Tražilica


1. Kraljevima 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Kraljevima 7,1Na svojoj vlastitoj kući gradio je Salomon trinaest godina, dok je dovršio svu palaču.
1. Kraljevima 7,2Kuću od šume libanonske gradio je sto lakata dugu, pedeset lakata široku i trideset lakata visoku, na četiri reda stupova cedrovih, i na stupovima su ležale grede cedrove.
1. Kraljevima 7,3Od drveta cedrova bio je i pokrov na gredama, što su bile na četrdeset i pet stupova, po petnaest u jednom redu.
1. Kraljevima 7,4Grede su imale tri reda, i po tri prozora stajala su jedan naprema drugome.
1. Kraljevima 7,5Sva vrata s dovratnicima bila su na četiri ugla, i po tri prozora stajala su jedan naprema drugome.
1. Kraljevima 7,6Onda podiže trijem od stupova pedeset lakata dug i trideset lakata širok. Jedan trijem sa stupovima i krovom bio je sprijeda.
1. Kraljevima 7,7Nadalje sagradi trijem za prijestolje, gdje je sudio, trijem sudski. Bio je obložen drvetom cedrovim od poda do greda.
1. Kraljevima 7,8Napokon palača njegova, u kojoj je stanovao, u drugom dvorištu, unutar od trijema, bila je na isti način građena. I za kćer faraonovu, kojom se je bio oženio Salomon, sagradi palaču jednaku onome trijemu.
1. Kraljevima 7,9Sve ove gradnje bile su sagrađene od teškoga kamenja, tesanoga po mjeri, iznutra i izvana pilom sječenoga, od temelja do krova.
1. Kraljevima 7,10Od izvana do velikog predvorja bili su temelji od teškoga velikog kamenja, balvana od deset lakata i balvana od osam lakata.
1. Kraljevima 7,11Na tom je ležalo teško, po mjeri tesano kamenje i grede cedrove.
1. Kraljevima 7,12Tri reda kamenja tesanoga i jedan red cedrovih brvana okruživali su unaokolo veliko predvorje, isto tako unutrašnje predvorje u hramu Gospodnjem i trijem palače.
1. Kraljevima 7,13Nato posla kralj Salomon i dade dovesti Hirama iz Tira.
1. Kraljevima 7,14On je bio sin jedne udovice iz plemena Naftalijeva; njegov je otac bio veliki kovač u Tiru. Bio je veoma razuman i vješt u svakojakom radu od mjedi. On dođe kralju Salomonu i izradi mu sve radove.
1. Kraljevima 7,15Tako sali obadva stupa od mjedi. Visina jednome stupu bila je osamnaest lakata, konac od dvanaest lakata obuhvatao je jedan i drugi stup.
1. Kraljevima 7,16Načini usto dva od mjedi salivena oglavlja, da se metnu ozgo na stupove. Visina je jednoga oglavlja pet lakata, visina drugoga oglavlja isto tako pet lakata.
1. Kraljevima 7,17Na oglavlja stupova način pletenice isprepletene i vrpce kao verige, jedno na prvo oglavlje i drugo na drugo oglavlje.
1. Kraljevima 7,18Onda načini šipke, u dva reda unaokolo na jednoj pletenici, da pokrivaju oglavlje stupova. Tako načini i na drugom oglavlju.
1. Kraljevima 7,19Oglavlja na stupovima u trijemu bila su načinjena kao ljiljani od četiri lakta.
1. Kraljevima 7,20Na oglavljima na obadva stupa bili su ozgo i prema sredini pod pletenicama šipci, kojih je bilo dvjesta u dva reda unaokolo na jednom i na drugom oglavlju.
1. Kraljevima 7,21Stupove podiže na ulazu u trijem hrama. Jedan postavi na desnu stranu i nazva ga Jakin; drugi postavi na lijevu stranu i nazva ga Boaz.
1. Kraljevima 7,22Navrh stupova namjesti izrađeno cvijeće ljiljanovo. Kad se dovršiše stupovi,
1. Kraljevima 7,23Sali more od mjedi. Ono je imalo deset lakata od jednoga kraja do drugoga i bilo je okruglo unaokolo i pet lakata visoko. Trideset lakata trebalo je konca, da ga se obuhvati unaokolo.
1. Kraljevima 7,24Ispod kraja njegova, koji ima deset lakata, optječu more nakiti kao čaške cvjetne. U dva reda optječu ga nakiti kao čaške cvjetne, što su s njim salivene.
1. Kraljevima 7,25Stajalo je na dvanaest volova, od kojih su tri bili okrenuti na sjever, tri na zapad, tri na jug i tri na istok. Na njima je stajalo more. Zadnje strane njihove bile su sve okrenute unutra.
1. Kraljevima 7,26Bilo je kao podlanica debelo, i kraj njegov bio je kao kraj u čaše, kao cvijet ljiljanov. Primalo je dvije tisuće bata.
1. Kraljevima 7,27Načini i deset podnožja od mjedi. Svako je podnožje bilo četiri lakta dugo, četiri lakta široko i tri lakta visoko.
1. Kraljevima 7,28Podnožja su bila rađena ovako: imala su oplate, i oplate su bile umetnute u okvire.
1. Kraljevima 7,29Na oplatama u okvirima bili su prikazani lavovi, volovi i kerubini, isto tako na okvirima iz nad i ispod lavova i volova visjeli su vijenci.
1. Kraljevima 7,30Svako je podnožje imalo četiri točka od mjedi, kojima su osovine bile isto tako od mjedi. Na četiri noge bila su kao ramena i pod svakom umivaonicom bila su ta ramena salivena i vijencima obložena.
1. Kraljevima 7,31Dubina umivaonici od vrha do dna nad stupcem bila je lakat, i u vrhu je bila okrugla kao i stupac, koji je bio od lakat i pol, i po vrhu joj bilo je rezano, a oplata joj je bila na četiri ugla, ne okrugla.
1. Kraljevima 7,32Četiri točka bila su pod tom oplatom. Osovine točkovima izlazile su na podnožju, i svaki je točak bio visok lakat i pol.
1. Kraljevima 7,33Točkovi su bili rađeni kao točkovi kolski. Osovine njihove, glavčine, naplaci i paoci, sve je bila liveno.
1. Kraljevima 7,34Četiri ramena bila su na četiri ugla u svakoga podnožja, iz podnožja su izlazila njegova ramena.
1. Kraljevima 7,35Ozgo u podnožja bilo je visine po lakta, koja je bila svuda okrugla, i ozgo na podnožju bile su strane njegove i oplate, što su izlazile iz njega.
1. Kraljevima 7,36Po stranama njegovim i po oplatama njegovim izreza kerubine, lavove i palme, jedno do drugoga uz vijence unaokolo.
1. Kraljevima 7,37Na taj način načini deset podnožja; sva su bila jednako salivena, jedne mjere i jednakog oblika.
1. Kraljevima 7,38Usto načini deset umivaonica od mjedi. Svaka umivaonica uzimala je četrdeset bata, i svaka umivaonica imala je četiri lakta. Na svako od deset podnožja došla je po jedra umivaonica.
1. Kraljevima 7,39Namjesti pet podnožja na sjevernoj strani hrama. More namjesti na južnoj strani hrama, na jugoistoku.
1. Kraljevima 7,40Nadalje načini Hiram lonce, lopate i kotliće, Tako dovrši Hiram sve radove, što ih je morao da izradi kralju Salomonu za hram Gospodnji:
1. Kraljevima 7,41Dva stupa i dva oglavlja okrugla ozgo na obadva stupa, dvije pletenice da pokrivaju ona dva oglavlja okrugla ozgo na stupovima;
1. Kraljevima 7,42Nadalje četiri stotine šipaka za obadvije pletenice, dva reda šipaka za svaku pletenicu, da pokrivaju dva oglavlja okrugla ozgo na stupovima;
1. Kraljevima 7,43. Usto deset podnožja i deset umivaonica na podnožjima;
1. Kraljevima 7,44Nadalje more i dvanaest volova pod morem;
1. Kraljevima 7,45Onda lonce, lopate i kotliće. Svi sudovi, što ih načini Hiram kralju Salomonu za hram, bili su od mjedi uglađene.
1. Kraljevima 7,46Dade ih saliti kralj u ravnici jordanskoj u zemlji ilovači između Sukota i Sartana.
1. Kraljevima 7,47Tada namjesti Salomon sve sudove. Težina mjedi nije bila utvrđena zbog vrlo velike množine.
1. Kraljevima 7,48Onda dade Salomon načiniti sve posuđe, što se upotrebljavalo u hramu Gospodnjem: zlatni žrtvenik, zlatni sto za kruhove postavljene,
1. Kraljevima 7,49Svijećnjake, pet na desnoj i pet na lijevoj strani pred zadnjim prostorom od čistoga zlata, i zlatne cvjetove, svjetiljke i usekače;
1. Kraljevima 7,50Nadalje vrčeve, noževe, škropionice, mašice i kadionice od čistoga zlata. I čepovi na dvokrilnim vratima u prostor unutrašnji, u Svetinju nad svetinjama, i na dvokrilnim vratima hrama u glavni prostor bili su od zlata.
1. Kraljevima 7,51Kad su bili dovršeni svi radovi, što ih je kralj Salomon dao izraditi za hram, dade Salomon unijeti i posvetne darove svojega oca Davida. Srebro i zlato i posuđe stavi u riznicu hrama Gospodnjega.
1. Kraljevima 7,1 Salomon je sagradio i svoj dvor; u trinaest ga je godina potpuno dovršio.
1. Kraljevima 7,2Sagradio je dvor od libanonske šume: stotinu lakata dug, pedeset širok i trideset lakata visok, na četiri reda cedrovih stupova, a na stupovima bijahu cedrove grede.
1. Kraljevima 7,3Bio je pokriven cedrovinom iznad soba koje su počivale na stupovima. Ovih je bilo četrdeset i pet: petnaest u svakom redu.
1. Kraljevima 7,4Bila su tri reda prozora: po tri su prozora gledala jedan prema drugome.
1. Kraljevima 7,5Sva vrata s dovratnicima bila su četverokutna i po tri su prozora stajala jedan prema drugome.
1. Kraljevima 7,6Načinio je trijem od stupova, pedeset lakata dug i trideset širok.
1. Kraljevima 7,7Zatim je sagradio prijestolni trijem gdje je sudio; i sudački trijem, obložen cedrovinom od poda do stropa.
1. Kraljevima 7,8Njegovo prebivalište, u drugom dvorištu i unutar predvorja, bilo je istoga oblika. Sagradio je i kuću, nalik na onaj trijem, faraonovoj kćeri, kojom se bijaše oženio.
1. Kraljevima 7,9Sve su te građevine bile od biranog kamena, sječena po mjeri, a klesana iznutra i izvana, od temelja sve do drvenih spojnica, a vani sve do velikog predvorja.
1. Kraljevima 7,10Temelji su im bili od birana, velikog kamena: od deset i od osam lakata,
1. Kraljevima 7,11a nadgradnja od birana, po mjeri klesana kamena i od cedrovine.
1. Kraljevima 7,12A tri su reda klesanog kamena i red cedrovih greda okruživali veliko predvorje, a tako i unutrašnje predvorje Doma Jahvina.
1. Kraljevima 7,13Salomon posla po Hirama iz Tira.
1. Kraljevima 7,14Bio je to sin udovice iz plemena Naftalijeva, ali mu otac bijaše iz Tira, kovač tuča. Bio je pun vještine, umijeća i znanja da svašta izrađuje od tuča. Dođe on kralju Salomonu i sav mu posao izradi.
1. Kraljevima 7,15Salio je dva stupa od tuča; jedan je stup bio visok osamnaest lakata, a koncem mjeren unaokolo imao je dvanaest lakata, isto tako i drugi.
1. Kraljevima 7,16I načini dvije glavice od tuča da se stave povrh stupova; jedna je glavica bila visoka pet lakata i druga je bila pet lakata visoka.
1. Kraljevima 7,17Načini dva opleta u obliku pletera i lančaste žice da pokriju glavice na vrhu stupova; sedam za jednu glavicu i sedam za drugu.
1. Kraljevima 7,18Onda izradi mogranje: bili su u dva reda oko svake mreže.
1. Kraljevima 7,19Glavice na vrhu stupova pred trijemom imale su oblik ljiljana, od četiri lakta.
1. Kraljevima 7,20Stajale su na oba stupa kod izbočine što je bila prema lančancu. Dvije stotine mogranja bilo je oko prve glavice i dvije stotine oko druge.
1. Kraljevima 7,21Podiže stupove pred trijemom Hekala; jedan postavi na desnu stranu i nazva ga Jahin; postavi drugi stup na lijevu stranu i dade mu ime Boaz.
1. Kraljevima 7,22Na samom vrhu stupova postavi izrađene ljiljane. I tako dovrši stupove.
1. Kraljevima 7,23Tada od rastaljene kovine izli more koje je od ruba do ruba mjerilo deset lakata; bilo je okruglo naokolo, pet lakata visoko, a u opsegu, mjereno vrpcom, imalo je trideset lakata.
1. Kraljevima 7,24Pod rubom mu bijahu uresi kao cvjetne čaške koje su ga optakale sasvim: po deset na lakat optakale su more unaokolo; cvjetne su čaške bile u dva reda i salivene s njim.
1. Kraljevima 7,25Počivalo je na dvanaest volova: tri su gledala na sjever, tri na zapad, tri na jug, a tri na istok; more je stajalo na njima i svi su stražnjim dijelom bili okrenuti unutra.
1. Kraljevima 7,26Bilo je debelo pedalj, rub mu kao rub u čaše, kao cvijet, a moglo je primiti tri tisuće bata.
1. Kraljevima 7,27Načinio je deset tučanih podnožja; svako je podnožje bilo četiri lakta dugo, četiri lakta široko, a tri lakta visoko.
1. Kraljevima 7,28Podnožja su bila ovako izrađena: imala su okvire, a okviri su stajali među preponama.
1. Kraljevima 7,29Na okvirima među preponama bili su lavovi, volovi i kerubini; a na samim preponama, kako iznad lavova i volova tako i pod njima, bijahu ukrasi poput vijenaca.
1. Kraljevima 7,30Svako je podnožje imalo četiri tučana točka i osovine od tuča; četiri su njihove noge imale držače; pod umivaonikom bijahu držači sliveni s ukrasima.
1. Kraljevima 7,31Gore, gdje su se držači sastavljali, bio je otvor podnožja; imao je lakat i pol; otvor je bio okrugao, u obliku ukrasne posude, a na njemu su bili uklesani i ukrasi; ali prepone bijahu četvrtaste, a ne okrugle.
1. Kraljevima 7,32Četiri su točka bila pod preponom. Osovine im izlazile na podnožju; svaki točak bijaše visok lakat i pol.
1. Kraljevima 7,33Točkovi su bili slični točkovima običnih kola: njihove osovine, naplaci, paoci i glavčine - sve bijaše liveno.
1. Kraljevima 7,34Bila su četiri držača na četiri ugla svakog podnožja; podnožje i držači sačinjavahu jednu cjelinu.
1. Kraljevima 7,35Pri vrhu podnožja bio je sve unaokolo krug visok pol lakta; povrh podnožja bili su klinovi; prepone su s njima sačinjavale cjelinu.
1. Kraljevima 7,36Po oplošjima klinova i prepona urezao je kerube, lavove i palme, već prema veličini praznog oplošja i vijenaca naokolo.
1. Kraljevima 7,37Tako načini deset podnožja: jednako salivenih, jednake veličine i oblika.
1. Kraljevima 7,38I načini deset umivaonika od tuča. Svaki je umivaonik sadržavao četrdeset bata, a svaki je umivaonik bio od četiri lakta; na svako od deset podnožja došao je po jedan umivaonik.
1. Kraljevima 7,39Postavi pet podnožja na desnoj strani Hrama, a pet na lijevoj strani Hrama; a more stavi s desne strane Hrama, prema jugoistoku.
1. Kraljevima 7,40Hiram načini lonce, lopate i kotliće. Dovrši on sav posao što ga je obavljao kralju Salomonu za Dom Jahvin:
1. Kraljevima 7,41dva stupa, okrugle glavice što su bile navrh stupova; dva opleta da pokriju dvije glavice što bijahu navrh stupova;
1. Kraljevima 7,42četiri stotine mogranja za oba opleta; dva reda mogranja za svaki oplet da prekriju dvije glavice navrh stupova;
1. Kraljevima 7,43deset podnožja i deset umivaonika na podnožjima;
1. Kraljevima 7,44jedno more i dvanaest volova pod njim;
1. Kraljevima 7,45lonce, lopate i kotliće. Svi ti predmeti koje je Hiram načinio kralju Salomonu za Dom Jahvin bili su od sjajnog tuča.
1. Kraljevima 7,46Kralj je zapovjedio da sve to lijevaju u kalupima od gline, u Jordanskoj dolini, između Sukota i Sartana.
1. Kraljevima 7,47Na koncu je Salomon odredio da rasporede sve te predmete, a bijaše ih toliko da se nije mogla obračunati težina tuča.
1. Kraljevima 7,48Salomon načini sve predmete koji su bili u Domu Jahvinu: zlatni žrtvenik i zlatni stol na kojemu su stajali prineseni hljebovi;
1. Kraljevima 7,49pet svijećnjaka s desne i pet s lijeve strane pred Debirom, od čistoga zlata; cvjetove, svjetiljke, usekače od zlata;
1. Kraljevima 7,50vrčeve, noževe, kotliće, plitice i kadionice od čistoga zlata; stožere za vrata nutarnje dvorane - to je Svetinja nad svetinjama - i za vrata Hekala - to jest Hrama - sve od zlata.
1. Kraljevima 7,51Tako bi priveden kraju sav posao što ga Salomon obavi za Dom Jahvin. Salomon unese sve svete darove oca svoga Davida - srebro, zlato i posuđe - i stavi ih u riznicu Doma Jahvina.
1. Kraljevima 7,1Solomon također sagradi svoju vlastitu kuću; trebaše mu trinaest godina za završiti je u cijelosti.
1. Kraljevima 7,2On sagradi kuću šume Libanske: stotinu lakata dužine, 50 lakata širine, 30 lakata visine. Ona bijaše podignuta na četiri reda stubova načinjenih od cedrovih trupaca s cedrovim gredama na tim stubovima.
1. Kraljevima 7,3Iznad, jedna obloga od cedrovine, postavljena na poprečnim gredama podbočenim stubovima: bijaše 45 poprečnih greda, petnaest u jednom redu,
1. Kraljevima 7,4bijahu tri reda uokvirenih prozora, svaki prozor od tri reda bio je sučelice drugom prozoru.
1. Kraljevima 7,5Svi ti otvori, sa svojim pragovima, imahu četvorni oblik i svaki je prozor bio sučelice drugom prozoru, u tri reda prozora.
1. Kraljevima 7,6On načini dvoranu stubova: 50 lakata dužine, 30 lakata širine; i ispred, jedno predvorje od stubova s jednom nadstriješnicom na pročelju.
1. Kraljevima 7,7On načini prijestolnu dvoranu gdje dijeliše pravdu, sudbenu dvoranu; ona imade jednu oblogu od cedrovine od poda sve do greda .
1. Kraljevima 7,8što se tiče kuće gdje boraviše, ona se nalazila u jednom drugom dvorištu, a ne u ovom kuće namijenjene prijestolnoj dvorani; ona imaše isti oblik. Za kćer *Faraonovu koju bijaše oženio, on morade izgraditi jednu kuću; ona bijaše kao ova ova dvorana.
1. Kraljevima 7,9Sve te zgrade bijahu od obrađenog kamena u razmjerama klesanog kamena i rezanog pilama na njihovim unutarnjim i vanjskim licima. I bijaše tako od temelja sve do krovnog vijenca i, izvana, sve do velikog dvorišta.
1. Kraljevima 7,10Za temelje, obrađeno kamenje, veliki kamenovi od deset i od osam lakata.
1. Kraljevima 7,11Na temeljima, bijaše obrađeno kamenje u razmjerama klesanog kamena, i cedrovog drveta.
1. Kraljevima 7,12Uokolo velikog dvorišta, bijahu tri reda klesanog kamena i jedan red cedrovih greda isto za unutarnji trijem Kuće GOSPODOVE i za njegovo predvorje.
1. Kraljevima 7,13Kralj Solomon zatraži da može najmiti Hirama iz Tira
1. Kraljevima 7,14koji bijaše sin jedne udovice iz plemena Neftali i oca Tirijca. Radnik u bronci, Hiram bijaše pun vještine, pameti i znanja od zanata za sve radove u bronci. On dođe kod kralja Solomona i ostvari sve svoje radove.
1. Kraljevima 7,15On izradi dva brončana stuba; visina prvog stuba: osamnaest lakata, i trebala je jedna žica od dvanaest lakata za obviti drugi .
1. Kraljevima 7,16On načini dva zaglavka koje je trebalo staviti na vrhove tih stubova; bilo je to od livene bronce. Visina prvog bijaše pet lakata, visina drugog, pet lakata.
1. Kraljevima 7,17On načini pletere jedan oblik pletera, lanac u obliku girlandi, za zaglavke koji bijahu na vrhu tim stubovima; sedam za prvi zaglavak, sedam za drugi.
1. Kraljevima 7,18On načini narove : dva reda koji okruživahu jedan od pletera i koji trebaše pokrivati zaglavke postavljene na vrhove stubova.
1. Kraljevima 7,19Glede zaglavaka koji bijahu na vrhovima stubova predvorja, oni imaše oblik ljiljana i bijahu od četiri lakta.
1. Kraljevima 7,20Ali, na zaglavcima postavljenim na dvama stubovima, jednako prema gore, uzduž izbočine koja bijaše preko pletera, bijahu pričvršćeni u kružnim redovima 200 narova; bijaše ih i na drugom zaglavku.
1. Kraljevima 7,21On uspravi te stubove uz trijem Hrama; on uspravi stubove s desna i nazva ih Jakin, on uspravi stubove s lijeva i nazva ih Boaz .
1. Kraljevima 7,22Vrhovi stubova imahu onlik ljiljana. Izrada stubova bi dobro izvedena.
1. Kraljevima 7,23On načini, od livene kovine, More . Ono je imalo prečnik od deset lakata, i bijaše kružnog oblika. Imalo je pet lakata visine, a jedan konop od 30 lakata je trebao za obujmiti ga.
1. Kraljevima 7,24Pod obrubom Mora, kolokvinte sve uokrug, deset po laktu; one uokružavaše More u potpunosti. Te kolokvinte, u dva reda, bijahu izlevene u istom livu kao i More.
1. Kraljevima 7,25Ono je počivalo na dvanaest bikova: tri okrenuta prema sjeveru, tri prema zapadu, tri prema jugu i tri prema istoku. More bijaše na njima, a njihove sapi bijahu okrenute prema unutra.
1. Kraljevima 7,26Njegova debljina imaše širinu jedne ruke, a njen obrub bijaše izdjelan kao obrub jedne ljiljanove cvjetne čašice. Ono je moglo sadržavati 2000 bata .
1. Kraljevima 7,27On načini potom deset postolja od bronce. Svako postolje imaše četiri lakta duljine, četiri lakta širine i tri lakta visine.
1. Kraljevima 7,28Evo kako bijahu načinjena ta postolja: ona bijahu sastavljena od oplata učvršćenih poprečnim gredama;
1. Kraljevima 7,29na oplatama učvršćenim poprečnim gredama, bijahu lavovi, bikovi i *kerubini; bijaše ih jednako na gornjim priječnicama; ispod lavova i bikova, bijahu stavljeni vijenci kao ukras.
1. Kraljevima 7,30Svako od postolja sadržavalo je četiri točka od bronce, i za četiri podnožja, podloge za ojačanje. Te podloge bijahu izlivene ispod korita, izvan vjenaca.
1. Kraljevima 7,31Otvor svakog korita bijaše unutar okvira kojega nadmašivaše za jedan lakat; on bijaše zaokružen i imaše oblik kolobrana; on bijaše od jednog i pol lakta. Kiparski radovi ukrašavahu obrubnicu otvora. Oplate bijahu četvorne a ne zaokružene.
1. Kraljevima 7,32Sve četiri točka se nalaziše ispod oplata, a perni klinovi točkova bijahu u okosnici postolja. Prečnik točkova bijaše jedog i pol lakta.
1. Kraljevima 7,33Točkovi bijahu kao točkovi kola: klinovi, obruči, palci, glavine, sve u livenoj kovini.
1. Kraljevima 7,34četiri podloge za ojačanje koje bijahu na svakom uglu postolja činile su jedno tijelo s njim.
1. Kraljevima 7,35Na vrhu svakog postolja, bijaše jedan krug od pola lakta visine, a na njenom gornjem dijelu, ručke; oplate postolja činiše jedno tijelo s njima.
1. Kraljevima 7,36Na plošnim površinama, na ručkama i na oplatama, on izrezbari kerubine, lavove i uspravljene palme, s vijencima svud uokolo.
1. Kraljevima 7,37Tako on načini deset postolja: svako bijaše od iste kovine, istog razmjera i istog oblika.
1. Kraljevima 7,38On načini deset korita od bronce. Svako je korito moglo sadržavati 40 bata svako je korito mjerilo četiri lakta. Bijaše po jedno korito na svakom od deset postolja.
1. Kraljevima 7,39On poreda pet postolja na desnu stranu Kuće i pet na njenu lijevu stranu; glede Mora, on ga postavi na desnu stranu, prema jugoistoku.
1. Kraljevima 7,40On načini velike zdjele, vedrice, i zdjele za škropljenje . Hiram izvrši sve radove koje je trebao obaviti za kralja Solomona u Kući GOSPODOVOJ:
1. Kraljevima 7,41dva stuba, zavojnice za dva zaglavlja koji su na vrhu stubova, dva pletera, za pokriti dvije zavojnice zaglavaka koji su na vrhu stubova,
1. Kraljevima 7,42četiri stotine narova za dva pletera dva reda narova po pleteru za pokriti dvije zavojnice zaglavaka koji su na stubovima,
1. Kraljevima 7,43deset postolja i deset korita postavljenih na ovima,
1. Kraljevima 7,44More bijaše samo jedno s, pod njim dvanaest goveda,
1. Kraljevima 7,45velike zdjele, vedrice, zdjele za škropljenje i sve druge potrepštine. To što načini Hiram za kralja Solomona u Kući GOSPODOVOJ bijaše od uglačane bronce .
1. Kraljevima 7,46Na jugu od Jordana, između Sikota i Sartana kralj dade izliti sve komade u glinenim kalupima.
1. Kraljevima 7,47Solomon postavi na mjesto sve te predmete čija količina bi tako velika da se nije mogla vrjednovati težina bronce.
1. Kraljevima 7,48Solomon izradi također sve predmete namijenjene Kući GOSPODOVOJ: zlatni *oltar, stol na koji se stavljaše kruh ponuda : od zlata;
1. Kraljevima 7,49pet svijećenjaka s desna i pet s lijeva, postavljenih pred svetom sobom: od čistog zlata; cvjetiće, svjetiljke, štipaljke: od zlata;
1. Kraljevima 7,50plitice, usekače, zdjele za škropljenje, pehare, kadionice: od čistog zlata; zabate vrata Kuće prema presvetom mjestu, one vrata prema velikoj dvorani: od zlata.
1. Kraljevima 7,51Kad bi sretno završeno djelo koje kralj Solomon bijaše izvršio u Kući GOSPODOVOJ, on donese predmete posvećene od Davida, njegovog oca: srebrninu, zlatninu i posuđe za odložiti u riznice Kuće GOSPODOVE .
1. Carevima 7,1Potom zida Solomun sebi dom trinaest godina, i svrši ga.
1. Carevima 7,2Sazida i dom iz šume Livanske, sto lakata dug i pedeset lakata širok i trideset lakata visok, na četiri reda stupova kedrovijeh, s gredama kedrovijem svrh stupova.
1. Carevima 7,3I bješe pokriven drvetom kedrovijem gore na gredama, koje bijahu na četrdeset i pet stupova, po petnaest u jednom redu.
1. Carevima 7,4I prozora bijahu tri reda, prozor nad prozorom u tri reda.
1. Carevima 7,5I sva vrata i pragovi bjehu na četiri ugla, i prozori, i jedan prozor bješe prema drugom u tri reda.
1. Carevima 7,6I načini trijem od stupova, pedeset lakata dug i trideset lakata širok; i taj trijem bješe sprijed, i stupovi i grede bijahu sprijed.
1. Carevima 7,7I načini trijem u kojem bješe prijesto, gdje suđaše, trijem sudski, koji bijaše obložen kedrom od poda do vrha.
1. Carevima 7,8I u njegovoj kući gdje življaše bijaše drugi trijem iza onoga trijema, posao bijaše isti. Načini dom i kćeri Faraonovoj, kojom se oženi Solomun, kao taj trijem.
1. Carevima 7,9Sve ovo bješe od skupocjenoga kamena, tesanoga na mjeru i pilom sječenoga, iznutra i spolja od poda do krova, i spolja do velikoga trijema.
1. Carevima 7,10I temelj bijaše od kamenja skupocjenoga, kamenja velikoga, od deset lakata i od osam lakata.
1. Carevima 7,11A ozgo bijaše kamenje skupocjeno na mjeru tesano i daske kedrove.
1. Carevima 7,12I veliki trijem unaokolo imaše tri reda kamenja tesanoga i jedan red kedrovijeh brvana, kao trijem unutrašnji doma Gospodnjega i kao trijem istoga doma.
1. Carevima 7,13I posla car Solomun i pozva Hirama iz Tira.
1. Carevima 7,14A on bijaše sin jedne udovice od plemena Neftalimova a otac mu bješe iz Tira, umjetnik mjedarski, vrlo vješt i razuman, te umijaše svašta graditi od mjedi; on došav k caru Solomunu izradi mu sav posao.
1. Carevima 7,15Sali dva stupa od mjedi, jedan stup bješe od osamnaest lakata u visinu a unaokolo od dvanaest lakata; taki bješe i drugi stup.
1. Carevima 7,16I načini dva oglavlja da se metnu ozgo na stupove, salivena od mjedi; pet lakata bješe visoko jedno oglavlje i pet lakata bješe visoko drugo oglavlje.
1. Carevima 7,17I pletenice isprepletane i vrvce kao verige načini na oglavlja, koja bijahu na vrh stupova, sedam na jedno oglavlje i sedam na drugo oglavlje.
1. Carevima 7,18Tako načini i na stupove i dva reda šipaka na jednu pletenicu unaokolo da pokrivaju oglavlje koje bijaše na vrhu; tako načini i na drugom oglavlju.
1. Carevima 7,19I na ta dva oglavlja navrh stupova u trijemu bijahu načinjeni ljiljani od četiri lakta.
1. Carevima 7,20I na dva oglavlja na dva stupa bijahu ozgo i prema sredini pod pletenicama šipci, kojih bijaše dvjesta u dva reda unaokolo na jednom i na drugom oglavlju.
1. Carevima 7,21I postavi te stupove u trijemu crkvenom, i postavivši desni stup nazva ga Jahin, potom postaviše stup lijevi nazva ga Voas.
1. Carevima 7,22I navrh stupova namjesti izrađeno cvijeće ljiljanovo. I tako se svršiše stupovi.
1. Carevima 7,23I sali more; deset lakata bješe mu od jednoga kraja do drugoga, okruglo unaokolo, a pet lakata bješe visoko, a unaokolo mu bješe trideset lakata.
1. Carevima 7,24I ispod kraja njegova bijahu ispupčene kao jabuke svuda unaokolo po deset na jedan lakat, kojima bješe optočeno more unaokolo, dva reda jabuka bješe saliveno s njim.
1. Carevima 7,25I stajaše na dvanaest volova; tri gledahu na sjever, tri gledahu na zapad, tri gledahu na jug, a tri gledahu na istok; a more stajaše na njima ozgo, i zadnja strana svijeh njih bijaše unutra.
1. Carevima 7,26Debljina mu bijaše s podlanice, a kraj mu bijaše kao kraj u čaše, kao cvijet ljiljanov, a primaše dvije tisuće vata.
1. Carevima 7,27I načini deset podnožja od mjedi, u dužinu od četiri lakta bješe svako podnožje, a u širinu od četiri lakta, a u visinu od tri lakta.
1. Carevima 7,28A naprava bješe u svakoga podnožja ovaka: oplata bijaše u njih unaokolo, i oplata bijaše između uglova.
1. Carevima 7,29A na oplati među uglovima bijahu lavovi i volovi i heruvimi; a na uglovima bijaše stupac ozgo, a ispod lavova i volova bijaše vijenac kovan.
1. Carevima 7,30I pod svakim podnožjem bijahu po četiri točka od mjedi s pločama mjedenijem, i na četiri ugla bijahu kao ramena, i pod svakom umivaonicom bijahu ta ramena salivena prema svakom vijencu.
1. Carevima 7,31Dubina umivaonici od vrha do dna nad stupcem bijaše s lakta, i u vrhu bijaše okrugla kao i stupac koji bijaše od podrug lakta, i po vrhu joj bijaše rezano, a oplata joj bijaše na četiri ugla, ne okrugla.
1. Carevima 7,32I tako po četiri točka bijahu pod tom oplatom, i osovine točkovima izlažahu na podnožju, i svaki točak bijaše visok podrug lakta.
1. Carevima 7,33I naprava u tijeh točkova bijaše kao naprava u točkova kolskih; osovine njihove, glavčine, naplaci i paoci, sve bješe liveno.
1. Carevima 7,34I četiri ramena bijahu na četiri ugla u svakoga podnožja, iz podnožja izlažahu njegova ramena.
1. Carevima 7,35A ozgo u podnožja bijaše visine po lakta, koja bješe svuda okrugla, i ozgo na podnožju bjehu strane njegove i oplate koje izlažahu iz njega.
1. Carevima 7,36I po stranama njegovijem i po oplatama njegovijem izrezah heruvime, lavove i palme, jedno do drugoga uz vijence unaokolo.
1. Carevima 7,37Na taj način načini deset podnožja; sva bijahu jednako salivena, jedne mjere i jedne naprave.
1. Carevima 7,38I načini deset umivaonica od mjedi; po četrdeset vata uzimaše jedna umivaonica, i svaka umivaonica bijaše od četiri lakta; po jedna umivaonica stajaše na svakom podnožju od deset podnožja.
1. Carevima 7,39I namjesti pet podnožja na desnoj strani doma, i pet na lijevoj strani doma, a more namjesti na desnu stranu doma prema istoku s juga.
1. Carevima 7,40Tako načini Hiram umivaonice i lopate i kotliće; i svrši Hiram sav posao koji radi caru Solomunu za dom Gospodnji:
1. Carevima 7,41Dva stupa i dva oglavlja okrugla navrh dva stupa, i dvije pletenice da pokrivaju ona dva oglavlja okrugla navrh stupova;
1. Carevima 7,42I četiri stotine šipaka na dvije pletenice; dva reda šipaka na svakoj pletenici, da pokrivaju dva oglavlja okrugla navrh stupova;
1. Carevima 7,43I deset podnožja, i deset umivaonica na njima;
1. Carevima 7,44I more jedno, i volova dvanaest pod morem;
1. Carevima 7,45I lonce i lopate i kotliće; a svi sudovi što načini Hiram caru Solomunu za dom Gospodnji bjehu od mjedi uglađene.
1. Carevima 7,46To je car salivao u ravnici Jordanskoj u zemlji ilovači između Sohota i Sartana.
1. Carevima 7,47I Solomun ne izmjeri tijeh sudova, jer ih bješe vrlo mnogo, ne tražiše težine mjedi.
1. Carevima 7,48Načini Solomun i sve drugo posuđe za dom Gospodnji: zlatni oltar, i zlatni sto, na kom stajahu hljebovi postavljeni,
1. Carevima 7,49I pet svijetnjaka s desne strane i pet s lijeve strane pred svetinjom od čistoga zlata, i cvjetove i žiške i usekače od zlata,
1. Carevima 7,50I čaše i viljuške i kotliće i kadionice i mašice od čistoga zlata; i čepovi na vratima unutrašnjega doma, svetinje nad svetinjama, i čepovi na vratima crkvenijem bijahu od zlata.
1. Carevima 7,51I tako se svrši sav posao koji uradi car Solomun domu Gospodnjemu; i unese Solomun što bješe posvetio David otac njegov, srebro i zlato i sudove, i ostavi u riznicu doma Gospodnjega.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje