Tražilica


Postanak 38. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 38,1U ono vrijeme otide Juda od braće svoje i razape šator svoj kod nekoga čovjeka iz Adulamita po imenu Hira.
Postanak 38,2Tamo vidje Juda kćer nekog Kanaanca, koji se zvao Šua; on je uze za ženu i živio je s njom.
Postanak 38,3Ona zatrudnje i rodi sina, kojemu on nadjenu ime Er.
Postanak 38,4Tada ona opet zatrudnje i rodi sina, kojemu ona nadjenu ime Onan.
Postanak 38,5Nato ona još rodi sina, kojemu ona nadjenu ime Šelah. Bilo je u Kezibu, gdje ga je rodila.
Postanak 38,6I Juda uze za prvorođenca svojega Era ženu po imenu Tamaru.
Postanak 38,7Ali Er, prvorođenac Judin, ne dopade se Gospodu, i zato pusti Gospod da umre.
Postanak 38,8Tada reče Juda Onanu: "Živi sa ženom brata svojega, i čini dužnost djevera, da pribaviš potomke bratu svojemu!"
Postanak 38,9A jer je znao Onan, da djeca ne bi pripadala njemu, prosipao bi Onan sjeme na zemlju, kad bi bio sa ženom brata svojega, da ne dadne potomaka bratu svojemu.
Postanak 38,10A Gospodu je bilo mrsko, što je činio, pa zato pusti da i on umre.
Postanak 38,11I reče Juda snahi svojoj Tamari: "Prebivaj kao udovica u kući oca svojega, dok poodraste sin moj Šelah!" On se je naime bojao, da bi mogao i ovaj umrijeti kao braća njegova. Tako otide Tamara i prebivala je u kući oca svojega.
Postanak 38,12A kad prođe dugo vremena, umrije kći Šuaova, žena Judina. Pošto Juda održa vrijeme žalovanja, zaputi s prijateljem svojim Hirom iz Adulama u Tamnu, da dadne ostrići ovce svoje.
Postanak 38,13I kad se javilo Tamari: "Upravo ide svekar tvoj u Timnu da striže ovce."
Postanak 38,14Skide ona sa sebe udovičku odjeću svoju, uze pokrivalo i pokri lice. Tada sjede tamo, gdje se ide u Enaim, koji je na putu u Timnu. Ona je naime vidjela, da je Šelah bio odrastao, a nju ne udaše za njega.
Postanak 38,15Kad je tako vidje Juda, pomisli, da je bludnica, jer je bila pokrila lice svoje.
Postanak 38,16On skrenu s puta k njoj i reče: "Slušaj, ugodi mi!" Nije znao, da mu je to bila snaha. A ona reče: "Što ćeš mi dati, da ti ugodim?"
Postanak 38,17On odgovori: "Poslat ću ti jare od stada." Ona reče: Ali da mi dadneš zalog, dokle ga pošalješ."
Postanak 38,18On upita: "Kakav zalog da ti dadnem?" Ona odgovori: "Svoj pečatni prsten, svoju vrpcu i svoj štap, što ti je u ruci." Dade joj to, i bio je s njom, i ona zatrudnje od njega.
Postanak 38,19I ona ustade i ode odatle, skide pokrivalo svoje sa sebe i obuče opet udovičku odjeću svoju.
Postanak 38,20Juda posla jare po prijatelju svojemu iz Adulama, da natrag dobije od žene zalog; ali je on ne nađe.
Postanak 38,21Pitao je ljude njezina mjesta: "Gdje je ona bludnica, što obično sjedi u Enaimu na putu?" A oni mu odgovoriše: "Nije ovdje bilo bludnice."
Postanak 38,22I vrati se on k Judi i reče: "Ne nađoh je, a ljudi mi u mjestu potvrdiše: "Nije ovdje bilo bludnice."
Postanak 38,23Juda reče: "Neka joj bude, samo da se ne osramotimo! Eto, ja joj poslah jare, a ti je ne nađe!"
Postanak 38,24Jedno tri mjeseca kasnije dojaviše Judi: "Snaha tvoja Tamara zabludi i od bluda svojega zatrudnje." Juda zapovjedi: "Izvedite je van, neka se spali!"
Postanak 38,25Kad je htjedoše povesti van, posla ona svekru svojemu i poruči mu: "S čovjekom, čije su stvari ove, zatrudnjela sam." I još mu poruči: "Pogledaj samo, čiji je taj pečatni prsten, ta vrpca i taj štap!"
Postanak 38,26Kad Juda pogleda te stvari, reče. "Ona je u pravu proti meni. Zašto je ne dadoh sinu svojemu Šelahu za ženu?" A on otada nije više općio s njom.
Postanak 38,27I kad dođe vrijeme da rodi, a to blizanci u utrobi njezinoj.
Postanak 38,28Kad je rađala, jedan pruži ruku. Babica uze crven konac, priveza ga oko ruke njegove i reče: "Ovaj izađe prvi na svijet."
Postanak 38,29Ali on povuče opet natrag ruku svoju, i brat se njegov pojavi. Tada reče ona: "Zašto sebi načini proder?" I zato ga nazvaše Peres.
Postanak 38,30Nato se pojavi brat njegov, na čijoj je ruci bio crveni konac, i nazvaše ga Zerah.
Postanak 38,1 Otprilike u to vrijeme Juda ode od svoje braće te okrenu nekom Adulamcu komu ime bijaše Hira.
Postanak 38,2Tu Juda zapazi kćer jednog Kanaanca - zvao se Šua - i njome se oženi. Priđe njoj
Postanak 38,3te ona zače i rodi sina, komu dade ime Er.
Postanak 38,4Opet ona zače, rodi sina i dade mu ime Onan.
Postanak 38,5Još jednog sina rodi te mu nadjene ime Šela. Nalazila se u Kezibu kad je njega rodila.
Postanak 38,6Juda oženi svoga prvorođenca Era djevojkom kojoj bijaše ime Tamara.
Postanak 38,7Ali Judin prvorođenac Er uvrijedi Jahvu i Jahve ga pogubi.
Postanak 38,8Tada reče Juda Onanu: "Priđi k udovici svoga brata, izvrši prema njoj djeversku dužnost i tako očuvaj lozu svome bratu!
Postanak 38,9Ali Onan, znajući da se sjeme neće računati kao njegovo, ispuštaše ga na zemlju kad god bi prišao bratovoj udovici, tako da ne dade potomstva svome bratu.
Postanak 38,10To što je činio uvrijedilo je Jahvu, pa i njega pogubi.
Postanak 38,11Onda Juda reče svojoj nevjesti Tamari: "Ostani kao udovica u domu svoga oca dok poodraste moj sin Šela." Bojao se, naime, da bi i on mogao umrijeti kao i njegova braća. I tako Tamara ode da živi u očevu domu.
Postanak 38,12Dugo vremena poslije toga umre Šuina kći, Judina žena. Kad je prošlo vrijeme žalosti, Juda ode, zajedno sa svojim prijateljem Adulamcem Hirom, u Timnu da striže svoje ovce.
Postanak 38,13Obavijeste Tamaru: "Eno ti je svekar", rekoše joj, "na putu u Timnu da striže ovce.
Postanak 38,14Ona svuče udovičko ruho, navuče koprenu i zamota se pa sjede na ulazu u Enajim, što je na putu k Timni. Vidjela je, naime, da je Šela odrastao, ali nju još ne udaše za nj.
Postanak 38,15Kad je Juda opazi, pomisli da je bludnica, jer je bila pokrila lice.
Postanak 38,16Svrati se on k njoj i reče: "Daj da ti priđem!" Nije znao da mu je nevjesta. A ona odgovori: "Što ćeš mi dati da uđeš k meni?
Postanak 38,17"Spremit ću ti jedno kozle od svoga stada", odgovori. "Treba da ostaviš jamčevinu dok ga ne pošalješ.
Postanak 38,18A on zapita: "Kakvu jamčevinu da ti ostavim?" Ona odgovori: "Svoj pečatnjak o vrpci i štap što ti je u ruci." Dade joj jedno i drugo, a onda priđe k njoj i ona po njem zače.
Postanak 38,19Potom ona ustade i ode; skide sa sebe koprenu i opet se odjenu u svoje udovičko ruho.
Postanak 38,20Uto Juda pošalje kozle po svom prijatelju Adulamcu da iskupi jamčevinu iz ruku žene, ali je nije mogao naći.
Postanak 38,21Upita ljude u mjestu: "Gdje je bludnica što se nalazila uz put u Enajim?" Oni mu odgovore: "Ovdje nije nikad bilo bludnice.
Postanak 38,22Tako se on vrati k Judi pa reče: "Nisam je mogao naći. Osim toga, ljudi mi u mjestu rekoše da ondje nije nikad bilo bludnice.
Postanak 38,23Onda reče Juda: "Da ne ostanemo za ruglo, neka ih drži! Slao sam joj, eto, ovo kozle, ali je ti nisi našao.
Postanak 38,24Otprilike poslije tri mjeseca donesoše vijest Judi: "Tvoja nevjesta Tamara odala se bludništvu; čak je u bludničenju i začela." "Izvedite je", naredi Juda, "pa neka se spali!
Postanak 38,25Dok su je izvodili, ona poruči svekru: "Začela sam po čovjeku čije je ovo." Još doda: "Vidi čiji je ovaj pečatnjak o vrpci i ovaj štap!
Postanak 38,26Juda ih prepozna pa reče: "Ona je pravednija nego ja, koji joj nisam dao svoga sina Šelu." Ali više s njom nije imao posla.
Postanak 38,27Kad joj je došlo vrijeme da rodi, pokaže se da nosi blizance.
Postanak 38,28Dok je rađala, jedan od njih pruži ruku van. Nato babica priveže za njegovu ruku crven konac govoreći: "Ovaj je izišao prvi.
Postanak 38,29Ali baš tada on uvuče ruku te iziđe njegov brat. A ona reče: "Kakav li proder napravi!" Stoga mu nadjenu ime Peres.
Postanak 38,30Poslije iziđe njegov brat koji je oko ruke imao crveni konac. Njemu dadoše ime Zerah.
Stvaranje 38,1No, u ono vrijeme, Juda siđe od svoje braće i nađe se kod jednog čovjeka iz Adulama, po, imenu Hira.
Stvaranje 38,2Ondje, Juda vidje kćer jednog Kanaanca imenom Šua. On ju uze i pođe prema njoj,
Stvaranje 38,3ona zatrudnje i rodi sina kojeg nazva Er.
Stvaranje 38,4Ona ponovo zatrudnje i rodi sina kojeg nazva Onan.
Stvaranje 38,5Potom, još jednom, ona rodi sina kojeg nazva Šel.
Stvaranje 38,6Juda bijaše u Kezivu kad ona rodi Šelu
Stvaranje 38,7a on uze za Era, svog prvorođenog sina, jednu ženu imenom Tamara. Er, Judin prvorođeni, uvrijedi GOSPODA koji ga usmrti.
Stvaranje 38,8Juda tada reče Onanu: ` Idi prema ženi svojeg brata. Postupi prema njoj kao prema bliskoj rodbini umrlog i podigni jedno potomstvo svojem bratu . `
Stvaranje 38,9Ali Onan je znao da potomstvo ne bi bilo njegovo; kad je išao prema ženi svojeg brata puštao je sjeme padati na tle da ne bi dao potomstva svojem bratu.
Stvaranje 38,10To što je činio razljuti GOSPODA koji ga također usmrti.
Stvaranje 38,11Juda reče tada Tamari svojoj snasi: `Ostani udovicom u kući svojeg oca sve dok moj sin Šela ne bude odrastao. ` On je u stvari rekao: ` Ne bi trebalo da i on umre kao njegova braća! ` Tamara ode boraviti u kući svojeg oca.
Stvaranje 38,12Dosta je dana prošlo i kćer Šuaina, žena Judina, umrije. Kad se on utješi, Juda se uspe u Timnau sa svojim prijateljem Hiraom iz Adulamite kod strigača svojeg stada.
Stvaranje 38,13Obavijestiše Tamaru ovim riječima: ` Evo tvoj svekar uspinje se u Timnu radi striženja svojeg stada. `
Stvaranje 38,14Ona skinu svoju udovičku odjeću, pokri se jednim velom, i načini se neprepoznatljivom, sjede na ulaz u Einaim koji je na putu prema Timni. Ona je dobro vidjela da je Šela odrastao a da ju nisu njemu dali za ženu.
Stvaranje 38,15Juda ju ugleda i uze za jednu prostitutku budući da je bila prekrila lice.
Stvaranje 38,16On skrenu prema njoj s puta i reče: ` Eh! Ja idem k tebi! ` Jer nije u njoj bio preoznao svoje snahe. Ona odgovori: ` Što ćeš mi dati da dođeš k meni? `
Stvaranje 38,17Poslat ću ti jedno jare iz stada `, reče on. Ona preuze: ` U redu, ako mi ti daš jedan zalog do to pošiljke. `
Stvaranje 38,18Koji zalog da ti dam? ` Reče on. Tvoj pečat, tvoje kordone i štap koji imaš u ruci `, odgovori ona. On ih joj dade, pođe k njoj, a ona osta trudna od njega.
Stvaranje 38,19Ona se diže, ode, skide svoj veo i odjenu svoju udovičku odjeću.
Stvaranje 38,20Juda posla jare po svojem prijatelju iz Adulama da preuzme zalog iz ruku žene. Ovaj ju ne nađe
Stvaranje 38,21pa upita mještane: ` Gdje je prostitutka koja bijaše na putu za Einaim? ` Nije ondje nikad bilo kurtizane `, odgovoriše mu.
Stvaranje 38,22On se vrati Judi i reče mu: ` Ja ju nisam našao, a mještani su mi rekli da ondje nije bilo kurtizane. `
Stvaranje 38,23Juda preuze: ` Ona je znala svoje ! Ne pravimo se smješnima, ja koji sam joj poslao jare i ti koji ju nisi našao! `
Stvaranje 38,24No, tri mjeseca kasnije, obavijestiše Judu: ` Tvoja snaha Tamar se pristituirala. Što više, ona je trudna od svojeg prostituiranja! ` ` Nek se izbaci napolje i da se spali! ` uzvrati Juda.
Stvaranje 38,25Dok su je izbacivali, ona poruči svojem svekru: ` Čovjek kome pripada ovo je onaj od kojeg sam trudna. ` Potom ona kaza: ` Prepoznaješ li dakle kome pripadaju ovaj pečat, ovi kordoni, ovaj štap! `
Stvaranje 38,26Juda ih prepozna i reče: ` Ona je bila više u pravu no ja, jer, u stvari, ja ju nisam bio dao mojem sinu Šeli. ` Ali on je ne pozna više.
Stvaranje 38,27No, u vrijeme svojeg porađanja, on imade dva blizanca u krilu svojem.
Stvaranje 38,28Tijekom porođaja, jedan od njih ispruži ruku koju prihvati primalja; ona na nju priveza. Jedan skerletni konac govoreći: ` Ovaj je izišao prvi.`
Stvaranje 38,29Potom on uvuče svoju ruku a njegov brat iziđe. ` Što li će ti se dogoditi za brešu koju si načinio! ` Reče ona. Nazvaše ga imenom Peres to jest Breša.
Stvaranje 38,30Njegov brat iziđe poslije, onaj koji je imao skerletni konac na ruci; njega nazvaše Zerah.
1. Mojsijeva 38,1A u to vrijeme dogodi se, te Juda otide od braće svoje i uvrati se kod nekoga Odolamejca, kojemu ime bješe Iras.
1. Mojsijeva 38,2I ondje vidje Juda kćer nekoga Hananejca, kojemu ime bješe Sava, i uze je i leže s njom;
1. Mojsijeva 38,3I ona zatrudnje i rodi sina, kojemu nadjede ime Ir.
1. Mojsijeva 38,4I opet zatrudnjevši rodi sina, kojemu nadjede ime Avnan.
1. Mojsijeva 38,5I opet rodi sina, i nadjede mu ime Silom; a Juda bijaše u Hasvi kad ona toga rodi.
1. Mojsijeva 38,6I Juda oženi prvenca svojega Ira djevojkom po imenu Tamarom.
1. Mojsijeva 38,7Ali Ir prvenac Judin bješe nevaljao pred Gospodom, i ubi ga Gospod.
1. Mojsijeva 38,8A Juda reče Avnanu: uđi k ženi brata svojega i oženi se njom na ime bratovo, da podigneš sjeme bratu svojemu.
1. Mojsijeva 38,9A Avnan znajući da neće biti njegov porod, kad lijegaše sa ženom brata svojega prosipaše na zemlju, da ne rodi djece bratu svojemu.
1. Mojsijeva 38,10Ali Gospodu ne bi milo što činjaše, te ubi i njega.
1. Mojsijeva 38,11I Juda reče Tamari snasi svojoj: ostani udovicom u kući oca svojega dokle odraste Silom sin moj. Jer govoraše: da ne umre i on kao braća mu. I otide Tamara, i življaše u kući oca svojega.
1. Mojsijeva 38,12A kad prođe mnogo vremena, umrije kći Savina, žena Judina. I kad se Juda utješi, pođe u Tamnu k ljudima što mu strizijahu ovce, sam s Irasom prijateljem svojim Odolamejcem.
1. Mojsijeva 38,13I javiše Tamari govoreći: eto svekar tvoj ide u Tamnu da striže ovce svoje.
1. Mojsijeva 38,14A ona skide sa sebe udovičko ruho svoje, i uze pokrivalo i pokri lice, i sjede na raskršće na putu koji ide u Tamnu. Jer vidje da je Silom odrastao a nju još ne udaše za nj.
1. Mojsijeva 38,15A Juda kada vidje, pomisli da je kurva, jer bješe pokrila lice svoje.
1. Mojsijeva 38,16Pa svrnu s puta k njoj i reče joj: pusti da legnem s tobom. Jer nije poznao da mu je snaha. A ona reče: šta ćeš mi dati da legneš sa mnom?
1. Mojsijeva 38,17A on reče: poslaću ti jare iz stada. A ona reče: ali da mi daš zalog dokle ga ne pošlješ.
1. Mojsijeva 38,18A on reče: kakav zalog da ti dam? A ona reče: eto, prsten i rubac, i štap što ti je u ruci. I on joj dade, te leže s njom, i ona zatrudnje od njega.
1. Mojsijeva 38,19Poslije ustavši Tamara otide i skide pokrivalo sa sebe i obuče udovičko ruho.
1. Mojsijeva 38,20A Juda posla jare po prijatelju svom Odolamejcu da mu donese natrag od žene zalog. Ali je on ne nađe.
1. Mojsijeva 38,21Pa pitaše ljude po onom mjestu gdje je ona bila govoreći: gdje je ona kurva što je bila na raskršću na ovom putu? A oni rekoše: nije ovdje bilo kurve.
1. Mojsijeva 38,22I vrati se k Judi i reče: ne nađoh je, nego još rekoše mještani: nije ovdje bilo kurve.
1. Mojsijeva 38,23A Juda reče: neka joj da se ne sramotimo; ja sam slao jare, ali je ti ne nađe.
1. Mojsijeva 38,24A kad prođe do tri mjeseca dana, javiše Judi govoreći: Tamara snaha tvoja učini preljubu, i evo zatrudnje od preljube. A Juda reče: izvedite je da se spali.
1. Mojsijeva 38,25A kad je povedoše, posla k svekru svojemu i poruči: s čovjekom čije je ovo zatrudnjela sam. I reče: traži čiji je ovaj prsten i rubac i štap.
1. Mojsijeva 38,26A Juda pozna i reče: pravija je od mene, jer je ne dadoh sinu svojemu Silomu. I više ne leže s njom.
1. Mojsijeva 38,27A kad dođe vrijeme da rodi, a to blizanci u utrobi njezinoj.
1. Mojsijeva 38,28I kad se porađaše, jedno dijete pomoli ruku, a babica uze i veza mu crven konac oko ruke govoreći: ovaj je prvi.
1. Mojsijeva 38,29Ali on uvuče ruku, i gle izađe brat njegov, a ona reče: kako prodrije? prodiranje neka ti bude. I nadješe mu ime Fares.
1. Mojsijeva 38,30A poslije izađe brat mu, kojemu oko ruke bijaše crveni konac, i nadješe mu ime Zara.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje