Tražilica


Jakovljeva 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jakovljeva 2,1Braćo moja, u vjeri slavnoga Gospodina našega Isusa Krista ne gledajte tko je tko!
Jakovljeva 2,2Jer ako uđe u vašu skupštinu čovjek sa zlatnim prstenom i u sjajnoj haljini, a uđe i siromah u lošoj haljini,
Jakovljeva 2,3I pogledate na onoga, koji nosi sjajnu haljinu, i reknete mu: "Ti sjedi ovdje lijepo'", a siromahu reknete: "Ti stani tamo, ili sjedi niže podnožja mojega";
Jakovljeva 2,4Nijeste li tu odlučili svojevoljno i sudili nepravedno?
Jakovljeva 2,5Čujte, ljubljena braćo moja! Ne izabra li Bog siromahe u ovome svijetu za bogate u vjeri i za baštinike kraljevstva, koje obeća onima, koji njega ljube?
Jakovljeva 2,6A vi osramotiste siromaha. Nijesu li bogati, koji vas tlače i vuku vas na sudove?
Jakovljeva 2,7Ne psuju li oni lijepo ime, po kojemu ste nazvani?
Jakovljeva 2,8Ako zaista zakon kraljevski izvršujete po Pismu: "Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe", dobro činite;
Jakovljeva 2,9Ako li gledate, tko je tko, grijeh činite, i zakon će vas uvjeriti, da ste prestupnici.
Jakovljeva 2,10Jer kojigod vas zakon drži, a pogriješi u jednome, kriv je za sve.
Jakovljeva 2,11Jer koji je rekao: "Ne čini preljube", rekao je također: "Ne ubijaj." Ako dakle ne učiniš preljube, a ubiješ, postao si prestupnik zakona.
Jakovljeva 2,12Tako govorite i tako činite kao oni, koji imaju biti zakonom slobode suđeni!
Jakovljeva 2,13Jer će onome biti sud bez milosrđa, koji ne čini milosrđa; a milosrđe likuje nad sudom.
Jakovljeva 2,14što koristi, braćo moja, ako tko kaže, da ima vjeru, a djela nema? Zar ga može vjera spasiti?
Jakovljeva 2,15Ako li brat ili sestra goli budu i nemaju svagdanje hrane,
Jakovljeva 2,16I rekne im koji od vas: "Idite u miru, grijte se i nasitite se", a ne dadne, što im je potrebno za tijelo, što koristi?
Jakovljeva 2,17Tako i vjera, ako nema djela, mrtva je u samoj sebi.
Jakovljeva 2,18Ali reći će tko: "Ti imaš vjeru, a ja imam djela, pokaži mi vjeru svoju bez djela, a ja ću tebi pokazati vjeru iz djela svojih.
Jakovljeva 2,19Ti vjeruješ, da je jedan Bog; dobro činiš; i đavli vjeruju, i dršću.
Jakovljeva 2,20A hoćeš li znati, o čovječe ludi, da je vjera bez djela mrtva?
Jakovljeva 2,21Abraham, otac naš, ne opravda li se djelima, kad prinese sina svojega Izaka na žrtvenik?
Jakovljeva 2,22Vidiš li, da je pomagala djelima njegovim, i da se je djelima vjera usavršila?
Jakovljeva 2,23I ispuni se Pismo, koje govori: "Abraham vjerova Bogu, i uračuna mu se u pravdu", i "prijatelj Božji" nazva se.
Jakovljeva 2,24Vidite, da se djelima opravdava čovjek, a ne samo vjerom.
Jakovljeva 2,25Jednako i Rahaba bludnica ne opravda li se djelima, kad primi glasnike i izvede ih drugim putem?
Jakovljeva 2,26Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva.
Jakovljeva 2,1 Braćo moja, vjeru Gospodina našega Isusa Krista slavnoga ne miješajte s pristranošću!
Jakovljeva 2,2Dođe li na vaš sastanak čovjek sa zlatnim prstenjem, u sjajnoj odjeći, a dođe i siromah u bijednoj odjeći
Jakovljeva 2,3i vi se zagledate u onoga što nosi sjajnu odjeću te reknete: "Ti lijepo ovdje sjedni!", a siromahu reknete: "Ti stani - ili sjedni - ondje, podno podnožja moga!",
Jakovljeva 2,4niste li u sebi pristrano sudili te postali suci što naopako sude?
Jakovljeva 2,5Čujte, braćo moja ljubljena: nije li Bog one koji su svijetu siromašni izabrao da budu bogataši u vjeri i baštinici Kraljevstva što ga je obećao onima koji ga ljube?
Jakovljeva 2,6A vi prezreste siromaha! Ne tlače li vas upravo bogataši? Ne vuku li vas baš oni na sudove?
Jakovljeva 2,7Ne psuju li oni lijepo Ime na vas zazvano?
Jakovljeva 2,8Ako doista izvršujete kraljevski zakon po Pismu: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga, dobro činite;
Jakovljeva 2,9ako li ste pristrani, grijeh činite i Zakon vas osuđuje kao prijestupnike.
Jakovljeva 2,10Ta tko sav Zakon uščuva, a u jednome samo posrne, postao je krivac svega.
Jakovljeva 2,11Jer tko reče: Ne čini preljuba, reče i: Ne ubij. Ako dakle i ne činiš preljuba, a ubiješ, postao si prijestupnik Zakona.
Jakovljeva 2,12Tako govorite i tako činite kao oni koji imaju biti suđeni po zakonu slobode.
Jakovljeva 2,13Jer nemilosrdan je sud onomu tko ne čini milosrđa; a milosrđe likuje nad sudom.
Jakovljeva 2,14Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djela nema? Može li ga vjera spasiti?
Jakovljeva 2,15Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svagdanje
Jakovljeva 2,16pa im tkogod od vas rekne: "Hajdete u miru, grijte se i sitite", a ne dadnete im što je potrebno za tijelo, koja korist?
Jakovljeva 2,17Tako i vjera: ako nema djela, mrtva je u sebi.
Jakovljeva 2,18Inače, mogao bi tko reći: "Ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru.
Jakovljeva 2,19Ti vjeruješ da je jedan Bog? Dobro činiš! I đavli vjeruju, i dršću.
Jakovljeva 2,20Hoćeš li spoznati, šuplja glavo, da je vjera bez djela jalova?
Jakovljeva 2,21Zar se Abraham, otac naš, ne opravda djelima, kad na žrtvenik prinese Izaka, sina svoga?
Jakovljeva 2,22Vidiš: vjera je surađivala s djelima njegovim i djelima se vjera usavršila
Jakovljeva 2,23te se ispunilo Pismo koje veli: Povjerova Abraham Bogu i uračuna mu se u pravednost pa prijatelj Božji posta.
Jakovljeva 2,24Gledajte: čovjek se opravdava djelima, a ne samom vjerom.
Jakovljeva 2,25Ne opravda li se slično, djelima, i Rahaba bludnica kad primi glasnike i drugim ih putom izvede?
Jakovljeva 2,26Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva.
Jakovljeva 2,1Braćo moja, ne pomiješajte nikakav slučaj pristranosti svojoj vjeri u našeg blaženog Gospodina Isusa Krista.
Jakovljeva 2,2Naime, ako u vaš sabor uđe jedan čovjek sa zlatnim prstenjem, raskošno odjeven, ako također uđe jedan siromah odjeven u prnje,
Jakovljeva 2,3ako se pažnjom ponesete spram čovjeka koji nosi raskošnu odjeću i kažete mu: ` Ti, sjedi na ovo dobro mjesto `, ako siromahu kažete: ` Ti, ostani stojati` ili ` sjedi tu dolje, u podnožje moje klupice `,
Jakovljeva 2,4niste li u sebi načinili jedno nepravedno razlučivanje? Niste li postali sudac koji razmišlja na kažnjiv način?
Jakovljeva 2,5Slušajte, Braćo moja ljubljena! Nije li Bog onaj koji je izabrao one koji su siromašniu očima *svijeta za učiniti ih bogatima u vjeri i baštinicima *Kraljevstva koje je On obećao onima koji Njega vole?
Jakovljeva 2,6Ali vi, vi ste lišili siromaha njegova dostojanstva. Nisu li bogati oni koji vas tlače? I još oni koji vas odvlače pred sudove?
Jakovljeva 2,7Nisu li to oni koji kleveću lijepo *ime koje se zaziva nad vama ?
Jakovljeva 2,8Sigurno, ako izvršavate kraljevski zakon, sukladno tekstu: Ljubit ćeš bližnjeg svog kao samog sebe, tada postupate dobro.
Jakovljeva 2,9Ali, jeste li pristrani, vi počinjavate jedan grijeh i *zakon vas stavlja u tužbu kao prekršitelje.
Jakovljeva 2,10Naime, paziti sav zakon i griješiti na samo jednoj takvoj točki, to je učiniti sebe podložni kazni za sve,
Jakovljeva 2,11jer, Onaj koji je rekao: Ti nećeš počiniti preljubu također je rekao: Ti nećeš ubiti i ako, a da se ne počini preljuba, ti počiniš ubojstvo, ti kršiš zakon.
Jakovljeva 2,12Govorite i postupajte kao ljudi pozvani biti suđeni prema zakonu slobode.
Jakovljeva 2,13Naime, sud je bez milosti za onoga koji nije imao milosti: milost prezire suđenje.
Jakovljeva 2,14Čemu, moja Braćo, govoriti da se ima vjere, ako nema djela? Vjera, može li spasiti, u tom slučaju?
Jakovljeva 2,15Ako jedan brat ili jedna sestra nemaju što odjenuti ili što jesti svaki dan,
Jakovljeva 2,16i ako jedan od vas njima kaže: ` Idite u miru, smjestite se na toplo i dobar vam tek `, a da im ne date ništa čime bi se održali, čemu to?
Jakovljeva 2,17Isto tako, vjera koja ne bi imala djela mrtva je u svojoj izdvojenosti .
Jakovljeva 2,18Ali, netko će reći: ` Ti imaš vjere; ja također, ja imam djela; pokaži mi svoju vjeru i ja ću iz svojih djela izvući dokaz svoje vjere.
Jakovljeva 2,19Ti vjeruješ da je Bog jedan? Dobro činiš. *Zlodusi to vjeruju, oni također, i drhću. `
Jakovljeva 2,20Hoćeš li uvidjeti, jadniče, da je vjera neučinkovita bez djela?
Jakovljeva 2,21Abraham, otac naš, ne dugova li djelima svoju pravednost, zato što je stavio svog sina Izaka na *oltar?
Jakovljeva 2,22Ti vidiš da vjera sudjeluje u njegovim djelima, da su djela dopunila vjeru
Jakovljeva 2,23i da se to ostvario tekst koji kaže: Abraham imade vjeru u Boga i to mu bi uračunano kao pravednost i on primi ime prijatelja Božjeg.
Jakovljeva 2,24Vi ustanovljujete da se duguje svoju vjeru djelima a, ne samo vjeri.
Jakovljeva 2,25Takab bi, također, slučaj Rahabe, prostitutke: ne duguje li ona svoju pravednost djelima što je primila glasonoše i uputila ih jednim drugim putem?
Jakovljeva 2,26Naime, isto kao što, bez daha, tijelo je mrtvo, isto tako, bez djela, vjera je mrtva.
Jakov 2,1Braćo moja! u vjeri Gospoda našega slavnoga Isusa Hrista ne gledajte ko je ko;
Jakov 2,2Jer ako dođe u crkvu vašu čovjek sa zlatnijem prstenom i u svijetloj haljini, a dođe i siromah u rđavoj haljini,
Jakov 2,3I pogledate na onoga u svijetloj haljini, i rečete mu: ti sjedi ovdje lijepo, a siromahu rečete: ti stani tamo, ili sjedi ovdje niže podnožja mojega;
Jakov 2,4I ne rasudiste u sebi, nego biste sudije zlijeh pomisli.
Jakov 2,5Čujte, ljubazna braćo moja, ne izabra li Bog siromahe ovoga svijeta da budu bogati vjerom, i našljednici carstva koje obreče onima koji njega ljube?
Jakov 2,6A vi osramotiste siromaha. Nijesu li to bogati koji vas muče i vuku vas na sudove?
Jakov 2,7Ne hule li oni na dobro ime vaše kojijem ste se nazvali?
Jakov 2,8Ako dakle zakon carski izvršujete po pismu: ljubi bližnjega kao samoga sebe, dobro činite;
Jakov 2,9Ako li gledate ko je ko, grijeh činite, i bićete pokarani od zakona kao prestupnici;
Jakov 2,10Jer koji sav zakon održi a sagriješi u jednome, kriv je za sve,
Jakov 2,11Jer onaj koji je rekao: ne čini preljube, rekao je i: ne ubij. Ako dakle ne učiniš preljube a ubiješ, postao si prestupnik zakona.
Jakov 2,12Tako govorite i tako tvorite kao oni koji će zakonom slobode biti suđeni;
Jakov 2,13Jer će onome biti sud bez milosti koji ne čini milosti; i hvali se milost na sudu.
Jakov 2,14Kakva je korist, braćo moja, ako ko reče da ima vjeru a djela nema? Zar ga može vjera spasti?
Jakov 2,15Ako, na priliku, brat ili sestra goli budu, ili nemaju šta da jedu,
Jakov 2,16I reče im koji od vas: idite s mirom, grijte se, i nasitite se, a ne da im potrebe tjelesne, šta pomaže?
Jakov 2,17Tako i vjera ako nema djela, mrtva je po sebi.
Jakov 2,18No može ko reći: ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi vjeru svoju bez djela svojijeh, a ja ću tebi pokazati vjeru svoju iz djela svojijeh.
Jakov 2,19Ti vjeruješ da je jedan Bog; dobro činiš; i đavoli vjeruju, i drkću.
Jakov 2,20Ali hoćeš li razumjeti, o čovječe sujetni! da je vjera bez djela mrtva?
Jakov 2,21Avraam otac naš ne opravda li se djelima kad prinese Isaka sina svojega na oltar?
Jakov 2,22Vidiš li da vjera pomože djelima njegovijem, i kroz djela svrši se vjera?
Jakov 2,23I izvrši se pismo koje govori: Avraam vjerova Bogu, i primi mu se u pravdu, i prijatelj Božij nazva se.
Jakov 2,24Vidite li dakle da se djelima pravda čovjek, a ne samom vjerom?
Jakov 2,25A tako i Raav kurva ne opravda li se djelima kad primi uhode, i izvede ih drugijem putem?
Jakov 2,26Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez dobrijeh djela mrtva.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje