Tražilica


2. Samuelova 17. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Samuelova 17,1Nato predloži Ahitofel Absalomu: "Hoću da odaberem sebi dvanaest tisuća ljudi, da još ove noći idem u potjeru za Davidom.
2. Samuelova 17,2Ja ću ga stignuti, jer je posve izmoren, i uplašit ću ga. Sva će vojska, što je s njim, pobjeći, i ja mogu ubiti kralja samoga.
2. Samuelova 17,3Tada ću dovesti svu vojsku k tebi. Kad se svi ratnici, kao što želiš, povrate, zavladat će mir u svemu narodu."
2. Samuelova 17,4Taj se savjet dopade Absalomu i svima starješinama Izraelovim.
2. Samuelova 17,5Ipak zapovjedi Absalom: "Neka se još dozove Arkijanin Hušaj! Da čujemo, što će on reci."
2. Samuelova 17,6Kad dođe Hušaj k Absalomu, priopći mu Absalom: "Tako je svjetovao Ahitofel, Imamo li izvesti njegov prijedlog? Ako ne, govori ti!"
2. Samuelova 17,7A Hušaj odgovori Absalomu: "Savjet, što ga je dao Ahitofel, nije ovaj put dobar."
2. Samuelova 17,8I Hušaj nastavi: "Ti znaš, da su junaci otac tvoj i ratnici njegovi, puni ljute srčanosti kao medvjedica u polju, kad joj otmu medvjediće. Usto je tvoj otac bojnik, koji s ljudima ne drži noćnoga sna.
2. Samuelova 17,9On se je sada sigurno skrio u kakvu jamu ili gdje drugdje. Pa ako odmah u početku neki padnu, ljudi to čuju, reći će: 'Pristaše Absalomove poražene su.'
2. Samuelova 17,10Onda će i najhrabriji, koji imaju srce kao lav, izgubiti srčanost, jer sav Izrael zna, da je tvoj otac junak i da su hrabri ljudi pratioci njegovi.
2. Samuelova 17,11Zato ja svjetujem: "Daj skupi k sebi sav narod Izraelov od Dana do Beer-Šebe, da ih bude kao pijeska na moru, pa ti glavom s njima pođi u boj!
2. Samuelova 17,12Kad ga onda zatečemo na mjestu, gdje se upravo nalazi, mi ćemo napasti na njega, kao što rosa pada na zemlju, i od njega i svih ljudi, što su s njim, neće ostati ni jedan,
2. Samuelova 17,13Povuče li se u koji grad, sav će Izrael opasati užima taj grad, pa ćemo ga svući u dolinu, da se više ni kamenčić ne nađe ondje."
2. Samuelova 17,14Tada izjaviše Absalom i svi Izraelci: "Savjet Arkijanina Hušaja bolji je nego savjet Ahitofelov." Gospod je naime bio tako odredio, da je dobri savjet Ahitofelov bio zabačen, jer je Gospod htio navući zlo na Absaloma.
2. Samuelova 17,15Hušaj dojavi svećenicima Sadoku i Abiatara: "Tako i tako svjetova Ahitofel Absalomu s starješinama Izraelovim. A ja svjetovah tako i tako.
2. Samuelova 17,16Sad pošljite brže Davidu ovaj glas: "Ne noćuj više kod gazova u pustinji, nego prijeđi prijeko! Inače dostiže pogibija kralja i sve ljude, što su s njim."
2. Samuelova 17,17Jonatan i Ahimaas stajali su spremni kod studenca Rogela. Jedna sluškinja dođe tamo i donese im vijest. Oni su tada imali odnijeti glas kralju Davidu; jer se nijesu smjeli pokazati ni ući u g a
2. Samuelova 17,18Ali ih vidje jedan dječak i javi to Absalomu. Tada oni obojica brže pribjegoše u kuću jednoga čovjeka u Bahurimu. On je imao studenac u svojemu dvorištu, u koji se oni spustiše.
2. Samuelova 17,19Žena uze pokrivač i razastrije ga povrh studenca. Povrh toga razasu stučenoga zrnja, tako da se nije moglo ništa opaziti.
2. Samuelova 17,20Kad ljudi Absalomovi dođoše k ženi u kuću, upitaše je: "Gdje su Ahimaas i Jonatan?" Šena im odgovori: "Otišli su k vodi." I oni su tražili, a ne nađoše ništa i vratiše se natrag u Jerusalem.
2. Samuelova 17,21Čim su bili otišli, izađoše oni iz studenca, otidoše i javiše kralju Davidu. Rekoše Davidu: "Ustanite! Prijeđite brže preko vode, jer je tako i tako svjetovao Ahitofel proti vama."
2. Samuelova 17,22Odmah ustade David sa svima ljudima, što su bili s njim, i prijeđe preko Jordana. Kad je jutro osvanulo, bili su svi do posljednjeg čovjeka prešli preko Jordana.
2. Samuelova 17,23Kad vidje Ahitofel da se ne učini, kako je on svjetovao, osedla magarca i zaputi kući u svoj grad. Pošto je bio naredio za svoju kuću, objesi se. Tako on umrije. Bi pokopan u grobu oca svojega.
2. Samuelova 17,24David je već bio stigao u Mahanaim, kad Absalom sa svim Izraelcima, što su bili s njim, prijeđe preko Jordana.
2. Samuelova 17,25Na mjesto Joabovo bio je Absalom postavio Amasu za vrhovnog zapovjednika nad vojskom. Amasa je bio sin nekoga Izraelca, koji se zvao Jitra. Ovaj je bio imao odnose s Abigailom, kćerju Nahašovom, sestrom Seruje, matere Joabove,
2. Samuelova 17,26Izraelci pod Absalomom utabore se u zemlji Gileadu.
2. Samuelova 17,27Kad David dođe u Mahanaim, donese mu Sobi, sin Nahašov iz amonskoga grada Rabahe, i Makir, sin Amielov iz Lo-Debara, i Gileadovac Barzilaj iz Rogelima
2. Samuelova 17,28Postelja, lonaca, zemljanih posuda, pšenice, ječma, brašna, bungura, boba, leća, prženih zrna,
2. Samuelova 17,29Meda, mlijeka, ovaca i sira kravljega. Oni to ponudiše Davidu i ljudima njegovim da jedu, jer su mislili: "Ljudi su u pustinji ogladnjeli, umorili se i ožednjeli."
2. Samuelova 17,1 Nato Ahitofel reče Abšalomu: "Dopusti da izaberem dvanaest tisuća ljudi pa da se dignem i pođem u potjeru za Davidom još noćas.
2. Samuelova 17,2Navalit ću na njega kad bude umoran i bez snage; plašit ću ga i razbježat će se sav narod koji je s njim. Onda ću ubiti samoga kralja.
2. Samuelova 17,3A sav ću narod dovesti natrag k tebi, kao što se mlada vraća svome mužu: ti radiš o glavi samo jednome čovjeku, a sav će narod onda biti miran.
2. Samuelova 17,4Svidje se to Abšalomu i svim starješinama Izraelovim.
2. Samuelova 17,5Ali Abšalom reče: "Pozovimo još Hušaja Arčanina da čujemo što će nam on kazati!
2. Samuelova 17,6Kad je Hušaj došao k Abšalomu, reče mu Abšalom: "Ahitofel je svjetovao ovako. Hoćemo li učiniti kako je on predložio? Ako ne, govori ti!
2. Samuelova 17,7A Hušaj odgovori Abšalomu: "Ovaj put savjet Ahitofelov nije dobar.
2. Samuelova 17,8I nastavi Hušaj: "Ti znaš da su tvoj otac i njegovi ljudi junaci i da su ljuti kao medvjedica kojoj su oteli njezine medvjediće. Tvoj je otac ratnik, neće on dopustiti da narod počiva preko noći.
2. Samuelova 17,9On se sada krije u kakvoj jami ili na kakvu drugom mjestu. Pa ako odmah u početku koji od naših padne, proširit će se glas o porazu u vojsci koja je pristala uz Abšaloma.
2. Samuelova 17,10Tada će i najhrabriji, u koga je srce kao u lava, izgubiti srčanost. Jer sav Izrael zna da je tvoj otac junak i da su hrabri oni koji ga prate.
2. Samuelova 17,11Zato ja svjetujem ovo: neka se sav Izrael, od Dana do Beer Šebe, okupi oko tebe, da ga bude kao pijeska na obali morskoj, a ti sam da stupaš u njihovoj sredini.
2. Samuelova 17,12Tada ćemo navaliti na njega gdje se god bude nalazio, oborit ćemo se na nj kao što rosa pada na zemlju i nećemo ostaviti živa ni njega niti ikojega od njegovih ljudi.
2. Samuelova 17,13Ako li se povuče u koji grad, sav će izraelski narod donijeti užeta pod onaj grad pa ćemo ga povlačiti do potoka, sve dok više ni kamenčića ne bude od njega.
2. Samuelova 17,14Tada Abšalom i svi Izraelci rekoše: "Bolji je savjet Hušaja Arčanina nego savjet Ahitofelov." Jer Jahve bijaše odlučio da se osujeti izvrsna Ahitofelova osnova, kako bi navukao nesreću na Abšaloma.
2. Samuelova 17,15Potom Hušaj javi svećenicima Sadoku i Ebjataru: "Ahitofel je tako i tako savjetovao Abšaloma i starješine izraelske, a ja sam savjetovao tako i tako.
2. Samuelova 17,16Zato sad brzo javite to Davidu i poručite mu: `Nemoj noćas noćiti na ravnicama pustinje, nego brzo prijeđi na drugu stranu da ne bude uništen kralj i sva vojska koja je s njim.`
2. Samuelova 17,17Jonatan i Ahimaas zadržavali se kod Rogelskog izvora; jedna je sluškinja dolazila i donosila im vijesti, a oni su odlazili da to jave kralju Davidu, jer se nisu smjeli odati ulazeći u grad.
2. Samuelova 17,18Ali ih opazi neki momak te javi Abšalomu. Nato obojica žurno odoše i dođoše u kuću nekoga čovjeka u Bahurimu. U njegovu dvorištu bijaše studenac i oni se spustiše u nj.
2. Samuelova 17,19A žena uze i razastrije pokrivač preko otvora studencu i posu po njem stučenoga zrnja, tako da se ništa nije moglo opaziti.
2. Samuelova 17,20Abšalomove sluge dođoše k toj ženi u kuću i upitaše: "Gdje su Ahimaas i Jonatan?" A žena im odgovori: "Otišli su dalje prema vodi." Potom su ih još tražili, ali ih ne nađoše pa se vratiše u Jeruzalem.
2. Samuelova 17,21A kad su oni otišli, ona dvojica iziđoše iz studenca i odoše da donesu vijesti kralju Davidu. I rekoše mu: "Ustajte i prijeđite brže preko vode, jer je tako i tako savjetovao protiv vas Ahitofel.
2. Samuelova 17,22Tada se David i sav narod što bijaše s njim diže i prijeđe preko Jordana; u zoru nije više bilo nijednoga koji nije prešao preko Jordana.
2. Samuelova 17,23Kad je Ahitofel vidio da se nije izvršio njegov savjet, osamari svoga magarca, krenu na put i ode svojoj kući u svoj grad. Ondje se pobrinu za svoju kuću, zatim se objesi i umrije. Pokopaše ga u grobu njegova oca.

2. Samuelova 17,24David je već bio došao u Mahanajim kad je Abšalom prešao preko Jordana sa svim Izraelcima koji bijahu s njim.
2. Samuelova 17,25Abšalom bijaše postavio Amasu za zapovjednika nad vojskom namjesto Joaba. A Amasa je bio sin nekoga čovjeka po imenu Jitre, Jišmaelovca, koji je ušao k Abigajili, kćeri Jišajevoj i sestri Sarvije, Joabove majke.
2. Samuelova 17,26Izrael i Abšalom udariše tabor u zemlji gileadskoj.
2. Samuelova 17,27Kad je David došao u Mahanajim, tada Šobi, sin Nahašev iz Rabe Amonske, pa Makir, sin Amielov iz Lo Debara, i Barzilaj, Gileađanin iz Rogelima,
2. Samuelova 17,28donesoše postelja, pokrivača, čaša i zemljanog suđa, uz to pšenice, ječma, brašna, pržena žita, boba, leće,
2. Samuelova 17,29meda, kiseloga mlijeka i sira kravljeg i ovčjeg i ponudiše Davida i narod što bijaše s njim da jedu. Jer mišljahu: "Ljudi su u pustinji trpjeli glad, umor i žeđu.
2. Samuelova 17,1Ahitofel reče Absalomu: ” Pusti me izabrati 12.000 ljudi i poći u potjeru za Davidom? ove iste noći.
2. Samuelova 17,2Ja ću ga sustići kad bude na kraju snaga, ja ću ga držati u strahu, sva njegova vojska će pobjeći, a ja ću udariti kralja kad ostane sam.
2. Samuelova 17,3Tako ću ja povratiti sav narod prema tebi. Dosegnuti čovjeka kojeg ti tražiš jednako vrijedno je povratku svih: sav puk bit će u miru. “
2. Samuelova 17,4Mišljenje se učini dobro Absalomu i svim *starješinama Izraela.
2. Samuelova 17,5Absalom reče: ” Pozovi dakle također i Husaja Arkita, da čujemo što će on reći, on također. “
2. Samuelova 17,6Husaj se nađe kod Absaloma, i Absalom mu reče: ” Evo kako je Ahitofel govorio. Trebamo li mi učiniti ono što je on rekao? Ako ne, govori ti sam.
2. Samuelova 17,7Husaj odgovori Absalomu: ” Savjet koji ti je dao Ahitofel nije dobar ovog puta. “
2. Samuelova 17,8Potom Husaj reče: ” Ti i sam poznaješ svojeg oca i njegove ljude: to su junaci i razjareni poput medvjeda koji je izgubio svojeg medvjedića u polju. Tvoj je otac jedan bojovnik, on neće sprovesti noći s narodom.
2. Samuelova 17,9On je sad skriven negdje u nekoj rupi ili drugdje. No, čim počne bivati žrtava između naših. Netko će ga upoznati s time i reći: Ima gubitaka u narodu koji slijedi Absaloma!
2. Samuelova 17,10Tada, čak i jedan takav koji ima srce lava osjetit će se slabim, jer sav Izrael zna da tvoj otac jest jedan junak i da su njegovi sudruzi hrabri.
2. Samuelova 17,11Evo dakle što ja savjetujem: nek se okupi kod tebe sav Izrael, od Dana do Ber-Ševe, tako brojan kako je pijesak na obalama, ti sam ići ćeš u boj.
2. Samuelova 17,12Mi ćemo ga dohvatiti ma na kojem mjestu se nalazio. Mi ćemo se postaviti spram njega kao rosa popadala po tlu: od njega i od njegovih drugara, neće ostati više nitko.
2. Samuelova 17,13Ako li uđe u jedan grad za sastati se, sav Izrael donijeti će užad u taj grad i mi ćemo ga odvući sve do potoka, tako da ne ostane ondje ni jedan piljak. “
2. Samuelova 17,14Absalom i svi ljudi Izraelovi rekoše: ” Savjet Husaja Arkita je bolji no savjet Ahitofelov. “ GOSPOD u stvari bijaše odredio da propadne savjet Ahitofelov koji je bio bolji, za donijeti nesreću na Absaloma.
2. Samuelova 17,15Husaj reče svećenicima Sadoku i Abiataru: ” Evo što je Ahitofel savjetovao Absaloma i starješine Izraelove, i evo što sam ja savjetovao.
2. Samuelova 17,16Sada dakle, pošaljite brzo izvijestiti Davida. Recite mu: Ne zaustavljaj se ove noći u pustinjskim stepama, i čak moraš proći, inače, bit će lak zalogaj kralj i sav narod koji ga prati. “
2. Samuelova 17,17Jonatan i Ahimaš bijahu u Ein-Roguelu . Jedna sluškinja morade otići obavijestiti ih i oni moraše otići sami izvijestiti kralja Davida, jer ne mogaše ulaziti u grad.
2. Samuelova 17,18Ali, jedan mladi čovjek ih vidje i izvijesti Absaloma. Oni pođoše brzo obojica i stigoše u kuću jednog čovjeka u Bahurim . On imaše jedan bunar u svom dvorištu. Oni siđoše u njega.
2. Samuelova 17,19Ona uze pokrivač i rastegnu ga preko bunara. Ona razastrije zrnevlje preko njega. Ne opažaše se ništa.
2. Samuelova 17,20Sluge Absalomljeve uđose kod te žene, u kuću, i rekoše: ” Gdje su Ahimaši Jonatan? “ žena im reče: ” Oni su prešli®vodu . “ Oni bezuspješno tražaše i vratiše se u Jeruzalem.
2. Samuelova 17,21Poslije njihovog odlaska, oni drugi uspese se iz bunara i odoše izvijestiti kralja Davida. Oni rekoše Davidu: ” Na put! Prijeđite brzo vodu, jer evo savjeta što je Ahitofel dao za vas. “
2. Samuelova 17,22David se stavi dakle na put kao i sav puk što bijaše s njima prijeđoše oni Jordan. U zoru, ne ostade ni jedan jedini koji nije prešao Jordan.
2. Samuelova 17,23Kad Ahitofel opazi da nisu izvršili njegov savjet, on osedla svoje magare, stavi se na put i ode kući svojoj. On dade zapovijedi svojoj obitelji i objesi se. Poslije njegove smrti, on bi ukopan u grobnicu oca svoga.
2. Samuelova 17,24David stiže u Mahanaim dok Absalom prelažaše Jordan, on i svi ljudi Izraelovi s njim.
2. Samuelova 17,25Na čelu vojske Absalom bijaše umjesto Joaba stavio Amazu. A Amaza bijaše sin jednog čovjeka zvanog Jitra Izraelit, koji bijaše vjenčao Abigajlu, kćer Nahasevu i sestru Serujavljevu, majku Joabovu.
2. Samuelova 17,26Izrael i Absalom postaviše svoj tabor u polju Galadskom .
2. Samuelova 17,27Od dolaska Davidovog u Manaham, Sobi, sin Nahasa, iz Rabe sinova Amonovih, Makir, sin Amielov, iz LoDebara, i Barzilaj Galadit, iz Roguelima,
2. Samuelova 17,28donesoše stvari za spavanje, vunenu robu, posuđe, kao i pšenice, ječma, brašna, prženog zrnevlja, boba, sočiva, prženog zrnevlja,
2. Samuelova 17,29meda, masla, ovaca i komada govedine što donesoše kao hranu Davidu i puku koji bijaše s njim, jer si govoriše: ” Puk je pretrpio glad, umor i žeđ u pustinji.
2. Samuilova 17,1Još reče Ahitofel Avesalomu: da odaberem dvanaest tisuća ljudi pa da idem i tjeram Davida noćas.
2. Samuilova 17,2Pa ću ga stignuti dok je umoran i iznemoglijeh ruku; i uplašiću ga, te će pobjeći sav narod što je s njim, pa ću ubiti cara samoga.
2. Samuilova 17,3I obratiću sav narod k tebi; jer za onijem koga tražiš stoji da se svi vrate k tebi; tada će se sav narod umiriti.
2. Samuilova 17,4I to se učini dobro Avesalomu i svijem starješinama Izrailjevijem.
2. Samuilova 17,5Ali reče Avesalom: dozovite i Husaja Arhijanina da čujemo što će i on reći.
2. Samuilova 17,6A kad dođe Husaj k Avesalomu, reče mu Avesalom govoreći: tako i tako reče Ahitofel; hoćemo li činiti kako on reče ili nećemo? kaži ti.
2. Samuilova 17,7A Husaj reče Avesalomu: nije dobar svjet što je sada svjetovao Ahitofel.
2. Samuilova 17,8Još reče Husaj: ti znaš oca svojega i ljude njegove da su hrabri i da su ljuta srca kao medvjedica kad joj otmu medvjediće u polju; svrh toga, tvoj je otac ratnik, neće noćiti s narodom.
2. Samuilova 17,9Gle, on se je sada sakrio u kaku jamu ili na drugo kako mjesto. Pa ako u prvi mah koji od ovijeh poginu, ko god čuje svaki će reći: pobijen je narod koji prista za Avesalomom.
2. Samuilova 17,10A tada će najhrabriji, u kojijeh je srce kao srce lavovo, klonuti. Jer sav Izrailj zna da je tvoj otac junak i da su hrabri koji su s njim.
2. Samuilova 17,11Zato ja svjetujem da skupiš k sebi sve Izrailjce od Dana do Virsaveje da ih bude kao pijeska na moru, pa ti glavom idi u boj.
2. Samuilova 17,12Tada ćemo poći na nj, gdje bi se god nalazio, i napašćemo na nj kao što rosa pada na zemlju, da mu ne ostane nijedan od svijeh ljudi što su s njim.
2. Samuilova 17,13Ako li uteče u grad, sav narod Izrailjski neka donese uža pod onaj grad, pa ćemo ga svući u potok, da se ni kamen ne nađe ondje.
2. Samuilova 17,14Tada reče Avesalom i svi Izrailjci: bolji je svjet Husaja Arhijanina nego svjet Ahitofelov. Jer Gospod bješe naredio da se razbije svjet Ahitofelov, koji bješe bolji, da bi Gospod navukao zlo na Avesaloma.
2. Samuilova 17,15Potom reče Husaj sveštenicima Sadoku i Avijataru: tako i tako svjetova Ahitofel Avesaloma i starješine Izrailjeve, a ja svjetovah tako i tako.
2. Samuilova 17,16Nego brže pošljite, te javite Davidu i recite: nemoj noćas noćiti u polju u pustinji, nego prijeđi prijeko, da ne bude proždrt car i sav narod što je s njim.
2. Samuilova 17,17A Jonatan i Ahimas stajahu kod studenca Rogila, i dođe jedna sluškinja i kaza im, da bi otišli te javili caru Davidu; jer se ne smijahu pokazati ni ući u grad.
2. Samuilova 17,18Ali ih vidje jedan momak, te kaza Avesalomu; a oni obojica brže otidoše, i dođoše u Vaurim u kuću jednoga čovjeka, koji imaše na dvoru studenac, te se spustiše u nj.
2. Samuilova 17,19I žena uze i razastrije ponjavu povrh studenca, i povrh nje razasu prekrupu. I tako se ne dozna.
2. Samuilova 17,20Jer dođoše sluge Avesalomove k onoj ženi u kuću, i rekoše joj: gdje je Ahimas i Jonatan? A žena im reče: otidoše preko potoka. Tako traživši i ne našavši vratiše se u Jerusalim.
2. Samuilova 17,21A kad otidoše, oni ižljezoše iz studenca, i otidoše te javiše caru Davidu, i rekoše mu: ustanite i prijeđite brže preko vode; jer je tako i tako svjetovao Ahitofel na vas.
2. Samuilova 17,22Tada usta David i sav narod što bijaše s njim, i prijeđoše preko Jordana prije zore, ne osta nijedan da ne prijeđe preko Jordana.
2. Samuilova 17,23Ahitofel pak videći gdje se ne učini kako on svjetova, osedla svojega magarca, pa se podiže i otide kući svojoj, u svoj grad, i naredivši za svoju kuću objesi se te umrije, i bi pogreben u grobu oca svojega.
2. Samuilova 17,24A David dođe u Mahanajim; Avesalom pak prijeđe preko Jordana i sav Izrailj što bješe s njim.
2. Samuilova 17,25I postavi Avesalom Amasu nad vojskom, na mjesto Joavovo; a Amasa bješe sin nekoga čovjeka po imenu Itre Izrailjca, koji obleža Avigeju kćer Nasovu, sestru Seruje matere Joavove.
2. Samuilova 17,26I stade u oko Izrailj s Avesalomom u zemlji Galadovoj.
2. Samuilova 17,27A kad dođe David u Mahanajim, Sovije sin Nasov iz Rave sinova Amonovijeh i Mahir sin Amilov iz Lodevara i Varzelaj od Galada iz Rogelima.
2. Samuilova 17,28Donesoše postelje i čaša i sudova zemljanijeh i pšenice i ječma i brašna i prekrupe i boba i leća i prženijeh zrna,
2. Samuilova 17,29I meda i masla i ovaca i sira kravljega; donesoše Davidu i narodu što bješe s njim da jedu. Jer govorahu: narod je gladan i umoran i žedan u toj pustinji.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje