Tražilica


Ponovljeni zakon 19. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 19,1Kad Gospod, Bog tvoj, istrijebi narode, kojih zemlju daje tebi Gospod, Bog tvoj, i kad se nakon njihova protjeranja naseliš u njihovim gradovima i kućama,
Ponovljeni zakon 19,2Onda odvoji sebi tri grada u zemlji, koju ti Gospod, Bog tvoj, daje, da je zaposjedneš!
Ponovljeni zakon 19,3Napravi dobro put tamo i razdijeli područje zemlje svoje, koju ti u posjed daje Gospod, Bog tvoj, na tri dijela! Svaki ubojica neka mogne pribjeći tamo!
Ponovljeni zakon 19,4Ova odredba neka valja za ubojicu, koji pribjegne tamo, da ostane živ: Tko ubije drugoga nehotice, a da mu već prije nije bio neprijatelj,
Ponovljeni zakon 19,5Kao kad bi otišao u šumu s drugim, da siječe drva, i ruka bi njegova zamahnula sjekirom, da posiječe drvo, a sjekira bi spala s držalice i pogodila drugoga, tako da umre, onda neka uteče u koji od tih gradova, da ostane živ!
Ponovljeni zakon 19,6Inače krvni osvetnik u srdžbi svojoj potjera ubojicu i stigne ga, jer je put odveć dalek, i ubije ga, premda nije skrivio smrt, jer mu prije nije bio neprijatelj.
Ponovljeni zakon 19,7Zato ti zapovijedam: Odvoji sebi tri grada!
Ponovljeni zakon 19,8Kad onda Gospod, Bog tvoj, raširi područje tvoje, kao što se je zakleo ocima tvojim, i dadne ti svu zemlju, koju je obećao ocima tvojim.
Ponovljeni zakon 19,9Ako budeš sav taj zakon, što ti ga dajem danas, držao točno i ljubio Gospoda, Boga svojega, i vazda hodio putovima njegovim, tada dodaj ovim gradovima još tri druga,
Ponovljeni zakon 19,10Da se u zemlji tvojoj, koju ti u posjed daje Gospod, Bog tvoj, ne prolijeva krv nedužna i da ne pane na te krivnja krvi!
Ponovljeni zakon 19,11Ali ako netko mrzi na drugoga i vreba ga, napadne ga i ubije, i tada uteče u koji od tih gradova,
Ponovljeni zakon 19,12Onda starješine grada neka ga odatle izvedu i predadu ruci krvnoga osvetnika, da umre!
Ponovljeni zakon 19,13Nemaj nikakva smilovanja s njim, nego izbriši nedužno prolivenu krv s Izraela, da ti bude dobro!
Ponovljeni zakon 19,14Ne premiči međe susjeda svojega, što je povukoše stari na posjedu tvojem, to ćeš ga dobiti u zemlji, koju ti dadne Gospod, Bog tvoj, da je zaposjedneš!
Ponovljeni zakon 19,15Jedan svjedok neka ne ustaje ni proti kojemu, kad se radi o kakvu zločinu ili prestupku ili o kojojgod krivnji, što je počini netko! Istom na izjavu dvojice ili trojice svjedoka neka padne odluka!
Ponovljeni zakon 19,16Ako ustane lažan svjedok proti nekomu, da ga optuži za neku krivnju,
Ponovljeni zakon 19,17Onda neka stanu obadva čovjeka, koji imaju tu raspru, pred Gospoda u nazočnosti svećenika i sudaca, koji budu u to vrijeme!
Ponovljeni zakon 19,18Suci neka slučaj istraže točno! Bude li, da je svjedok bio lažan svjedok i da je lažljive izjave učinio proti zemljaku svojemu,
Ponovljeni zakon 19,19Tada učinite mu onako, kako je on mislio učiniti zemljaku svojemu! Tako iskorijeni zlo iz svoje sredine!
Ponovljeni zakon 19,20Ostali neka to čuju i neka se boje i neka više nikada ne počine takvu opačinu u sredini tvojoj.
Ponovljeni zakon 19,21Nemaj nikakva smilovanja: život za život, oko zub oko, zub za zub, ruka za ruku i noga za nogu!
Ponovljeni zakon 19,1 Kad Jahve, Bog tvoj, istrijebi narode čiju zemlju tebi daje te kad ih istjeraš i nastaniš se u njihovim gradovima i domovima,
Ponovljeni zakon 19,2u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu, odvoji tri grada.
Ponovljeni zakon 19,3Načini put onamo, a onda područje zemlje koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu podijeli natroje, tako da svaki ubojica može onamo uteći.
Ponovljeni zakon 19,4Ovo je slučaj u kojemu ubojica može onamo pobjeći i spasiti svoj život: kad tko ubije svoga bližnjega nehotice, a da ga prije nije mrzio;
Ponovljeni zakon 19,5primjerice, kad ode sa svojim bližnjim u šumu da siječe drva, zamahne sjekirom u ruci da obori drvo, gvožđe odleti s držalice i pogodi njegova druga te on pogine: takav ubojica neka uteče u jedan od tih gradova i spasit će život.
Ponovljeni zakon 19,6Inače bi krvni osvetnik, progoneći u svom bijesu ubojicu - kad bi put bio predug - mogao gonjenoga stići i pogubiti ga, iako taj nije zaslužio smrt budući da ubijenoga nije otprije mrzio.
Ponovljeni zakon 19,7Stoga ti nalažem: tri grada odvoji!
Ponovljeni zakon 19,8A kad Jahve, Bog tvoj, proširi tvoje područje, kao što se zakleo ocima tvojim, i dadne ti svu zemlju koju je obećao tvojim ocima,
Ponovljeni zakon 19,9budeš li držao i vršio sve ove zapovijedi što ti ih danas nalažem i ljubio Jahvu, Boga svoga, te hodio njegovim putovima sve vrijeme - onda ovim gradovima dodaj još tri grada:
Ponovljeni zakon 19,10tako se neće prolijevati nedužna krv u tvojoj zemlji koju ti Jahve daje u baštinu i nećeš se krvlju okaljati.
Ponovljeni zakon 19,11Ali ako tko mrzi svoga bližnjega i vreba ga, skoči na nj i ubije ga, a zatim pobjegne u jedan od tih gradova,
Ponovljeni zakon 19,12onda neka starješine onoga grada izvedu ubojicu i predaju ga u ruke krvnom osvetniku da ga pogubi.
Ponovljeni zakon 19,13Neka ga oko tvoje ne sažaljuje! Tako ćeš u Izraelu iskorijeniti prolijevanje nedužne krvi i bit ćeš sretan.
Ponovljeni zakon 19,14Nemoj pomicati susjedova međaša kojim su stari razmeđašili tvoj posjed što ćeš ga naslijediti u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu.
Ponovljeni zakon 19,15Neka ne ustaje jedan jedini svjedok protiv čovjeka ni za koju krivnju i ni za kakav zločin. Kakav god bio prekršaj, neka presuda počiva na iskazu dvojice ili trojice svjedoka.
Ponovljeni zakon 19,16Ako kakav krivi svjedok ustane protiv koga optužujući ga za pobunu,
Ponovljeni zakon 19,17onda obojica koja se parbe neka stupe pred Jahvu, pred svećenika i suce koji budu vršili službu u to vrijeme.
Ponovljeni zakon 19,18Neka suci provedu temeljitu istragu. Bude li se pokazalo da je svjedok lažan i da je lažno svjedočio protiv svoga brata,
Ponovljeni zakon 19,19učinite mu onako kako je on kanio svome bratu. Iskorijeni zlo iz svoje sredine!
Ponovljeni zakon 19,20Drugi će, kad o tome čuju, pobojati se te više neće činiti takva zla u tvojoj sredini.
Ponovljeni zakon 19,21Neka ti se oko ne sažaljuje! Život za život; oko za oko; zub za zub; ruka za ruku; noga za nogu.
Deuteronom 19,1Kad GOSPOD Bog tvoj bude uništavao pred tobom narode čiju ti zemlju daje, kad ih ti budeš izvlastio i kad se ti budeš nastanio u njihovim gradovima i njihovim kućama,
Deuteronom 19,2ti ćeš izdvojiti tri grada usred svoje zemlje, one koju ti GOSPOD Bog tvoj daje u posjed;
Deuteronom 19,3ti ćeš napraviti jedan plan cesta i podijelit ćeš u tri područja svoju zemlju, onu koju ti GOSPOD Bog tvoj daje u baštinu; tako će biti jedno utočište za svakog ubojicu.
Deuteronom 19,4A evo u kojem će se slučaju ubojica moći tu skloniti za spasiti svoj život : to je onda kad bude nenamjerno udario bližnjeg svog, jednog čovjeka kojeg nije mrzio odranije.
Deuteronom 19,5Tako kad jedan čovjek ode u šumu sjeći drva; da se njegova ruka zanese za sjekiromu momentu kad siječe drvo, željezo padne s držale i udari onog drugog koji padne mrtav; taj čovjek moći će se skloniti u tjedan od tih gradova, i on će imati spašen život.
Deuteronom 19,6Da osvetnik ne ode, u svojoj srdžbi, u proganjanje ubojice, iskoristivši duljinu ceste da ga sustigne i smrtno udari. U stvari, ubojica ne zaslužuje smrtnu kaznu, jer ne mrzješe otprije žrtvu.
Deuteronom 19,7Zato ti ja dajem ovu zapovijed: ` Izdvojit ćeš tri grada. `
Deuteronom 19,8A ako GOSPOD Bog tvoj poveća zemlju tvoju kako je prisegao očevima tvojim i dadne ti svu zemlju obećanu njima dati
Deuteronom 19,9- ako ti budeš čuvao i primijenjivao svaku zapovijed koju ti dajem danas, ljubeći GOSPODA Boga svoga i slijedeći svih dana putove njegove -, tada ćeš ti dodati još tri grada onim trima prvima.
Deuteronom 19,10Tako, *krv jednog nedužnog neće biti prolivena u sred tvoje zemlje, one koju ti GOSPOD Bog tvoj daje u baštinu: ta *krv pala bi na tebe.
Deuteronom 19,11Ali kad jedan čovjek mrzi bližnjeg svog, vreba ga, i baci se na njega da smrtno udari tako da ovaj podlegne: ako se taj čovjek skloni u jedan od tih gradova,
Deuteronom 19,12*starješine njegovog grada poslat će nekoga da ga zaustavi, i izručit će ga u ruke osvetniku da umre.
Deuteronom 19,13Ti se nećeš sažaliti nad njim. Uklonit ćeš iz Izraela prolijevanje nedužne krvi, i bit ćeš sretan.
Deuteronom 19,14Ti nećeš premještati granica područja svojeg susjeda, onakvih kakve budu određene prvim dolaznicima, u baštinu koju ti budeš primio u zemlji što ti ju GOSPOD Bog tvoj daje u posjed.
Deuteronom 19,15Jedan svjedok se neće sam ponuditi protiv jednog čovjeka koji bude počinio jedan zločin, jedan grijeh ili jednu grješku kakve god da su; samo na izjavi dvojice ili trojice svjedoka moći će se povesti istraga o predmetu.
Deuteronom 19,16Ako se protiv jednog čovjeka postavi jedan lažan svjedok za optužiti ga za pobunu,
Deuteronom 19,17dva čovjeka koja budu tako imala spor pred GOSPODOM naći će se pred svećenicima i sudcima koji će biti u službi tih dana.
Deuteronom 19,18Sudci će sprovesti temeljite istrage; oni će otkriti da je svjedok jedan svjedok lažljivac: on je optužio brata svojeg na lažan način.
Deuteronom 19,19Vi ćete postupiti s njim onako kako je on imao namjeru postupiti s bratom svojim. Uklonit ćeš zlo iz sred sebe.
Deuteronom 19,20Ostatak ljudi čut će to pričati i bit će u strahu, i prestat će činiti zlo na taj način usred tebe.
Deuteronom 19,21Ti se nećeš sažaliti nad njim: život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noga za nogu.
5. Mojsijeva 19,1Kad Gospod Bog tvoj potre narode kojih zemlju daje tebi Gospod Bog tvoj, i kad ih naslijediš i nastaniš se po gradovima njihovijem i po kućama njihovijem,
5. Mojsijeva 19,2Odvoj tri grada usred zemlje svoje, koju ti daje Gospod Bog tvoj da je naslijediš,
5. Mojsijeva 19,3Načini put, i razdijeli na troje krajeve zemlje svoje, koju ti da Gospod Bog tvoj u našljedstvo, pa neka bježi onamo svaki krvnik.
5. Mojsijeva 19,4A ovako neka bude s krvnikom koji uteče onamo, da bi ostao živ: ko ubije bližnjega svojega nehotice, ne mrzivši prije na nj,
5. Mojsijeva 19,5Kao kad bi ko otišao s bližnjim svojim u šumu da siječe drva, pa bi zamahnuo sjekirom u ruci svojoj da posiječe drvo, a ona bi spala s držalice i pogodila bi bližnjega njegova tako da umre on neka uteče u koji od tijeh gradova da ostane živ,
5. Mojsijeva 19,6Da ne bi osvetnik potjerao krvnika dok mu je srce raspaljeno i da ga ne bi stigao na daleku putu i ubio ga, premda nije zaslužio smrti, jer nije prije mrzio na nj.
5. Mojsijeva 19,7Zato ti zapovijedam i velim: tri grada odvoj.
5. Mojsijeva 19,8A kad raširi Gospod Bog tvoj međe tvoje kao što se zakleo ocima tvojim, i da ti svu zemlju koju je rekao dati ocima tvojim,
5. Mojsijeva 19,9Ako uzdržiš i ustvoriš sve ove zapovijesti, koje ti ja danas zapovijedam, da ljubiš Gospoda Boga svojega i hodiš putovima njegovijem svagda, onda dodaj još tri grada osim ona tri,
5. Mojsijeva 19,10Da se ne proljeva krv prava u zemlji tvojoj, koju ti Gospod Bog tvoj daje u našljedstvo, i da ne bude na tebi krv.
5. Mojsijeva 19,11Ali ako ko mrzi na bližnjega svojega i vreba ga, i skoči na nj, i udari ga tako da umre, a on uteče u koji od tijeh gradova,
5. Mojsijeva 19,12Onda starješine mjesta njegova neka pošlju i uzmu ga odande, i predadu ga u ruke osvetniku da se pogubi.
5. Mojsijeva 19,13Neka ga ne žali oko tvoje nego skini krv pravu s Izrailja, da bi ti dobro bilo.
5. Mojsijeva 19,14Ne pomiči međe bliznjega svojega koju postave stari u našljedstvu tvojem koje dobiješ u zemlji koju ti Gospod Bog tvoj daje da je naslijediš.
5. Mojsijeva 19,15Neka ne ustaje jedan svjedok na čovjeka ni za kako zlo i ni za kakav grijeh između svijeh grijeha koji se čine, nego na riječima dva ili tri svjedoka da ostaje stvar.
5. Mojsijeva 19,16Ako bi ustao lažan svjedok na koga da svjedoči na njega da se odmeće Boga,
5. Mojsijeva 19,17Onda neka stanu ta dva čovjeka, koji imaju tu raspru, pred Gospoda, pred sveštenike i pred sudije koje budu u to vrijeme;
5. Mojsijeva 19,18I neka dobro ispitaju sudije; ako svjedok onaj bude lažan svjedok i lažno svjedoči na brata svojega,
5. Mojsijeva 19,19Učinite mu onako kako je on mislio učiniti bratu svojemu; i izvadi zlo iz sebe,
5. Mojsijeva 19,20Da se ostali čuvši to boje, i u napredak više ne čine tako zlo usred tebe.
5. Mojsijeva 19,21Neka ne žali oko tvoje: život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nogu za nogu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje