Tražilica


1. Petrova 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Petrova 4,1Kad je dakle Krist trpio tijelom, i vi se naoružajte istim mišljenjem; jer koji je trpio tijelom, prestao je da griješi;
1. Petrova 4,2Da preostalo vrijeme zemaljskoga života ne živi više željama čovječjim, nego volji Božjoj.
1. Petrova 4,3Jer je dosta, da ste prošlo vrijeme činili volju neznabožaca, živeći u razuzdanosti, požudama, pijanstvu, raspuštenim gozbama, pijankama i zločinačkom idolopoklonstvu.
1. Petrova 4,4Zato se čude, što vi ne trčite s njima u iste divlje razuzdanosti, i grde vas.
1. Petrova 4,5Ali će oni dati račun onome, koji stoji spreman da sudi žive i mrtve.
1. Petrova 4,6Jer zato se i mrtvima propovijedalo evanđelje, da budu suđeni kao ljudi tijelom, a po Bogu da žive Duhom.
1. Petrova 4,7A svemu se je kraj približio Budite dakle mudri i budni u molitvama!
1. Petrova 4,8A prije svega imajte neprestanu ljubav među sobom, jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha!
1. Petrova 4,9Budite gostoljubivi među sobom bez mrmljanja!
1. Petrova 4,10Poslužujte jedan drugoga, svaki darom, koji je primio, kao dobri upravitelji različne milosti Božje.
1. Petrova 4,11Ako tko govori, neka govori kao riječi Božje; ako tko služi neka služi kao po jakosti, koju Bog daje, da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu, kojemu je slava i vlast u vijeke vjekova! Amen.
1. Petrova 4,12Ljubljeni, ne čudite se vatri, koja vas stiže za kušanje vaše, kao da vam se što neobično događa,
1. Petrova 4,13Nego se radujte, što ste dionici muka Kristovih, da biste se radovali i veselili, kad se objavi slava njegova!
1. Petrova 4,14Ako vas grde zbog imena Kristova, blagoslovljeni ste vi, jer čast i slava i sila Božja i Duh njegov počiva na vama!
1. Petrova 4,15A nitko od vas neka ne trpi kao krvnik ili tat dli zločinac ili kao onaj, koji teži za tuđim dobrom!
1. Petrova 4,16Ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego neka slavi Boga u ovom imenu!
1. Petrova 4,17Jer je vrijeme, da počne sud od kuće Božje Ako li najprije od nas, kakav li će biti konac onima, koji se ne pokoravaju evanđelju Božjemu?
1. Petrova 4,18I ako se pravednik jedva spasi, gdje će se bezbožnik i grješnik pokazati?
1. Petrova 4,19Zato i koji trpe po volji Božjoj, neka preporučuju vjernome Stvoritelju duše svoje dobrim djelima!
1. Petrova 4,1 Dakle, budući da je Krist trpio u tijelu, i vi se oboružajte istim mišljenjem - jer tko trpi u tijelu okanio se grijeha -
1. Petrova 4,2da vrijeme što vam u tijelu još preostaje proživite ne više po ljudskim požudama nego po Božjoj volji.
1. Petrova 4,3Dosta je uistinu što ste u prošlom vremenu vršili volju pogana, hodeći u razvratnostima, požudama, pijančevanjima, pijankama, opijanjima i bezakoničkim idolopoklonstvima.
1. Petrova 4,4Stoga se čude što se ne slijevate u tu istu rijeku raskalašenosti te proklinju.
1. Petrova 4,5Polagat će oni račun Onomu tko je već spreman suditi žive i mrtve.
1. Petrova 4,6Zato je i mrtvima naviješteno evanđelje da osuđeni doduše po ljudsku, u tijelu, žive po Božju - u duhu.
1. Petrova 4,7Približio se svršetak svega! Osvijestite se i otrijeznite za molitvu!
1. Petrova 4,8Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha!
1. Petrova 4,9Gostoljubivo primajte jedni druge bez mrmljanja!
1. Petrova 4,10Jedni druge poslužujte - svatko po primljenom daru - kao dobri upravitelji različitih Božjih milosti!
1. Petrova 4,11Govori li tko? Neka govori kao riječi Božje! Poslužuje li tko? Neka poslužuje kao snagom koju daje Bog da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu, komu slava i vlast u vijeke vijekova! Amen.
1. Petrova 4,12Ljubljeni! Ne čudite se požaru što bukti među vama da vas iskuša, kao da vam se događa štogod neobično!
1. Petrova 4,13Naprotiv, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja da i o Objavljenju njegove slave mognete radosno klicati.
1. Petrova 4,14Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer Duh Slave, Duh Božji u vama počiva.
1. Petrova 4,15Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica, ili kradljivac, ili zločinac, ili makar i kao nametljivac;
1. Petrova 4,16ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog tog imena.
1. Petrova 4,17Ta vrijeme je da započne Sud - od doma Božjega. No ako već od vas započinje, kakav je onda svršetak onih što nisu poslušni Božjem evanđelju?
1. Petrova 4,18I ako se pravednik jedva spasava, opak i grešnik gdje da se pojavi?
1. Petrova 4,19Stoga oni koji po volji Božjoj trpe, neka dobrim djelima povjere duše svoje vjernom Stvoritelju.
1. Petrova 4,1Tako, Budući da je Krist trpio u tijelu vi se također naoružajte istim uvjerenjem: onajkoji je trpio u tijelu raskinuo je s grijehom,
1. Petrova 4,2za živjeti vrijeme koje mu je ostalo provesti u tijelu ne više prema ljudskim hlepnjama, već prema volji Božjoj.
1. Petrova 4,3To je zaista dosta, naime, što ste u prošlosti ispunjavali volju pogana, živeć u razvratu, pohlepama, pijančevanju, bančenju, pijankama i besramnim idolopoklonstvima.
1. Petrova 4,4U svezi s tim, oni nalaze čudnim što vi više ne jurite s njima prema istom razuzdanom razvratu, i oni vas vrijeđaju.
1. Petrova 4,5Ali, položit će oni račun o tome onome koji je spreman suditi iživima i mrtvima.
1. Petrova 4,6Zato je to, naime, što je mrtvima bila naviješćena dobra vijest, da bi, suđeni prema ljudima u tijelu, živjeli prema Bogu po Duhu.
1. Petrova 4,7Svršetak svih stvar blizu je. Pokažite dakle mudrost i budite trijezni da biste mogli moliti.
1. Petrova 4,8Prije svega, imajte jednu stalnu ljubav jedni prema drugima, jer, ljubav pokriva jedno mnoštvogrijehova.
1. Petrova 4,9Primijenjujte gostoljubivost jedni prema drugima, bez mrmljanja.
1. Petrova 4,10Stavite se, svaki prema daru koji je primio, u službu jedni drugima, kao dobri ravnatelji milosti Božje, različite po njenim učincima.
1. Petrova 4,11Ako netko govori, nek to bude za prenijeti riječi Božje; ako netko vrši službu, nek to bude sa snagom koju je Bog dodijelio, da bi po Isusu Kristu bio potpuno proslavljen, njemu kome pripadaju slava i vlast za *vijekove vjekovâ. *Amen!
1. Petrova 4,12Ljubljeni, ne nađite čudnim biti u žarištu kušnje, kao da vam se događa nešto nepravedno.
1. Petrova 4,13Već, u mjeri u kojoj sudjelujete u patnjama Kristovim, radujte se, da bi, za vrijeme *otkrovenja njegove slave, vi također bili u radosti i veselju.
1. Petrova 4,14Ako li vas se vrijeđa zbog *imena Kristovog, sretni li ste, jer Duh slave, Duh Božji, počiva na vama.
1. Petrova 4,15Nek nitko između vasne treba trpjeti kao ubojica, kradljivac ili zločinac, ili kao onaj koji se petlja u tuđe poslove,
1. Petrova 4,16već ako je to kao krščanin, nek nema srama, nek radije slavi Boga zbog imena njegovog.
1. Petrova 4,17To je, naime, čas kad suđenje počinje po kući Božjoj; a, ako li počinje po nama, koji li će biti svršetak onima koji odbijaju vjerovati *Evanđelju Božjem?
1. Petrova 4,18I ako je pravedni spašen uz veliku muku, što li će se dogoditi s bezbožnikom i grješnikom?
1. Petrova 4,19Tako, nek oni koji trpe prema volji Božjoj predaju svoju dušu pouzdanom Stvoritelju, čineći dobro.
1. Petrova 4,1Kad dakle Hristos postrada za nas tijelom, i vi se tom misli naoružajte: jer koji postrada tijelom, prestaje od grijeha,
1. Petrova 4,2Da ostalo vrijeme života u tijelu ne živi više željama čovječijim, nego volji Božijoj.
1. Petrova 4,3Jer je dosta što smo prošavše vrijeme života proveli po volji neznabožačkoj, živeći u nečistotama, u slastima, u pijenju i bogomrskijem neznaboštvima.
1. Petrova 4,4Zato se čude što vi ne trčite s njima u to isto neuredno življenje, i hule na vas.
1. Petrova 4,5Oni će dati odgovor onome koji je gotov da sudi živima i mrtvima.
1. Petrova 4,6Zato se i mrtvima propovjedi jevanđelje, da prime sud po čovjeku tijelom a po Bogu da žive duhom.
1. Petrova 4,7A svemu se kraj približi. Budite dakle mudri i trijezni u molitvama.
1. Petrova 4,8A prije svega imajte neprestanu ljubav među sobom; jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha,
1. Petrova 4,9Budite gostoljubivi među sobom bez mrmljanja;
1. Petrova 4,10I služite se među sobom, svaki darom koji je primio, kao dobri pristavi različne blagodati Božije.
1. Petrova 4,11Ako ko govori, neka govori kao riječi Božije; ako ko služi neka služi kao po moći koju Bog daje: da se u svačemu slavi Bog kroz Isusa Hrista, kome je slava i država va vijek vijeka. Amin.
1. Petrova 4,12Ljubazni! ne čudite se vrućini koja vam se događa za kušanje vaše, kao da vam se što novo događa;
1. Petrova 4,13Nego se radujte što stradate s Hristom, da biste, i kad se javi slava njegova, imali radost i veselje.
1. Petrova 4,14Ako bivate ukoreni za ime Hristovo, blago vama! jer Duh slave i Boga počiva na vama: oni dakle hule na nj, a vi ga proslavljate.
1. Petrova 4,15Samo da ne postrada koji od vas kao krvnik, ili kao lupež, ili kao zločinac, ili kao onaj koji se miješa u tuđe poslove;
1. Petrova 4,16A ako li kao hrišćanin, neka se ne stidi, već neka slavi Boga u ovom događaju.
1. Petrova 4,17Jer je vrijeme da se počne sud od kuće Božije; ako li se najprije od vas počne, kakav će biti pošljedak onima što se protive Božijemu jevanđelju?
1. Petrova 4,18I kad se pravednik jedva spase, bezbožnik i grješnik gdje će se javiti?
1. Petrova 4,19Zato i koji stradaju po volji Božijoj neka mu kao vjernome tvorcu predadu duše svoje u dobrijem djelima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje