Tražilica


Ponovljeni zakon 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 6,1To su zapovijedi, zakoni i naredbe, koje Gospod, Bog vaš, zapovjedi da vas učim, Po njima imate živjeti u zemlji, u koju idete, da je uzmete u posjed.
Ponovljeni zakon 6,2Boj se Gospoda, Boga svojega, i drži zakone i zapovijedi njegove, koje ti dajem, ti i dijete tvoje i unučad tvoja, sve dane života svojega, da živiš dugo!
Ponovljeni zakon 6,3Poslušaj ih dakle, Izraele, i točno ih ispunjuj, da ti dobro bude i da se umnožite veoma, jer Gospod, Bog otaca vaših, obećao ti je zemlju, u kojoj teče mlijeko i med,
Ponovljeni zakon 6,4čuj, Izraele! Gospod je Bog naš, Gospod jedini!
Ponovljeni zakon 6,5Ljubi Gospoda, Boga svojega, svim srcem, svom dušom i svom snagom svojom!
Ponovljeni zakon 6,6Ove zapovijedi, što ti ih dajem danas, neka ti budu u srce upisane!
Ponovljeni zakon 6,7Napominji ih djeci svojoj! Govori o njima, ili kad boraviš kod kuće ili si na putu, ili kad liježeš ili ustaješ!
Ponovljeni zakon 6,8Priveži ih sebi kao znak na ruku svoju! Nosi ih kao spomen na čelu,
Ponovljeni zakon 6,9I napiši ih na dovratnike kuće svoje i na vrata svoja!
Ponovljeni zakon 6,10Tada dolazi vrijeme, kada će te Gospod, Bog tvoj, uvesti u zemlju, za koju se zakleo ocima tvojim, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da će ti je dati, u zemlju s velikim i lijepim gradovima, kojih nijesi zidao,
Ponovljeni zakon 6,11S kućama punim svakoga dobra, kojih nijesi punio, sa studencima iskopanim, kojih nijesi kopao, s vinogradima i maslinicima, kojih nijesi sadio. Ti ćeš moći to uživati do sitosti.
Ponovljeni zakon 6,12A tada se dobro čuvaj, da ne zaboraviš Gospoda, koji te izvede iz zemlje egipatske, iz kuće sužanjstva!
Ponovljeni zakon 6,13Boj se Gospoda, Boga svojega! Služi mu i kuni se samo njegovim imenom!
Ponovljeni zakon 6,14Ne idite za tuđim bogovima, za bogovima pogana, koji su oko vas!
Ponovljeni zakon 6,15Jer Gospod, Bog tvoj, Bog je revnitelj prema tebi. Inače mogao bi se Gospod, Bog tvoj, razgnjeviti na te, pa te istrijebiti sa zemlje.
Ponovljeni zakon 6,16Ne kušajte Gospoda, Boga svojega, kao što ga kušaste u Masi!
Ponovljeni zakon 6,17Držite brižno zapovijedi, naredbe i zakone Gospoda, Boga svojega, što vam ih dade!
Ponovljeni zakon 6,18Čini, što je dobro i pravo u očima Gospodnjim, da ti bude dobro i da mogneš ući u lijepu zemlju, za koju se Gospod zakleo ocima tvojim, da je uzmeš u posjed,
Ponovljeni zakon 6,19Kada sve neprijatelje tvoje otjera ispred tebe, kao što je obećao Gospod!
Ponovljeni zakon 6,20Ako te poslije upita sin tvoj što imaju da znače zapovijedi, zakoni i naredbe, što vam ih dade Gospod, Bog naš,
Ponovljeni zakon 6,21Onda odgovori sinu svojemu: "Bili smo robovi faraonovi u Egiptu. Ali nas izvede Gospod iz Egipta rukom jakom.
Ponovljeni zakon 6,22Gospod pred očima našim učini velike i strahovite znake i čudesa na Egiptu, na faraona i na svoj kući njegovoj.
Ponovljeni zakon 6,23A nas izvede odanle, da nas dovede ovamo i da nam dadne zemlju, za koju se bio zakleo ocima našim.
Ponovljeni zakon 6,24Onda nam zapovjedi Gospod, da vršimo sve zakone ove i da se bojimo Gospoda, Boga svojega, da nam uvijek bude dobro i da nas uzdrži na životu, kao što je danas.
Ponovljeni zakon 6,25Sveta nam je dužnost, da sav ovaj zakon držimo iz ljubavi prema Gospodu, Bogu svojemu, kako nam je zapovjedio.
Ponovljeni zakon 6,1 Ovo su zapovijedi, zakoni i uredbe koje mi Jahve, Bog vaš, zapovjedi da vas u njima poučim, kako biste ih vršili u zemlji u koju odlazite da je zaposjednete;
Ponovljeni zakon 6,2da se svega svog vijeka bojiš Jahve, Boga svoga, ti, sin tvoj i sin tvoga sina, vršeći sve zakone njegove i sve zapovijedi njegove što ti ih danas propisujem, pa da imaš dug život.
Ponovljeni zakon 6,3Slušaj, Izraele, drži ih i vrši da ti dobro bude i da se razmnožiš u zemlji kojom teče med i mlijeko, kao što ti je obećao Jahve, Bog otaca tvojih.
Ponovljeni zakon 6,4Čuj, Izraele! Jahve je Bog naš, Jahve je jedan!
Ponovljeni zakon 6,5Zato ljubi Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom!
Ponovljeni zakon 6,6Riječi ove što ti ih danas naređujem neka ti se urežu u srce.
Ponovljeni zakon 6,7Napominji ih svojim sinovima. Govori im o njima kad sjediš u svojoj kući i kad ideš putem; kad liježeš i kad ustaješ.
Ponovljeni zakon 6,8Priveži ih na svoju ruku za znak i neka ti budu kao zapis među očima!
Ponovljeni zakon 6,9Ispiši ih na dovratnicima kuće svoje i na vratima svojim!
Ponovljeni zakon 6,10A kad te Jahve, Bog tvoj, dovede u zemlju za koju se zakleo tvojim ocima, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da će je tebi dati - u velike i lijepe gradove kojih nisi zidao;
Ponovljeni zakon 6,11u kuće pune svakog dobra kojih nisi punio; na iskopane čatrnje kojih nisi kopao; u vinograde i maslinike kojih nisi sadio - i sit se najedeš:
Ponovljeni zakon 6,12pazi da ne zaboraviš Jahvu koji te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.
Ponovljeni zakon 6,13Boj se Jahve, Boga svoga; njemu iskazuj štovanje; njegovim imenom polaži prisegu.
Ponovljeni zakon 6,14Ne idite za drugim bogovima između bogova drugih naroda što su oko vas.
Ponovljeni zakon 6,15Jer je Jahve, Bog tvoj, što stoji u sredini tvojoj, ljubomoran Bog; gnjev bi Jahve, Boga tvoga, usplamtio protiv tebe i istrijebio te sa zemlje.
Ponovljeni zakon 6,16Ne iskušavajte Jahvu, Boga svoga, kao što ste ga iskušavali kod Mase.
Ponovljeni zakon 6,17Točno vršite zapovijedi Jahve, Boga svoga, upute njegove i zakone njegove koje je izdao.
Ponovljeni zakon 6,18Čini što je pravo i dobro u očima Jahve da ti dobro bude i da se domogneš dobre zemlje za koju se Jahve zakleo tvojim ocima
Ponovljeni zakon 6,19da će iz nje protjerati sve tvoje neprijatelje ispred tebe; tako je obećao Jahve.
Ponovljeni zakon 6,20A kad te sutra zapita tvoj sin: što su te upute, zakoni i uredbe što ih je Jahve, Bog naš, vama propisao -
Ponovljeni zakon 6,21kaži svome sinu: `Bili smo faraonovi robovi u Egiptu, ali nas je Jahve izveo iz Egipta jakom rukom.
Ponovljeni zakon 6,22Na naše je oči Jahve učinio velike i strašne znakove i čudesa protiv Egipta, protiv faraona i protiv svega doma njegova,
Ponovljeni zakon 6,23a nas je odande izveo da nas dovede i dade nam zemlju koju je zakletvom obećao ocima našim.
Ponovljeni zakon 6,24I naredio nam je Jahve da sve ove naredbe vršimo u strahopoštovanju prema Jahvi, Bogu svome, da bismo uvijek bili sretni i da živimo kao što je to danas.`
Ponovljeni zakon 6,25Naša će, dakle, pravednost biti: držati i vršiti sve ove zapovijedi pred Jahvom, Bogom našim, kako nam je naredio.
Deuteronom 6,1Evo zapovjedi, zakona i običaja što je GOSPOD Bog vaš zapovjedio da vas poučim primijenjivati u zemlji gdje ćete prijeći zaposjesti ju,
Deuteronom 6,2da bi se bojao GOSPODA svojeg Boga ti, tvoj sin i tvoj unuk, čuvajući svih dana svojeg života sve njegove zakone i njegove zapovijedi koje ti dajem, da se tvoji dani produže.
Deuteronom 6,3Ti ćeš slušati, Izraele, i pazit ćeš da ih primijenjuješ: tako ćeš ti biti sretan, a vi ćete postati vrlo brojni, kako ti je to obećao GOSPOD, Bog tvojih otaca, u jednoj zemlji bujnoj od meda i mlijeka .
Deuteronom 6,4SLUŠAJ, Izraele! GOSPOD naš Bog je JEDAN GOSPOD .
Deuteronom 6,5Ti ćeš voljeti GOSPODA svojeg Boga svim srcem svojim, svim svojim bićem, svom snagom svojom.
Deuteronom 6,6Riječi zapovijedi koje ti dajem danas bit će nazočne u tvom *srcu;
Deuteronom 6,7ti ćeš ih ponavljati svojim sinovima; ti ćeš ih govoriti kad budeš ostajao u domu svojem, kad budeš išao cestom, kad budeš lijegao i kad budeš ustajao;
Deuteronom 6,8načinit ćeš si jedan znak privezan na ruci, jednu oznaku stavljenu između svojih očiju;
Deuteronom 6,9napisat ćeš ih ti na dovratcima svojeg doma i na ulazu u grad svoj.
Deuteronom 6,10Kad GOSPOD Bog tvoj bude te uveo u zemlju koju je prisegao tvojim očevima, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da će tebi dati - zemlju velikih i dobrih gradova koje ti nisi sagradio,
Deuteronom 6,11kuća punih svakovrsnim dobrim stvarima koje ti nisi tu stavio, nakapnica posve pripravnih koje ti nisi iskopao, vinograda i maslinika koje ti nisi zasadio - tada, kad ti budeš jeo do sitosti,
Deuteronom 6,12čuvaj se dobro da ne zaboraviš GOSPODA koji te izveo iz Egipta, iz kuće ropstva.
Deuteronom 6,13GOSPOD tvoj Bog je taj koga ćeš se bojati, on je taj kojem ćeš služiti, njegovo je ime prisega tvoja.
Deuteronom 6,14Vi nećete slijediti drugih bogova među onima od naroda koji vas okružuju,
Deuteronom 6,15jer GOSPOD tvoj Bog je jedan ljubomoran Bog usred tebe. Pazi dobro da se da se gnjev GOSPODA Boga tvojeg ne rasplamsa protiv tebe, i da te ne istrijebi s površine zemlje.
Deuteronom 6,16Vi nećete stavljati na kušnju GOSPODA svojeg Boga kako ste to bili učinili u Massau.
Deuteronom 6,17Pažljivo ćete čuvati zapovijedi, ukaze i zakone GOSPODA svojeg Boga, ono što ti je propisao.
Deuteronom 6,18Činit ćeš ti ono što je pravo i dobro u očima GOSPODA vašeg Boga, da bi bio sretan i zaposjeo dobru zemlju koju GOSPOD je obećao prisegom tvojim očevima,
Deuteronom 6,19potiskujući daleko od tebe sve neprijatelje tvoje kako je to GOSPOD i obećao.
Deuteronom 6,20A sutra, kad će te tvoj sin upitati: ` Zašto ti ukazi, ti zakoni i ti običaji koje vam je GOSPOD Bog naš propisao? `
Deuteronom 6,21tada, ti ćeš reći svojem sinu: ` Mi bijasmo *Faraonovi robovi u Egiptu, ali, snažnom rukom, GOSPOD nas je izveo iz Egipta;
Deuteronom 6,22GOSPOD je pred našim očima načinio velike znakove i velika čuda na nesreću Egipta, Faraona i sve kuće njegove.
Deuteronom 6,23A mi, nas je izveo odande da bi nas uveo u zemlju koju je prisegom obećao našim očevima, da bi nama dao.
Deuteronom 6,24GOSPOD nam je zapovjedio primijenjivati sve te zakone i bojati se GOSPODA našeg Boga, da budemo sretni svaki dan, i da nas sačuva žive kao što smo to danas.
Deuteronom 6,25A mi ćemo biti pravedni ako pazimo primijenjivati svu tu zapovijed pred GOSPODOM našim Bogom kako nam je on to zapovjedio. `
5. Mojsijeva 6,1A ovo su zapovijesti i uredbe i zakoni, koje Gospod Bog vaš zapovjedi da vas učim da ih tvorite u zemlji u koju idete da je naslijedite,
5. Mojsijeva 6,2Da bi se bojao Gospoda Boga svojega držeći sve uredbe njegove i zapovijesti njegove, koje ti ja zapovijedam, ti sin tvoj i unuk tvoj svega vijeka svojega, da bi ti se produljili dani tvoji.
5. Mojsijeva 6,3Čuj dakle, Izrailju, i gledaj da tako činiš, da bi ti dobro bilo i da biste se umnožili veoma u zemlji u kojoj teče mlijeko i med, kao što ti je rekao Gospod Bog otaca tvojih.
5. Mojsijeva 6,4Čuj, Izrailju: Gospod je Bog naš jedini Gospod.
5. Mojsijeva 6,5Zato ljubi Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i iz sve duše svoje i iz sve snage svoje.
5. Mojsijeva 6,6I neka ove riječi koji ti ja zapovijedam danas budu u srcu tvom.
5. Mojsijeva 6,7I često ih napominji sinovima svojim, i govori o njima kad sjediš u kući svojoj i kad ideš putem, kad liježeš i kad ustaješ.
5. Mojsijeva 6,8I veži ih sebi na ruku za znak, i neka ti budu kao počeonik među očima.
5. Mojsijeva 6,9I napiši ih na dovratnicima od kuće svoje i na vratima svojim.
5. Mojsijeva 6,10A kad te uvede Gospod Bog tvoj u zemlju za koju se zakleo ocima tvojim Avramu, Isaku i Jakovu, da će ti je dati, u gradove velike i dobre, kojih nisi zidao.
5. Mojsijeva 6,11I kuće pune svakoga dobra, kojih nijesi punio, i na studence iskopane, kojih nijesi kopao, u vinograde i u maslinike, kojih nijesi sadio, i staneš jesti i nasitiš se,
5. Mojsijeva 6,12Čuvaj se da ne zaboraviš Gospoda, koji te je izveo iz zemlje Misirske, iz kuće ropske.
5. Mojsijeva 6,13Gospoda Boga svojega boj se, i njemu služi, i njegovim se imenom kuni.
5. Mojsijeva 6,14Ne idite za drugim bogovima između bogova drugih naroda, koji su oko vas.
5. Mojsijeva 6,15Jer je Bog revnitelj, Gospod Bog tvoj usred tebe, pa da se ne bi razgnjevio Gospod Bog tvoj na te i istrijebio te iz zemlje.
5. Mojsijeva 6,16Nemojte kušati Gospoda Boga svojega kao što ga kušaste u Masi.
5. Mojsijeva 6,17Držite dobro zapovijesti Gospoda Boga svojega i svjedočanstva njegova i uredbe njegove, koje ti je zapovjedio,
5. Mojsijeva 6,18I čini što je pravo i dobro pred Gospodom, da bi ti bilo dobro i da bi ušao u dobru zemlju, za koju se zakleo Gospod ocima tvojim, i da bi je naslijedio,
5. Mojsijeva 6,19Da bi otjerao sve neprijatelje tvoje ispred tebe, kao što ti je rekao Gospod.
5. Mojsijeva 6,20Pa kad te zapita poslije sin tvoj govoreći: kakva su to svjedočanstva i uredbe i zakoni, što vam je zapovijedio Gospod Bog naš?
5. Mojsijeva 6,21Onda kaži sinu svojemu: bijasmo robovi Faraonovi u Misiru , i izvede nas Gospod iz Misira rukom krjepkom,
5. Mojsijeva 6,22I učini Gospod znake i čudesa velika i zla u Misiru na Faraonu i na svemu domu njegovu pred nama,
5. Mojsijeva 6,23A nas izvede odande da nas uvede u zemlju za koju se zakleo ocima našim da će nam je dati.
5. Mojsijeva 6,24I zapovjedi nam Gospod da vršimo sve ove uredbe bojeći se Gospoda Boga svojega, da bi nam bilo dobro svagda i da bi nas sačuvao u životu, kao što se vidi danas.
5. Mojsijeva 6,25I biće nam pravda, ako uzdržimo i ustvorimo sve zapovijesti ove pred Gospodom Bogom svojim kako nam je zapovjedio.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje