Tražilica


Suci 15. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Suci 15,1Poslije nekoga vremena, u dane ječmene žetve, htjede Samson da pohodi ženu svoju i donese joj jare Kad zamoli: "Htio bih ući k ženi svojoj u ložnicu", ne dopusti mu otac njezin da uđe,
Suci 15,2Nego odgovori otac njezin: "Mislio sam, da ti ona nije po volji. Zato je dadoh jednomu od tvojih svadbenih drugova. Ali njezina mlađa sestra još je ljepša od nje. Možeš je dobiti mjesto nje."
Suci 15,3Samson im odgovori: "Ovaj put nijesam Filistejima odgovoran, ako im učinim što zlo.
Suci 15,4I otide Samson i uhvati trista lisica, uzme zublje, okrenu rep prema repu i metnu po jednu zublju među dva repa,
Suci 15,5Tada zapali zublje, pusti ih u žita Filisteja i zapali tako snopove, biljke, vinograde i masline.
Suci 15,6Kad upitaše Filisteji: "Tko je to učinio?" Odgovoriše: "Samson, zet Timnaćaninov, jer mu uze njegovu ženu i dade je jednomu od njegovih svadbenih drugova." Tada odoše Filisteji i spališe nju i oca njezina.
Suci 15,7A Samson im reče: "Jer to učiniste, neću prije mirovati, dok vam se ne osvetim."
Suci 15,8I udari sve, koje stiže, teškim udarima od listova do bedara. Potom ode i nastani se u pećini Etama.
Suci 15,9Tada izađoše Filisteji, utaboriše se u Judi i raširiše se kod Lehija,
Suci 15,10Kad Judejci upitaše: "Zašto ste izašli k nama?", odgovoriše: "Izašli smo da uhvatimo Samsona i da mu učinimo, kako je on nama učinio,"
Suci 15,11Tada izađe tri tisuće ljudi od Jude k pećini Etama i upitaše Samsona: "Ne znaš li, da su Filisteji gospodari naši? Što si nam to učinio?" On im reče: "Kako su oni učinili meni, tako ja učinih njima."
Suci 15,12Oni mu rekoše: "Došli smo da te uhvatimo i da te predamo Filistejima." Samson ih zamoli: "Zakunite mi se, da me nećete pogubiti!"
Suci 15,13Oni mu odgovoriše: "Nećemo, mi ćemo te samo uhvatiti i njima predati: "nećemo te pogubiti." Nato ga svezaše sa dva nova uza i odvedoše ga iz pećine.
Suci 15,14Kada on dođe u Lehi i Filisteji istrčaše pred njega vičući od radosti, tada dođe na njega Duh Gospodnji, i uža na rukama njegovim postaše kao laneni konci, što ih opurio oganj, i spadoše sveze s ruku njegovih.
Suci 15,15On nađe čeljust magareću sirovu, pruži ruku svoju, prihvati je i pobi njom tisuću ljudi.
Suci 15,16Tada reče Samson: "Čeljušću magarećom pobih jednu četu zločinaca, dvije čete zločinaca, čeljušću magarećom pobih tisuću ljudi."
Suci 15,17Kad je s tim bio gotov, baci čeljust iz ruke. Otada nazvaše ono mjesto Ramot Lehi.
Suci 15,18Jer je bio žedan jako, zavapi Gospodu i pomoli se: "Ti si dao da sluga tvoj dobije ovu pobjedu veliku. A sada moram da umrem od žeđi i da padnem u ruke neobrezanima."
Suci 15,19Tada otvori Bog jednu kotlinu, kakvih je naći kod Lehija, i proteče iz nje voda. Kad se je napio odatle, povrati mu se duh životni, i oživje opet. Zato se prozva onaj izvor En Hakore. On je još u Lehiju do današnjega dana.
Suci 15,20On je sudio u Izraelu za vremena vladavine filistejske dvadeset godina.
Suci 15,1 Poslije nekog vremena, o žetvi pšenice, Samson dođe da pohodi svoju ženu, donijevši joj kozle i reče: "Želim ući k svojoj ženi u ložnicu." Ali mu tast ne dopusti.
Suci 15,2"Mislio sam," reče mu on, "da si je zamrzio, pa sam je dao tvome drugu. Ali zar njezina mlađa sestra nije ljepša od nje? Uzmi je namjesto one!
Suci 15,3Samson mu odgovori: "Ovaj put neću biti krivac Filistejcima kad im učinim zlo.
Suci 15,4I ode Samson, ulovi tri stotine lisica, uze luči i, okrenuvši rep prema repu, stavi jednu luč među dva repa.
Suci 15,5Tad zapali luči, pusti lisice u filistejska polja i popali im snopove, i nepokošeno žito, i vinograde, i maslinike.
Suci 15,6Filistejci zapitaše: "Tko je to učinio?" Odgovoriše im: "Samson, Timnjaninov zet, zato što mu tast oduze ženu i dade je njegovu drugu." Tad Filistejci odoše i spališe onu ženu i njenu obitelj.
Suci 15,7"Kad ste to učinili", reče im Samson, "neću mirovati dok vam se ne osvetim.
Suci 15,8I sve ih izudara uzduž i poprijeko i žestoko ih porazi. Poslije toga ode u spilju Etamske stijene i ondje se nastani.
Suci 15,9Tad Filistejci krenuše, utaboriše se u Judi i raširiše do Lehija.
Suci 15,10"Zašto ste pošli na nas?" - upitaše ih Judejci. A oni im odgovoriše: "Pošli smo da svežemo Samsona i da mu učinimo kako je on učinio nama.
Suci 15,11Tri tisuće Judejaca odoše tada k spilji Etamske stijene i rekoše Samsonu: "Zar ne znaš da Filistejci nama gospodare? Zašto si nam onda to učinio?" On im odgovori: "Kako oni meni, tako ja njima!" A oni mu rekoše:
Suci 15,12"Dođosmo da te svežemo i predamo u ruke Filistejaca." "Zakunite mi se", reče im, "da me nećete ubiti.
Suci 15,13"Ne", odgovoriše mu, "mi ćemo te samo svezati i predati u njihove ruke, ali te zacijelo ne želimo pogubiti." Onda ga svezaše sa dva nova užeta i odvedoše iz spilje.
Suci 15,14Kad ga dovedoše u Lehi i kad Filistejci, vičući od radosti, pojuriše na nj, duh Jahvin zahvati ga i užeta na njegovim rukama postadoše kao laneni konci, spaljeni ognjem, i spadoše mu s ruku.
Suci 15,15Spazivši još sirovu magareću čeljust, pruži on ruku, uze onu čeljust i pobi njome tisuću ljudi.
Suci 15,16Tad reče Samson: "Magarećom čeljusti gomile prebih, Magarećom čeljusti tisuću pobih.
Suci 15,17Rekavši to, baci čeljust iz ruke. Zato odonda ono mjesto zovu Ramat Lehi.
Suci 15,18Kako bijaše jako ožednio, zavapi Jahvi govoreći: "Ti si izvojštio ovu veliku pobjedu rukama svoga sluge, a zar sada moram umrijeti od žeđi i pasti u ruke neobrezanima?
Suci 15,19Tad Jahve rasiječe udubinu što je kod Lehija i voda poteče iz nje. Samson se napi i vrati mu se snaga, oživje mu duh. Zato su onom izvoru dali ime En Hakore, a postoji još i danas u Lehiju.
Suci 15,20Samson bijaše sudac u Izraelu za vrijeme filistejske vladavine dvadeset godina.
Sudci 15,1No, malo vremena za tim, u vrijeme žetve žita, Samson posjeti svoju ženu donoseći jedno jare i izjavi: ”Ja hoću ući k svojoj ženi, u spavaću sobu.“ Ali, otac njegove žene mu ne dopusti ući
Sudci 15,2i reče Samsonu: ”Uistinu ja sam si rekao da bi ti trebao osjećati mržnju prema njoj i ja sam ju dao tvojem starom svatu. Veće njena mlađa sestra ne vrijedi li bolje nego ona? Uzmi ju dakle umjesto on prve!“
Sudci 15,3Samson im reče: ”Ovog puta, ja sam razdužen prema Filistincima i ja ću im nanijeti zlo. “
Sudci 15,4Samson ode, domože se 300 lisaca, uze zublje i, okrećući liscima rep prema repu, on stavi po jednu zublju između dva repa, u sredinu.
Sudci 15,5Potom, zapali on zublje i, puštajući lisce u žetvu Filistincima, on zapali snoplje kao i žito na stabljici, i isto vinograde i maslinike.
Sudci 15,6Filistinci rekoše: ” Tko to učini? Odgovori im se: ”To je Samson, zet Timnitov, jer ovaj je uzeo njegovu ženu i dao ju starom svatu. “ Filistinci dođoše i zapališe kako tu ženu tako i njenog oca.
Sudci 15,7Samson ime reče: ”Pošto ste vi tako postupili, ja se neću zaustaviti dok vam se ne budem osvetio.“
Sudci 15,8On ih potuče do nogu, nanijevši im jedan veliki gubitak. Potom on siđe boraviti u jednoj stjenovitoj usjeklini u Etamu .
Sudci 15,9Filistinci dođoše taborovati u Judi i rasporediše se uz Lehi : Judini ljudi im rekoše: ”Zašto ste se uspeli protiv nas?“
Sudci 15,10Filistinci odgovoriše: ”Da bismo svezali Samsona, zato smo se uspeli, da mu učinimo što i on nama. “
Sudci 15,11Tri tisuće Judinih ljudi siđe prema usjeklini u stijenju Etama i reče Samsonu: ” Ne znaš li ti da Filistinci nama gospodare? što si nam to učinio? “ On im odgovori: ” Kao što su oni sa mnom ja postupih s njima. “
Sudci 15,12Oni njemu rekoše: Došli smo da te svežemo, da bismo te izručili Filistincima.“ Samson im odgovori: ”Prisegnite mi da me vi neće te ubiti. “
Sudci 15,13Oni mu rekoše: ”Ne, mi samo hoćemo svezati te i izručiti njima u ruke; mi nećemo usmrtiti tebe.“ Oni ga svezaše sa dva nova konopa i popeše ga na stijenu.
Sudci 15,14Kad on stiže do Lehija, Filistinci dođoše njemu u susret kričeći, ali duh GOSPODOV uđe u njega: konopci koji bijahu na njegovim rukama postadoše kao tanki lan progutan od vatre i njegove sveze se raspadoše na njegovim rukama.
Sudci 15,15Potom našavši jednu svježu magareću čeljust, on ispruži ruku, pokupi ju i pobi tisuću ljudi.
Sudci 15,16Samson reče: :” Jednom magarećom čeljusti :Ja ih nahrpah, :Jednom magarećom čeljusti :Ja pobih tisuću ljudi. “
Sudci 15,17No, čim bi završio govoriti, on baci daleko od sebe čeljust; tako se to mjesto nazva Ramat-Lehi .
Sudci 15,18Kako bijaše veoma žedan, on zazva GOSPODA i kaza: ” Ti si dodijelio svojem sluzi ovu veliku pobjedu. A sada, hoću li ja umrijeti od žeđi i pasti u ruke neobrezanima? “
Sudci 15,19Tad Bog rascijepi usjeklinu koja je u Lehiju i voda poteče otud. Samson popi, povrati dušu i oživje. Zato je dano ime Ein-Kore tom izvoru koji se nalazi još i danas u Lehiju.
Sudci 15,20Samson suđaše Izraelu u vrijeme Filistinaca tijekom dvadeset godina.
Sudije 15,1A poslije nekoliko dana, o pšeničnoj žetvi, dođe Samson da pohodi ženu svoju donesavši joj jare, i reče: idem k ženi svojoj u ložnicu. Ali mu otac njezin ne dade da uđe.
Sudije 15,2Jer reče otac njezin: ja mišljah zacijelo da ti nije po volji, pa je dadoh drugu tvojemu; nego mlađa sestra njezina nije li ljepša od nje? uzmi nju mjesto one.
Sudije 15,3A Samson im reče: ja neću biti kriv Filistejima kad im učinim zlo.
Sudije 15,4I otišavši Samson uhvati trista lisica, i uze luča, i sveza po dvije u repove, i metnu po jedan luč među dva repa.
Sudije 15,5Pa zapali lučeve, i pusti u ljetinu Filistejsku, i popali ljetinu požnjevenu i nepožnjevenu, i vinograde i maslinike.
Sudije 15,6Tada Filisteji rekoše: ko je to učinio? I odgovoriše: Samson zet Tamnaćaninov, jer mu uze ženu i dade je drugu njegovu.Tada dođoše Filisteji i spališe ognjem nju i oca njezina.
Sudije 15,7A Samson im reče: ako ste i učinili tako, opet ću vam se osvetiti, pa ću se onda okaniti.
Sudije 15,8I polomi ih ljuto nogama po bedrima: potom otide i nastani se u pećini od stijene Itama.
Sudije 15,9Tada izidoše Filisteji i stadoše u oko prema Judi, i raširiše se do Lehije.
Sudije 15,10A ljudi od Jude rekoše: što ste izašli na nas? I odgovoriše: izašli smo da svežemo Samsona i da mu učinimo kako je on nama učinio.
Sudije 15,11Tada izide tri hiljade ljudi iz Jude k pećini u stijeni Itamu, i rekoše Samsonu: ne znaš li da Filisteji vladaju nad nama?A on im reče: kako su oni meni učinili tako ja učinih njima.
Sudije 15,12Oni mu rekoše: došli smo da te svežemo i predamo u ruke Filistejima.A Samson im reče: zakunite mi se da nećete vi uložiti na me.
Sudije 15,13Oni mu odgovoriše i rekoše: nećemo; nego ćemo te samo svezati i predati u njihove ruke, ali te nećemo pogubiti.I svezaše ga u dva nova uža i odvedoše ga iz stijene.
Sudije 15,14I kad on dođe do Lehije, Filisteji ga sretoše vičući od radosti; a duh Gospodnji siđe na nj, i uža na rukama njegovima postaše kao konci izgorjeli od vatre, i spadoše sveze s ruku njegovijeh.
Sudije 15,15I on nađe čeljust magareću još sirovu, i pruživ ruku svoju uze je, i pobi njom tisuću ljudi.
Sudije 15,16Potom reče Samson: čeljušću magarećom jednu gomilu, dvije gomile, čeljušću magarećom pobih tisuću ljudi.
Sudije 15,17A kad izreče, baci čeljust iz ruke svoje, i nazva ono mjesto Ramat-Lehija.
Sudije 15,18I bijaše žedan jako, te zavapi ka Gospodu i reče: ti si učinio rukom sluge svojega ovo izbavljenje veliko; a sad hoću li umrijeti od žeđi, ili ću pasti u ruke neobrezanima?
Sudije 15,19Tada Bog rascijepi stijenu u Lehiji, i poteče voda iz nje, te se napi, i povrati mu se duh i oživje. Zato se prozva onaj izvor En-Akore, koji je u Lehiji do današnjeg dana.
Sudije 15,20I bi sudija Izrailju za vremena Filistejskoga dvadeset godina.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje