Tražilica


Job 16. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Job 16,1Nato reče Job:
Job 16,2Slušao sam dosta takvih stvari; svi ste vi mučni tješioci.
Job 16,3Jesu li pri kraju puste riječi I što te goni, da mi tako odvraćaš?
Job 16,4I ja bih mogao govoriti kao vi, kad biste samo bili na mojemu mjestu; lijepe bih vam držao govore, žaleći vas mahao bih glavom na vas.
Job 16,5Hranio bih vas ustima svojim, govor bih svoj začinjao kretnjama utješnim.
Job 16,6Ali ako govorim, neće odlahnuti bol moja; ako li prestanem, hoće li otići od mene?
Job 16,7Zaista, muka me je moja posve umorila; rod moj sasvim s uništio.
Job 16,8Mene si prihvatio; proti me ni svjedoče klevetnici; bacaju mi tužbu u oči.
Job 16,9Gnjev njihov trga me na komade; napadaju me, škripe zubima na me; neprijatelji moji sijevaju očima na me.
Job 16,10Razvaljuju na me usta svoja, sramotno me udaraju po obrazima, skupljaju se svi zajedno proti meni.
Job 16,11Zlikovcima predao me Bog, bacio me u ruke bezbožnicima.
Job 16,12Mirno sam živio; tada me uznemiri, uhvati me straga i smrska me, metnu me sebi za biljegu.
Job 16,13Oko mene lete strijele njegove, nemilice mi probada bubrege, prolijeva na zemlju žuč moju.
Job 16,14Razdire me, rana do rane, trči proti meni kao ratni junak.
Job 16,15Žalobnu haljinu nosim na golom tijelu, ponos svoj prignuo sam do u prah.
Job 16,16Od plača mi lice pocrvenjelo, oko mojih trepavica leži noć smrtna.
Job 16,17A nema nepravde na rukama mojim, i molitva je moja bila uvijek čista.
Job 16,18O zemljo, ne pokrivaj krvi moje, neka ne bude nikada kraja tužbi mojoj!
Job 16,19Ali je još u nebu svjedok za me; u visinama još živi odvjetnik moj.
Job 16,20Moje su mi boli zagovornice; oči moje u suzama gledaju u Boga.
Job 16,21On pribavlja smrtniku pravo proti Bogu, čovjeku proti bližnjemu svojemu.
Job 16,22Jer meni još ostaje samo malo godina, onda mi je na put, s kojega nema povratka.
Job 16,1 Job progovori i reče:
Job 16,2"Koliko se takvih naslušah besjeda, kako ste mi svi vi mučni tješioci!
Job 16,3Ima li kraja tim riječima ispraznim? Što te goni da mi tako odgovaraš?
Job 16,4I ja bih mogao k`o vi govoriti da vam je duša na mjestu duše moje; i ja bih vas mog`o zasuti riječima i nad sudbom vašom tako kimat` glavom;
Job 16,5i ja bih mogao ustima vas hrabrit`, i ne bih žalio trud svojih usana.
Job 16,6Al` ako govorim, patnja se ne blaži, ako li zašutim, zar će me minuti?
Job 16,7Zlopakost me sada shrvala posvema, čitava se rulja oborila na me.
Job 16,8Ustao je proti meni da svjedoči i u lice mi se baca klevetama.
Job 16,9Jarošću me svojom razdire i goni, škrgućuć` zubima obara se na me. Moji protivnici sijeku me očima,
Job 16,10prijeteći, na mene usta razvaljuju, po obrazima me sramotno ćuškaju, u čoporu svi tad navaljuju na me.
Job 16,11Da, zloćudnicima Bog me predao, u ruke opakih on me izručio.
Job 16,12Mirno življah dok On ne zadrma mnome, za šiju me ščepa da bi me slomio.
Job 16,13Uze me za biljeg i strijelama osu, nemilosrdno mi bubrege probode i mojom žuči zemlju žednu natopi.
Job 16,14Na tijelu mi ranu do rane otvara, kao bijesan ratnik nasrće na mene.
Job 16,15Tijelo sam golo u kostrijet zašio, zario sam čelo svoje u prašinu.
Job 16,16Zapalilo mi se sve lice od suza, sjena tamna preko vjeđa mi je pala.
Job 16,17A nema nasilja na rukama mojim, molitva je moja bila uvijek čista.
Job 16,18O zemljo, krvi moje nemoj sakriti i kriku mom ne daj nigdje da počine.
Job 16,19Odsad na nebu imam ja svjedoka, u visini gore moj stoji branitelj.
Job 16,20Moja vika moj je odvjetnik kod Boga dok se ispred njega suze moje liju:
Job 16,21o, da me obrani u parbi mojoj s Bogom ko što smrtnik brani svojega bližnjega.
Job 16,22No životu mom su odbrojena ljeta, na put bez povratka meni je krenuti.
Job 16,1A Job uze riječ i reče:
Job 16,2Slušao sam toga mnogo u tom tonu, u stvari tješitelja, vi ste svi očajni.
Job 16,3Reći meni: ` Jesu li svršile, te riječi od vjetra? ` I : ` Što je to što te nagoni opet
Job 16,4Ja također mogao bih govoriti na vaš način kad biste vi bili na mom mjestu. Ja bih sastavio protiv vas besjede i ja bih klimao glavom protiv vas.
Job 16,5Ja bih vas okrepljivao svojim ustima, a živahnost mojih usana bila bi umirujuće sredstvo.
Job 16,6Ja, ako ja govorim, moja bol nije uopće stišana, i da ja ušutim, hoće li me napustiti onađ
Job 16,7Ali to je sada ono što me nuka ići do Da, ti si uništio svo moje okruženje,
Job 16,8ti si mi izdubio bore koje svjedoče protiv mene, moja mršavost me optužuje i tereti.
Job 16,9Da, za rastrgati me, njegova me protiv mene on škrguće zubima, moj neprijatelj baca na mene svoje poglede.
Job 16,10Ralja razjapljenih protiv mene, on me pljuska uvredama, on se udružuje protiv mene.
Job 16,11Bog me izručio ćudi jednog djeteta, on me bacio kao plijen gadovima.
Job 16,12Ja bijah u miru. On me gurnuo. On me zgrabio za šiju i iščašio, po tome uspravio me za cilj.
Job 16,13Njegove me strijele uokviruju. On bez milosti probija moja križa i prosipa na zemlju moju gorčinu.
Job 16,14On otvara na meni brešu za brešom, juriša na meni, kao kakav ratnik.
Job 16,15Ja sam zašio jednu vreću na mojim posjekotinama i zario svoje čelo u prašinu.
Job 16,16Moje je lice pocrvenjelo od plačeva, a na mojim je vjeđama sjena smrti.
Job 16,17Ipak, ne bijaše nasilja na mojim rukama, i moja molitva bijaše *čista.
Job 16,18Zemljo, ne pokrivaj moju *krv, i nek moja vika ne nađe zaklona.
Job 16,19Od sada, ja u *nebesima imam jednog svjedoka, ja gore posjedujem na visokom
Job 16,20Moji se prijatelji sprdaju sa mnom, ali to je prema Bogu da plaču oči
Job 16,21On, nek on brani čovjeka protiv Boga, kao što jedan čovjek posreduje za drugog.
Job 16,22Ali, broj godina mojih izbrojan je, i ja krećem na put bez povratka.
Jov 16,1A Jov odgovori i reče:
Jov 16,2Slušao sam mnogo takih stvari; svi ste dosadni tješioci.
Jov 16,3Hoće li biti kraj praznijem riječima? ili šta te tjera da tako odgovaraš?
Jov 16,4I ja bih mogao govoriti kao vi, da ste na mom mjestu, gomilati na vas riječi i mahati glavom na vas,
Jov 16,5Mogao bih vas hrabriti ustima svojim, i micanje usana mojih oblakšalo bi bol vaš.
Jov 16,6Ako govorim, neće odahnuti bol moj; ako li prestanem, hoće li otići od mene?
Jov 16,7A sada me je umorio; opustošio si sav zbor moj.
Jov 16,8Navukao si na me mrštine za svjedočanstvo; i moja mrša podiže se na me, i svjedoči mi u oči.
Jov 16,9Gnjev njegov rastrže me, nenavidi me, škrguće zubima na me, postavši mi neprijatelj sijeva očima svojima na me.
Jov 16,10Razvaljuju na me usta svoja, sramotno me biju po obrazima, skupljaju se na me.
Jov 16,11Predao me je Bog nepravedniku, i u ruke bezbožnicima bacio me.
Jov 16,12Bijah miran i zatr me, i uhvativši me za vrat smrska me i metnu me sebi za biljegu.
Jov 16,13Opkoliše me njegovi strijelci, cijepa mi bubrege nemilice, prosipa na zemlju žuč moju.
Jov 16,14Zadaje mi rane na rane, i udara na me kao junak.
Jov 16,15Sašio sam kostrijet po koži svojoj, i uvaljao sam u prah slavu svoju.
Jov 16,16Lice je moje podbulo od plača, na vjeđama je mojim smrtni sjen;
Jov 16,17Premda nema nepravde u rukama mojim, i molitva je moja čista.
Jov 16,18Zemljo, ne krij krvi što sam prolio, i neka nema mjesta vikanju mojemu.
Jov 16,19I sada eto je na nebu svjedok moj, svjedok je moj na visini.
Jov 16,20Prijatelji se moji podruguju mnom; oko moje roni suze Bogu.
Jov 16,21O da bi se čovjek mogao pravdati s Bogom, kao sin čovječiji s prijateljem svojim!
Jov 16,22Jer godine izbrojene navršuju se, i polazim putem odakle se neću vratiti.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje