Tražilica


Otkrivenje 18. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Otkrivenje 18,1Iza toga vidjeh drugoga anđela gdje silazi s neba, koji je imao vlast veliku, i zemlja se rasvijetli od slave njegove.
Otkrivenje 18,2I povika jakim glasom govoreći: "Pade, pade Babilon veliki, i postade stan đavolima, i tamnica svakome duhu nečistome, i tamnica svakoj ptici nečistoj i mrskoj; jer žestokim vinom bludnosti svoje napoji sve narode;
Otkrivenje 18,3I kraljevi zemlje s njom su bludno griješili, i trgovci zemlje obogatili su se od sile raskoši njezinih."
Otkrivenje 18,4I začuh glas drugi s neba, koji je govorio: "Izađite iz nje, narode moj, da ne budete dionici grijeha njezinih, i da ne primite od zala njezinih!
Otkrivenje 18,5Jer grijehi njezini dopriješe sve do neba, i Bog se opomenu nepravda njezinih.
Otkrivenje 18,6Platite joj, kao što i ona plati vama, i podajte joj dvojinom onoliko po djelima njezinim; u čašu, u koju je lijevala, ulijte joj dvojinom onoliko!
Otkrivenje 18,7Koliko se slavila i naslađivala, toliko joj podajte muke i tuge, jer govori u srcu svojemu: 'Sjedim kao kraljica, i nijesam udovica, i tuge neću vidjeti.'
Otkrivenje 18,8Zato će u jedan dan doći zla njezina: smrt, i tuga i glad, i spalit će se ognjem, jer je jak Gospodin Bog, koji joj sudi.
Otkrivenje 18,9I plakat će i tugovati za njom kraljevi zemlje, koji s njom blud provodiše i raskošno živješe, kad vide dim požara njezina;
Otkrivenje 18,10Izdaleka stajat će od straha pred mukama njezinim i govorit će: "Jao, jao, grade veliki Babilone, grade jaki, jer u jedan čas dođe sud tvoj!
Otkrivenje 18,11I trgovci zemlje plakat će i jadikovati za njom, što njihovih tovara nitko više ne kupuje:
Otkrivenje 18,12Tovara zlata i srebra, i kamenja dragoga i bisera, i finoga lana i grimiza, i svile i skerleta, i svako Ka mirisnog drveta, i svakojakih sudova od slonove kosti, i svakojakih sudova od najdragocjenijeg drveta; i mjedi i gvožđa i mramora;
Otkrivenje 18,13I cimeta i balzama, i mirisa i pomasti i tamjana, i vina i ulja, i bijela brašna i pšenice, i velike i male marve, i konja i kola, i tjelesa i duša čovječjih.
Otkrivenje 18,14I sve voće, koje je željela duša tvoja, ode od tebe, i sve dragocjeno i sjajno propade ti, i više ga nećeš naći.
Otkrivenje 18,15Trgovci ovih stvari, koji se obogatiše od njih, stajat će izdaleka od straha pred mukom njezinom, plačući i tugujući,
Otkrivenje 18,16I govoreći: "Jao, jao, grade veliki, obučeni u fini lan i grimiz i skerlet, i nakićeni zlatom i kamenjem dragim i biserom;
Otkrivenje 18,17Jer u jedan čas propade toliko bogatstvo. I svi kormilari, i svi koji plove prema gradu, i mornari, i kojigod rade na moru, stadoše izdaleka,
Otkrivenje 18,18I vikahu vidjevši dim požara njezina: "Tko je bio kao ovaj grad veliki?
Otkrivenje 18,19I posuše prahom glave svoje, i vikahu plačući i tugujući: "Jao, jao, grad onaj veliki, u kojemu se obogatiše svi, koji su imali lađe na moru, od bogatstva njegova, opustošen je u jedan čas!
Otkrivenje 18,20Veselite se nad njim nebo i sveti, i apostoli i proroci, jer Bog na njemu izvrši sud za vas!"
Otkrivenje 18,21I uze jedan jak anđeo kamen, koji je bio velik kao mlinski kamen, i baci ga u more govoreći: "S takvom će silom biti bačen Babilon, grad onaj veliki, i neće se više naći.
Otkrivenje 18,22I glas citraša i pjevača i svirača i trubača neće se više čuti u tebi, i nikakav umjetnik ni od koje umjetnosti neće se više naći u tebi i glas mlina neće se više čuti u tebi;
Otkrivenje 18,23I svjetlost svjetiljke neće se više svijetliti u tebi, i glas zaručnika i zaručnice neće se više biti u tebi, jer trgovci tvoji bijahu velikaši zemlje, jer tvojim čaranjem dadoše se zaluditi svi narodi.
Otkrivenje 18,24I u njemu je nađena krv proroka i svetih, i sviju, koji su pobijeni na zemlji."
Otkrivenje 18,1 Nakon toga vidjeh: jedan drugi anđeo silazi s neba s moći velikom! Sva se zemlja zasvijetlila od njegova sjaja.
Otkrivenje 18,2On povika iza glasa: "Pade, pade Babilon veliki - Bludnica - i postade prebivalištem zloduha, nastambom svih duhova nečistih, nastambom svih ptica nečistih mrskih
Otkrivenje 18,3jer se gnjevnim vinom bluda njezina opiše narodi; s njom su bludničili svi kraljevi zemaljski, a trgovci se zemaljski obogatiše od silna raskošja njezina.
Otkrivenje 18,4Začujem i drugi glas s neba: "Iziđite iz nje, narode moj, da vas ne zadese zla njezina te ne budete suzajedničari grijeha njezinih!
Otkrivenje 18,5Jer njezini grijesi do neba dopriješe i spomenu se Bog zločina njezinih.
Otkrivenje 18,6Vratite joj milo za drago, naplatite joj dvostruko po djelima! U čašu u koju je ona natakala natočite dvostruko!
Otkrivenje 18,7Koliko se razmetala sjajem i raskoši, toliko joj zadajte muka i jada! Jer u srcu je svome govorila: `Na prijestolju sjedim kao kraljica i nikad neću obudovjeti, jad me nikada zadesiti neće!`
Otkrivenje 18,8Stoga u isti će je dan zla zadesiti: smrt i jad i glad te će sva u ognju biti spaljena. Jer silan je Gospod, Bog, Sudac njezin!
Otkrivenje 18,9I plakat će i naricati za njom kraljevi zemlje što su s njome bludničili i raskošno živjeli kad gledali budu dim požara njezina.
Otkrivenje 18,10Prestrašeni mukama njezinim, izadaleka će stajati i naricati: "Jao, jao, grade veliki, Babilone, grade silni! Kako li te u tren oka stiže osuda!
Otkrivenje 18,11I trgovci zemaljski plaču nad njom i tuguju jer im trga nitko više ne kupuje:
Otkrivenje 18,12ni zlata, ni srebra, ni dragoga kamenja, ni biserja, ni tanana lana, ni grimiza, ni svile, ni skrleta: nit ikakva mirisava drveta, nit ikakva predmeta od slonove kosti, nit ikakva predmeta od skupocjena drveta, nit od mjedi, nit od željeza, nit od mramora;
Otkrivenje 18,13ni cimeta, ni balzama, ni miomirisa, ni pomasti, ni tamjana, ni vina, ni ulja, ni bijeloga brašna, ni pšenice; ni goveda, ni ovaca, ni konja, ni kočija, ni roblja nit ikoje žive duše.
Otkrivenje 18,14"Voće za kojim ti duša žudjela pobježe od tebe, sav raskoš i sjaj propade ti - ne, nema ga više!
Otkrivenje 18,15Trgovci što svim tim trgovahu, što ih ona obogati, izdaleka će stajati, prestrašeni mukama njezinim, plakat će i tugovati:
Otkrivenje 18,16"Jao, jao, grade veliki, odjeveni nekoć u lan tanan i grimiz i skrlet, nakićeni zlatom i dragim kamenjem i biserjem!
Otkrivenje 18,17U tren oka opustje toliko bogatstvo!" I svi kormilari i putnici, svi mornari i moreplovci izdaleka stoje
Otkrivenje 18,18i, gledajući dim njezina požara, zapomažu: "Koji li je grad sličan gradu ovom velikom?
Otkrivenje 18,19I posuše glavu pepelom te plačući i tugujući viknuše: "Jao, jao, grada li velikoga! Dragocjenostima se njegovim obogatiše svi posjednici morskih brodova, a evo - u tren oka opustje!
Otkrivenje 18,20Veseli se nad njom, nebo, i svi sveti i apostoli i proroci jer Bog osudivši nju, vama pravo dosudi!
Otkrivenje 18,21I jedan snažan anđeo uze kamen, velik poput mlinskoga kamena, i baci ga u more govoreći: "Tako će silovito biti strovaljen Babilon, grad veliki, i nikada ga više biti neće!
Otkrivenje 18,22"Glas citraša i pjevača i svirača i trubljača u tebi se više neće čuti! Obrtnik vješt kojem god umijeću u tebi se više neće naći! Klopot žrvnja u tebi se više neće čuti!
Otkrivenje 18,23Svjetlost svjetiljke u tebi više neće sjati! Glas zaručnika i zaručnice u tebi se više neće čuti! Jer trgovci tvoji bijahu velikaši zemlje i čaranja tvoja zavedoše sve narode;
Otkrivenje 18,24i u tebi se našla krv proroka i svetaca i svih zaklanih na zemlji.
Otkrivenje 18,1Ja vidjeh po tome jednog drugog *anđela silaziti s neba. On imaše veliku vlast i zemlja bi osvijetljena njegovom slavom.
Otkrivenje 18,2On povika snažnim glasom: Ona je pala, ona je pala, Babilonija velika; postala je boravištem *zloduha, jazbinom svih nečistih i ogavnih ptica.
Otkrivenje 18,3Jer, ona je napajala sve narode vinom jarosti svojeg bludničenja; kraljevi zemaljski bludničili su s njom, i trgovci zemaljski su se obogatili silinom njene raskoši.
Otkrivenje 18,4I ja začuh jedan drugi glas koji, s nema, kazivaše: Izlazite iz tog mjesta, o moj puče, da ne sudjelujete u njenim grijesima, i ne podijelite nevolje koje su njoj namijenjene.
Otkrivenje 18,5Jer, njeni su se grijesi nakupili sve do neba, i Bog se sjetio nepravednosti njenih.
Otkrivenje 18,6Platite joj njenim vlastitim novcem, vratite joj dvostruko ono što je ona učinila. U kupu u koju je ona miješala svoja vina, izmješajte joj ih dvostruko.
Otkrivenje 18,7Koliko se nauživala u slavi i raskoši, toliko joj nevolja i žalosti nanesite. Budući da ona kaže us vom srcu; ja stolujem kao kraljica i nisam uopćie udovica, ja nikad žalosti vidjeti neću.
Otkrivenje 18,8Zbog toga, doći će na nju, za samo jedan dan, nevolje koje su joj namijenjene: smrt, žalost, glad, i bit će ona spaljena vatrom. Jer, moćan je Gospodin Bog koji joj je sudio.
Otkrivenje 18,9Tad će oni zaplakati i zažaliti nad njom, kraljevi zemaljski koji su dijelili njen blud i njenu raskoš, kad oni budu vidjeli dim njenog izgaranja.
Otkrivenje 18,10Oni će se držati na odstojanju od straha zbog njene nevolje, i reći će oni: Nesreća! Nesreća! O veliki grade, Babilonijo grade moćni, dostajao je samo jedan čas da budeš osuđena!
Otkrivenje 18,11I trgovci zemaljski plakat će i pasti u žalost, jer, nitko više ne kupuje tovare njihove,
Otkrivenje 18,12tovare zlata i srebra, dragulja i bisera, lana i purpura, svile i grimiza; mirisnog drveta, predmeta od slonovače, bronce, željeza ili mramora,
Otkrivenje 18,13cimeta i rajskih zrna, mirisa, mirhe i tamjana, vina i ulja, brašna i žita, goveda i ovaca, konja i kola, robova i uznika .
Otkrivenje 18,14Plod koji želješe tvoja duša otišao je daleko od tebe. Sve što je istančanost i raskoš izgubljeno je za tebe. Nikad više neće se to naći.
Otkrivenje 18,15Trgovci koje je obogatila tom trgovinom, držat će se na odstojanju iz straha od njene muke. U plačevima ižalosti,
Otkrivenje 18,16oni će reći: Nesreća! Nesreća! Veliki grad, ogrnut lanom, purpurom i grimizom, blisatav od zlata, dragulja i bisera,
Otkrivenje 18,17dostajao je tek čas za uništiti tolika bogatstva! I svi peljari, svi oni koji plove u primorskim krajevima, mornari i svi oni koji žive od mora, držaše se na odstojanju,
Otkrivenje 18,18i vikaše gledajući dim njene paljevine: koji grad bijaše usporediv velikom gradu?
Otkrivenje 18,19Oni si posipaše glavu prašinom, puštajući krike u suzama i žalosti govoreći: Nesreća! Nesreća! Veliki grad čije je obilje obogatilo sve one koji imaju lađe na moru, dostajalo je tek jedan čas da bude opustošen!
Otkrivenje 18,20Raduje se njegovom rušenju, nebo*! I vi također, *sveti, *apo- stoli i *proroci, jer Bog, sudeći njemu, vama učinio je pravdu.
Otkrivenje 18,21Tad jedan moćni anđeo zgrabi jedan kamen kao teški žrvanj, i baci ga u more govoreći: s istom žestinom bit će strmoglavljena i Babiulonija, veliki grad. Neće ga više biti.
Otkrivenje 18,22A pjesma svirača harfi i glazbenika, svirača frula i trubalja, neće se više čuti kod tebe. Nikakav zanat, nikakva umjetnost neće se više naći kod tebe. I zvuk žrvnja, neće se čuti kod tebe.
Otkrivenje 18,23Svjetlost svjetiljke neće više zasjati kod tebe. Glas mladoženjin i njegove pratilje, neće se više čuti kod tebe, jer, tvoji trgovci bijahu velikaši zemaljski, pošto su tvoja svetogrđa zavela sve narode,
Otkrivenje 18,24i što se kod tebe našla krv proroka, svetih i svih onih koji su bili zaklani na zemlji.
Otkrivenje 18,1I poslije ovoga vidjeh drugoga anđela gdje silazi sa neba, koji imaše oblast veliku; i zemlja se zasvijetli od slave njegove.
Otkrivenje 18,2I povika jakijem glasom govoreći: pade, pade Vavilon veliki, i posta stan đavolima, i tamnica svakome duhu nečistome, i tamnica sviju ptica nečistijeh i mrskijeh; jer otrovnijem vinom kurvarstva svojega napoji sve narode;
Otkrivenje 18,3I carevi zemaljski s njom se kurvaše, i trgovci zemaljski obogatiše se od bogatstva slasti njezine.
Otkrivenje 18,4I čuh glas drugi s neba koji govori: iziđite iz nje, narode moj, da se ne pomiješate u grijehe njezine, i da vam ne naude zla njezina.
Otkrivenje 18,5Jer grijesi njezini dopriješe tja do neba, i Bog se opomenu nepravde njezine.
Otkrivenje 18,6Platite joj kao što i ona plati vama, i podajte joj dvojinom onoliko po djelima njezinima: kojom čašom zahvati vama zahvatajte joj po dva puta onoliko.
Otkrivenje 18,7Koliko se proslavi i nasladi toliko joj podajte muka i žalosti; jer govori u srcu svojemu: sjedim kao carica, i nijesam udovica, i žalosti neću vidjeti.
Otkrivenje 18,8Za to će u jedan dan doći zla njezina: smrt i plač i glad, i sažeći će se ognjem; jer je jak Gospod Bog koji joj sudi.
Otkrivenje 18,9I zaplakaće i zajaukati za njom carevi zemaljski koji se s njom kurvaše i bjesniše, kad vide dim gorenja njezina,
Otkrivenje 18,10Izdaleka stojeći od straha muka njezinijeh i govoreći: jaoh! jaoh! grade veliki Vavilone, grade tvrdi, jer u jedan čas dođe sud tvoj!
Otkrivenje 18,11I trgovci zemaljski zaplakaće i zajaukati za njom, što njihovijeh tovara niko više ne kupuje;
Otkrivenje 18,12Tovara zlata i srebra i kamenja dragoga i bisera i uzvoda i porfire i svile i skerleta, i svakoga mirisnog drveta, i svakojakijeh sudova od fildiša, i svakojakijeh sudova od najskupljega drveta, mjedi i gvožđa i mermera,
Otkrivenje 18,13I cimeta i tamjana i mira i livana, i vina i ulja, i nišesteta i pšenice, i goveda i ovaca, i konja i kola, i tjelesa i duša čovječijih.
Otkrivenje 18,14I voća želja duše tvoje otidoše od tebe, i sve što je masno i dobro otide od tebe, i više ga nećeš naći.
Otkrivenje 18,15Trgovci koji se ovijem tovarima obogatiše od nje, staće izdaleka od straha mučenja njezina, plačući i jaučući,
Otkrivenje 18,16I govoreći: jaoh! jaoh! grade veliki, obučeni u svilu i porfiru i skerlet, i nakićeni zlatom i kamenjem dragijem i biserom;
Otkrivenje 18,17Jer u jedan čas pogibe toliko bogatstvo! I svi gospodari od lađi, i sav narod u lađama, i lađari, i koji god rade na moru, stadoše izdaleka,
Otkrivenje 18,18I vikahu, vidjevši dim gorenja njezina, i govorahu: ko je bio kao ovaj grad veliki?
Otkrivenje 18,19I baciše prah na glave svoje, i povikaše plačući i ridajući, govoreći: jaoh! jaoh! grade veliki, u kome se obogatiše svi koji imaju lađe na moru od bogatstva njegova, jer u jedan čas opustje!
Otkrivenje 18,20Veseli se nad njim nebo, i sveti apostoli i proroci, jer Bog pokaja sud vaš na njemu.
Otkrivenje 18,21I uze jedan anđeo jak kamen veliki, kao kamen vodenični, i baci u more govoreći: tako će sa hukom biti bačen Vavilon grad veliki, i neće se više naći;
Otkrivenje 18,22I glas gudača i pjevača i svirača i trubača neće se više čuti u tebi; i nikakav majstor ni od kakva zanata neće se više naći u tebi, i huka kamenja vodeničnoga neće se čuti u tebi;
Otkrivenje 18,23I vidjelo žiška neće se više svijetliti u tebi, i glas ženika i neveste neće više biti čuven u tebi; jer trgovci tvoji bijahu boljari zemaljski, jer tvojijem čaranjem prevareni biše svi narodi.
Otkrivenje 18,24I u njemu se nađe krv proročka i svetijeh, i sviju koji su pobijeni na zemlji.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje