Tražilica


Brojevi 24. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 24,1Kad Balaam vidje, da je Božja volja, da blagosliva Izraela, ne htjede više ići kao prije po objave, On okrenu svoje lice prema pustinji.
Brojevi 24,2I kad pogleda Balaam i vidje, kako se Izrael utaborio po plemenima svojim, dođe na njega duh Božji,
Brojevi 24,3I on izreče ovu riječ: "Govori Balaam, sin Beorov, govori čovjek, kojemu se otvoriše oči.
Brojevi 24,4Tako govori, koji sluša šaptanje božansko, koji gleda lice Svemoćnoga, koji je zaduben u sebe, ali je otvorena pogleda:
Brojevi 24,5Kako su lijepi Šatori tvoji, Jakove, i stanovi tvoji, Izraele.
Brojevi 24,6Kao doline potoka pružili se, kao vrtovi kraj rijeke, kao hrastovi od Gospoda zasađeni, kao cedri uz vodu.
Brojevi 24,7Voda teče iz vedara njegovih, sjeme je njegovo nakvašeno obilno. Kralj se njegov podiže svrh Agaga, visoko raste kraljevstvo njegovo.
Brojevi 24,8Bog, koji ga je izveo iz Egipta, njemu je kao rog divljih volova. Poždere narode, koji su mu neprijatelji, zdrobi kosti njihove, lomi leđa njihova.
Brojevi 24,9Kao lav legne na počinak, i kao lavica; njega podražiti, tko da se usudi? Blagoslovljen, tko te blagosliva. Proklet, tko to proklinje."
Brojevi 24,10Tada se razgnjevi Balak na Balaama. Pljesnu rukama i poviknu Balak Balaamu: Dozvah te, da prokuneš neprijatelje moje, a ti ih eto već tri puta blagoslovi.
Brojevi 24,11Sad samo brzo odlazi kući. Mislio sam te bogato darivati, a eto Gospod ne dade ti dara.
Brojevi 24,12A Balaam odgovori Balaku: "Nijesam li poslanicima tvojim, to si ih poslao k meni, rekao:
Brojevi 24,13Da mi da Balak palaču svoju punu srebra i zlata, ne bih ipak mogao prestupiti zapovijedi Gospodnje i štogod, dobro ili zlo, učiniti sam od sebe. Samo što mi Gospod kaže, ono smijem reći.
Brojevi 24,14I jer se sad vraćam k narodu svojemu, dođi, da ti kažem, što će taj narod učiniti narodu tvojemu najposlije."
Brojevi 24,15Tada izreče ovu riječ: "Govori Balaam, sin Beorov, govori čovjek, kojemu se otvoriše oči.
Brojevi 24,16Tako govori, koji sluša šaptanje božansko, koji zna misli Svemoćnoga, koji gleda lice Svemogućega, koji je zaduben u sebe, ali je otvorena pogleda:
Brojevi 24,17Vidim ga, ali ne sad, gledam ga, ali ne izbliza: zvijezda izlazi iz Jakova, žezlo se diže iz Izraela. Razbit će sljepočice Moabove, sinove Setove uništit će sve kolike.
Brojevi 24,18Edoma će osvojiti, Seir, neprijatelj njegov, bit će u vlasti njegovoj. Izrael će rasti na snazi.
Brojevi 24,19Iz Jakova će doći vladar, uništit će ostatak iz gradova."
Brojevi 24,20I kad vidje Amalečane, izreče ovu riječ: "Prvak među narodima bio je Amalek, a svršetak je njegov propast."
Brojevi 24,21Kad ugleda Keneje, izreče ovu riječ: "Tvrd je tvoj stolac, gnijezdo je tvoje savijeno na hridini.
Brojevi 24,22Ali će biti Kain uništen. Kako još dugo? Tada će te Ašur odvesti u ropstvo."
Brojevi 24,23Tada izreče još jednu riječ: "Jao. Tko će ostati živ, kad to učini Bog?
Brojevi 24,24Iz Kitima (Cipar) dolaze lađe ovamo, pritiskuju Ašura, pritiskuju Ebera, ali će i sami propasti."
Brojevi 24,25Tada se diže Balaam i vrati se svojoj kući. I Balak ode svojim putem.
Brojevi 24,1 Kad opazi Bileam da je Jahvi drago što on blagoslivlja Izraela, ne htjede više ni ići kao prije u potragu za znamenjima, nego se licem okrenu prema pustari.
Brojevi 24,2Bileam podiže oči i vidje Izraela utaborena po njegovim plemenima. Na nj siđe Duh Božji
Brojevi 24,3i on poče svoju pjesmu te reče: "Proročanstvo Bileama, sina Beorova, proročanstvo čovjeka pronicava pogleda,
Brojevi 24,4proročanstvo onoga koji riječi Božje sluša, koji vidi viđenja Svesilnoga, koji pada i oči mu se otvaraju.
Brojevi 24,5Kako su lijepi ti šatori, Jakove, i stanovi tvoji, Izraele!
Brojevi 24,6Kao dolovi što se steru, kao vrtovi uz obalu rijeke, kao aloje što ih Jahve posadi, kao cedri pokraj voda!
Brojevi 24,7Iz potomstva junak mu izlazi, nad mnogim on vlada narodima. Kralj će njegov nadvisit` Agaga, uzdiže se kraljevstvo njegovo.
Brojevi 24,8Iz Egipta Bog ga izveo, on je njemu k`o rozi bivola. On proždire narode dušmanske, on njihove kosti drobi.
Brojevi 24,9Skupio se, polegao poput lava, poput lavice: tko ga podići smije? Blagoslovljen bio tko te blagoslivlje, proklet da je tko tebe proklinje!
Brojevi 24,10I usplamtje srdžbom Balak na Bileama i udari rukom o ruku. "Pozvao sam te da prokuneš moje neprijatelje", reče Balak Bileamu, "a kad tamo, ti ih blagoslovi evo triput!
Brojevi 24,11Nosi se odmah u svoj kraj. Bio sam rekao: dostojno ću te počastiti! A eto, Jahve te liši časti.
Brojevi 24,12Nato Bileam odgovori Balaku: "Zar nisam rekao i tvojim glasnicima koje si k meni poslao:
Brojevi 24,13`Da mi Balak dadne svoju kuću punu srebra i zlata, ne bih mogao prestupiti zapovijed Jahvinu i po svojoj volji činiti bilo dobro, bilo zlo; ono što kaže Jahve, to ću i ja reći.`
Brojevi 24,14A sada, kad, evo, odlazim k svome narodu, hajde da ti objavim što će ovaj narod učiniti tvome narodu u budućnosti!
Brojevi 24,15I poče svoju pjesmu i reče: "Proročanstvo Bileama, sina Beorova, proročanstvo čovjeka pronicava pogleda,
Brojevi 24,16proročanstvo onoga koji riječi Božje sluša, koji poznaje mudrost Svevišnjega, koji vidi viđenja Svesilnoga, koji pada i oči mu se otvaraju.
Brojevi 24,17Vidim ga, ali ne sada: motrim ga, al` ne iz blizine: od Jakova zvijezda izlazi, od Izraela žezlo se diže. On Moabu razbija bokove i svu djecu Šetovu zatire!
Brojevi 24,18Edom će njegovim postati posjedom, a Seir zemljom osvojenom. Razvija snagu svoju Izrael,
Brojevi 24,19Jakov vlada nad neprijateljima i uništava preživjele iz Ira.
Brojevi 24,20Bileam se zagleda u Amaleka te poče svoju pjesmu i reče: "Amalek je prvenac među narodima, ali vječna propast njegov je svršetak.
Brojevi 24,21Onda se zagleda u Kenijce te poče svoju pjesmu i reče: "Tvrd je stan tvoj, Kajine, na timoru ti gnijezdo savijeno!
Brojevi 24,22Al` gnijezdo pripada Beoru; dokle ćeš Ašuru robovati?
Brojevi 24,23Opet poče svoju pjesmu i reče: "Narodi pomorski sabiru se sa sjevera,
Brojevi 24,24a brodovlje od strane Kitima. Podjarmljuju Ašur, podjarmljuju Heber, pa i njega će propast stići vječita.
Brojevi 24,25Potom ustade Bileam te se uputi natrag u svoj kraj. A i Balak ode svojim putem.
Brojevi 24,1Balam vidje da godiše GOSPODU da blagoslovljava Izrael; on ne ode dakle kao prošli put da traži predznake, već okrenu lice k pustinji.
Brojevi 24,2Dignuvši oči, Balam vidje Izrael koji je taborovao po plemenima. Duh Božji dođe na njega,
Brojevi 24,3i on izgovori svoje gatanje ovim riječima: `Proročanstvo Balamovo, sina Beorova, proročanstvo proždirućeg pogleda,
Brojevi 24,4proročanstvo noga koji čuje riječi Božje, koji vidi ono što mu pokaže Svemoćni,kad padne u zanos i kad mu se oči njegove otvore:
Brojevi 24,5kako li su lijepi šatori tvoji Jakove, tvoja boravišta, Izraele
Brojevi 24,6Oni se razlijevaju kao potoci;jednaki vrtovima na obali rijeke, s alojama posađenim od GOSPODA,s cedrovima uz rub vode.
Brojevi 24,7Voda se prelijeva iz njegovih vedara, njegovi su usjevi izdašno zaliveni, njegov kralj nadmašuje Agaga, njegovo se kraljevstvo podiže…
Brojevi 24,8Bog ga izvede iz Egipta; on posjeduje snagu bivolsku . On proždire protivničke narode, slama im kosti, doseže ih svojim strijelama.
Brojevi 24,9On pokleknu, on leže kao lav, kao kakva divljač; tko će ga po dignuti? Blagoslovljen budi tko tebe blagoslovi, a proklet tko te prokune! `
Brojevi 24,10Balak se razljuti protiv Balama; on pljesnu rukama i reče mu: ` Ja sam te pozvao da prokuneš moje neprijatelje, a evo kako po treći put da ih ti obasipaš blagoslovima!
Brojevi 24,11Kad je tako, odlazi u svoju zemlju! Ja sam ti bio rekao da ću te obasuti počastima; ali evo, GOSPOD te liši tih počasti . `
Brojevi 24,12Balam mu odgovori: ` Nisam li ja izričito rekao glasonošama koje si ti poslao:
Brojevi 24,13Kad bi mi Balak dao sve srebro i sve zlato koje bi mogla sadržavati njegova kuća, ja ne bih mogao prekršiti zapovijedi GOSPODOVE podstičući sreću ili nesreću po svojoj vlastitoj volji: Ja ću reći samo ono što mi GOSPOD zapovjedi?
Brojevi 24,14Eh dobro! Sada, ja odlazim k svojima; ali dođi, ja hoću izvijestiti te što će učiniti ovaj puk tvojemu u vremenskom slijedu. `
Brojevi 24,15Tad on izgovori svoje vračanje ovim riječima: `Proročanstvo Balamovo, sina Beorova, proročanstvo proždirućeg pogleda,
Brojevi 24,16proročanstvo noga koji čuje riječi Božje, koji posjeduje znanje Svevišnjega kad padne u zanos i kad mu se oči njegove otvore:
Brojevi 24,17Ja ga vidim, ali to nije za sada; ja ga promatram, ali ne izbliza: od Jakova jedna zvijezda se uspinje iz Izraela izranja jedan skiptar koji razbija sljepoočnice Moabu i desetkuje sve sinove Setove .
Brojevi 24,18Edom će biti zemlja osvojena; za njegove neprijatelje Seir će biti zemlje osvojena Izrael razvija svoje snage.
Brojevi 24,19Iz Jakova izranja jedan gospodar; treba propasti sve što ostane od grada . `Balam naviješta propast Izraelovih neprijatelja
Brojevi 24,20Balam još vidje Amaleka i izgovori svoje vračanje ovim riječima: ` Amalek, prvi među narodima! Ali budućnost njegova, ruina je. `
Brojevi 24,21Potom on vidje Kenite i izgovori svoje vračanje ovim riječima: ` Tvoje je boravište čvrsto, a tvoje gnijezdo na stijeni .
Brojevi 24,22Ipak Kain bit će žrtva plamena, i konačno Ašur će te utamničiti.`
Brojevi 24,23Najzad, on izgovori svoju vradžbinu ovim riječima: ` Nesreća! Tko će preživjeti udar GOSPODNJI?
Brojevi 24,24Iz Kitima, evo lađa… oni će potlačiti Ašur, potlačiti Eber; on također juri k svojoj propasti. `Balam ode i vrati se u svoju zemlju; a i Balak, sa svoje strane, ode.
Brojevi 24,52GOSPOD reče Mojsiju:
Brojevi 24,9Za dan šabata, nudit će se dva janjeta od godinu dana, bez grješke, s jednim darom od dvije desetine brašna zamiješanog uljem i obveznom libacijom.
4. Mojsijeva 24,1I vidjevši Valam da je Božja volja da blagosilja Izrailja, ne htje više ni ići kao prije po vračanje, nego se okrete licem k pustinji,
4. Mojsijeva 24,2I podigavši oči svoje ugleda Izrailja gdje stoji po plemenima svojim; i duh Božji dođe na nj.
4. Mojsijeva 24,3I otvori priču svoju, i reče: kaže Valam sin Veorov; kaže čovjek kojemu su otvorene oči;
4. Mojsijeva 24,4Kaže onaj koji čuje riječi Božje, koji vidi utvaru Svemogućega, koji kad padne otvorene su mu oči:
4. Mojsijeva 24,5Kako su lijepi šatori tvoji, Jakove, i kolibe tvoje, Izrailju!
4. Mojsijeva 24,6Pružili su se kao potoci, kao vrtovi kraj rijeke, kao mirisava drveta koja je posadio Gospod, kao kedri na vodi.
4. Mojsijeva 24,7Poteći će voda iz vijedra njegova, i sjeme će njegovo biti među velikim vodama, i car će se njegov podignuti svrh Agaga, i carstvo će se njegovo uzvisiti.
4. Mojsijeva 24,8Bog ga je izveo iz Misira, i on mu je kao snaga jednorogova; poješće narode koji su mu neprijatelji, i kosti će njihove potrti, i strijelama svojim postrijeljati ih.
4. Mojsijeva 24,9Spustio se, leži kao lavić i kao ljuti lav; ko će ga probuditi? Ko tebe blagosilja, biće blagosloven; a ko tebe kune, biće proklet.
4. Mojsijeva 24,10Tada se razgnjevi Valak na Valama, i pljesnu se rukama, i reče Valak Valamu: dozvah te da prokuneš neprijatelje moje, a ti si blagoslovio eto već tri puta.
4. Mojsijeva 24,11Odlazi u svoje mjesto; rekoh da ću te darivati, a eto Gospod ne da ti dara.
4. Mojsijeva 24,12A Valam reče Valaku: nijesam li i poslanicima tvojim koje si poslao k meni rekao govoreći:
4. Mojsijeva 24,13Da mi da Valak kuću svoju punu srebra i zlata, ne bih mogao prestupiti riječi Gospodnje da učinim što dobro ili zlo od sebe; što kaže Gospod ono ću kazati.
4. Mojsijeva 24,14Ja sada evo idem k narodu svojemu, ali da ti kažem šta će taj narod učiniti narodu tvojemu najposlije.
4. Mojsijeva 24,15Potom otvori priču svoju, i reče: kaže Valam sin Veorov, kaže čovjek kome su otvorene oči,
4. Mojsijeva 24,16Kaže koji čuje riječi Božje, i koji zna znanje o Višnjem, i koji vidi utvaru Svemogućega i kad padne otvorene su mu oči:
4. Mojsijeva 24,17Vidim ga, ali ne sad; gledam ga, ali ne izbliza; izaći će zvijezda iz Jakova i ustaće palica iz Izrailja, koja će razbiti knezove Moavske i razoriti sve sinove Sitove.
4. Mojsijeva 24,18I Edoma će osvojiti i Sira će osvojiti neprijatelji njegovi; jer će Izrailj raditi junački.
4. Mojsijeva 24,19I vladaće koji je od Jakova, i zatrće ostatak od grada.
4. Mojsijeva 24,20A ugledav Amalika, otvori priču svoju, i reče: Amalik je početak narodima, ali će najposlije propasti.
4. Mojsijeva 24,21A ugledav Keneja, otvori priču svoju, i reče: tvrd ti je stan, i na stijeni si savio gnijezdo svoje;
4. Mojsijeva 24,22Ali će biti izagnan Kenej; Asur će ga zarobiti.
4. Mojsijeva 24,23I opet otvori priču svoju, i reče: jaoh! ko će biti živ kad to učini Bog!
4. Mojsijeva 24,24I lađe iz zemlje Kitimske doploviće i dosadiće Asircima i dosadiće Jevrejima; ali će i sami propasti.
4. Mojsijeva 24,25Potom ustavši Valam otide, i vrati se u svoje mjesto; i Valak otide svojim putem.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje