Tražilica


Levitski zakonik 23. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Levitski zakonik 23,1Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 23,2"Kaži sinovima Izraelovim ove odredbe: Blagdani Gospodnji, što ćete ih slaviti svetim svečanim sastancima, ovi su:
Levitski zakonik 23,3Šest dana smije se raditi, ali sedmi dan jest dan potpunoga odmora sa svetim svečanim sastankom; tada ne smijete raditi nikakva posla. Dan je to odmora u čast Gospodu po svima prebivalištima vašim.
Levitski zakonik 23,4Ovo su blagdani Gospodnji sa svetim svečanim sastancima, to ih imate svetkovati u vrijeme određeno.
Levitski zakonik 23,5Četrnaesti dan prvoga mjeseca uvečer jest blagdan Pasha u čast Gospodu.
Levitski zakonik 23,6Petnaesti dan istoga mjeseca slavi se blagdan nekvasnih kruhova u čast Gospodu. Tada jedite sedam dana kruhove nekvasne.
Levitski zakonik 23,7Prvi dan imate održati sveti svečani sastanak. Tada ne smijete raditi nikakva posla težačkoga.
Levitski zakonik 23,8Sedam dana imate prinositi Gospodu žrtvu ognjenu. Sedmi dan opet je sveti svečani sastanak. Tada ne smijete raditi nikakva posla težačkoga.
Levitski zakonik 23,9Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 23,10"Kaži sinovima Izraelom ovu odredbu: Kad dođete u zemlju, koju vam hoću dati, i tamo stanete žeti, tada donesite snop prvina od žetve svoje k svećeniku.
Levitski zakonik 23,11Ovaj ima tada snop žrtvovati podizanjem i mahanjem pred Gospodom, da vas učini ugodne, Na dan po suboti ima ga svećenik žrtvovati podizanjem i mahanjem.
Levitski zakonik 23,12Taj dan, kad žrtvujete snop podizanjem i mahanjem, imate žrtvovati Gospodu jednogodišnje janje bez pogrješke kao žrtvu paljenicu.
Levitski zakonik 23,13Uz to kao prinos dvije desetine bijeloga brašna, zamiješena s uljem, žrtvu ognjenu na ugodni miris Gospodu, onda kao naljev još četvrt hina vina.
Levitski zakonik 23,14Kruha i zrnja pržena ili stučena ne smijete jesti, dok nijeste prinijeli prinos Bogu svojemu. Ova zapovijed ima vječitu valjanost kroz sve naraštaje vaše u svima prebivalištima vašim.
Levitski zakonik 23,15Potom od dana po suboti, naime od dana, kad ste prinijeli snop podizanjem i mahanjem, imate brojiti sedam tjedana punih.
Levitski zakonik 23,16Do dana, što dolazi iza sedme subote, imate brojiti pedeset dana. Tada prinesite Gospodu od novoga žita prinos.
Levitski zakonik 23,17Iz prebivališta svojih imate donijeti sa sobom dva kruha za žrtvu podizanjem i mahanjem, što sastoje iz dvije desetine bijeloga brašna i pečena su s kvascem, kao žrtva prvina Gospodu.
Levitski zakonik 23,18Uz te kruhove prinesite i sedam jednogodišnjih janjaca bez pogrješke, jednoga junca i dva ovna, da budu žrtva paljenica Gospodu, s prinosom svojim i naljevima svojim kao žrtvu ognjenu na ugodni miris Gospodu.
Levitski zakonik 23,19Onda imate prinijeti jarca kao žrtvu za grijeh i dva jednogodišnja janjeta kao žrtvu mirotvornu.
Levitski zakonik 23,20Svećenik ima ih žrtvovati podizanjem i mahanjem pred Gospodom zajedno s kruhovima od prvina. To i dva janjeta kao posvetni dar Gospodu ima pripasti svećeniku,
Levitski zakonik 23,21U isti dan imate zakazati sveti svečani sastanak. Tada ne smijete raditi nikakva posla težačkoga. Ova zapovijed ima vječitu valjanost kroz sve naraštaje vaše u svima prebivalištima vašim.
Levitski zakonik 23,22Kad stanete žeti u zemlji svojoj onda nemojte požeti polje sve do skrajnoga ruba i ne pabirčite po žetvi. Ostavite oboje siromasima i strancima. Ja sam Gospod, Bog vaš!"
Levitski zakonik 23,23Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 23,24"Kaži sinovima Izraelovim ovu odredbu: Prvi dan sedmoga mjeseca ima vam biti dan odmora, dan spomena s trubnjom rogova, sveti svečani sastanak.
Levitski zakonik 23,25Tada ne smijete raditi nikakva posla težačkoga i imate prinijeti žrtvu ognjenu Gospodu."
Levitski zakonik 23,26Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 23,27"A deseti dan istoga mjeseca sedmoga jest dan pomirenja. Tada imate održati sveti svečani sastanak, imate postiti i prinijeti žrtvu ognjenu Gospodu.
Levitski zakonik 23,28Na taj dan ne smijete raditi nikakva posla, jer to je dan pomirenja, koji vam ima pribaviti pomirenje pred Gospodom, Bogom vašim.
Levitski zakonik 23,29Zato se ima svaki, koji ne posti na taj dan, istrijebiti iz naroda svojega.
Levitski zakonik 23,30Čovjeka, koji na taj dan radi bilo kakav posao, istrgat ću iz naroda njegova.
Levitski zakonik 23,31Nikakva posla ne smijete raditi. Ova zapovijed neka ima vječitu valjanost za sva naraštaje vaše u svim prebivalištima vašim.
Levitski zakonik 23,32Neka vam to bude dan potpunoga odmora, i imate postiti. Deveti dan mjeseca, uvečer, imate držati svoj odmor od večera do večera."
Levitski zakonik 23,33Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 23,34"Kaži sinovima Izraelovim ovu odredbu: Petnaesti dan istoga mjeseca sedmoga jest blagdan sjenica u čast Gospodu za sedam dana.
Levitski zakonik 23,35Na prvi dan jest sveti svečani sastanak; tada ne smijete raditi nikakva posla težačkoga.
Levitski zakonik 23,36Sedam dana imate prinositi ognjenu žrtvu Gospodu, onda osmi dan održati sveti svečani sastanak i prinijeti Gospodu žrtvu ognjenu. To je blagdan završni; tada ne smijete raditi nikakva posla težačkoga.
Levitski zakonik 23,37To su blagdani Gospodnji, na koje imate držati svete svečane sastanke, da prinosite Gospodu žrtve ognjene: žrtvu paljenicu, prinos, žrtvu klanicu i naljev, kako ih traži pojedini dan,
Levitski zakonik 23,38Osim subota Gospodnjih i darova, svih zavjetnih žrtava vaših i darova dragovoljnih, što ih prinosite Gospodu.
Levitski zakonik 23,39Ali petnaesti dan sedmoga mjeseca, kad skupljate prihod zemlje, imate svetkovati blagdan Gospodnji sedam dana. Prvi dan ima biti odmor i isto tako osmi dan.
Levitski zakonik 23,40Na prvi dan imate donijeti sebi najljepših plodova, mladica palmovih i grana s gustolisnatih stabala i potočnih vrba i radovati se pred Gospodom, Bogom svojim, sedam dana.
Levitski zakonik 23,41Ovaj blagdan imate svetkovati svake godine sedam dana u čast Gospodu. Ova zapovijed ima vječitu valjanost kroz sve naraštaje vaše. U sedmom mjesecu imate ga svetkovati.
Levitski zakonik 23,42Sedam dana imate prebivati u sjenicama. Svaki domaći Izraelac ima prebivati u sjenicama,
Levitski zakonik 23,43Da kasnija pokoljenja vaša saznaju, da sam ja učinio, da prebivaju u sjenicama sinovi Izraelovi, kad ih izvedoh iz zemlje egipatske, ja, Gospod, Bog vaš."
Levitski zakonik 23,44Mojsije reče tada sinovima Izraelovim blagdane Gospodnje.
Levitski zakonik 23,1 Jahve reče Mojsiju:
Levitski zakonik 23,2"Kaži Izraelcima i reci im: Blagdani Jahvini koje imate sazivati jesu sveti zborovi. Ovo su moji blagdani:
Levitski zakonik 23,3Šest dana neka se posao obavlja, a sedmi je dan subota - dan potpunog odmora, dan svetoga zbora, kad ne smijete raditi nikakva posla. Gdje god boravili, subota je Jahvina.
Levitski zakonik 23,4"A ovo su blagdani Jahvini - sveti zborovi - koje imate proglasiti u njihovo određeno vrijeme:
Levitski zakonik 23,5U prvom mjesecu četrnaestoga dana u suton jest Pasha u čast Jahvi;
Levitski zakonik 23,6petnaestoga dana toga mjeseca jest Blagdan beskvasnih kruhova u čast Jahvi - sedam dana jedite beskvasan kruh.
Levitski zakonik 23,7Prvoga dana neka vam bude sveti zbor; nikakva težačkog posla nemojte raditi.
Levitski zakonik 23,8Sedam dana prinosite paljenu žrtvu u čast Jahvi, a sedmoga dana neka opet bude sveti zbor; nikakva težačkog posla ne radite.
Levitski zakonik 23,9Jahve reče Mojsiju:
Levitski zakonik 23,10"Kaži Izraelcima i reci im: `Kad uđete u zemlju koju vam dajem i u njoj žetvu požanjete, prvi snop svoje žetve donesite svećeniku.
Levitski zakonik 23,11Neka ga on prinese kao žrtvu prikaznicu pred Jahvom da budete primljeni. Sutradan po suboti neka ga svećenik prinese kao žrtvu prikaznicu.
Levitski zakonik 23,12A u dan kad budete prinosili snop kao žrtvu prikaznicu, prinesite Jahvi jednogodišnjeg janjca bez mane kao žrtvu paljenicu.
Levitski zakonik 23,13Uz to žrtva prinosnica neka bude: dvije desetine efe najboljeg brašna zamiješena u ulju, kao paljena žrtva Jahvi na ugodan miris; a s njom ljevanica od vina neka bude četvrt hina.
Levitski zakonik 23,14Prije toga dana - dok ne donesete prinose svoga Boga - ne smijete jesti ni kruha, ni pržena zrnja, ni svježa klasja. To je trajan zakon za vaše naraštaje gdje god vi boravili.`
Levitski zakonik 23,15"A počevši od sutrašnjega dana po suboti - dana u koji donesete snop za žrtvu prikaznicu - nabrojte punih sedam tjedana.
Levitski zakonik 23,16Onda na dan po sedmoj suboti, na Pedesetnicu, prinesite Jahvi novu žrtvu.
Levitski zakonik 23,17Donesite iz svojih stanova po dva kruha za žrtvu prikaznicu. Neka svaki bude od dvije desetine efe najboljeg brašna; neka budu ispečeni ukvas, kao prvine Jahvi.
Levitski zakonik 23,18S kruhom prinesite sedam jednogodišnjih janjaca bez mane, jednoga junca i dva ovna kao žrtvu paljenicu Jahvi zajedno sa žrtvom prinosnicom i ljevanicom, žrtvom paljenom na ugodan miris Jahvi.
Levitski zakonik 23,19Prinesite i jednoga jarca kao žrtvu okajnicu, a dva janjca od godine dana za žrtvu pričesnicu.
Levitski zakonik 23,20Neka ih svećenik prinese pred Jahvom kao žrtvu prikaznicu povrh kruha od prvina. Uz oba janjca, i ovo je Jahvi sveto i neka pripadne svećeniku.
Levitski zakonik 23,21Toga istog dana sazovite zbor. Neka vam to bude posvećen zbor - nikakva težačkog posla ne radite. To je trajan zakon za vaše naraštaje gdje god vi boravili.
Levitski zakonik 23,22Kad budete želi žetvu sa svoje zemlje, nemoj žeti dokraja svoje njive niti pabirčiti poslije svoje žetve. Ostavi to sirotinji i strancu. Ja sam Jahve, Bog vaš.
Levitski zakonik 23,23Jahve reče Mojsiju:
Levitski zakonik 23,24"Govori Izraelcima i reci: `Sedmoga mjeseca, prvoga dana u mjesecu, neka vam je potpun odmor, proglašen glasom trube, sveti zbor.
Levitski zakonik 23,25Nikakva teškog posla ne radite; u čast Jahvi paljenu žrtvu prinesite.`
Levitski zakonik 23,26Reče Jahve Mojsiju:
Levitski zakonik 23,27"Povrh toga, u deseti dan toga sedmog mjeseca pada Dan pomirenja. Neka vam to bude prigoda za sveti zbor; postite i prinesite u čast Jahvi paljenu žrtvu.
Levitski zakonik 23,28Toga dana nemojte raditi nikakva posla. To je, naime, Dan pomirenja, kada će se za vas obaviti obred pomirenja pred Jahvom, Bogom vašim.
Levitski zakonik 23,29Jest, tko god ne bude postio toga dana, neka se odstrani iz svoga naroda.
Levitski zakonik 23,30A tko bi god radio kakav posao na taj dan, toga ću ja istrijebiti iz njegova naroda.
Levitski zakonik 23,31Nikakva posla nemojte raditi. To je trajan zakon za vaše naraštaje gdje god vi boravili.
Levitski zakonik 23,32Neka vam je to subotnji počinak. Postite! Navečer devetoga dana u mjesecu - od večeri do večeri - prestanite raditi.
Levitski zakonik 23,33Jahve reče Mojsiju:
Levitski zakonik 23,34"Reci Izraelcima: `Od petnaestoga dana toga sedmog mjeseca neka se sedam dana drži Blagdan sjenica u čast Jahvi.
Levitski zakonik 23,35Prvoga dana, u dan svetoga zbora, nikakva težačkog posla nemojte raditi.
Levitski zakonik 23,36Sedam dana prinosite paljenu žrtvu u čast Jahvi. Osmi dan neka vam bude sveti zbor, kada ćete u čast Jahvi prinijeti paljenu žrtvu. To je svečani zbor; nikakva težačkog posla nemojte obavljati.`
Levitski zakonik 23,37"To su blagdani Jahvini koje imate sazvati - sveti zborovi određeni za prinošenje žrtava u čast Jahvi; žrtava paljenica, prinosnica, žrtava klanica i ljevanica; svaku na njezin pravi dan,
Levitski zakonik 23,38povrh Jahvinih subota, povrh vlastitih prinosa, povrh svojih zavjetnih i dragovoljnih darova koje inače prinosite Jahvi.
Levitski zakonik 23,39"Osim toga, petnaestoga dana mjeseca sedmoga, pošto pokupite sa zemlje plodove, svetkujte Jahvin blagdan sedam dana. Na prvi dan i na osmi dan neka je potpun počinak.
Levitski zakonik 23,40Uzmite već prvoga dana lijepih plodova, palmovih grana, grančica s lisnatih drveta i potočne vrbovine pa se veselite u nazočnosti Jahve, Boga svoga, sedam dana.
Levitski zakonik 23,41Svetkujte tako blagdan u čast Jahvi sedam dana svake godine. Neka je to trajan zakon za vaše naraštaje. Svetkujte taj blagdan sedmoga mjeseca.
Levitski zakonik 23,42Sedam dana stanujte u sjenicama. Svi Izraelovi domoroci neka proborave u sjenicama,
Levitski zakonik 23,43da vaši potomci znaju kako sam ja učinio da Izraelci žive u sjenicama kad sam ih izbavio iz zemlje egipatske. Ja sam Jahve, Bog vaš.
Levitski zakonik 23,44I tako Mojsije objavi Izraelcima Jahvine blagdane.
Levitik 23,1GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 23,2` Govori sinovima Izraelovim; ti ćeš njima reći: Svečani blagdani GOSPODOVI su oni kad vi trebate sazvati svete skupštine. Evo koji su sveti susreti sa mnom :
Levitik 23,3šest dana radit će se, ali sedmi je dan *Šabat, jedan dan počinka, sa svetim sastankom, jedan dan kad vi ne obavljate nikakav rad: to je šabat GOSPODOV, gdje god da vi obitavate.
Levitik 23,4Evo svečanih blagdana GOSPODOVIH, svetih sastanaka koje vi trebate sazivati i određene datume:
Levitik 23,5` prvog mjeseca, četrnaestog u mjesecu, u sumrak, to je *Pasha GOSPODOVA.
Levitik 23,6Petnaesti istog mjeseca, to je Blagdan *Beskvasnih kruhova za GOSPODA. Tijekom sedam dana vi će te jesti kruhove bez *kvasa;
Levitik 23,7prvi dan imat će te sveti sastanak: ne će te obavljati nikakav težak rad;
Levitik 23,8sedmog dana bit će jedan sveti sastanak; vi nećete obavljati nikakav težak posao.
Levitik 23,9GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 23,10` Govori sinovima Izraelovim; ti ćeš im reći: Kad budete ušli u zemlju koju sam vam ja dajem, i kad budete vršili žetvu, vi će te donijeti svećeniku Prvi Snop, *prvine vaše žetve;
Levitik 23,11svećenik će ponuditi snop pred GOSPODOM da biste vi bili prihvaćeni; on će to ponuditi sutradan po šabatu .
Levitik 23,12Dan kad će te vi žrtvovati snop, vi će te napraviti holokaust za GOSPODA od jednog janjeta bez grješke, starog jednu godinu,
Levitik 23,13kao žrtvu: dva deseta dijela efa brašna zamiješanog s uljem - to je jedno jelo spaljeno za GOSPODA, jedan utažujući miris - i kao libaciju vina: jednu četvrtinu hina .
Levitik 23,14Ne će te vi jesti ni kruha, ni prženog klasja, ni novog zrnevlja prije točno tog dana kad će te donijeti taj dar pred GOSPODA, vašeg Boga. To je jedan nepromjenjivi zakon za vas iz doba u doba, gdje god da obitavate.
Levitik 23,15` Vi će te računati sedam tjedana počev sutradan od šabata, tj. od počev od dana kad budete donijeli snop za obred predstavljanja; sedam tjedana bit će potpuni;
Levitik 23,16sve do sutradan sedmog šabata, vi će te dakle brojati 50 dana, i ponudit će te GOSPODU jednu žrtvu nove žetve:
Levitik 23,17gdje god da vi obitavate, vi će te donijeti kući za obred predstavljanja dva kruha načinjena od dvije desetine efa brašna i pečena od uskvasalog tijesta: to su Prvine za GOSPODA.
Levitik 23,18Uz taj kruh, ponudit će te sedam janjaca bez grješke, starih jednu godinu, jednog junca i dva ovna, i bit će oni * žrtvovani u holokaustu za GOSPODA; s njihovom žrtvom i njihovim libacijama, to je jedno jelo spaljeno, jedan utažujući miris za GOSPODA.
Levitik 23,19Jednog jarca, žrtvovat će te kao žrtvu za grijeh; a dva janjeta starosti od jedne godine, žrtva su mira;
Levitik 23,20svećenik će ih ponuditi pred GOSPODOM uz kretnju nuđenja, dva janjeta u isto vrijeme kad i kruh od prvina. To su *svete stvari za GOSPODA, koje će pripasti svećeniku.
Levitik 23,21Za taj dan točno, vi će te načiniti jedan saziv i, održati jednu svetu sjednicu; ne će te vi obavljati nikakvog teškog posla. To je jedan nepromjenjiv zakon za vas iz doba u doba, gdje god da obitavate.
Levitik 23,22Kad će te žnjeti vaše zemlje, ti ne ćeš požnjeti svoje polje do posljednjeg ruba, i ne ćeš ti pokupiti paljetka tvoje žetve; ostavit ćeš ih sirotima i useljenicima; to sam ja, GOSPOD, vaš Bog. `
Levitik 23,23GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 23,24` Govori sinovima Izraelovim: Sedmog mjeseca, prvog u mjesecu, to je za vas jedan dan počinka jedan Dan sjećanja i klicanja, sa svetim sastankom.
Levitik 23,25Vi ne će te obavljati nikakav težak rad, i vi će te ponuditi jedno jelo spaljeno za GOSPODA. `
Levitik 23,26GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 23,27` Osim toga, desetog tog mjeseca, koji je Dan Velikog Oprosta, vi će te držati jedan sveti sastanak, vi će te *postiti, i vi će te ponuditi jedno spaljeno jelo za GOSPODA;
Levitik 23,28vi ne će te obavljati nikakvog rada točno u taj dan, jer to je Dan Velikog Oprosta, kad se nad vama obavlja obred odrješenja pred GOSPODOM, Vašim Bogom.
Levitik 23,29Tako, tko ne bi postio na takav jedan dan bio bi odbačen od svoje rodbine;
Levitik 23,30i tko bi obavljao nekakav rad u jedan takav dan, ja ću učiniti da nestane iz krila svojeg puka.
Levitik 23,31Vi ne će te obavljati nikakvog rada: to je jedan nepromjenjiv zakon za vas iz doba u doba, gdje god da obitavate.
Levitik 23,32To je za vas jedan šabat, jedan dan počinka, u tijeku kojeg će te postiti. Od devetog u mjesecu navečer do sutradan navečer, vi će te paziti na taj šabatski počinak. `
Levitik 23,33GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 23,34` Govori sinovima Izraelovim: Petnaesti tog sedmog mjeseca, to je Blagdan Šatorâ, koji traje sedam dana, u čast GOSPODOVU;
Levitik 23,35prvog dana držat će se sveti sastanak; vi ne će te obavljati nikakvog teškog rada.
Levitik 23,36Svakog od tih sedam dana, vi će te ponuditi po jedno jelo spaljeno za GOSPODA. Osmog dana održat će te vi sveti sastanak i predstavit će te jedno jelo spaljeno za GOSPODA: to je zatvaranje blagdana; vi ne će te obavljati nikakav težak rad.
Levitik 23,37Evo svečanih blagdana GOSPODOVIH, kad vi trebate sazvati svete sastanke, za ponuditi GOSPODU, kao spaljeno jelo, jedan holokaust ili jedan dar, jednu žrtvu mira ili libacije, prema vlastitom svakog dana,
Levitik 23,38uz šabat GOSPODOV, uz darove i uz sve zavjetne žrtve koje vi učinite GOSPODU.
Levitik 23,39Osim toga, petnaestog u mjesecu, pošto ste požnjeli proizvode svoje zemlje, ići će te na hodočašće slaviti GOSPODA tijekom sedam dana; prvog dana bit će dan počinka, osmi dan bit će dan počinka;
Levitik 23,40prvog dana opskrbit će te se lijepim plodovima, listovima palme, granama gustog grmlja i po točnih vrba, i bit će te vi u radosti tijekom sedam dana pred GOSPODOM.
Levitik 23,41Vi će te obavljati to hodočašće za slaviti GOSPODA, sedam dana godišnje; to je jedan nepromjenjiv zakon za vas iz doba u doba, sedmog mjeseca obavljat će te hodočašće;
Levitik 23,42vi će te stanovati pod šatorima tijekom sedam dana; svaki domaći u Izraelu mora stanovati pod šatorom,
Levitik 23,43da bi iz doba u doba znali vi da sam ja nastanio sinove Izraelove pod šatore, kad sam ih izvodio iz Egipta; ja sam GOSPOD, vaš Bog. `
Levitik 23,44Tad Mojsije reče sinovima Izraelovim kako susretati GOSPODA za vrijeme svečanih blagdana.
3. Mojsijeva 23,1Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 23,2Kaži sinovima Izrailjevim, i reci im: praznici Gospodnji, koje ćete zvati sveti sabori, ovo su praznici moji:
3. Mojsijeva 23,3Šest dana radi, a sedmi dan, koji je subota za počivanje, neka bude sveti sabor, ne radite ni jednoga posla; subota je Gospodnja po svijem stanovima vašim.
3. Mojsijeva 23,4Ovo su praznici Gospodnji, sabori sveti, na koje ćete se sabirati u vrijeme njihovo:
3. Mojsijeva 23,5Četrnaestoga dana prvoga mjeseca u veče pasha je Gospodnja.
3. Mojsijeva 23,6A petnaestoga dana istoga mjeseca praznik je prijesnijeh hljebova Gospodu; sedam dana jedite hljebove prijesne.
3. Mojsijeva 23,7Prvi dan neka vam bude sabor sveti, nikakvoga posla ropskoga ne radite.
3. Mojsijeva 23,8Nego za sedam dana prinosite Gospodu žrtve ognjene; a sedmi dan neka je sabor sveti; ne radite nijednoga posla ropskoga.
3. Mojsijeva 23,9Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 23,10Kaži sinovima Izrailjevim, i reci im: kad dođete u zemlju koju ću vam dati, i stanete žeti u njoj, tada donesite snop prvina od žetve svoje k svešteniku;
3. Mojsijeva 23,11A on neka obrće snop pred Gospodom, da bi vam se primio; sjutradan po suboti neka ga obrće sveštenik.
3. Mojsijeva 23,12A isti dan kad budete obrtali snop, prinesite jagnje od godine dana zdravo na žrtvu paljenicu Gospodu;
3. Mojsijeva 23,13I dar uza nj, dvije desetine efe bijeloga brašna zamiješena s uljem, da bude žrtva ognjena Gospodu na ugodni miris; i naljev uza nj, vina četvrt ina.
3. Mojsijeva 23,14A hljeba, ni zrna pržena ni zrna u klasu nemojte jesti do onoga dana kad prinesete žrtvu Bogu svojemu; to da vam je vječna uredba od koljena do koljena po svijem stanovima vašim.
3. Mojsijeva 23,15Potom od prvoga dana po suboti, od dana kad prinesete snop za žrtvu obrtanu, brojte sedam nedjelja punijeh;
3. Mojsijeva 23,16Do prvoga dana po sedmoj nedjelji nabrojte pedeset dana; onda prinesite nov dar Gospodu.
3. Mojsijeva 23,17Iz stanova svojih donesite dva hljeba za žrtvu obrtanu; od dvije desetine efe bijeloga brašna da budu, s kvascem neka budu pečeni; to su prvine Gospodu.
3. Mojsijeva 23,18A s tijem hljebom prinesite sedam jaganjaca od godine zdravijeh, i jedno tele i dva ovna, da bude žrtva paljenica Gospodu s darovima svojim i naljevima svojim, da bude žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu.
3. Mojsijeva 23,19Zakoljite i jarca jednoga za grijeh i dva jagnjeta od godine za žrtvu zahvalnu.
3. Mojsijeva 23,20I sveštenik neka to obrne tamo i amo s hljebom od prvina i sa dva jagnjeta na žrtvu obrtanu pred Gospodom; i biće svete stvari Gospodu za sveštenika.
3. Mojsijeva 23,21I saberite se u onaj dan, sabor sveti da vam je; ni jednoga posla ropskoga ne radite zakonom vječnim po svijem stanovima svojim od koljena do koljena.
3. Mojsijeva 23,22A kad stanete žeti u zemlji svojoj, nemoj sasvijem požeti njive svoje, ni pabirči po žetvi; ostavi siromahu i došljaku; ja sam Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 23,23Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 23,24Kaži sinovima Izrailjevim, i reci im: prvi dan sedmoga mjeseca neka vam je odmor, spomen trubni, sabor sveti.
3. Mojsijeva 23,25Ni jednoga posla ropskoga nemojte raditi, nego prinesite žrtvu ognjenu Gospodu.
3. Mojsijeva 23,26Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 23,27A deseti je dan toga mjeseca sedmoga dan očišćenja; sabor sveti neka vam je, i mučite duše svoje, i prinesite Gospodu žrtvu ognjenu.
3. Mojsijeva 23,28U taj dan nemojte raditi ni jednoga posla, jer je dan očišćenja, da se očistite pred Gospodom Bogom svojim.
3. Mojsijeva 23,29A svaka duša koja se ne bi mučila u taj dan, da se istrijebi iz naroda svojega.
3. Mojsijeva 23,30I svaku dušu koja bi radila kakav posao u taj dan, ja ću zatrti dušu onu u narodu njezinu.
3. Mojsijeva 23,31Nijednoga posla nemojte raditi; to da je vječna uredba od koljena do koljena u svijem stanovima vašim.
3. Mojsijeva 23,32Subota počivanja neka vam bude, i mučite duše svoje; devetoga dana istoga mjeseca kad bude veče, od večera do večera praznujte počinak svoj.
3. Mojsijeva 23,33Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 23,34Kaži sinovima Izrailjevim, i reci: petnaestoga dana sedmoga mjeseca praznik je sjenica za sedam dana Gospodu.
3. Mojsijeva 23,35Prvi dan neka bude sabor sveti, nijednoga posla ropskoga nemojte raditi.
3. Mojsijeva 23,36Za sedam dana prinosite žrtve ognjene Gospodu; osmi dan neka vam bude sabor sveti, i prinesite žrtve ognjene Gospodu; praznik je, nijednoga posla ropskoga nemojte raditi.
3. Mojsijeva 23,37To su praznici Gospodnji, koje ćete praznovati na saborima svetim da prinesete žrtve ognjene Gospodu: žrtvu paljenicu i dar i žrtvu zahvalnu i naljev, sve kad je čemu dan,
3. Mojsijeva 23,38Osim subota Gospodnjih i osim darova vaših i osim svijeh zavjeta vaših i osim svijeh dobrovoljnijeh prinosa vaših, koje ćete davati Gospodu.
3. Mojsijeva 23,39Ali petnaesti dan toga mjeseca sedmoga, kad saberete rod zemaljski, praznujte praznik Gospodu sedam dana; u prvi je dan odmor i u osmi je dan odmor.
3. Mojsijeva 23,40U prvi dan uzmite voća s lijepih drveta, i grana palmovijeh i grana s gustijeh drveta i vrbe s potoka, i veselite se pred Gospodom Bogom svojim sedam dana.
3. Mojsijeva 23,41I praznujte taj praznik Gospodu sedam dana svake godine zakonom vječnim od koljena do koljena, sedmoga mjeseca praznujte ga.
3. Mojsijeva 23,42I pod sjenicama budite sedam dana, ko je god rođen u Izrailju neka bude pod sjenicama,
3. Mojsijeva 23,43Da bi znalo natražje vaše da sam ja učinio da žive pod sjenicama sinovi Izrailjevi kad sam ih izveo iz zemlje Misirske. Ja sam Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 23,44I Mojsije kaza praznike Gospodnje sinovima Izrailjevijem.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje