Tražilica


Hebrejima 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hebrejima 11,1A vjera je tvrdo pouzdanje u ono, čemu se nadamo, osvjedočenje o onom, što ne vidimo.
Hebrejima 11,2Jer u njoj stari postigoše sjajno svjedočanstvo.
Hebrejima 11,3Vjerom poznajemo, da je svijet riječju Božjom zgotovljen, tako da iz nevidljiva postade vidljivo.
Hebrejima 11,4Vjerom prinese Abel Bogu bolju žetvu nego Kain, i po njoj je dobio svjedočanstvo, da je pravedan, kad Bog posvjedoči za dare njegove, i po njoj on mrtav još govori,
Hebrejima 11,5Vjerom bi Henok prenesen, da ne vidi smrti, i ne nađe se, jer ga Bog premjesti; jer prije nego ga premjesti, dobi svjedočanstvo, da je ugodio Bogu.
Hebrejima 11,6A bez vjere nije moguće ugoditi Bogu; jer onaj, koji hoće da dođe k Bogu, valja da vjeruje, da ima Bog i da plaća onima, koji ga traže,
Hebrejima 11,7Vjerom Noa primivši objavu o onome, što još ne vidje, poboja se; načini kovčeg za spasenje kuće svoje, kojom osudi sav svijet, i postade baštinik pravde po vjeri.
Hebrejima 11,8Vjerom posluša Abraham, kad bi pozvan da izađe na mjesto, koje je imao da primi u baštinu, izađe ne znajući, kamo ide.
Hebrejima 11,9Vjerom se preselio u zemlju obećanja kao u tuđu, i u šatorima je stanovao s Izakom i Jakovom, subaštinicima istoga obećanja;
Hebrejima 11,10Jer je iščekivao grad na tvrdu temelju, kojemu je graditelj i tvorac Bog,
Hebrejima 11,11Vjerom i sama Serah primi silu, da zatrudni i unatoč poodmakloj dobi, jer je vjerovala, da je vjeran onaj, koji je bio obećao.
Hebrejima 11,12Zato se i rodiše od jednoga, i to gotovo mrtvoga, potomci: "mnogobrojni kao zvijezde nebeske i nebrojeni kao pijesak na obali morskoj.
Hebrejima 11,13U vjeri pomriješe svi ovi ne primivši obećanja, nego ih vidješe izdaleka i pozdraviše i priznaše, da su tuđinci i putnici na zemlji,
Hebrejima 11,14Jer koji tako govore, pokazuju, da traže domovinu.
Hebrejima 11,15I da su mislili na onu zemlju, iz koje su izašli, imali bi vremena da se vrate.
Hebrejima 11,16Ali sad teže za boljom, to jest, nebeskom. Zato se Bog ne stidi nazivati se Bog njihov, jer im je pripravio grad.
Hebrejima 11,17Vjerom prikaza Abraham Izaka, kad bi kušan, i jedinorođenoga je prikazao on, koji je bio primio obećanja,
Hebrejima 11,18I kojemu bi kazano: "U Izaku nazvat će ti se potomstvo."
Hebrejima 11,19Jer je mislio, da Bog može i od mrtvih uskrsnuti; zato ga i natrag dobi, da bude lika.
Hebrejima 11,20Vjerom blagoslovi Izak Jakova i Ezava u stvarima budućim.
Hebrejima 11,21Vjerom blagoslovi Jakov umirući svakoga sina Josipova i nagnu se duboko nad vršak palice svoje.
Hebrejima 11,22Vjerom se spominje Josip umirući izlaska sinova Izraelovih i zapovijeda za kosti svoje.
Hebrejima 11,23Vjerom su Mojsija, pošto se rodi, tri mjeseca skrivali roditelji njegovi, jer vidješe krasno dijete i ne pobojaše se zapovijedi kraljeve.
Hebrejima 11,24Vjerom Mojsije, kad bi veliki, ne htjede da se naziva sinom kćeri Faraonove;
Hebrejima 11,25I volio je stradati s narodom Božjim, negoli imati časovit užitak grijeha,
Hebrejima 11,26Državši sramotu Kristovu za veće bogatstvo od blaga egipatskoga, jer je gledao na plaću,
Hebrejima 11,27Vjerom ostavi Egipat, ne pobojavši se srdžbe kraljeve, jer je ustrajao, kao da bi vidio Nevidljivoga.
Hebrejima 11,28Vjerom je svetkovao blagdan Pashe i škropio krvlju, da se onaj, koji je ubijao, ne dotakne njihovih prvorođenaca.
Hebrejima 11,29Vjerom prijeđoše Crveno more kao po suhoj zemlji, dok se Egipćani, kad su to pokušali, utopiše.
Hebrejima 11,30Vjerom padoše zidovi Jerihonski, kad se obilazilo oko njih sedam dana.
Hebrejima 11,31Vjerom Rahaba bludnica ne pogiba s nevjernicima, jer je bila primila uhode s mirom.
Hebrejima 11,32I što još da kažem? Jer mi ne bi dostalo vremena, kad bih stao pripovijedati o Gideonu, Baraku, Samsonu, Jeftahi, Davidu, Samuelu i prorocima,
Hebrejima 11,33Koji vjerom pobijediše kraljevstva, učiniše pravdu, dobiše obećanja, zatvoriše usta lavovima,
Hebrejima 11,34Ugasiše silu ognjenu, utekoše od oštrica mača, ojačaše od slabosti, postadoše junaci u boju, rastjeraše vojske tuđe;
Hebrejima 11,35žene primiše svoje mrtve uskrsnućem a drugi su bili pobijeni ne primivši oslobođenja, da dobiju bolje uskrsnuće;
Hebrejima 11,36A drugi pogrde i udarce podnesoše, pa još okove i tamnice;
Hebrejima 11,37Bili su kamenovani mučeni, prepiljeni, posječeni od mača pomriješe; obilazili su u ovčjim kožusima, u kozjim kožama, u oskudici, u nevolji, u sramoti;
Hebrejima 11,38Kojih nije bio dostojan svijet; potucali se po pustinjama, po gorama i pučinama, i po Jamama zemaljskim.
Hebrejima 11,39I ovi svi, koji su dobili vjerom svjedočanstvo, ne primiše obećanja,
Hebrejima 11,40Jer je Bog nešto bolje za nas odredio, da ne prime bez nas savršenstva.
Hebrejima 11,1 A vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo.
Hebrejima 11,2Zbog nje stari primiše svjedočanstvo.
Hebrejima 11,3Vjerom spoznajemo da su svjetovi uređeni riječju Božjom tako te ovo vidljivo ne posta od nečega pojavnoga.
Hebrejima 11,4Vjerom Abel prinese Bogu bolju žrtvu nego Kain. Po njoj primi svjedočanstvo da je pravedan - Bog nad njegovim darovima posvjedoči - po njoj i mrtav još govori.
Hebrejima 11,5Vjerom Henok bi prenesen da ne vidi smrti te iščeznu jer ga je prenio Bog. Doista, prije prijenosa primio je svjedočanstvo da omilje Bogu.
Hebrejima 11,6A bez vjere nemoguće je omiljeti Bogu jer tko mu pristupa, vjerovati mora da postoji i da je platac onima koji ga traže.
Hebrejima 11,7Vjerom Noa, upućen u ono što još ne bijaše vidljivo, predano sagradi korablju na spasenje svoga doma. Time osudi svijet i postade baštinikom vjerničke pravednosti.
Hebrejima 11,8Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znajući kamo ide.
Hebrejima 11,9Vjerom se kao pridošlica naseli u obećanoj zemlji kao u tuđini, prebivajući pod šatorima s Izakom i Jakovom, subaštinicima istog obećanja,
Hebrejima 11,10jer iščekivaše onaj utemeljeni Grad kojemu je graditelj i tvorac Bog.
Hebrejima 11,11Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje.
Hebrejima 11,12Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj.
Hebrejima 11,13U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obećanja, već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji.
Hebrejima 11,14Doista, koji tako govore, jasno očituju da domovinu traže.
Hebrejima 11,15Dakako, da su mislili na onu iz koje su izišli, imali bi još prilike vratiti se u nju.
Hebrejima 11,16Ali sada oni čeznu za boljom, to jest nebeskom. Stoga se Bog ne stidi zvati se Bogom njihovim: ta pripravio im je Grad.
Hebrejima 11,17Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje,
Hebrejima 11,18kome bi rečeno: Po Izaku će ti se nazivati potomstvo! -
Hebrejima 11,19uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u predslici i ponovno zadobi.
Hebrejima 11,20Vjerom baš u pogledu budućnosti Izak blagoslovi Jakova i Ezava.
Hebrejima 11,21Vjerom Jakov, umirući, blagoslovi oba sina Josipova i duboko se prignu oslonjen na vrh svojega štapa.
Hebrejima 11,22Vjerom Josip na umoru napomenu ono o izlasku sinova Izraelovih i dade zapovijed o svojim kostima.
Hebrejima 11,23Vjerom su Mojsija netom rođena tri mjeseca krili njegovi roditelji jer vidješe da je djetešce lijepo i nisu se bojali kraljeve naredbe.
Hebrejima 11,24Vjerom Mojsije, već odrastao, odbi zvati se sinom kćeri faraonove.
Hebrejima 11,25Radije izabra biti zlostavljan zajedno s Božjim narodom, nego se časovito okoristiti grijehom.
Hebrejima 11,26Većim je bogatstvom od blaga egipatskih smatrao muku Kristovu jer je gledao na plaću.
Hebrejima 11,27Vjerom napusti Egipat, ne bojeći se bijesa kraljeva, postojan kao da Nevidljivoga vidi.
Hebrejima 11,28Vjerom je obavio pashu i škropljenje krvlju da Zatornik ne dotakne prvenaca Izraelovih.
Hebrejima 11,29Vjerom prođoše Crvenim morem kao po suhu, što i Egipćani pokušaše, ali se potopiše.
Hebrejima 11,30Vjerom zidine jerihonske padoše nakon sedmodnevnoga ophoda.
Hebrejima 11,31Vjerom Rahaba, bludnica, ne propade zajedno s nepokornicima jer s mirom primi uhode.
Hebrejima 11,32I što još da kažem? Ta ponestat će mi vremena, počnem li raspredati o Gideonu, Baraku, Samsonu, Jiftahu, Davidu, pa Samuelu i prorocima,
Hebrejima 11,33koji su po vjeri osvojili kraljevstva, odjelotvorili pravednost, zadobili obećano, začepili ralje lavovima,
Hebrejima 11,34pogasili žestinu ognja, umakli oštrici mača, oporavili se od slabosti, ojačali u boju, odbili navale tuđinaca.
Hebrejima 11,35Žene su po uskrsnuću ponovno zadobile svoje pokojne. Drugi pak, stavljeni na muke, ne prihvatiše oslobođenja da bi ih zapalo bolje uskrsnuće.
Hebrejima 11,36Drugi su opet iskusili izrugivanja i bičeve, pa i okove i tamnicu.
Hebrejima 11,37Kamenovani su, piljeni, poubijani oštricom mača, potucali se u runima, u kozjim kožusima, u oskudici, potlačeni, zlostavljani -
Hebrejima 11,38svijet ih ne bijaše dostojan - vrludali po pustinjama, gorama, pećinama i pukotinama zemaljskim.
Hebrejima 11,39I svi oni po vjeri, istina, primiše svjedočanstvo, ali ne zadobiše obećano
Hebrejima 11,40jer Bog je za nas predvidio nešto bolje da oni bez nas ne dođu do savršenstva.
Hebrejima 11,1Vjera je jedan način posjedovanja onoga čemu se već nada, jedno sredstvo poznavanja stvari koje se ne vide.
Hebrejima 11,2Ona je ono što je starima vrijedilo jednog svjedočenja.
Hebrejima 11,3Po vjeri mi shvaćamo da svjetovi su bili uređeni po riječi Božjoj. Slijedi da vidljivi svijet nema svog podrijetla u pojavnostima.
Hebrejima 11,4Po vjeri, Abel ponudi Bogu jednu *žrtvu bolju no ona Kainova. Zahvaljujući njoj, on primi svjedočenje da bijaše pravedan i Bog posvjedoči njegovim darovima. Zahvaljujući njoj, iako mrtav, on još govori.
Hebrejima 11,5Po vjeri, Henok bi uzdignut da izbjegne smrti i ne nađe ga se, jer Bog ga bijaše uznio; prije svog uznesenja, naime, on je primio svjedočenje da je bio ugodan Bogu.
Hebrejima 11,6A, bez vjere, nemoguće je biti ugodan Bogu, jer onaj tko se približi Bogu treba još i vjerovati da on postoji i da nagrađuje one koji ga traže.
Hebrejima 11,7Po vjeri, Noa, božanski upozoren o onome što se ne vidješe, uze proročanstvo za ozbiljno, i izgradi jednu lađu za spasiti obitelj. Tako, on osudi svijet i postade baštinikom pravednosti koja se zadobija po vjeri.
Hebrejima 11,8Po vjeri, odgovaraj ući na poziv, Abraham se pokori i pođe u zemlju koju trebaše primiti u baštinu, a pođe on ne znajući kamo iđaše.
Hebrejima 11,9Po vjeri, on dođe stanovati u tuđini u obećanoj zemlji, stanuj ući pod šatorom s Izakom i Jakovom, subaštinicima istog obećanja.
Hebrejima 11,10Jer, on očekivaše grad s temeljima, koji graditelj i izumitelj bijaše Bog sam.
Hebrejima 11,11Po vjeri, Sara, ona također, usprkos svojoj podmakloj dobi, bi učinjena sposobnom imati jedno potomstvo, jer ona držaše pouzdanim tvorca obećanja.
Hebrejima 11,12Zato također, od samo jednog čovjeka, - već označenog smrću -, izrodi se jedno mnoštvo usporedivo onom zvijezda nebeskih, bezbrojno kao što je pijesak na obali mora.
Hebrejima 11,13U vjeri, oni umriješe svi, a da nisu imali ostvarena obećanja, ali nakon što su vidjeli i pozdravili iz daleka i nakon što su sebe priznali strancima i prolaznicima na zemlji.
Hebrejima 11,14Jer, oni koji govore tako jasno pokazuju da su u potrazi za jednom domovinom;
Hebrejima 11,15i da bijahu imali u duhu onu iz koje su izišli, imali bi vremena vratiti se u nju;
Hebrejima 11,16naime, oni jednoj boljoj domovini strijemiše, jednoj nebeskoj domovini. Zato se Bog nije stidio biti nazvan njihovim Bogom; on je njima, naime, pripravio jedan grad.
Hebrejima 11,17Po vjeri, Abraham je, stavljen na kušnju, ponudio Izaka; on nudiše sina jedinca, tada kad bijaše primio obećanja
Hebrejima 11,18i kad mu bijaše rečeno: Po Izaku jedno će ti potomstvo biti osigurano.
Hebrejima 11,19Čak i jednog mrtvog, kazivaše si on, Bog je sposoban uskrsnuti; tako, u jednoj vrsti navješćivanja, on prepozna svog sina.
Hebrejima 11,20Po vjeri također, Izak blagoslovi Jakova i Ezava s obzirom na budućnost.
Hebrejima 11,21Po vjeri, Jakov, na samrti, blagoslovi svakog od sinova Josipovih i pokloni se oslonjen o vrh svog štapa.
Hebrejima 11,22Po vjeri, Josip, bližeći se svršetku, zazva izlazak sinova Izraelovih i dade zapovijedi glede svojih kostiju.
Hebrejima 11,23Po vjeri, Mojsije, nakon svog rođenja, bi od svojih roditelja skrivan tijekom tri mjeseca, jer oni bijahu vidjeli ljepotu svog djeteta i ne uplašiše se zapovijedi kraljeve.
Hebrejima 11,24Po vjeri, Mojsije, kad je postao velik, odreče biti nazvan sinom kćeri *Faraonove.
Hebrejima 11,25On izabra biti zlostavljan s narodom Božjim radije nego uživati u vremenu grijeha.
Hebrejima 11,26On vidje ponižavanje Kristovo kao jedno veće bogatstvo od egipatske riznice, jer imaše on oči uprte u nagradu.
Hebrejima 11,27Po vjeri, on napusti Egipat ne bojeći kraljevog gnjeva i, kao čovjek koji vidi nevidljivo, on ostade postojan.
Hebrejima 11,28Po vjeri, on je slavio *Pashu i obavljao škropljenje krvi da Zatornik ne dira u prvorođene Izraelove.
Hebrejima 11,29Po vjeri, oni prođoše Crveno More kao jednu suhu zemlju, dok Egipćani, koji se okušaše u tome, biše progutani.
Hebrejima 11,30Po vjeri, bedemi Jerihona padoše, nakon što ih se obilazilo tijekom sedam dana.
Hebrejima 11,31Po vjeri, Rahab, prostitutka, ne propade s pobunjenicima, jer bijaše miroljubivo primila uhode.
Hebrejima 11,32I što još reći? Uzmanjkalo bi mi vremena za govoriti do u pojedinosti o Gedeonu, Baraku, Samsonu, Jefteu, Davidu, Samuelu i *prorocima,
Hebrejima 11,33njima koji, zahvaljujući vjeri, osvojiše kraljevstva, ostvarivaše pravednost, vidješe ostvariti se obećanja, saviše nagubac lavovima na ralje,
Hebrejima 11,34ugasiše silu vatre, izmakoše oštrici mača, povratiše snagu nakon bolesti, pokazaše se srčanima u vojni, odbiše strane vojske;
Hebrejima 11,35žene pronađoše svoje mrtve po uskrsnuću. Ali drugi podnesoše raščetvorenje, odbijajući oslobođenje za završiti u jednom boljem uskrsn ući;
Hebrejima 11,36drugi opet podnesoše kušnju sprdanja i biča i onu vezanja i zatvora;
Hebrejima 11,37oni biše kamenovani, oni biše prepiljeni; oni umriješe ubijeni udarcem mača; oni vodiše jedan lutalački život, ogrnuti ovčjom kožom ili runom koza; oni bijahu podvrgnuti lišavanjima, tlačenjima, zlostavljanjima,
Hebrejima 11,38oni kojih svijet ne bijaše dostojan; oni lutaše pustinjama i planinama, u spiljama i rupama zemlje.
Hebrejima 11,39Svi oni, ako su primili dobro svjedočenje zahvaljujući svojoj vjeri, nisu međutim, dobili ostvarenje obećanja.
Hebrejima 11,40Budući da Bog za nas predvidje još bolje, oni ne trebaju bez nas stići k ispunjenju.
Jevrejima 11,1Vjera je pak tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo, i dokazivanje onoga što ne vidimo.
Jevrejima 11,2Jer u njoj stari dobiše svjedočanstvo.
Jevrejima 11,3Vjerom poznajemo da je svijet riječju Božjom svršen, da je sve što vidimo iz ništa postalo.
Jevrejima 11,4Vjerom prinese Avelj Bogu veću žrtvu nego Kain, kroz koju dobi svjedočanstvo da je pravednik, kad Bog posvjedoči za dare njegove; i kroz nju on mrtav još govori.
Jevrejima 11,5Vjerom bi Enoh prenesen da ne vidi smrti; i ne nađe se, jer ga Bog premjesti, jer prije nego ga premjesti, dobi svjedočanstvo da ugodi Bogu.
Jevrejima 11,6A bez vjere nije moguće ugoditi Bogu; jer onaj koji hoće da dođe k Bogu, valja da vjeruje da ima Bog i da plaća onima koji ga traže.
Jevrejima 11,7Vjerom Noje primivši zapovijest i pobojavši se onoga što još ne vidje, načini kovčeg za spasenije doma svojega, kojijem osudi sav svijet, i posta našljednik pravde po vjeri.
Jevrejima 11,8Vjerom posluša Avraam kad bi pozvan da iziđe u zemlju koju šćaše da primi u našljedstvo, i iziđe ne znajući kuda ide.
Jevrejima 11,9Vjerom dođe Avraam u zemlju obećanu, kao u tuđu, i u kolibama življaše s Isakom i s Jakovom, sunašljednicima obećanja toga.
Jevrejima 11,10Jer čekaše grad koji ima temelje, kojemu je zidar i tvorac Bog.
Jevrejima 11,11Vjerom i sama Sara nerotkinja primi silu da zatrudni, i rodi preko vremena starosti; jer držaše za vjerna onoga koji obeća.
Jevrejima 11,12Zato se i rodiše od jednoga, još gotovo mrtvoga, kao zvijezde nebeske mnoštvom, i kao nebrojeni pijesak pokraj mora.
Jevrejima 11,13U vjeri pomriješe svi ovi ne primivši obećanja, nego ga vidjevši izdaleka, i poklonivši mu se, i priznavši da su gosti i došljaci na zemlji.
Jevrejima 11,14Jer koji tako govore pokazuju da traže otačanstva.
Jevrejima 11,15I da bi se oni opomenuli onoga iz kojega iziđoše, imali bi vrijeme da se vrate.
Jevrejima 11,16Ali sad bolje žele, to jest nebesko. Zato se Bog ne stidi njih nazvati se Bog njihov; jer im pripravi grad.
Jevrejima 11,17Vjerom privede Avraam Isaka kad bi kušan, i jedinorodnoga prinošaše, pošto bješe primio obećanje,
Jevrejima 11,18U kojemu bješe kazano: u Isaku nazvaće ti se sjeme;
Jevrejima 11,19Pomislivši da je Bog kadar i iz mrtvijeh vaskrsnuti; zato ga i uze za priliku.
Jevrejima 11,20Vjerom blagoslovi Isak Jakova i Isava u stvarima koje će doći.
Jevrejima 11,21Vjerom blagoslovi Jakov umirući svakoga sina Josifova, i pokloni se vrhu palice njegove.
Jevrejima 11,22Vjerom se opominja Josif umirući izlaska sinova Izrailjevijeh, i zapovijeda za kosti svoje.
Jevrejima 11,23Vjerom Mojsija, pošto se rodi, kriše tri mjeseca roditelji njegovi, jer vidješe krasno dijete, i pobojaše se zapovijesti careve.
Jevrejima 11,24Vjerom Mojsije, kad bi veliki, ne htjede da se naziva sin kćeri Faraonove;
Jevrejima 11,25I volje stradati s narodom Božijim, negoli imati zemaljsku sladost grijeha:
Jevrejima 11,26Državši sramotu Hristovu za veće bogatstvo od svega blaga Misirskoga; jer gledaše na platu.
Jevrejima 11,27Vjerom ostavi Misir, ne pobojavši se ljutine careve; jer se držaše onoga koji se ne vidi, kao da ga viđaše.
Jevrejima 11,28Vjerom učini pashu i proljev krvi, da se onaj koji gubljaše prvorođene ne dotakne do njih.
Jevrejima 11,29Vjerom prijeđoše Crveno More kao po suhoj zemlji; koje i Misirci okušavši potopiše se.
Jevrejima 11,30Vjerom padoše zidovi Jerihonski, kad se obilazi oko njih sedam dana.
Jevrejima 11,31Vjerom Raav kurva ne pogibe s nevjernicima, primivši uhode s mirom, i izvedavši ih drugijem putem.
Jevrejima 11,32I šta ću još da kažem? Jer mi ne bi dostalo vremena kad bih stao pripovijedati o Gedeonu, i o Varaku i Samsonu i Jeftaju, o Davidu i Samuilu, i o drugijem prorocima,
Jevrejima 11,33Koji vjerom pobijediše carstva, učiniše pravdu, dobiše obećanja, zatvoriše usta lavovima,
Jevrejima 11,34Ugasiše silu ognjenu, utekoše od oštrica mača, ojačaše od nemoći, postaše jaki u bitkama, rastjeraše vojske tuđe;
Jevrejima 11,35Žene primiše svoje mrtve iz vaskrsenija; a drugi biše pobijeni, ne primivši izbavljenja, da dobiju bolje vaskrsenije;
Jevrejima 11,36A drugi ruganje i boj podnesoše, pa još i okove i tamnice;
Jevrejima 11,37Kamenjem pobijeni biše, pretrveni biše, iskušani biše, od mača pomriješe; idoše u kožusima i u kozjim kožama, u sirotinji, u nevolji, u sramoti;
Jevrejima 11,38Kojijeh ne bijaše dostojan svijet, po pustinjama potucaše se, i po gorama i po pećinama i po rupama zemaljskijem.
Jevrejima 11,39I ovi svi dobivši svjedočanstvo vjerom ne primiše obećanja;
Jevrejima 11,40Jer Bog nešto bolje za nas odredi, da ne prime bez nas savršenstva.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje