Tražilica


Jakovljeva 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jakovljeva 5,1Hodite vi sad, bogati, plačite i jaučite za svoje nevolje, koje idu na vas!
Jakovljeva 5,2Bogatstvo vaše istrunu, i haljine vaše pojedoše moljci.
Jakovljeva 5,3Zlato vaše i srebro zarđa, rđa njihova bit će svjedočanstvo protiv vas i izjest će tjelesa vaša kao oganj, Nagomilaste blago u posljednje dane.
Jakovljeva 5,4Gle, plaća poslenika, koji su jeli njive vaše, a vi ste im otkinuli prijevarom, viče, i vika žetelaca dođe do ušiju Gospodina vojski.
Jakovljeva 5,5Raskošno živjeste na zemlji u nasladama, nahraniste srca svoja na dan zaklanja.
Jakovljeva 5,6Osudiste, ubiste pravednika, i on vam se ne usprotivi.
Jakovljeva 5,7Strpite se dakle, braćo, do dolaska Gospodinova! Gle, poljodjelac iščekuje dragocjenoga roda iz zemlje, i strpljivo čeka, dok ne primi dažd, rani i kasni.
Jakovljeva 5,8Strpite se dakle i vi, i utvrdite srca svoja, jer se dolazak Gospodinov približi.
Jakovljeva 5,9Ne uzdišite jedan na drugoga, braćo, da ne budete suđeni! Gle, sudac stoji na vratima.
Jakovljeva 5,10Uzmite, braćo, a izgled, kako treba ustrajno i strpljivo podnositi nevolje, proroke, koji su govorili u ime Gospodnje!
Jakovljeva 5,11Gle, Blagoslovljene nazivamo one, koji ustrajaše. Za strpljivost Jobovu čuli ste i svršetak ste Gospodnji vidjeli; jer je Gospodin vrlo milostiv i milosrdan.
Jakovljeva 5,12A prije svega, braćo moja, ne kunite se, ni nebom ni zemljom, ni drugom kakvom zakletvom, nego neka vaš "da" bude "da", i vaš "ne" bude "ne", da ne padnete pod sud.
Jakovljeva 5,13Trpi li tko među vama? Neka se moli! Je li tko veseo? Neka pjeva hvalu!
Jakovljeva 5,14Boluje li tko među vama? Neka dozove svećenike crkve, i neka mole nad njim mažući ga uljem u ime Gospodnje!
Jakovljeva 5,15I molitva vjere spasit će bolesnika, i podignut će ga Gospodin; i ako je učinio grijehe, oprostit će mu se.
Jakovljeva 5,16Ispovijedajte dakle jedan drugome grijehe, i molite se jedan za drugoga, da ozdravite; jer mnogo postiže ustrajna molitva pravednika.
Jakovljeva 5,17Ilija je bio čovjek podvrgnut patnji kao i mi, i vruće se je molio, da ne bude dažda, i ne udari dažd na zemlji za tri godine i šest mjeseci.
Jakovljeva 5,18I opet se je pomolio, i nebo dade dažd, i zemlja iznese rod svoj.
Jakovljeva 5,19Braćo moja, ako tko od vas zaluta od istine, i obrati ga tko,
Jakovljeva 5,20Neka zna, da će onaj, koji obrati grješnika s krivoga puta njegova, spasiti dušu njegovu od smrti i pokriti mnoštvo grijeha.
Jakovljeva 5,1 De sada, bogataši, proplačite i zakukajte zbog nevolja koje će vas zadesiti!
Jakovljeva 5,2Bogatstvo vam istrunu, haljine vaše postadoše hrana moljcima,
Jakovljeva 5,3zlato vam i srebro zarđa i rđa će njihova biti svjedočanstvo protiv vas te će kao vatra izjesti tijela vaša! Zgrnuste blago u posljednje dane!
Jakovljeva 5,4Evo: plaća kosaca vaših njiva - koju im uskratiste - viče i vapaji žetelaca dopriješe do ušiju Gospoda nad Vojskama.
Jakovljeva 5,5Raskošno ste na zemlji i razvratno živjeli, utoviste srca svoja za dan klanja!
Jakovljeva 5,6Osudiste i ubiste pravednika: on vam se ne suprotstavlja!
Jakovljeva 5,7Strpite se dakle, braćo, do Dolaska Gospodnjega! Evo: ratar iščekuje dragocjeni urod zemlje, strpljiv je s njime dok ne dobije kišu ranu i kasnu.
Jakovljeva 5,8Strpite se i vi, očvrsnite srca jer se Dolazak Gospodnji približio!
Jakovljeva 5,9Ne tužite se jedni na druge da ne budete osuđeni! Evo: sudac stoji pred vratima!
Jakovljeva 5,10Za uzor strpljivosti i podnošenja zala uzmite, braćo, proroke koji su govorili u ime Gospodnje.
Jakovljeva 5,11Eto: blaženima nazivamo one koji ustrajaše. Za postojanost Jobovu čuste i nakanu Gospodnju vidjeste jer milostiv je Gospodin i milosrdan!
Jakovljeva 5,12Prije svega, braćo moja, ne zaklinjite se ni nebom ni zemljom, ni ikojom drugom zakletvom. Vaše "da" neka bude "da", i "ne" - "ne", da ne padnete pod sud.
Jakovljeva 5,13Pati li tko među vama? Neka moli! Je li tko radostan? Neka pjeva hvalospjeve!
Jakovljeva 5,14Boluje li tko među vama? Neka dozove starješine Crkve! Oni neka mole nad njim mažući ga uljem u ime Gospodnje
Jakovljeva 5,15pa će molitva vjere spasiti nemoćnika; Gospodin će ga podići, i ako je sagriješio, oprostit će mu se.
Jakovljeva 5,16Ispovijedajte dakle jedni drugima grijehe i molite jedni za druge da ozdravite! Mnogo može žarka molitva pravednikova.
Jakovljeva 5,17Ilija bijaše čovjek baš kao i mi; usrdno se pomoli da ne bude kiše i kiše nije bilo na zemlji tri godine i šest mjeseci.
Jakovljeva 5,18Zatim se ponovno pomoli te nebo dade kišu i zemlja iznese urod svoj.
Jakovljeva 5,19Braćo moja, odluta li tko od vas od istine pa ga tkogod vrati,
Jakovljeva 5,20znajte: tko vrati grešnika s lutalačkog puta njegova, spasit će dušu njegovu od smrti i pokriti mnoštvo grijeha.
Jakovljeva 5,1Dakle, vi bogataši, plačite bučno nad nevoljama koje vas očekuju!
Jakovljeva 5,2Vaše je bogatstvo trulo, vaša odjeća izjedena crvima;
Jakovljeva 5,3vaše zlato i vaše srebro hrđaju, a hrđa njihova služit će protiv vas kao svjedočenje, ono će vam požderati tijela kao vatra. Vi ste sebi sakupili zalihu za svršetak vremenâ!
Jakovljeva 5,4Pogledajte plaću radnika koji su obavili žetvu u vašim poljima: zadržana od vas, ona vapi a, vapaji žetelaca došli su do ušiju Gospodina Sabaota .
Jakovljeva 5,5Imali ste na zemlji jedan udoban i raskošan život, natučeni ste hranom za dan pokolja.
Jakovljeva 5,6Osuđeni ste, ubili ste pravednika: on se ne odupire.
Jakovljeva 5,7Strpite se dakle, Braćo, sve do dolaska Gospodinovog. Pogledajte ratara: on čeka dragocijeni plod zemlje ne gubeći strpljenje tim povodom sve dok ga ne bude pobrao i rano i kasno .
Jakovljeva 5,8I vi također, srpite se, imajte postojano srce, jer dolazak Gospodinov blizu je.
Jakovljeva 5,9Braćo, ne uzdišite jedni protiv drugih, da izbjegnete biti suđeni. Gledajte: sudac stoji na vratima.
Jakovljeva 5,10Za patnju i strpljivost, primjer kji trebate uzeti, Braćo, to su *proroci, koji su govorili u ime Gospodinovo.
Jakovljeva 5,11Gledajte: mi čestitamo izdržljivim ljudima; slušali ste priču o izdržljivosti Jobovoj i vidjeli cilj Gospodinov pošto Gospodin ima mnogo srca i pokazuje milost.
Jakovljeva 5,12Ali, prije svega, Braćo moja, ne prisežite, ni *nebom, ni zemljom, niti na bilo koji drugi način. Nek vaše da bude, da, i vaše ne da bude, ne, da i vi ne biste pali pod suđenje.
Jakovljeva 5,13Pati li jedan od vas? nek moli. Je li radostan? Nek pjeva hvalospjeve.
Jakovljeva 5,14Jedan od vas bolestan je? Nek da pozvati crkvene *starješine i nek oni mole nakon što su izvršili pomazanje uljem na njemu u *ime Gospodinovo.
Jakovljeva 5,15Molitva iz vjere spasit će bolesnika; Gospodin će ga ponovo dići i, ima li grijeha na njegovu računu, bit će mu oprošten .
Jakovljeva 5,16Ispovjedite dakle svoje grijehe jedni drugima i molite jedni za druge, da bi bili ozdravljeni. Molba jednog pravednika djeluje s mnogo više snage.
Jakovljeva 5,17Eli bijaše jedan nama sličan čovjek; on moliše s gorljivošću da ne pada više kiša na zemlju tijekom tri godine i šest mjeseci;
Jakovljeva 5,18potom on moliše ponovo, nebo dade kišu, zemlja donese svoj plod…
Jakovljeva 5,19Braćo moja, ako je jedan od vas zalutao daleko od istine i ako ga se ponovo dovede,
Jakovljeva 5,20znajte da onome koji vrati jednog *grješnika s puta na koji je zalutao bit će mu spašen život i učinit će da nestane jedno mnoštvo grješnika.
Jakov 5,1Hodite vi sad, bogati, plačite i ridajte za svoje ljute nevolje koje idu na vas.
Jakov 5,2Bogatstvo vaše istruhnu, i haljine vaše pojedoše moljci;
Jakov 5,3Zlato vaše i srebro zarđa, i rđa njihova biće svjedočanstvo na vas: izješće tijelo vaše kao oganj. Stekoste bogatstvo u pošljednje dane.
Jakov 5,4Gle, viče plata vašijeh poslenika koji su radili njive vaše i vi ste im otkinuli; i vika žetelaca dođe do ušiju Gospoda Savaota.
Jakov 5,5Veseliste se na zemlji, i nasladiste se; uhraniste srca svoja, kao na dan zaklanja.
Jakov 5,6Osudiste, ubiste pravednika, i ne brani vam se.
Jakov 5,7Trpite dakle, braćo moja, do dolaska Gospodnjega. Gle, težak čeka plemenitoga roda iz zemlje, i rado trpi dok ne primi dažd rani i pozni.
Jakov 5,8Trpite dakle i vi, i utvrdite srca svoja, jer se dolazak Gospodnji približi.
Jakov 5,9Ne uzdišite jedan na drugoga, braćo, da ne budete osuđeni: gle, sudija stoji pred vratima.
Jakov 5,10Uzmite, braćo moja, za ugled stradanja proroke koji govoriše u ime Gospoda.
Jakov 5,11Gle, blažene nazivamo one koji pretrplješe. Trpljenje Jovljevo čuste, i pošljedak Gospodnji vidjeste: jer je Gospod milostiv i smiluje se.
Jakov 5,12A prije svega, braćo moja, ne kunite se ni nebom ni zemljom, ni drugom kakvom kletvom; nego neka bude što jest da, i što nije ne, da ne padnete pod sud.
Jakov 5,13Muči li se ko među vama, neka se moli Bogu; je li ko veseo neka hvali Boga.
Jakov 5,14Boluje li ko među vama, neka dozove starješine crkvene, te neka čitaju molitvu nad njim, i neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje.
Jakov 5,15I molitva vjere pomoći će bolesniku, i podignuće ga Gospod; i ako je grijehe učinio, oprostiće mu se.
Jakov 5,16Ispovijedajte dakle jedan drugome grijehe, i molite se Bogu jedan za drugoga, da ozdravljate; jer neprestana molitva pravednoga mnogo može pomoći.
Jakov 5,17Ilija bješe čovjek smrtan kao i mi, i pomoli se Bogu da ne bude dažda, i ne udari dažd na zemlji za tri godine i šest mjeseci.
Jakov 5,18I opet se pomoli i nebo dade dažd, i zemlja iznese rod svoj.
Jakov 5,19Braćo! ako ko od vas zađe s puta istine, i obrati ga ko,
Jakov 5,20Neka zna da će onaj koji obrati grješnika s krivoga puta njegova spasti dušu od smrti, i pokriti mnoštvo grijeha.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje