaju gospodare vjernike, nek ne uzmanjkaju štovanjem pod izgovorom da su braća. Naprotiv, nek ih služe još bolje, pošto su vjernici i ljubljena braća koja uživaju njihove dobre usluge. Evo što ti trebaš poučavati i preporučavati.
1. Timoteju 6,3Ako netko poučava jednu drugu nauku, ako ne prianja uz svete riječi našeg Gospodina Isusa Krista i nauk sukladan pobožnosti,
1. Timoteju 6,4to stoga što je zaslijepljen ohološću. To je jedna neznalica, bolesnik u potrazi za raspravama i svađama riječima. Otud dolaze zavist, prepirke, *huljenja, zlonamjerna sumnjičenja,
1. Timoteju 6,5beskonačne kavge među ljudima iskvarenog duha, lišene istine, koji misle da je pobožnost izvor koristi.
1. Timoteju 6,6Da, ona je od jedne velike koristi, pobožnost, za onog koji se zadovoljava s onim što ima.
1. Timoteju 6,7Naime, mi nismo ništa donijeli u svijet; isto, nemamo što ni odnijeti iz njega.
1. Timoteju 6,8Ako dakle, imamo hranu i odjeću, time ćemo se i zadovoljiti.
1. Timoteju 6,9Glede onih koji se hoće obogatiti, oni padaju u zamku *napasti, mnogostrukih bezumnih i zloćudnih žudnji, koje uranjaju ljude u propast i gubitak.
1. Timoteju 6,10Korijen svih zala, naime, to je ljubav za novcem. Za predati se tome, neki su zalutali daleko od vjere i proboli su svoju dušu mnogostrukim mukama.
1. Timoteju 6,11Ti, čovječe Božji, bježi od tih stvari. Tragaj za pravdom, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, ustrajnošću, blagošću.
1. Timoteju 6,12Vojuj bitku vjere, stekni vječni *život kojem si prizvan, kao što si to potvrdio u lijepom svjedočanstvu vjere u nazočnosti brojnih svjedoka.
1. Timoteju 6,13Nalažem ti u nazočnosti Boga koji je dao život svim stvarima, i u nazočnosti Krista Isusa koji je svjedočio pred Poncijem Pilatom u jednom lijepom svjedočanstvu vjere:
1. Timoteju 6,14pazi zapovjedi ostajući bez mrlje i bez prigovora, sve do pojave našeg Gospodina Isusa Krista,
1. Timoteju 6,15kojeg će pokazati u određeno vrijeme. blaženi i jedini Vladar, Kralj kraljeva i Gospodar gospodara,
1. Timoteju 6,16jedini koji posjeduje besmrtnost, koji nastanjuje nedostupnu svjetlost, kojeg ni jedan čovjek nije vidio niti može vidjeti. Njemu slava i moć vječita. Amen.
1. Timoteju 6,17Bogatima ovog svijeta, zapovjedi da se ne uzohole i da ne stave svoju nadu u jedno nesigurno bogatstvo, već u Boga, njega koji nam podijeljuje sva dobra u izobilju, da ih uživamo.
1. Timoteju 6,18Nek čine dobro, obogaćuju se dobrim djelima, daju s darežljivošću, dijele s drugima.
1. Timoteju 6,19Tako će oni nakupiti za sebe jedno lijepo i pouzdano blago za budućnost, da bi dobili istinski *život.
1. Timoteju 6,20O Timoteju, čuvaj baštinu, izbjegavaj bezbožna naklapanja i zamjerke lažne znanosti.
1. Timoteju 6,21Da bi ih propovijedali stanoviti su se udaljili od vjere. Milost nek bude s vama.
1. Timotiju 6,1Robovi koji su god pod jarmom da pokazuju svaku čast svojijem gospodarima, da se ne huli na ime Božije i na nauku.
1. Timotiju 6,2A koji imaju krštene gospodare, da ne postaju nemarljivi za njih što su braća, nego još bolje da služe, jer su vjerni i ljubazni, zajedničari u blagodati. Ovo uči i svjetuj.
1. Timotiju 6,3Ako li ko drukčije uči, i ne pristaje na zdrave riječi Gospoda našega Isusa Hrista i na nauku pobožnu,
1. Timotiju 6,4Nadu se ne znajući ništa, nego bolujući od zapitkivanja i praznijeh prepiranja, oda šta postaje zavist, svađa, huljenje, zle misli,
1. Timotiju 6,5Zaludna prepiranja onakovijeh ljudi koji imaju um izopačen i nemaju istine, koji misle da je pobožnost trgovina. Kloni se takovijeh.
1. Timotiju 6,6Ali jest velika trgovina pobožnost sa zadovoljstvom.
1. Timotiju 6,7Jer ništa ne donesosmo na ovaj svijet, dakle ne možemo ništa ni odnijeti.
1. Timotiju 6,8A kad imamo hranu i odjeću, ovijem da budemo dovoljni.
1. Timotiju 6,9A koji hoće da se obogate oni upadaju u napasti i zamke, i u mnoge lude škodljive želje, koje potapaju čovjeka u propast i pogibao.
1. Timotiju 6,10Jer je korijen sviju zala srebroljublje kojemu neki predavši se zađoše od vjere i na sebe navukoše muke velike.
1. Timotiju 6,11A ti, o čovječe Božij! bjegaj od ovoga, a idi za pravdom, pobožnosti, vjerom, ljubavi, trpljenjem, krotosti.
1. Timotiju 6,12Bori se u dobroj borbi vjere, muči se za vječni život na koji si i pozvan, i priznao si dobro priznanje pred mnogijem svjedocima.
1. Timotiju 6,13Zapovijedam ti pred Bogom koji sve oživljuje, i Hristom Isusom koji svjedoči za vladanja Pontija Pilata dobro priznanje,
1. Timotiju 6,14Da držiš zapovijest čistu i nezazornu do dolaska Gospoda našega Isusa Hrista,
1. Timotiju 6,15Koji će u svoje vrijeme pokazati blaženi i jedini silni car nad carevima i gospodar nad gospodarima,
1. Timotiju 6,16Koji sam ima besmrtnost, i živi u svjetlosti kojoj se ne može pristupiti, kojega niko od ljudi nije vidio, niti može vidjeti, kojemu čast i država vječna. Amin.
1. Timotiju 6,17Bogatima na ovome svijetu zapovijedaj da se ne ponose niti uzdaju u bogatstvo propadljivo, nego u Boga živoga, koji nam sve daje izobilno za užitak;
1. Timotiju 6,18Neka dobro čine, neka se bogate u dobrijem djelima, neka budu podašni, zajednični,
1. Timotiju 6,19Sabirajući sebi temelj dobar za unapredak, da prime život vječni.
1. Timotiju 6,20O Timotije! sačuvaj što ti je predano, kloni se poganijeh, praznijeh razgovora i prepiranja lažno nazvanoga razuma,
1. Timotiju 6,21Kojijem se neki hvaleći otpadoše od vjere. Blagodat s tobom. Amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje