Tražilica


Nehemija 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Nehemija 1,1Riječi Nehemije, sina Hakalijina. Mjeseca Kisleva, godine dvadesete dogodi se, kad sam bio u glavnom gradu Susi,
Nehemija 1,2Da Hanani, jedan od braće moje, dođe s nekim ljudima iz Judeje. Upitah ih za Judejce, za ostatak, što je bio umakao ropstvu, i za Jerusalem.
Nehemija 1,3Oni mi odgovoriše: "Oni, što preostaše od ropstva, nalaze se u zemlji tamo u velikoj nevolji i sramoti. Zid jerusalemski razrušen je, i vrata su njegova spaljena."
Nehemija 1,4Kad sam čuo tu vijest, sjeo sam i plakao i tugovao čitave dane. Postio sam i molio se Bogu nebeskomu.
Nehemija 1,5Molio sam se: "Ah, Gospode, Bože nebeski, veliki, strašni Bože! Ti milostivo čuvaš zavjet onima, koji te ljube i drže tvoje zapovijedi.
Nehemija 1,6Daj da bude uho tvoje prignuto i oči tvoje otvorene, da čuješ molitvu sluge svojega, koju sada dan i noć upravljam k tebi za djecu Izraelovu, sluge tvoje! Priznajem grijehe djece Izraelove, što ih počiniše proti tebi. I ja i moja očinska kuća sagriješismo.
Nehemija 1,7Skrivismo ti i ne držasmo zapovijedi, zakone i odredbe, što si ih zapovjedio svojemu slugi Mojsiju.
Nehemija 1,8Ipak se spomeni obećanja, to si ga dao svojemu slugi Mojsiju, kad si rekao: Ako budete griješili, ja ću vas razasuti među narode.
Nehemija 1,9Ali ako se obratite k meni i stanete držati zapovijedi moje o tvoriti ih, ja ću vas, pa bili razasuti i do na kraj neba, opet odanle skupiti i odvesti na mjesto, koje sam izabrao, da ondje nastanim ime svoje.
Nehemija 1,10Jer oni su sluge tvoje i narod tvoj, koji si iskupio silom svojom velikom i rukom svojom jakom.
Nehemija 1,11Ah, Gospode, neka hude uho tvoje prignuto k molitvi sluge tvojega i k molitvi sluga tvojih, koji su voljni bojati se imena tvojega! Daj sada uspjeh slugi svoj emu! Učini, da nađe milost kod ovoga čovjeka!" Bio sam naime peharnik kod kralja, Nehemija dobiva dopuštenje od kralja da sazida Jerusalem.
Nehemija 1,1 Povijest Nehemije, sina Hakalijina. Mjeseca Kisleva, dvadesete godine, kad sam bio u Susi,
Nehemija 1,2dođe Hanani, jedan od moje braće, s nekim ljudima iz Judeje. Ja ih zapitah o Židovima - o Ostatku što se spasio od sužanjstva i o Jeruzalemu.
Nehemija 1,3Oni mi odgovoriše: "Ostatak, oni koji su nakon sužanjstva ostali u zemlji, u velikoj su nevolji i sramoti. Jeruzalemski je zid sav razoren, a vrata mu ognjem spaljena.
Nehemija 1,4Kad sam čuo te vijesti, sjedoh i zaplakah. Tugovao sam više dana, postio i molio se pred Bogom nebeskim.
Nehemija 1,5I rekoh: "O, Jahve, Bože nebeski, veliki i strašni Bože koji čuvaš Savez i naklonost onima koji te ljube i drže zapovijedi tvoje!
Nehemija 1,6Neka uho tvoje bude pažljivo i oči tvoje otvorene da čuješ molitvu sluge svoga. Molim ti se sada, danju i noću, za sinove Izraelove, sluge tvoje, i ispovijedam grijehe sinova Izraelovih koje smo učinili protiv tebe; sagriješili smo i ja i kuća oca mojega!
Nehemija 1,7Veoma smo zlo činili prema tebi, ne držeći naredaba tvojih, zakona i običaja koje si ti naredio po Mojsiju, sluzi svome.
Nehemija 1,8Ali se opomeni riječi koje si povjerio Mojsiju, sluzi svome: `Ako budete nevjerni, ja ću vas rasuti među narode;
Nehemija 1,9ali ako se obratite meni i budete poštovali moje naredbe i držali ih, budu li neki od vas prognani i nakraj neba, ja ću vas sakupiti i odvesti na mjesto koje sam izabrao da ondje prebiva moje Ime.`
Nehemija 1,10A, eto, oni su tvoje sluge i tvoj narod, koji si izbavio svojom velikom moći i snažnom rukom svojom.
Nehemija 1,11Ah, Gospode, neka uho tvoje bude pažljivo na molitvu sluge tvoga, na molitvu slugu tvojih, koji su spremni bojati se tvoga Imena. Smjerno te molim, udijeli danas sreću sluzi svome i učini da nađe milost pred ovim čovjekom." A ja bijah tada peharnik kraljev.
Nehemija 1,1Riječi Nehemijine, sina Hakalijeva . :
Nehemija 1,2Hanani, jedan od moje braće, dođe iz Jude, on i nekoliko ljudi, i ja ih ispitivah o preživjelim Židovima, ostatku prreživjelih iz robstva, i o Jeruzalemu.
Nehemija 1,3Oni mi rekoše : ` Oni koji su ostali u ropstvu, dolje u pokrajini, u velikoj su nevolji i sramu; zid Jeruzalema ima breša, a njegova vrata bijahu zapaljena.` :
Nehemija 1,4Kad ja saslušah te riječi, sjedoh, plakah i bih u žalosti tijekom više dana. Potom *postih i molih licem prema Bogu *nebesa.
Nehemija 1,5Ja rekoh: ` Ah! GOSPODE; Bože nebesa, Bože veliki i strašni, koji čuvaš *savez i vjernost prema onima koji ga vole i koji paze zapovijedi tvoje,
Nehemija 1,6nek tvoje uho dakle bude pažljivo, a tvoje oči otvorene, za slušati molitvu sluge tvoga. U ovaj čas, danju i noću, ja ju iskazujem pred tobom za sinove Izraelove, sluge tvoje: ja ispovijedam grijehe sinova Izraelovih koje smo počinili protiv tebe. Ja i kuća mog oca, mi smo griješili.
Nehemija 1,7Mi smo te uistinu uvrijedili i nismo pazili zapovijedi tvojih, zakona i običaja koje si ti dao sluzi svom Mojsiju.
Nehemija 1,8Sjeti se riječi koje, na tvoju zapovjed, tvoje je sluga Mojsije izgovorio: Ako vi, budete nevjerni, ja, ću vas raspršiti između naroda;
Nehemija 1,9ali ako mi se vratite ako pazite zapovijedi moje i primijenjujete ih, kad bi bili izgnanici na krajevima nebeskim, ja ću ih sakupiti i dovesti na mjesto koje sam zabrao da boravi *ime moje .
Nehemija 1,10Oni su sluge tvoje i tvoj narod kojeg si ti otkupio svojom velikom moći i snagom ruke svoje.
Nehemija 1,11Ah! Gospodine, nek tvoje uho bude pažljivo na molitvu sluge tvoga i na molitvu tvojih slugu koji štovati ime tvoje. Udesi tvom sluzi da uspije danas i daj mu pronaći milosrđe pred tim čovjekom!` Ja bijah tada peharnik kraljev .
Nemija 1,1Riječi Nemije sina Ahalijina. Mjeseca Hisleva godine dvadesete kad bijah u Susanu gradu,
Nemija 1,2Dođe Ananije jedan od braće moje s nekima iz Judeje; i zapitah ih za Judejce, za ostatak što bješe ostao od ropstva i za Jerusalim.
Nemija 1,3A oni mi rekoše: ostatak što osta od ropstva ondje u zemlji, u velikoj je nevolji i sramoti, i zid je Jerusalimski razvaljen i vrata su mu ognjem popaljena.
Nemija 1,4A kad čuh te riječi, sjedoh i plakah, i tužih nekoliko dana, i postih i molih se pred Bogom nebeskim,
Nemija 1,5I rekoh: oh Gospode Bože nebeski, Bože veliki i strašni, koji čuvaš zavjet i milost onima koji te ljube i drže tvoje zapovijesti.
Nemija 1,6Neka bude uho tvoje prignuto i oči tvoje otvorene da čuješ molitvu sluge svojega kojom se sada molim pred tobom dan i noć za sinove Izrailjeve, sluge tvoje, i ispovijedam grijehe sinova Izrailjevijeh kojima ti zgriješismo.
Nemija 1,7Skrivismo ti i ne držasmo zapovijesti ni uredaba ni zakona koje si zapovijedio preko Mojsija sluge svojega.
Nemija 1,8Ali se opomeni riječi koju si zapovjedio Mojsiju sluzi svojemu govoreći: vi ćete zgriješiti i ja ću vas rasijati među narode;
Nemija 1,9Ali ako se obratite k meni i stanete držati zapovijesti moje i tvoriti ih, ako budete zagnani i na kraj svijeta, sabraću vas odande i odvešću vas na mjesto koje sam izabrao da ondje nastanim ime svoje.
Nemija 1,10A ovo su sluge tvoje i narod tvoj, koji si iskupio silom svojom velikom i rukom svojom krjepkom.
Nemija 1,11Oh Gospode! neka bude uho tvoje prignuto i molitvi sluge tvojega i k molitvi sluge tvojega i k molitvi sluga tvojih, koji su radi bojati se imena tvojega, i daj danas sreću sluzi svjemu i učini da nađe milost pred ovijem čovjekom. A ja bijah peharnik carev.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje