Tražilica


Brojevi 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 9,1Gospod zapovjedi Mojsiju prvi mjesec druge godine po izlasku iz zemlje egipatske:
Brojevi 9,2"Sinovi Izraelovi neka slave Pashu u određeno vrijeme.
Brojevi 9,3Imate je slaviti četrnaesti dan ovoga mjeseca uvečer u određeno vrijeme. Samo po svim propisima i odredbama njezinim smijete je slaviti."
Brojevi 9,4Tada zapovjedi Mojsije sinovima Izraelovim, da slave Pashu.
Brojevi 9,5I slaviše Pashu u prvom mjesecu četrnaesti dan uvečer u pustinji sinajskoj. Točno onako, kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju, učiniše sinovi Izraelovi,
Brojevi 9,6A bili su neki ljudi, koji se oskvrniše o mrtvaca. Tako oni nijesu mogli slaviti Pashe onaj dan. Oni stoga stupiše onaj dan pred Mojsija i Arona.
Brojevi 9,7Kad mu ljudi izjaviše: "Mi smo postali nečisti od mrtvaca. Zašto da nam nije slobodno prinijeti žrtvu Gospodu u određeno vrijeme sa sinovima Izraelovim?"
Brojevi 9,8Mojsije im odgovori: "Čekajte, da čujem, što zapovijeda Gospod za vas."
Brojevi 9,9A Gospod zapovjedi Mojsiju:
Brojevi 9,10"Naloži sinovima Izraelovim: Ako se netko između vas ili vaših potomaka oskvrni o mrtvaca ili je na dalekom putovanju, neka ipak slavi Pashu u čast Gospodu.
Brojevi 9,11Samo takvi moraju je obaviti u drugom mjesecu četrnaesti dan uvečer. Oni pritom imaju jesti kruh nekvasan i gorko zelje.
Brojevi 9,12I ne smiju od toga ništa ostaviti do idućega jutra i ne smiju prelomiti nijedne kosti. Neka slave Pashu po svima obredima, što vrijede za nju.
Brojevi 9,13Tko je čist i nije na putova nju, a propusti slaviti Pashu, takav čovjek ima se istrijebiti iz na roda svojega Jer on ne prinese Gospodu žrtve u određeno vrijeme. Takav čovjek ima okajati krivnju svoju.
Brojevi 9,14Ako li boravi kod vas stranac i hode da slavi Pashu Gospodnju, neka je obavi po propisima i odredbama, što vrijede za Pashu. Isti zakon neka vam bude za stranca i za onoga, koji se rodio u zemlji."
Brojevi 9,15U dan, kad je bio podignut sveti Šator, pokri oblak prebivalište u Šatoru zakona, i bio je uvečer kao oganj nad prebivalištem sve do jutra.
Brojevi 9,16Tako ostade uvijek: Oblak ga je pokrivao, i to noću kao oganj.
Brojevi 9,17Istom kad bi se oblak podigao iznad Šatora, polazili bi sinovi Izraelovi, i gdje bi se spustio oblak, ondje bi se utaborili sinovi Izraelovi.
Brojevi 9,18Tako bi sinovi Izraelovi polazili uvijek po zapovijedi Gospodnjoj i utaborili se također po zapovijedi Gospodnjoj. Dokle je god stajao oblak nad svetim prebivalištem, ostajali bi utaboreni.
Brojevi 9,19I kad je oblak dugo vremena ostao nad prebivalištem, držali bi se sinovi Izraelovi naputka Gospodnjega i ne bi polazili.
Brojevi 9,20Bilo je, da je oblak ostao nad prebivalištem samo malo dara. Na zapovijed Gospodnju oni bi tada postavljali tabor i na zapovijed bi Gospodnju opet polazili.
Brojevi 9,21Bilo je također, da je oblak ostao samo od večera do jutra. Kad bi se onda oblak podigao ujutro, oni bi polazili. Ili bi ostao dan i noć. Kad bi se onda podigao oblak, polazili bi.
Brojevi 9,22Ili kad bi ostao oblak dva dana ili mjesec dana ili još dulje vremena nad prebivalištem, onda bi i sinovi Izraelovi ostali utaboreni i ne bi polazili. Istom kad bi se podigao, polazili bi.
Brojevi 9,23Po zapovijedi Gospodnjoj postavljali bi tabor, po zapovijedi Gospodnjoj polazili bi. Držali su se naputka Gospodnjega, što je bio izašao od Gospoda preko Mojsija.
Brojevi 9,1 Prvoga mjeseca druge godine nakon izlaska iz zemlje egipatske Jahve reče Mojsiju u Sinajskoj pustinji:
Brojevi 9,2"Neka Izraelci slave Pashu u njezino vrijeme.
Brojevi 9,3Slavite je u njezino vrijeme, u suton, četrnaestoga dana ovoga mjeseca; slavite je prema svim njezinim propisima i običajima.
Brojevi 9,4Tako Mojsije reče Izraelcima da slave Pashu.
Brojevi 9,5I oni su je slavili u Sinajskoj pustinji, u suton, prvoga mjeseca, četrnaestoga dana u mjesecu. Kako je god Jahve Mojsiju naredio, tako su Izraelci i učinili.
Brojevi 9,6A bijaše ljudi onečišćenih mrtvacem; ti nisu mogli slaviti Pashu onoga dana. Dođu tako pred Mojsija i Arona istoga dana
Brojevi 9,7pa reknu: "Mrtvacem smo se onečistili; ipak, zašto bi nam bilo uskraćeno prinositi Jahvi žrtvu u njezino vrijeme usred Izraelovih sinova?
Brojevi 9,8Mojsije im reče: "Strpite se da čujem što će Jahve za vas odrediti.
Brojevi 9,9I Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 9,10"Ovako kaži Izraelcima: `Kad se tko između vas ili vaših potomaka onečisti mrtvacem ili je na daleku putu, neka ipak slavi Pashu Jahvi.
Brojevi 9,11Neka je slave u suton četrnaestog dana drugoga mjeseca. Neka je blaguju s neukvasanim kruhom i gorkim zeljem;
Brojevi 9,12neka ništa od nje ne ostavljaju za ujutro; neka ni jedne kosti na njoj ne lome. Neka je slave prema propisima Pashe.
Brojevi 9,13Onaj koji je čist a ne bude na putovanju pa ipak propusti proslaviti Pashu, neka se iskorijeni iz svoga naroda. Budući da nije prinio Jahvi žrtve u njezino vrijeme, takav neka snosi svoju krivnju.
Brojevi 9,14Ako s vama boravi stranac i Pashu prinosi Jahvi, neka je prinosi prema propisima i običajima njezinim. Neka bude jedan zakon za vas, bio to stranac ili domorodac.`
Brojevi 9,15Na dan kad je podignuto Prebivalište oblak prekri Prebivalište, Šator svjedočanstva. Od večeri do jutra stajao je u obliku ognja nad Prebivalištem.
Brojevi 9,16Tako ga je oblak neprestano zaklanjao, a noću bijaše poput ognja.
Brojevi 9,17Kad bi se god oblak digao sa Šatora, Izraelci bi poslije toga krenuli. A gdje bi oblak stao, tu bi se i Izraelci utaborili.
Brojevi 9,18Na zapovijed Jahvinu Izraelci su kretali na put i na Jahvinu se zapovijed utaborivali. Sve vrijeme što bi oblak stajao nad Prebivalištem oni su taborovali.
Brojevi 9,19Ako bi oblak dugo stajao nad Prebivalištem, Izraelci su slušali Jahvin nalog i ne bi polazili na put.
Brojevi 9,20Ali ako bi se dogodilo da oblak ostane nad Prebivalištem malo vremena, oni bi se na Jahvinu zapovijed utaborili i na Jahvinu zapovijed opet krenuli na put.
Brojevi 9,21Ako bi se oblak digao pošto se zadržao od večeri do jutra, oni bi tada ujutro krenuli na put. Danju ili noću, kad bi se oblak digao, oni bi krenuli na put.
Brojevi 9,22Dva dana ili mjesec ili godinu - dok bi oblak ostajao nad Prebivalištem - Izraelci su taborovali, ne krećući na put, a čim bi se digao, oni bi krenuli.
Brojevi 9,23Po zapovijedi Jahvinoj stajahu u taboru i po zapovijedi Jahvinoj kretahu na put. Držali su se Jahvina naloga, kako Jahve bijaše zapovjedio Mojsiju.
Brojevi 9,1Gospod govoraše Mojsiju u Pustinji Sinaja; bilo je to druge godine poslije njihovog izlaska iz zemlje Egipta, prvog mjeseca. On reče:
Brojevi 9,2` Nek sinovi Izraelovi slave Pashu u određeni dan.
Brojevi 9,3To je četrnaesti dan ovog mjeseca u sumrak, kad će te ju vi slaviti. Slavit će te ju slijedeći točno obred Pashe i njenih običaja .`
Brojevi 9,4Mojsije reče sinovima Izraelovim da slave Pashu.
Brojevi 9,5Oni ju proslaviše, u pustinji Sinaj, četrnaestog prvog mjeseca u sumrak. Sinovi Izraelovi učiniše točno ono što GOSPOD bijaše Mojsiju zapovjedio.
Brojevi 9,6No, nekoliko se ljudi nađe u stanju *nečistoće jer su bili dotaknuli mrtvaca; ne mogavši slaviti Pashu u taj dan, oni se obratiše istog dana Mojsiju i Aaronu.
Brojevi 9,7` Mi smo u stanju nečistoće, rekoše mu oni, jer smo dodirnuli mrtvaca; zašto je nama zabranjeno donijeti milodar GOSPODU u određeni dan kao svi sinovi Izraelovi ? `
Brojevi 9,8- ` Čekajte, reče im Mojsije, da ja doznam što GOSPOD zapovijeda u vašem slučaju. `
Brojevi 9,9GOSPOD reče Mojsiju:
Brojevi 9,10` Govori ovim riječima sinovima Izraelovim: Kad jedan čovjek bude u stanju nečistoće, jer je dodirnuo mrtvaca ili da bude daleko na putovanju - ovo važi kako za vas tako i za vaše potomstvo - on će slaviti Pashu u čast GOSPODOVU.
Brojevi 9,11Ali, bit će to četrnaestog drugog mjeseca, kad će ju ti ljudi slaviti; oni će jesti janje s *beskvasnim kruhovima i gorke trave.
Brojevi 9,12Od toga oni neće ništa sačuvati za jutro. Neće mu oni slomiti kosti; slavit će Pashu primjenjujući točno njen obred.
Brojevi 9,13Ali, ako jedan čovjek koji se nalazi u stanju čistoće i koji nije na putovanju zanemari proslaviti Pashu, taj će biti odstranjen iz svoje rodbine; jer nije donio dar svoj GOSPODU u određeni dan, taj će čovjek podnijeti posljedice svojeg grijeha.
Brojevi 9,14Ako jedan useljenik boravi kod vas slavi Pashu u čast GOSPODOVU, on će slijediti obred Pashe i njene običaje; vi će te imati samo jedan obred, za useljenike i za domaće u zemlji. `
Brojevi 9,15Onog dana kad je podignut šator, oblak prekri boravište, to jest *šator *isprave. Na večer, On bijaše na boravištu s izgledom jedne vatre, i tako sve do jutra.
Brojevi 9,16Tako to bijaše stalno; oblak prekrivaše boravište a, tijekom noći, on imaše izgled vatre.
Brojevi 9,17Svaki put kad bi se oblak podigao iznad šatora, odmah bi sinovi Izraelovi polazili; i na mjestu gdje bi se oblak zaustavio, ondje bi sinovi Izraelovi taborovali.
Brojevi 9,18Po naredbi GOSPODOVOJ, sinovi Izraelovi polažahu; po zapovjedi GOSPODOVOJ, oni taborovahu. Tako dugo vremena kako oblak boraviše na boravištu, oni taborovahu.
Brojevi 9,19Kad oblak ostajaše dugo vremena na boravištu, sinovi Izraelovi osiguravahu službu GOSPODOVU i ne polažahu.
Brojevi 9,20Poneki put, oblak ostajaše samo malo dana na boravištu. - Na zapovijed GOSPODOVU, oni taborovahu; na zapovijed GOSPODOVU oni polažahu.
Brojevi 9,21Drugi put, oblak ostajaše samo od večeri do jutra; kad se on ujutro dizaše, oni polažahu. Ili opet, on ostajaše jedan dan i jednu noć; kad se on dizaše oni polažahu.
Brojevi 9,22Kako se oblak zadržavaše na boravištu, pa bi to dva dana, jedan mjesec ili duže vrijeme, sinovi Izraelovi taborovahu i ne polažahu.
Brojevi 9,23Na zapovijed GOSPODOVU, oni taborovahu; na zapovijed GOSPODOVU, oni polažahu. Oni osiguravahu službu GOSPODOVU sukladno uputama koje GOSPOD bijaše dao posredništvom Mojsijevim.
4. Mojsijeva 9,1Još reče Gospod Mojsiju u pustinji Sinajskoj druge godine po izlasku njihovu iz zemlje Misirske prvoga mjeseca, govoreći:
4. Mojsijeva 9,2Neka slave sinovi Izrailjevi pashu u određeno vrijeme.
4. Mojsijeva 9,3Četrnaestoga dana ovoga mjeseca uveče slavite je u određeno vrijeme, po svijem zakonima i po svijem uredbama njezinijem slavite je.
4. Mojsijeva 9,4I reče Mojsije sinovima Izrailjevijem da slave pashu.
4. Mojsijeva 9,5I slaviše pashu prvoga mjeseca četrnaestoga dana uveče u pustinji Sinajskoj; kako bješe Gospod zapovjedio Mojsiju, sve onako učiniše sinovi Izrailjevi.
4. Mojsijeva 9,6A bijahu neki koji se oskvrniše o mrtvaca te ne mogahu slaviti pashe onaj dan; i dođoše isti dan pred Mojsija i pred Arona;
4. Mojsijeva 9,7I rekoše mu ljudi oni: mi smo nečisti od mrtvaca; zašto da nam nije slobodno prinijeti žrtvu Gospodu u vrijeme zajedno sa sinovima Izrailjevijem?
4. Mojsijeva 9,8A Mojsije im reče: stanite da čujem šta će zapovjediti Gospod za vas.
4. Mojsijeva 9,9A Gospod reče Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 9,10Kaži sinovima Izrailjevijem i reci: ko bi bio nečist od mrtvaca ili bi bio na daljnom putu između vas ili između vašega natražja, neka slavi pashu Gospodu,
4. Mojsijeva 9,11Drugoga mjeseca četrnaestoga dana uveče neka je slave s prijesnijem hljebom i s gorkim zeljem neka je jedu.
4. Mojsijeva 9,12Neka ne ostavljaju od nje ništa do jutra, i kosti da joj ne prelome, po svemu zakonu za pashu neka je slave.
4. Mojsijeva 9,13A ko je čist i nije na putu, pa bi propustio slaviti pashu, da se istrijebi duša ona iz naroda svojega, jer ne prinese Gospodu žrtve na vrijeme, grijeh svoj neka nosi onaj čovjek.
4. Mojsijeva 9,14I ako bi među vama živio stranac i slavio bi pashu Gospodu, po zakonu i uredbi za pashu neka je slavi; a zakon da vam je jednak i strancu i onomu ko se rodio u zemlji.
4. Mojsijeva 9,15A u koji dan bi podignut šator, pokri oblak šator nad naslonom od svjedočanstva; a uveče bješe nad šatorom kao oganj do jutra.
4. Mojsijeva 9,16Tako bijaše jednako: oblak ga zaklanjaše, ali noću bijaše kao oganj.
4. Mojsijeva 9,17I kad bi se oblak podigao iznad šatora, tada polažahu sinovi Izrailjevi, a gdje bi stao oblak, ondje se ustavljahu sinovi Izrailjevi.
4. Mojsijeva 9,18Po zapovijesti Gospodnjoj polažahu sinovi Izrailjevi, i po zapovijesti Gospodnjoj ustavljahu se; dokle god stajaše oblak nad šatorom, oni stajahu u okolu,
4. Mojsijeva 9,19I kad oblak dugo stajaše nad šatorom, tada svršivahu sinovi Izrailjevi što treba svršivati Gospodu i ne polažahu.
4. Mojsijeva 9,20I kad oblak bijaše nad šatorom malo dana, po zapovjesti Gospodnjoj stajahu u okolu i po zapovijesti Gospodnjoj polažahu.
4. Mojsijeva 9,21Kad bi pak oblak stajao od večera do jutra, a ujutru bi se podigao oblak, tada polažahu; bilo danju ili noću, kad bi se oblak podigao, oni polažahu.
4. Mojsijeva 9,22Ako li bi dva dana ili mjesec dana ili godinu oblak stajao nad šatorom, stajahu u okolu sinovi Izrailjevi i ne polažahu, a kako bi se podigao, oni polažahu.
4. Mojsijeva 9,23Po zapovijesti Gospodnjoj stajahu u oko, i po zapovijesti Gospodnjoj polažahu; i svršivahu što treba svršivati Gospodu, kao što bješe zapovjedio Gospod preko Mojsija.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje