Tražilica


Ponovljeni zakon 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 2,1Nato se vratismo u pustinju k Crvenom moru, kao što mi je bio Gospod zapovjedio. Dugo vremena putovasmo okolo gore Seira.
Ponovljeni zakon 2,2Tada mi reče Gospod:
Ponovljeni zakon 2,3Dosta ste već dugo obilazili tu goru, obrnite se sada na sjever!
Ponovljeni zakon 2,4Narodu daj ovaj naputak: Sada prolazite kroz područje braće svoje, sinova Ezavovih, koji prebivaju u Seiru. Oni vas se plaše. Ali vi se dobro čuvajte,
Ponovljeni zakon 2,5Da ne zametnete boja s njima, jer neću vam ništa dati od zemlje njihove, ni stope, jer sam dao Ezavu u posjed goru Seir.
Ponovljeni zakon 2,6Kupujte od njih hranu za novce; i pitku vodu kupujte od njih za novce.
Ponovljeni zakon 2,7Ipak te je Gospod, Bog tvoj, blagoslivljao u svemu, što si preduzimao. On se je zauzimao za te na putovanju kroz tu veliku pustinju. Četrdeset je već godina, što je s tobom Gospod, Bog tvoj. Ništa ti nije nedostajalo.
Ponovljeni zakon 2,8I tako prođosmo braću svoju, sinove Ezavove, cestom Arabom pokraj Elata i Esion Gebera, onda zaokrenusmo i udarismo putem prema pustinji moapskoj.
Ponovljeni zakon 2,9Tada mi zapovjedi Gospod: Ne napadaj na Moapce, i ne zameći boja s njima, jer ti neću dati od zemlje njihove ništa u posjed, jer dadoh područje Ar u posjed sinovima Lotovim.
Ponovljeni zakon 2,10Prije su prebivali tamo Emimci, velik, mnogobrojan, visoka rasta narod kao sinovi Anakovi.
Ponovljeni zakon 2,11Oni su pripadali Refaimcima kao sinovi Anakovi, ali Moapci zvali su ih Emimci.
Ponovljeni zakon 2,12U Seiru prebivali su prije Horeji, A sinovi Ezavovi protjeraše ih i uništiše i naseliše se na njihovo mjesto, kao što učini Izrael sa zemljom, koju im dade Gospod u posjed.
Ponovljeni zakon 2,13A sada se dignite i prijeđite preko potoka Zereda.
Ponovljeni zakon 2,14Vrijeme putovanja našega od Kadeš-Barnea do prijelaza našega preko potoka Zereda potraja trideset i osam godina. Sav naraštaj ljudi za vojsku bio je međutim izumro u taboru, kao što im je bio Gospod zaprijetio zakletvom.
Ponovljeni zakon 2,15Ruka je Gospodnja bila naime proti njima, da ih do posljednjega čovjeka istrijebi iz tabora.
Ponovljeni zakon 2,16Kad svi ti ljudi za vojsku pomriješe u narodu,
Ponovljeni zakon 2,17Reče mi Gospod:
Ponovljeni zakon 2,18Ti ćeš eto kod Ara proći kroz područje moapsko,
Ponovljeni zakon 2,19I doći ćeš u blizinu sinova Amonovih, Ne napadaj ih i ne zameći boja s njima, jer od zemlje sinova Amonovih ne dam ti ništa u posjed, jer je dadoh sinovima Lotovim u posjed.
Ponovljeni zakon 2,20I za nju se misli da je zemlja Refaima. Nekad su u njoj prebivali Refaimi, kojima su Amonci dali ime Zamzumeji.
Ponovljeni zakon 2,21Bio je to velik, mnogobrojan, visoka rasta narod kao sinovi Anakovi. Gospod ih je bio pred njima uništio, pa oni zauzeše zemlju njihovu i naseliše se na njihovo mjesto.
Ponovljeni zakon 2,22Tako je bio učinio i sa sinovima Ezavovim, koji prebivaju u Seiru. Pošto je bio Horeje pred njima istrijebio, zauzeše oni zemlju njihovu i ostaše tamo na njihovu mjestu do dana današnjega.
Ponovljeni zakon 2,23Također Hiveje, koji su do Gaze prebivali u dvorcima, istrijebiše Kaftorimeji, koji dođoše is Kaftora i naseliše se na njihovo mjesto,
Ponovljeni zakon 2,24Dignite se i prijeđite preko potoka Arnona, Gle, dajem ti u rake Amoreja Sihona, kralja hešbonskoga, i zemlju njegovu. Počni osvajati i zavojšti na njega!
Ponovljeni zakon 2,25Od danas rasprostirem strah i trepet pred tobom kod svih naroda pod cijelim nebom. Mm samo čuju za te, zadrhtat će i prepast će se od tebe.
Ponovljeni zakon 2,26I pošljem poslanike iz pustinje k Sihonu, kralju hešbonskom, s mirnom ponudom:
Ponovljeni zakon 2,27Htio bih proći kroz tvoju zemlju. Ali ću uvijek ostati na cesti, neću skretati ni nadesno ni nalijevo.
Ponovljeni zakon 2,28Hranu mi prodaj za novce; i pitku vodu daj mi za novce. Ja hoću samo da prođem.
Ponovljeni zakon 2,29To mi dopustiše i sinovi Ezavovi, koji stanuju u Seiru, i Moapci, koji prebivaju u Aru. Moj je cilj da prijeđem preko Jordana u zemlju, koju nam hoće da dadne Gospod, Bog naš.
Ponovljeni zakon 2,30Ali Sihon, kralj hešbonski, ne htjede nam dopustiti prolaza, jer Gospod, Bog tvoj, bio je učinio, te otvrdnu duh njegov i srce njegovo posta uporno, da ga preda u tvoje ruke, kao što je danas.
Ponovljeni zakon 2,31Tada mi reče Gospod: "Eto, počeo sam ti već predavati Sihona i zemlju njegovu. Idi za tim, da zemlju njegovu uzmeš u posjed.
Ponovljeni zakon 2,32I kad je Sihon s cijelim svojim narodom izišao u Jahas proti nas u boj,
Ponovljeni zakon 2,33Dade ga Gospod, Bog nas, u ruke naše. Pobismo njega, sinove njegove i sav narod njegov.
Ponovljeni zakon 2,34Ujedno osvojismo sve gradove njegove i izvršismo prokletstva na svakom gradu, na muževima, ženama i djeci. Ne pustismo, da nam itko umakne.
Ponovljeni zakon 2,35Zadržasmo za sebe samo stoku i plijen iz gradova, što ih osvojismo.
Ponovljeni zakon 2,36Od Aroera na obali Arnona i od grada u dolini pa sve do Gileada nije bilo tvrda mjesta, što ga ne bismo mogli osvojiti. Sve nam to dade u ruke naše Gospod, Bog naš.
Ponovljeni zakon 2,37Ipak zemlju sinova Amonovih, cijelo područje na strani od Jaboka s gradovima u pogorju, nijesi dotakao, posve kako je zapovjedio Gospod, Bog naš.
Ponovljeni zakon 2,1 Onda se okrenusmo i pođosmo u pustinju prema Crvenome moru, kako mi je Jahve naredio. Dugo smo se vrtjeli oko gore Seira.
Ponovljeni zakon 2,2I reče mi Jahve:
Ponovljeni zakon 2,3`Dosta ste se vrtjeli oko ovoga brda. Okrenite prema sjeveru!`
Ponovljeni zakon 2,4I narodu naloži ovako: `Sad ćete proći preko područja svoje braće, potomaka Ezavovih, koji žive u Seiru. Oni se vas boje, ali vi dobro pripazite;
Ponovljeni zakon 2,5s njima ne zamećite boja jer vam neću dati ni stope njihove zemlje: goru Seir predao sam Ezavu u vlasništvo.
Ponovljeni zakon 2,6Hranu od njih kupujte za novac da imate što jesti; i vodu za piće kupujte od njih za novac.`
Ponovljeni zakon 2,7Ta Jahve te, Bog tvoj, blagoslovio u svim djelima tvojih ruku; on je bdio nad tvojim putovanjem onom velikom pustinjom; ovih četrdeset godina Jahve, Bog tvoj, bijaše s tobom i ništa ti nije nedostajalo.
Ponovljeni zakon 2,8Tako smo svoju braću, potomke Ezavove što žive u Seiru, zaobišli putem što vodi u Arabu, Elat i Esjon Geber, a onda udarismo prema Moapskoj pustinji.
Ponovljeni zakon 2,9Tada mi zapovjedi Jahve: `Nemoj uznemirivati Moapce niti s njima zameći boja, jer ništa od njihove zemlje neću dati u tvoje vlasništvo: Lotovim sinovima predao sam Ar u posjed.`
Ponovljeni zakon 2,10Prije su ondje živjeli Emijci. Bio je to moćan narod i brojan; krupna stasa kao i Anakovci.
Ponovljeni zakon 2,11Poput Anakovaca, i njih smatraju Refaimcima, ali ih Moapci nazivaju Emijcima.
Ponovljeni zakon 2,12Isto su tako u Seiru živjeli prije Horijci, ali su ih Ezavovi potomci izvlastili, istrijebili ih i naselili se na njihovo, kako je, uostalom, učinio Izrael sa zemljom - baštinom svojom - koju mu je Jahve predao.
Ponovljeni zakon 2,13`A sada ustanite i prijeđite preko potoka Zereda!` I prijeđosmo potok Zered.
Ponovljeni zakon 2,14Vrijeme što smo išli od Kadeš Barnee pa dok smo prešli preko potoka Zereda iznosilo je trideset i osam godina - sve dok nije izumro iz tabora sav onaj naraštaj ljudi sposobnih za borbu, kako im se Jahve i zakleo.
Ponovljeni zakon 2,15I zbilja! Ruka Jahvina bila je protiv njih: istrebljivala ih je isred tabora dok ih nije nestalo.
Ponovljeni zakon 2,16I tako, kad je smrt istrijebila iz naroda sve ljude sposobne za borbu,
Ponovljeni zakon 2,17reče mi Jahve:
Ponovljeni zakon 2,18`Danas prelaziš moapsku zemlju Ar.
Ponovljeni zakon 2,19A onda ćeš se približiti Amoncima. Nemoj ih uznemirivati niti s njima zameći boja. Ništa, naime, od zemlje Amonaca neću ustupiti tebi u vlasništvo jer sam je već predao u posjed Lotovim potomcima.`
Ponovljeni zakon 2,20I nju smatraju refaimskom zemljom. U njoj su prije živjeli Refaimci, koje Amonci zovu Zamzumijcima.
Ponovljeni zakon 2,21Bio je to narod moćan i brojan; krupna stasa kao i Anakovci. No Jahve ih uništi pred Amoncima - koji ih izvlastiše i naseliše se na njihovo,
Ponovljeni zakon 2,22kako je, uostalom, učinio i potomcima Ezavovim, koji su nastanjeni u Seiru, kad je pred njima uništio Horijce, koje su oni otjerali s posjeda i do danas žive na njihovim mjestima.
Ponovljeni zakon 2,23I Avijce, koji su živjeli po zaseocima sve do Gaze, istrijebiše Kaftorci koji su došli iz Kaftora te se naseliše na njihovo mjesto.
Ponovljeni zakon 2,24`Ustajte! Na put krenite i prijeđite preko potoka Arnona. U ruke ti, eto, predajem Amorejca Sihona, kralja hešbonskoga, i njegovu zemlju. Počni s osvajanjem; izazovi ga na boj!
Ponovljeni zakon 2,25Od danas počinjem ugoniti strah i trepet pred tobom u narode koji su pod svim nebesima, tako da će strepiti i tresti se pred tobom kad god čuju glas o tebi.`
Ponovljeni zakon 2,26Tada sam iz pustinje Kedmot uputio glasnike kralju hešbonskom Sihonu s miroljubivim riječima:
Ponovljeni zakon 2,27`Pusti da prođem preko tvoje zemlje. Samo ću proći putem, ne skrećući ni desno ni lijevo.
Ponovljeni zakon 2,28Hranu mi prodavaj za novac da mogu jesti; i vodu za piće davaj mi za novac. Pusti me samo da pješice prođem,
Ponovljeni zakon 2,29da prijeđem preko Jordana u zemlju koju nam daje Jahve, Bog naš - kao što su mi dopustili potomci Ezavovi, nastanjeni u Seiru, i Moapci, što žive u Aru.`
Ponovljeni zakon 2,30Ali hešbonski kralj Sihon ne htjede nas pustiti preko svoga; jer Jahve, Bog tvoj, duh mu zaslijepi a srce otvrdnu, da ga preda u tvoje šake, gdje je i danas.
Ponovljeni zakon 2,31Tada mi reče Jahve: `Eto sam počeo da ti izručujem Sihona i njegovu zemlju. Počni osvajanje da mu zemljom zagospodariš.`
Ponovljeni zakon 2,32Kod Jahasa presrete nas Sihon.
Ponovljeni zakon 2,33Navali on i sav njegov narod. Ali Jahve, Bog naš, predade nam ga, tako da potukosmo njega, njegove sinove i sav njegov narod.
Ponovljeni zakon 2,34Tada osvojismo sve njegove gradove i prokletstvom udarismo sve gradove s ljudima, ženama i djecom, ništa ne štedeći,
Ponovljeni zakon 2,35izuzev stoke, koju uzesmo kao plijen, skupa s plijenom iz gradova što smo ih osvojili.
Ponovljeni zakon 2,36Od Aroera, koji se nalazi na obali potoka Arnona, i od grada koji je u njegovoj dolini pa do Gileada nije bilo grada koji bi nam odolio: sve nam ih je Jahve, Bog naš, predao.
Ponovljeni zakon 2,37Jedino se nisi primicao zemlji Amonaca, kraju uz potok Jabok, i gradovima u pogorju, kako je Jahve, Bog naš, odredio.
Deuteronom 2,1Potom vratili smo se mi prema pustinji, na put od *Mora trstika, kako mi to GOSPOD bijaše rekao, i dugo smo vremena obilazili planinu Seir .
Deuteronom 2,2Potom mi je GOSPOD rekao:
Deuteronom 2,3` Dugo vremena vi obilazite tu planinu: okrenite se prema sjeveru!
Deuteronom 2,4Daj puku ovu zapovijed: Vi ćete prijeći na područje vaše braće, sinova Ezavljevih koji obitavaju u Seiru. Oni će vas se plašiti, ali se pazite:
Deuteronom 2,5ne počinjite protiv njih ništa, ja vam neću ništa dati u njihovoj zemlji, čak ni za stopu na što položiti, jer Ezavu sam ja u posjed planinu Seir.
Deuteronom 2,6Hranu koju ćete jesti, od njih ćete kupovati po cijeni novca; čak i vodu koju ćete piti, vi ćete ju pribavljati od njih po novčanoj cjeni.
Deuteronom 2,7Jer GOSPOD tvoj Bog te blagoslovio u svim tvojim činovima, on poznaje tvoj hod ovom velikom pustinjom; evo 40 godina da je GOSPOD Bog tvoj s tobom, a ti nisi oskudijevao u ničemu. `
Deuteronom 2,8Potom, polazeći od svoje braće, sinova Ezavljevih koji obitavaju u Seiru, mi smo prošli cestom iz Arabe koja dolazi iz Ejlata i iz Esion-Gevera. Mi smo se okrenuli za proći pravcem pustinje Moab .
Deuteronom 2,9A GOSPOD mi je rekao: ` Ne napadajte Moab, ne zamećite borbe protiv njega; neću ti ništa dati u posjed u njegovoj zemlji, jer sinovima Lotovim sam ja dao Ar u posjed.
Deuteronom 2,10- Emiti ju nastanjivahu otprije, jedan velik narod, i visokog rasta poput Anakita;
Deuteronom 2,11oni bijahu cijenjeni kao i Refaiti, na način Anakita, ali Moabiti njih nazivahu Emitima;
Deuteronom 2,12a ranije Seir nastanjivahu isto i Horiti; sinovi Ezavljevi ih razvlastiše i istisnuše ispred sebe, i oni sta-novahu na njihovom mjestu, kao što je Izrael učinio za zemlju koja je u njegovom posjedu, onu koju mu je GOSPOD dao. –
Deuteronom 2,13Sada, na put, prođite klance Zereda . ` I mi smo prošli klance Zereda.
Deuteronom 2,14Trajanje našeg hoda od Kadeš-Barnea sve do prijelaza tjesnaca Zereda bijaše 38 godina - sve dok čitavo pokoljenje bojovnika nije potpuno nestalo iz tabora, kako to GOSPOD njima bijaše prisegao;
Deuteronom 2,15čak i ruka GOSPODOVA bijaše nad njima za potjerati ih iz tabora, sve dok nisu potpuno nestali.
Deuteronom 2,16A kad je smrt učinila da potpuno nestanu svi ti bojovnici iz sredine naroda,
Deuteronom 2,17GOSPOD mi je govorio ovako:
Deuteronom 2,18` Danas ćeš ti proći područje Moaba, kroz Ar.
Deuteronom 2,19Ti ćeš doći nasuprot sinovima Amonovim; ne napadaj ga, ne upuštaj se protiv njih; ja ti neću ništa dati u posjed, jer sam sinovima Lotovim to dao u posjed.
Deuteronom 2,20- To je bilo smatrano također kao jedna zemlja Refaita; Refaiti su tu odranije obitavali, Amoniti su ih zvali Zamzumitima;
Deuteronom 2,21oni bijahu jedan veliki narod, brojan i visokog rasta kao Anakiti, ali ih GOSPOD bijaše istrijebio pred Amonitima; ovi su ih lišili posjeda i nastanili se na njihovom mjestu.
Deuteronom 2,22GOSPOD isto tako bijaše za sinove Ezavljeve učinio koji nastanjuju Seir, istrijebljujuvći ispred njih Horite, koji bijahu lišeni posjeda a, oni se nastaniše na njihovom mjestu sve do danas;
Deuteronom 2,23a Aviti koji nastanjivahu sela sve do Gaze, Kaftoriti koji dolaze iz Kaftora njih bijahu istrijebili i stanovali na njihovom mjestu-.
Deuteronom 2,24Na put, idite, prođite tjesnace Arnona ! Gledaj, ja sam ti predao u ruke Sihon*Amorita,kralja Hešbona, i njegovu zemlju. Počni ju uzimati u posjed, započni bitku protiv njega.
Deuteronom 2,25U ovaj dan, ja počinjem stavljati užas i strah od tebe na lica pukova koji stanuju pod svim nebesima; kad budu oni slušali govoriti o tebi, drhtat će oni i strijepiti pred tobom. `
Deuteronom 2,26Dakle, iz Pustinje Kedemot, ja sam poslao glasonoše u Sihon, Kralju Hešbona, s riječima mira:
Deuteronom 2,27` Pusti me proći cestom kroz tvoju zemlju! Ja ću ići cestom, ne skrećući ni desno ni lijevo;
Deuteronom 2,28hrana koju ću jesti, ti ćeš me njiome opskrbiti po cijeni novca, i voda koju ću piti, ti ćeš mi ju dati po cijeni novca. Pusti me jednostavni proći pješice,
Deuteronom 2,29kao što su mi dopustili sinovi Ezavljevi koji nastanjuju Ser, i Moabiti koji stanuju u Aru, sve dok ja ne prijeđem Jordan, da bih stigao u zemlju koju nam je GOSPOD Bog naš dao. `
Deuteronom 2,30Ali Sihon, kralja Hešbona, nas nije htio pustiti proći kod njega, jer GOSPOD tvoj Bog učini njegov duh nesvitljivim i njegovo * srce tvrdokornim, da bi nam ga predao tog dana.
Deuteronom 2,31I GOSPOD mi je rekao: ` Gledaj, ja sam ti počeo izručivati u posjed njegovu zemlju. `
Deuteronom 2,32Sihon iziđe nama u susret, on i sav njegov puk, za boriti se u Jahasu.
Deuteronom 2,33I GOSPOD, Bog naš izruči nam ga: mi smo ga potukli, kao i sinove njegove i sav njegov puk.
Deuteronom 2,34Tada, mi smo zauzeli sve njihove gradove, i prokleli svaki grad: ljude, žene i djecu; nismo ostavili preživjeti nikoga.
Deuteronom 2,35Samo smo stoku sačuvali kao plijen, kao i plijen iz gradove koje smo zauzeli.
Deuteronom 2,36Od Aroera koji je na rubu klanaca Arnona i od grada koji je na dnu klanaca sve do Galada, nije za nas bilo neosvojivog grada: GOSPOD naš Bog nam je sve predao.
Deuteronom 2,37Samo se zemlji sinova Amonovih nisi primakao: sav rub klanaca Jaboka, gradovi planinski i sva mjesta koja nam GOSPOD naš Bog bijaše zabranio.
5. Mojsijeva 2,1Potom se vratismo, i idosmo u pustinju k Crvenome Moru, kao što mi zapovjedi Gospod, i obilazismo goru Sir dugo vremena.
5. Mojsijeva 2,2I reče mi Gospod:
5. Mojsijeva 2,3Dosta ste obilazili tu goru, obrnite se na sjever.
5. Mojsijeva 2,4I zapovjedi narodu i reci: sada će te prijeći preko međe braće svoje, sinova Isavovih, koji žive u Siru; i oni će vas se bojati, ali se i vi dobro čuvajte.
5. Mojsijeva 2,5Nemojte zametati boja sa njima, jer vam neću dati zemlje njihove ni stope, jer sam dao Isavu goru Sir u našljedstvo.
5. Mojsijeva 2,6Jela kupujte od njih za novce, i jedite; i vodu kupujte od njih za novce, i pijte.
5. Mojsijeva 2,7Jer te je Gospod Bog tvoj blagoslovio u svakom poslu ruku tvojih; i zna put tvoj po ovoj velikoj pustinji, i ovo četrdeset godina bijaše s tobom Gospod Bog tvoj, i ništa ti nije nedostajalo.
5. Mojsijeva 2,8I prođosmo braću svoju, sinove Isavove, koji žive u Siru, poljem od Elata i od Gesion-Gavera; i odande savivši udarismo preko pustinje Moavske.
5. Mojsijeva 2,9I Gospod mi reče: nemoj pakostiti Moavcima ni zametati boja sa njima, jer ti neću dati zemlje njihove u našljedstvo; jer dadoh sinovima Lotovijem u našljedstvo Ar.
5. Mojsijeva 2,10(Pređe življahu ondje Emeji, narod velik i jak i visok kao Enakimi;
5. Mojsijeva 2,11O njima se mislilo da su divovi kao i Enakimi; ali ih Moavci zvahu Emeji.
5. Mojsijeva 2,12I Horeji življahu pređe u Siru, ali ih sinovi Isavovi istjeraše i istrijebiše ispred sebe i naseliše se na njihovo mjesto, kao što učini Izrailj u zemlji svojega našljedstva, koje mu dade Gospod.)
5. Mojsijeva 2,13A sada ustanite i prijeđite preko potoka Zareda. I prijeđosmo preko potoka Zareda.
5. Mojsijeva 2,14A vremena za koje idosmo od Kadis-Varnije pa dokle prijeđosmo preko potoka Zareda, bješe trideset i osam godina, dokle ne izumrije u okolu sav onaj naraštaj, ljudi za vojsku, kao što im se bješe zakleo Gospod.
5. Mojsijeva 2,15Jer i ruka Gospodnja bijaše protivu njih potirući ih iz okola dokle ne pomriješe.
5. Mojsijeva 2,16I kad svi ti ljudi za vojsku pomriješe u narodu,
5. Mojsijeva 2,17Reče mi Gospod govoreći:
5. Mojsijeva 2,18Ti ćeš danas prijeći preko međe Moavske kod Ara;
5. Mojsijeva 2,19I doći ćeš blizu sinova Amonovijeh; nemoj im pakostiti ni zametati boja sa njima, jer ti neću dati zemlje Amonske u našljedstvo, jer je dadoh sinovima Lotovim u našljedstvo.
5. Mojsijeva 2,20(I za nju se mislilo da je zemlja divovska; u njoj pređe življahu divovi, koje Amonci zvahu Zamzumi.
5. Mojsijeva 2,21Bijahu narod velik i jak i visok kao Enakimi; ali ih istrijebi Gospod ispred njih, te oni preuzeše zemlju njihovu i naseliše se na njihovo mjesto;
5. Mojsijeva 2,22Kao što učini sinovima Isavovijem, koji življahu u Siru, jer istrijebi Horeje ispred njih, i preuzeše zemlju njihovu i ostaše na njihovu mjestu do danas.
5. Mojsijeva 2,23I Aveje, koji življahu u Asirotu pa do Gaze, istrijebiše Kaftoreji, koji izađoše od Kaftora, i naseliše se na njihovo mjesto.)
5. Mojsijeva 2,24Ustanite, idite i prijeđite preko potoka Arnona; gle, dao sam ti u ruke Siona Amorejina cara Esevonskoga i zemlju njegovu; počni uzimati našljedstvo i zavojšti na nj.
5. Mojsijeva 2,25Danas počinjem zadavati strah i trepet od tebe narodima pod cijelijem nebom; koji god čuju za te, drhtaće i prepadaće se od tebe.
5. Mojsijeva 2,26I poslah poslenike iz pustinje Kedamota k Sionu caru Esevonskom s mirnijem riječima govoreći:
5. Mojsijeva 2,27Da prijeđem preko tvoje zemlje; upravo ću putem ići, neću svrtati ni nadesno ni nalijevo.
5. Mojsijeva 2,28Hranu da mi daješ za novce da jedem, i vodu za novce da mi daješ da pijem, samo da prođem pješice,
5. Mojsijeva 2,29Kao što mi učiniše sinovi Isavovi koji žive u Siru, i Moavci, koji žive u Aru, dokle ne prijeđem preko Jordana u zemlju koju nam daje Gospod Bog naš.
5. Mojsijeva 2,30Ali ne htje Sion car Esevonski pustiti da prođemo kroz njegovu zemlju, jer Gospod Bog tvoj učini te otvrdnu duh njegov i srce njegovo posta uporno, da bi ga predao u tvoje ruke, kao što se vidi danas.
5. Mojsijeva 2,31I reče mi Gospod: gledaj, počeh predavati tebi Siona i zemlju njegovu; počni uzimati zemlju njegovu da je naslijediš.
5. Mojsijeva 2,32I izide pred nas Sion i sav narod njegov na boj u Jasu.
5. Mojsijeva 2,33I dade nam ga Gospod Bog naš, i ubismo ga sa sinovima njegovijem i svijem narodom njegovijem.
5. Mojsijeva 2,34I uzesmo tada sve gradove njegove, i pobismo ljude po svijem tijem gradovima, i žene i djecu, ne ostavismo živa nijednoga.
5. Mojsijeva 2,35Samo stoku zaplijenismo za se i plijen što bješe po gradovima koje uzesmo.
5. Mojsijeva 2,36Od Aroira koji je na potoku Arnonu, i od grada koji je u dolini, pa do Galada ne bješe grada koji bi nam odolio: sve to dade nam Gospod Bog naš.
5. Mojsijeva 2,37Samo k zemlji sinova Amonovih nisi pristupio niti ka kojemu kraju na potoku Javoku, ni ka gradovima u gori niti kojemu mjestu što je zabranio Gospod Bog naš.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje