Tražilica


1. Ljetopisa 21. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 21,1Sotona ustade proti Izraelcima i navrati Davida, da broji Izraela.
1. Ljetopisa 21,2I tako zapovjedi David Joabu i vojskovođama: "Idite, izbrojte sinove Izraelove od Beeršebe do Dana, pa mi javite, da znam broj njihov!"
1. Ljetopisa 21,3Ali Joab reče: "Gospod neka bi dao, da narod tvoj, koliko ga je sada, bude još što puta toliki A oni su svi, moj gospodaru i kralju, podložni tebi, gospodaru mojemu. Zašto moj gospodar tako što hoće? Zašto da se okrivi Izrael takvim grijehom?"
1. Ljetopisa 21,4Ali zapovijed kraljeva primora Joaba. I tako se Joab podiže na put i obiđe svega Izraela. Kad se je Joab bio opet vratio u Jerusalem,
1. Ljetopisa 21,5Priopći Joab Davidu broj popisanoga naroda, i bilo je svega naroda Izraelova milijun i sto tisuća ljudi teško naoružanih, a naroda Judina četiri stotine i sedamdeset tisuća ljudi teško naoružanih.
1. Ljetopisa 21,6Plemena Levijeva i Benjaminova nije bio s njima izbrojio, jer je mrska bila Joabu zapovijed kraljeva.
1. Ljetopisa 21,7Kako ta stvar nije bila mila Bogu, zato on udari Izraela.
1. Ljetopisa 21,8David se je doduše bio pomolio Bogu: "Teško sam se ogriješio, što to učinih. Ali oduzmi slugi svojemu krivnju zlodjela njegovih; jer sam bio posve zaslijepljen!"
1. Ljetopisa 21,9A Gospod je bio zapovjedio Gadu, vidiocu Davidovu:
1. Ljetopisa 21,10"Idi i kaži Davidu: Ovako veli Gospod: Troje ti predlažem; izaberi sebi jedno od toga, da ti učinim!"
1. Ljetopisa 21,11Gad pođe k Davidu i navijesti mu: "Ovako veli Gospod: Biraj sebi
1. Ljetopisa 21,12Ili tri godine gladi ili tri mjeseca bijega pred svojim neprijateljima, a pritom da te stigne mač neprijatelja tvojih, ili tri dana mač Gospodnji, kuga, u zemlji, a pritom da ubija anđeo Gospodnji po svim krajevima Izraelovim. Sad promisli, što ću odgovoriti onome, koji me je poslao!"
1. Ljetopisa 21,13David odgovori Gadu: "U muci sam velikoj. Radije ću pasti u ruke Gospodnje, jer je milosrđe njegovo veliko. A u ruke ljudima ne bih htio pasti."
1. Ljetopisa 21,14Tako pusti Gospod kugu na Izraela, te pomrije Izraela sedamdeset tisuća ljudi.
1. Ljetopisa 21,15I Bog posla anđela u Jerusalem, da ga uništi, Kad je on ubijao u njemu, pogleda Gospod na njega, i sažali mu se sa zla. Zato zapovjedi anđelu, koji je ubijao: "Dosta je. Povuci natrag ruku svoju!" Anđeo Gospodnji stajao je upravo kod gumna Jebusejina Ornana (Arauna).
1. Ljetopisa 21,16Kad David podiže oči svoje, vidje anđela Gospodnjega gdje stoji između zemlje i neba, u ruci mu gol mač, što je bio ispružen proti Jerusalemu. Tada padoše David i starješine ničice na svoje lice, obučeni u kostrijet,
1. Ljetopisa 21,17I David se pomoli Bogu: "Ja sam, koji je zapovjedio brojenje naroda. Ja sam, koji je sagriješio i zlo učinio. A ove, ovce, Što su učinile? Pa okreni, Gospode, Bože moj, ruku svoju na mene i na obitelj moju, ali ne na svoj narod ovim pomorom!"
1. Ljetopisa 21,18Tada zapovjedi anđeo Gospodnji Gadu da kaže Davidu, neka bi David izašao gore, da načini žrtvenik Gospodu na gumnu Jebusejina Ornana (Arauna).
1. Ljetopisa 21,19David izađe na zapovijed Gadovu, koju mu je ovaj bio upravio u ime Gospodnje.
1. Ljetopisa 21,20I Ornan, kad se je okrenuo, vidje anđela. I on se skrije, on i njegova četiri sina. Ornan je upravo vršio pšenicu.
1. Ljetopisa 21,21David pođe dakle k Ornanu. Kad je Ornan pogledao i kralja vidio, izađe iz gumna i pokloni se pred Davidom licem do zemlje.
1. Ljetopisa 21,22David reče Ornanu: "Daj mi to gumno, da načinim na njemu žrtvenik Gospodu! Za novce koliko vrijedi daj mi ga, da se pomor ukloni od naroda!"
1. Ljetopisa 21,23Ornan odgovori Davidu: "Uzmi ga sebi! Moj gospodar i kralj neka čini, što mu je drago! Evo, dajem ti i volove za žrtve paljenice i vršeće saone za drva i pšenicu za prinos. Sve ti to darujem."
1. Ljetopisa 21,24A kralj David reče Ornanu: "Ne! Ja ću to samo kupiti za novce što vrijedi, jer neću to, što je tvoje, da prinesem Gospodu ni da prinesem žrtve paljenice poklonjene."
1. Ljetopisa 21,25I dade David Ornanu za ono mjesto šest stotina šekela zlata.
1. Ljetopisa 21,26David načini tamo Gospodu žrtvenik i prinese žrtve paljenice i žrtve mirotvorne. Kad je prizvao Gospoda, odgovori mu on ognjem, što ga spusti s neba na žrtvenik za žrtve paljenice.
1. Ljetopisa 21,27A anđelu zapovjedi Gospod, da zatakne opet mač svoj u korice.
1. Ljetopisa 21,28Kad je onda David vidio, da ga je Gospod uslišio na gumnu Jebusejina Ornana (Arauna), prinese ondje žrtve.
1. Ljetopisa 21,29Šator Gospodnji, što ga je bio Mojsije načinio u pustinji, i žrtvenik za žrtve paljenice bili su u ono vrijeme na visini u Gibeonu.
1. Ljetopisa 21,30A David se ne usudi više ići tamo k njemu, da časti Boga, jer se je bio uplašio od mača anđela Gospodnjega.
1. Ljetopisa 21,1 Tada Satan ustade na Izraela i potače Davida da izbroji Izraelce.
1. Ljetopisa 21,2Kralj reče Joabu i narodnim knezovima: "Idite, izbrojte Izraelce od Beer Šebe pa do Dana, onda se vratite i kažite mi koliko ih je na broju.
1. Ljetopisa 21,3Joab reče: "Neka Jahve dade svome narodu još sto puta ovoliko koliko ga je sada! Nisu li, moj gospodaru kralju, svi oni sluge mome gospodaru? Zašto traži to moj gospodar? Zašto da bude na krivicu Izraelu?
1. Ljetopisa 21,4Ali kraljeva riječ bijaše jača od Joabove. Tako je Joab otišao i počeo obilaziti sav Izrael, a onda se, najposlije, vrati u Jeruzalem.
1. Ljetopisa 21,5Joab dade Davidu popis naroda; Izraelaca bijaše milijun i sto tisuća ljudi vičnih maču, a Judejaca četiri stotine i sedamdeset tisuća vičnih maču.
1. Ljetopisa 21,6Ali nije pobrojio među njima ni Levijeva ni Benjaminova plemena, jer je Joabu bila odvratna kraljeva zapovijed.
1. Ljetopisa 21,7Bilo je to mrsko i u Božjim očima, pa Bog udari Izraela.
1. Ljetopisa 21,8David reče Bogu: "Veoma sam sagriješio što sam to učinio. Ali oprosti krivicu svome sluzi jer sam vrlo ludo radio!
1. Ljetopisa 21,9Jahve reče Davidovu vidiocu Gadu:
1. Ljetopisa 21,10"Idi i kaži Davidu: `Ovako veli Jahve: Troje stavljam preda te; izaberi sebi jedno od toga da ti učinim!`
1. Ljetopisa 21,11Došavši k Davidu, Gad mu reče: "Ovako veli Jahve: `Biraj sebi
1. Ljetopisa 21,12ili glad za tri godine, ili da tri mjeseca bježiš pred neprijateljima i mač tvojih neprijatelja da te stiže, ili da tri dana Jahvin mač i kuga bude na zemlji i Jahvin anđeo da ubija po svim izraelskim krajevima.` Sada promisli i gledaj što da odgovorim onome koji me poslao!
1. Ljetopisa 21,13David reče Gadu: "Na velikoj sam muci! Ah, neka padnem u Jahvine ruke, jer je veliko njegovo milosrđe, a u ljudske ruke da ne zapadnem!
1. Ljetopisa 21,14Tako je Jahve poslao kugu na Izraela te pomrije sedamdeset tisuća Izraelaca.
1. Ljetopisa 21,15Bog je poslao anđela na Jeruzalem da ga istrebljuje; a kad je počeo istrebljivati, pogledao je Jahve i sažalilo mu se zbog zla, pa je rekao anđelu zatorniku: "Dosta je sada, spusti ruku!" Jahvin je anđeo stajao kraj gumna Jebusejca Ornana.
1. Ljetopisa 21,16David, podigavši oči, vidje Jahvina anđela kako stoji između zemlje i neba držeći u ruci isukan mač koji je podigao na Jeruzalem, i on pade ničice sa starješinama obučenim u kostrijet.
1. Ljetopisa 21,17David reče Bogu: "Nisam li ja zapovjedio da se izbroji narod? Ja sam, dakle, onaj koji sam sagriješio i grdno zlo načinio, a što učiniše te ovce? Jahve, Bože moj, neka tvoja ruka dođe na me i na moju obitelj, a ne na taj narod da ga pomori!
1. Ljetopisa 21,18Tada Jahvin anđeo reče Gadu da kaže Davidu neka uziđe i neka podigne žrtvenik Jahvi na gumnu Jebusejca Ornana.
1. Ljetopisa 21,19David je otišao po riječi koju mu je Gad rekao u Jahvino ime.
1. Ljetopisa 21,20A Ornan, okrenuvši se, opazi anđela, a njegova se četiri sina sakriše. Ornan je vrhao pšenicu.
1. Ljetopisa 21,21Uto dođe David do Ornana, a on, pogledavši i opazivši Davida, dođe s gumna i pokloni se Davidu licem do zemlje.
1. Ljetopisa 21,22Tada David reče Ornanu: "Daj mi to gumno da sagradim na njemu žrtvenik Jahvi; za potpunu cijenu daj mi ga da bi prestao pomor u narodu!
1. Ljetopisa 21,23Ornan odgovori Davidu: "Neka ga uzme i neka čini moj gospodar kralj što je dobro u njegovim očima; evo, dajem ti goveda za paljenice, i mlatilice za drva, i pšenicu za prinosnicu; sve ti to poklanjam.
1. Ljetopisa 21,24Kralj David reče Ornanu: "Ne, nego hoću da kupim u tebe i da platim, jer neću da prinosim Jahvi što je tvoje, da prinosim paljenice koje su mi poklonjene.
1. Ljetopisa 21,25I David dade Ornanu za ono mjesto šest stotina zlatnih šekela na mjeru.
1. Ljetopisa 21,26Tada sagradi ondje žrtvenik Jahvi i prinese paljenice i pričesnice; a kad je prizvao Jahvu, on ga usliša spustivši oganj s neba na žrtvenik za paljenice.
1. Ljetopisa 21,27Jahve zapovjedi anđelu da vrati mač u korice.
1. Ljetopisa 21,28U ono vrijeme, vidjevši da ga je Jahve uslišio na gumnu Jebusejca Ornana, David poče prinositi žrtve ondje.
1. Ljetopisa 21,29Jahvino prebivalište, koje je napravio Mojsije u pustinji, i žrtvenik za paljenice bio je u to vrijeme na uzvisini u Gibeonu.
1. Ljetopisa 21,30David nije mogao ići k njemu da traži Boga jer ga je bio spopao strah od mača Jahvina anđela.
1. Kronika 21,1*Sotona se podiže Izraela i on pobudi Davida da popiše Izrael.
1. Kronika 21,2David reče Joabu, i poglavarima narodnim: ” Idite, prebrojte Izrael od Ber-Ševe do Dana potom načinite mi jedno izvješće da mu znadem broj. “
1. Kronika 21,3Joab reče kralju: ” Nek GOSPOD poveća narod stostruko! Nisu li oni svi, moj gospodare kralju, sluge mog gospodarađ Zašto moj gospodar hoće to istraživanjeđ Zašto bi Izrael bio krivcem ? “
1. Kronika 21,4Zapovijed kraljeva se ipak nametnu Joabu, Joab pođe i prođe sav Izrael, potom se vrati u Jeruzalem.
1. Kronika 21,5I Joab dade Davidu brojke popisa naroda: sav Izrael brojaše 1.100.000 ljudi sposobnih povući mač, a Juda 470.000 ljudi sposobnih pvući mač.
1. Kronika 21,6Ne bijaše popisivanja među onima Levija i Benjamina, jer riječ kraljeva duboko onemili Joabu. :
1. Kronika 21,7To bi jedna loša stvar u očima Božjim, i on udari Izrael.
1. Kronika 21,8Tad David reče Bogu: ” To je jedan ozbiljan grijeh što sam počinio. Sada dakle, udostoji se oprostiti grješku sluge svoga, jer sam ja postupio stvarno kao jedna luda! “
1. Kronika 21,9GOSPOD progovori Gadu, vidovnjaku Davidovom, ovim riječima:
1. Kronika 21,10” Idi reći Davidu: Ovako govori GOSPOD: predlažem ti tri stvari: izaberi jednu od njih i jaću ju izvršiti. “
1. Kronika 21,11Gaad dakle ode naći Davida i reče mu: ” Ovako govori GOSPOD: Na tebi je da prihvatiš:
1. Kronika 21,12ili tri godine gladi, ili tri mjeseca poraza pod udarcima mača neprijatelja svojih, ili tijekom tri dana, mač GOSPODOV i kugu u svojoj zemlji, *anđela istrijebitelja GOSPODOVOG na svoj teritoriji Izraela. Sada dakle, vidi što trebam ja odgovoriti onome koji me poslao. “
1. Kronika 21,13A David reče Gadu: ” Ja sam u velikom strahu! Nek ja dakle padnem radije u ruke GOSPODU, jer njegovo milosrđe veliko, ali da ne padnem u ruke ljudima!
1. Kronika 21,14“ GOSPOD dakle posla kugu u Izrael, i ona obori 70.000 ljudi u Izraelu.
1. Kronika 21,15Bog posla jednog anđela u Jeruzalem za opustošiti ga, i kako on izvrši pustošenje, gospod pogleda i bi rastužen tom nesrećom. On reče anđelu istrijebitelju: ” Dosta! sada, opusti ruku svoju!“ A anđeo GOSPODOV bijaše pokraj gumna Ornana Jebuzitskog .
1. Kronika 21,16David podiže oči i vidje anđela GOSPODOVOG koji se držaše između neba i zemlje, imajući u ruci svoj isukani mač, okrenut prema Jeruzalemu. David i *starješine, pokriveni *kostrijetima padoše na lice svoje.
1. Kronika 21,17David reče Bogu: ” Nisam li ja taj koji je rekao da se popisuje narodđ Ja sam taj koji je zgriješio i počinio zlo. Ali, te ovčice, što su one učinile? GOSPODE moj Bože, nek tvoja ruka bude nada mnom i mojom obitelji, ali da, na tvom narodu, ona ne bude jedna nevolja!“ :
1. Kronika 21,18*Anđeo GOSPODOV reče Gaduda ode reći Davidu: ” Nek se uspne David za podići jedan *oltar GOSPODU na gumnu Ornana Jebuzitskog. “
1. Kronika 21,19David se uspe prema riječi koju Gad bijaše rekao u ime GOSPODOVO.
1. Kronika 21,20Ornan se bijaše okrenuo i vidio anđela, a njegova su se četiri sina koji bijahu s njim sakrila. Ornan je mlatio žito.
1. Kronika 21,21David dođe k Ornanu, a Ornan pogleda i vidje Davida; potom iziđe s gumna i pokloni se pred Davidom, licem prema zemlji.
1. Kronika 21,22A David reče Ornanu: ”Daj mi površinu ovog gumna i ja ću na njemu izgraditi jedan oltar GOSPODU. Daj mi ga za punu vrijednost u srebru; tako će nevolja biti zadržana daleko od naroda. “
1. Kronika 21,23Ornan reče Davidu: ”Uzmi ga za sebe, i nek moj gospodar kralj čini ono što mu se sviđa. Ti vidiš: ja dajem goveda za holokauste, saonice i zapregu volovska za drva, pšenicu za ponude; ja dajem sve!“
1. Kronika 21,24Ali kralj David reče Ornanu: ”Ne, ja hoću to kupiti po cijeni srebra. Ja neću uzeti za GOSPODa, ono što je tvoje, nudeći jedzn holokaust koji ne košta ništa!“
1. Kronika 21,25Tad David Ornanu za to zemljište, jednu težinu zlata od 600 sikala.
1. Kronika 21,26Ondje, David izgradi jedan oltar GOSPODU i on ponudi holokauste i žrtve mira. On zazva GOSPODA koji mu odgovori vatrom došlom s nebesa na oltar holokausta.
1. Kronika 21,27Potom GOSPOD reče anđelu da vrati svoj mač u korice.
1. Kronika 21,28U ono vrijeme kad David vidje da GOSPOD njemu bijaše odgovorio na gumnu Ornana Jebuzita, on tu ponudi žrtve.
1. Kronika 21,29A boravište GOSPODOVO koje Mojsije bijaše načino u pustinji i oltar za holokaust bijahu u to vrijeme na *visokom mjestu Gabaonovom,
1. Kronika 21,30ali David nije mogao otići pitati za savjet Boga, jer bijaše užasnut mačem anđela GOSPODOVOG.
1. Dnevnika 21,1Ali usta sotona na Izrailja i navrati Davida da izbroji Izrailja.
1. Dnevnika 21,2I reče David Joavu i knezovima narodnijem: idite, izbrojte sinove Izrailjeve od Virsaveje dori do Dana, pa mi javite da znam koliko ih ima.
1. Dnevnika 21,3Ali Joav reče: neka doda Gospod narodu svojemu koliko ga je sada još sto puta toliko; nijesu li, care gospodaru moj, svi sluge gospodaru mojemu? zašto traži to gospodar moj? zašto da bude na grijeh Izrailju?
1. Dnevnika 21,4Ali riječ careva nadjača Joava. I tako otide Joav i obiđe svega Izrailja, pa se vrati u Jerusalim.
1. Dnevnika 21,5I dade Joav broj prepisanoga naroda Davidu; i bijaše svega naroda Izrailjeva tisuća tisuća i sto tisuća ljudi koji mahahu mačem, a naroda Judina četiri stotine i sedamdeset tisuća ljudi koji mahahu mačem.
1. Dnevnika 21,6A plemena Levijeva i Venijaminova ne izbroji s njima, jer mrska bješe Joavu zapovijest careva.
1. Dnevnika 21,7A ne bješe mila Bogu ta stvar; zato udari Izrailja.
1. Dnevnika 21,8I David reče Bogu: sagriješih veoma što to uradih; ali uzmi bezakonje sluge svojega, jer veoma ludo radih.
1. Dnevnika 21,9A Gospod reče Gadu vidiocu Davidovu govoreći:
1. Dnevnika 21,10Idi kaži Davidu i reci: ovako veli Gospod: troje ti dajem, izaberi jedno da ti učinim.
1. Dnevnika 21,11I dođe Gad k Davidu i reče mu: tako veli Gospod, biraj:
1. Dnevnika 21,12Ili glad za tri godine, ili tri mjeseca da bježiš od neprijatelja svojih i mač neprijatelja tvojih da te stiže, ili tri dana mač Gospodnji i pomor da bude u zemlji i anđeo Gospodnji da ubija po svijem krajevima Izrailjevijem. Sada dakle gledaj što ću odgovoriti onomu koji me je poslao.
1. Dnevnika 21,13A David reče Gadu: u tjeskobi sam ljutoj; ali neka zapadnem Gospodu u ruke, jer je veoma velika milost njegova; a ljudima da ne zapadnem u ruke.
1. Dnevnika 21,14I tako pusti Gospod pomor na Izrailja, te pade Izrailja sedamdeset tisuća ljudi.
1. Dnevnika 21,15I posla Gospod anđela u Jerusalim da ga ubija; i kad ubijaše, pogleda Gospod i sažali mu se sa zla; i reče anđelu koji ubijaše: dosta, spusti ruku svoju. A anđeo Gospodnji stajaše kod gumna Ornana Jevusejina,
1. Dnevnika 21,16A David podiže oči svoje i vidje anđela Gospodnjega gdje stoji između zemlje i neba a u ruci mu go mač, kojim bješe zamahnuo na Jerusalim; i pade David i starješine ničice, obučeni u kostrijet.
1. Dnevnika 21,17I reče David Bogu: nijesam li ja zapovjedio da se izbroji narod? ja sam dakle zgriješio i zlo učinio; a te ovce šta su učinile? Gospode Bože moj, neka se ruka tvoja obrati na me i na dom oca mojega; ali ne na taj narod da ga potre.
1. Dnevnika 21,18Tada anđeo Gospodnji reče Gadu da kaže Davidu da izide gore i načini oltar Gospodu na gumnu Ornana Jevusejina.
1. Dnevnika 21,19I izide David po riječi Gadovoj, koju mu reče u ime Gospodnje.
1. Dnevnika 21,20A Ornan okrenuv se ugleda anđela, i sakri se sa četiri sina svoja. Jer Ornan vrsijaše pšenicu.
1. Dnevnika 21,21Utom dođe David do Ornana; i pogledav Ornan kad vidje Davida izide iz gumna i pokloni se Davidu licem do zemlje.
1. Dnevnika 21,22Tada reče David Ornanu: daj mi to gumno da načinim na njemu oltar Gospodu; za novce koliko vrijedi daj mi ga, da bi prestao pomor u narodu.
1. Dnevnika 21,23A Ornan reče Davidu: uzmi i neka čini gospodar moj car što mu je drago; evo dajem i volove za žrtve paljenice, i kola za drva, i pšenicu za dar; sve to dajem.
1. Dnevnika 21,24A car David reče Ornanu: ne, nego ću kupiti za novce šta vrijedi, jer neću da prinesem Gospodu što je tvoje ni da prinesem žrtve paljenice poklonjene.
1. Dnevnika 21,25I dade David Ornanu za ono mjesto na mjeru šest stotina sikala zlata.
1. Dnevnika 21,26I ondje načini David oltar Gospodu, i prinese žrtve paljenice i žrtve zahvalne; i prizva Gospoda, i usliši ga spustivši oganj s neba na oltar žrtve paljenice.
1. Dnevnika 21,27I zapovjedi Gospod anđelu, te vrati mač svoj u korice.
1. Dnevnika 21,28U ono vrijeme vidjev David da ga Gospod usliši na gumnu Ornana Jevusejina prinošaše žrtve ondje.
1. Dnevnika 21,29A šator Gospodnji, koji načini Mojsije u pustinji, i oltar za žrtve paljenice bijaše u to vrijeme na visini u Gavaonu.
1. Dnevnika 21,30I David ne može ići k njemu da traži Bogu, jer se uplaši od mača anđela Gospodnjega.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje