Tražilica


Postanak 28. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 28,1Tada Izak dozva Jakova, blagoslovi ga i naloži mu: "Ne uzimaj žene između kćeri Kanaanaca!
Postanak 28,2Nego ustani, idi u Mezopotamiju u kuću Betuela, oca matere tvoje, i uzmi sebi odanle ženu, jednu između kćeri Labana, brata matere tvoje!
Postanak 28,3Bog, Svemoćni, neka te blagoslovi, neka te učini plodnim i umnoži te, da postaneš jedno mnoštvo naroda!
Postanak 28,4I neka ti dadne blagoslov Abrahamov, tebi i potomcima tvojim, da posjedneš zemlju, u kojoj prebivaš kao tuđinac i koju Bog dade Abrahamu!"
Postanak 28,5Tako otpremi Izak Jakova, i on zaputi u Mezopotamiju k Labanu, sinu Sirijca Betuela, bratu Rebeke, matere Jakova i Ezava.
Postanak 28,6A Ezav saznade, daje Izak blagoslovio Jakova i poslao ga u Mezopotamiju, da odanle dovede sebi ženu, i da mu je blagoslivljajući ga naložio: "Ne uzimaj žene između kćeri Kanaanaca",
Postanak 28,7I da je Jakov poslušao oca svojega i mater svoju i otišao u Mezopotamiju.
Postanak 28,8I vidje Ezav, da ocu njegovu Izaku nijesu po volji Kanaanke.
Postanak 28,9Zato otide Ezav k Išmaelu i uze sebi, uz dvije žene svoje, za ženu još Mahalatu, kćer Išmaela, sina Abrahamova, sestru Nebajotovu.
Postanak 28,10A Jakov otide iz Beer-Šebe i otputova u Haran.
Postanak 28,11Stiže na jedno mjesto i prenoći ondje, jer je sunce bilo zapalo. Uze jedan kamen na onom mjestu, namjesti ga sebi kao jastuk i leže da tu spava.
Postanak 28,12I usne san: ljestve stajale na zemlji što s svojim vrhom dopirale sve do neba; i gle, anđeli Božji hodili na njima gore i dolje.
Postanak 28,13I gle, gore nad njima stajao je Gospod i govorio: "Ja sam Gospod, Bog oca tvojega Abrahama i Izaka. Zemlju, na kojoj počivaš, dat ću tebi i potomcima tvojim.
Postanak 28,14Potomstva tvojega bit će kao praha na zemlji; prema zapadu i istoku, sjeveru i jugu ti i se raširiti; u tebi i u potomcima tvojim bit će blagoslovljena sva plemena na zemlji.
Postanak 28,15Eto, ja ću biti s tobom i čuvat ću te, kamogod pođeš, i opet ću te natrag dovesti u ovu zemlju; jer te neću ostaviti, dokle ne izvršim, što ti obećah."
Postanak 28,16I Jakov se probudi od sna svojega i povika: "Zaista, Gospod je na ovom mjestu, a ja ne znadoh!"
Postanak 28,17Pun strahopoštovanja reče: "Kako je časno mjesto ovo! Jest, ovdje je kuća Božja i ovdje su vrata nebeska!"
Postanak 28,18Drugo jutro uze Jakov kamen što ga je bio namjestio sebi kao jastuk, i postavi ga za spomenik i izli na njega ulje.
Postanak 28,19Tada prozva to mjesto Betel, a prije se taj grad zvao Luza.
Postanak 28,20Nato učini Jakov ovaj zavjet: "Ako Bog bude s menom i sačuva me na putu, kojim sad idem, ako mi dadne kruha za hranu i haljine za odijevanje,
Postanak 28,21I ako će sretno vratim u očinsku kuću svoju, tada će Gospod biti moj Bog.
Postanak 28,22A kamen ovaj, što ga postavih za spomenik, bit će kuća Božja, i od svega, što mi dadneš, vjerno ću ti dati desetinu."
Postanak 28,1 Stoga Izak pozove Jakova, blagoslovi ga te mu naloži: "Nemoj uzimati ženu od kanaanskih djevojaka.
Postanak 28,2Odmah se zaputi u Padan Aram, u dom Betuela, oca svoje majke, pa odande sebi uzmi ženu, od kćeri Labana, brata svoje majke.
Postanak 28,3A Bog Svemožni, El-Šadaj, neka te blagoslovi i neka te učini rodnim i brojnim, tako da postaneš mnoštvo naroda.
Postanak 28,4Neka protegne na te blagoslov Abrahamov, na te i na tvoje potomstvo, tako da zaposjedneš zemlju u kojoj boraviš kao pridošlica, a koju je Bog predao Abrahamu!
Postanak 28,5Tako Izak otpremi Jakova, i on ode u Padan Aram Labanu, sinu Aramejca Betuela, bratu Rebeke, majke Jakova i Ezava.
Postanak 28,6Kad je Ezav vidio kako je Izak blagoslovio Jakova kad ga je otpremao u Padan Aram da odande sebi uzme ženu, naređujući mu kad ga je blagoslivljao: "Ne smiješ uzeti ženu od kanaanskih djevojaka",
Postanak 28,7i da je Jakov poslušao svoga oca i svoju majku te otišao u Padan Aram,
Postanak 28,8Ezav shvati koliko su djevojke kanaanske mrske njegovu ocu Izaku.
Postanak 28,9Stoga ode k Jišmaelu te se, uza žene koje već imaše, oženi Mahalatom, kćerju Jišmaela, sina Abrahamova, a sestrom Nebajotovom.
Postanak 28,10Jakov ostavi Beer Šebu i zaputi se u Haran.
Postanak 28,11Stigne u neko mjesto i tu prenoći, jer sunce bijaše već zašlo. Uzme jedan kamen s onog mjesta, stavi ga pod glavu i na tom mjestu legne.
Postanak 28,12I usne san: ljestve stoje na zemlji, a vrhom do neba dopiru, i anđeli Božji po njima se penju i silaze.
Postanak 28,13Uza nj je Jahve te mu govori: "Ja sam Jahve, Bog tvoga praoca Abrahama i Bog Izakov. Zemlju na kojoj ležiš dat ću tebi i tvome potomstvu.
Postanak 28,14Tvojih će potomaka biti kao i praha na zemlji; raširit ćete se na zapad, istok, sjever i jug; tobom će se i tvojim potomstvom blagoslivljati svi narodi zemlje.
Postanak 28,15Dobro znaj: ja sam s tobom; čuvat ću te kamo god pođeš te ću te dovesti natrag u ovu zemlju; i neću te ostaviti dok ne izvršim što sam ti obećao.
Postanak 28,16Jakov se probudi od sna te reče: "Zaista se Jahve nalazi na ovome mjestu, ali ja nisam znao!
Postanak 28,17Potresen, uzviknu: "Kako je strašno ovo mjesto! Zaista, ovo je kuća Božja, ovo su vrata nebeska!
Postanak 28,18Rano ujutro Jakov uzme onaj kamen što ga bijaše stavio pod glavu, uspravi ga kao stup i po vrhu mu izlije ulja.
Postanak 28,19Ono mjesto on nazva Betel, dok je ime tome gradu prije bilo Luz.
Postanak 28,20Tada učini zavjet: "Ako Bog ostane sa mnom i uščuva me na ovom putu kojim idem, dade mi kruha da jedem i odijela da se oblačim,
Postanak 28,21te se zdravo vratim kući svoga oca, Jahve će biti moj Bog.
Postanak 28,22A ovaj kamen koji sam uspravio kao stup bit će kuća Božja. A od svega što mi budeš davao za te ću odlagati desetinu.
Stvaranje 28,1Izak pozva Jakova i blagoslovi ga. On mu dade ovu zapovijed: ` Ti ne ćeš oženiti kćer Kanaanovu, on mu reče.
Stvaranje 28,2Ustani! Idi u ravnicu Arama u kuću Betuelovu, oca svoje majke. Uzmi ondje za ženu jednu od kćeri u Labana, brata svoje majke.
Stvaranje 28,3Nek te Bog :Svemogući blagoslovi, učini plodnim i brojnim da postaneš jedna narodna zajednica !
Stvaranje 28,4Nek ti da blagoslov Abrahamovljev, tebi i tvojem potomstvu, da posjeduješ zemlju svojih seoba, zemlju koju je Bog dao Abrahamu. `
Stvaranje 28,5Izak otpravi Jakova u ravnicu Arama kod Labana, sina Betuela Aramejca, brata Rebeke, majke Jakovljeve i Ezavljeve.
Stvaranje 28,6Ezav vidje da je Izak blagoslovio Jakova i poslao u ravnicu Aram za uzeti otud ženu i da ga je blagosiljajući dao ovu zapovijed: ` Ti ne ćeš oženiti jednu od kćeri Kanaanovih. `
Stvaranje 28,7A Jakov bijaše pokoran ocu svojem i majci svojoj i otputova u ravnicu Arama.
Stvaranje 28,8Ezav shvati da kanaanske cure ne gode njegovom ocu Izaku,
Stvaranje 28,9on ode pronaći Ismaela i, pored svojih žena, on oženi, Mahalatu, kćer Ismaela sina Abrahamovog, sestru Nebajotovu.
Stvaranje 28,10Jakov iziđe iz Ber-Ševe i pođe za Haran .
Stvaranje 28,11Zateče ga zalazak sunca na jednom mjestu i on tu provede noć. Uze jedan kamen s tog mjesta, načini uzglavlje i leže na tom mjestu.
Stvaranje 28,12Usni jedan san: na zemlji biše podignute ljestve čije sljeme dodirivaše nebo; *anđeli Božji tuda uspinjahu se i silažahu.
Stvaranje 28,13Pojavi se GOSPOD pred njim i reče mu: ` Ja sam GOSPOD, Bog Abrahama, tvojeg oca i Boga Izaka. Zemlju na kojoj spavaš, dat ću tebi i tvojem potomstvu.
Stvaranje 28,14Tvoje će potomstvo biti jednako prašini zemaljskoj. Rasut ćeš se na zapad, na istok, na sjever i na jug; u tebi i u potomstvu tvojem bit će blagoslovljene sve obitelji zemaljske.
Stvaranje 28,15Vidi ! Ja sam s tobom i ja ću te čuvati posvuda gdje ćeš ići i učinit ću da se vratiš prema toj zemlji jer te ja nikad napustiti Nojinih sve dok ne budem ispunio sve što sam ti rekao.`
Stvaranje 28,16Jakov se probudi iz svog sna i uskliknu: ` Uistinu, to je GOSPOD koji je ovdje, a ja nisam znao to! `
Stvaranje 28,17On se uplaši i uskliknu: ` Kako je ovo mjesto strašno! To je sama kuća Boga, to su vrata neba. `
Stvaranje 28,18Jakov se diže u rano jutro, uze kamen od kojeg je načinio uzglavlje, diže ga kao stelu i posu ulje na njeno sljeme.
Stvaranje 28,19On nazva to mjesto Bethel tj. Kuća Božja ali otprije se to mjesto zvaše Luz.
Stvaranje 28,20Potom Jakov načini zavjet :`Ako je Bog sa mnom i ako me čuva na putovanju koje provodim, ako mi da kruha za jesti,
Stvaranje 28,21ako se ja vratim živ i zdrav u kuću svojeg oca GOSPOD će postati moj Bog
Stvaranje 28,22ovaj kamen koji sam uspravio kao stelu bit će kuća Božja i, od sveg što ćeš mi dati ja ću ti računati dîm .`
1. Mojsijeva 28,1Tada Isak dozva Jakova, i blagoslovi ga, i zapovjedi mu i reče: nemoj da se oženiš kojom između kćeri Hananejskih.
1. Mojsijeva 28,2Ustani, idi u Padan-Aram u dom Vatuila oca matere svoje, i odande se oženi između kćeri Lavana ujaka svojega.
1. Mojsijeva 28,3A Bog svemogući da te blagoslovi, i da ti da veliku porodicu i umnoži te, da od tebe postane mnoštvo naroda,
1. Mojsijeva 28,4I da ti da blagoslov Avramov, tebi i sjemenu tvojemu s tobom, da naslijediš zemlju u kojoj si došljak, koju Bog dade Avramu.
1. Mojsijeva 28,5Tako opravi Isak Jakova, i on pođe u Padan-Aram k Lavanu sinu Vatuila Sirina, bratu Reveke matere Jakovljeve i Isavove.
1. Mojsijeva 28,6A Isav vidje gdje Isak blagoslovi Jakova i opravi ga u Padan-Aram da se odande oženi, i gdje blagosiljajući ga zapovjedi mu i reče: nemoj da se oženiš kojom između kćeri Hananejskih,
1. Mojsijeva 28,7I gdje Jakov posluša oca svojega i mater svoju, i otide u Padan-Aram;
1. Mojsijeva 28,8I vidje Isav da kćeri Hananejske nijesu po volji Isaku ocu njegovu.
1. Mojsijeva 28,9Pa otide Isav k Ismailu, i uze za ženu preko žena svojih Maeletu, kćer Ismaila sina Avramova, sestru Navajotovu.
1. Mojsijeva 28,10A Jakov otide od Virsaveje idući u Haran.
1. Mojsijeva 28,11I dođe na jedno mjesto, i ondje zanoći, jer sunce bješe zašlo; i uze kamen na onom mjestu, i metnu ga sebi pod glavu, i zaspa na onom mjestu.
1. Mojsijeva 28,12I usni, a to ljestve stajahu na zemlji a vrhom ticahu u nebo, i gle, anđeli Božji po njima se penjahu i slažahu;
1. Mojsijeva 28,13I gle, na vrhu stajaše Gospod, i reče: ja sam Gospod Bog Avrama oca tvojega i Bog Isakov; tu zemlju na kojoj spavaš tebi ću dati i sjemenu tvojemu;
1. Mojsijeva 28,14I sjemena će tvojega biti kao praha na zemlji, te ćeš se raširiti na zapad i na istok i na sjever i na jug, i svi narodi na zemlji blagosloviće se u tebi i u sjemenu tvojem.
1. Mojsijeva 28,15I evo, ja sam s tobom, i čuvaću te kuda god pođeš, i dovešću te natrag u ovu zemlju, jer te neću ostaviti dokle god ne učinim što ti rekoh.
1. Mojsijeva 28,16A kad se Jakov probudi od sna, reče: zacijelo je Gospod na ovom mjestu; a ja ne znah.
1. Mojsijeva 28,17I uplaši se, i reče: kako je strašno mjesto ovo! ovdje je doista kuća Božja, i ovo su vrata nebeska.
1. Mojsijeva 28,18I usta Jakov ujutru rano, i uze kamen što bješe metnuo sebi pod glavu, i utvrdi ga za spomen i preli ga uljem.
1. Mojsijeva 28,19I prozva ono mjesto Vetilj, a pređe bješe ime onome gradu Luz.
1. Mojsijeva 28,20I učini Jakov zavjet, govoreći: ako Bog bude sa mnom i sačuva me na putu kojim idem i da mi hljeba da jedem i odijela da se oblačim,
1. Mojsijeva 28,21I ako se vratim na miru u dom oca svojega, Gospod će mi biti Bog;
1. Mojsijeva 28,22A kamen ovaj koji utvrdih za spomen biće dom Božji; i što mi god daš, od svega ću deseto dati tebi.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje