Tražilica


Job 28. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Job 28,1Jest, zna se točno, gdje se nalazi srebro, i mjesto, gdje se ispira zlato.
Job 28,2Iz zemlje se vadi gvožđe, i kamenje se topi za mjed.
Job 28,3Tami se čini kraj, istražuje čovjek do posljednjega kutića kamenja noćnu tamnoću;
Job 28,4Kopa rov daleko od živih, visi bez potpore za nogu i lebdi dolje onamo, daleko od ljudi.
Job 28,5Zemlja, iz koje kruh nam niče duboko se raskopa kao ognjem.
Job 28,6Safir počiva u kamenju njezinu, i zlatni se prah ondje nađe.
Job 28,7Ni orao ne zna ulaza tamo, niti ga pronađe oko jastrebovo.
Job 28,8Zvijeri gorske ne uniđu tamo, niti lav stupi tamo.
Job 28,9Ali čovjek meće ruku na to kamenje, korijenje bregova podruje.
Job 28,10U stijene zaruje rovove, i svašta dragocjeno vidi mu oko.
Job 28,11Nanjuši izvore rijeka, što je skriveno iznosi na svjetlo.
Job 28,12Ali mudrost, gdje se ona nalazi i razboritost, gdje je njoj kuća?
Job 28,13Čovjek ne zna puta k njoj, ona ne boravi u zemlji živih.
Job 28,14Dubina govori: nije ona u meni; more govori: kod mene ona ne boravi.
Job 28,15Dragocjeno zlato ne može se dati za nju, niti joj se srebro može izmjeriti kao kupovna cijena.
Job 28,16Ne mjeri se zlatom ofirskim, ni dragocjenim oniksom i safirom.
Job 28,17Ne može se izjednačiti s njom ni zlato ni staklo, niti se može promijeniti s nakitom.
Job 28,18Korali, kristali, neka se šuti o njima, vrijednost je mudrosti viša od bisera.
Job 28,19Ne dobije se za topaze iz Kuša, niti se mjeri suhim zlatom.
Job 28,20Mudrost, dakle, odakle dolazi? Razboritost, gdje je njoj mjesto?
Job 28,21Skrivena je pogledu svih bića, i pticama je nebeskim zaklonjena.
Job 28,22Podzemni svijet govori i carstvo mrtvih: čuli smo o njoj samo kako se govori.
Job 28,23Samo je Bog, koji zna put k njoj, on jedini zna, gdje se nalazi ona.
Job 28,24Jer do na granice svijeta dopire pogled njegov; štogod je pod nebom, vidi on.
Job 28,25Kada je vjetru odredio težinu njegovu i mjerom ograničio vodu;
Job 28,26Kad je daždu postavio vrijeme njegovo i put munji gromovnoj:
Job 28,27Tada ju je vidio i oglasio, uredio ju i pretražio.
Job 28,28Čovjeku je rekao: Boga se bojati jest mudrost, i zla se kloniti jest razboritost.
Job 28,1 "Da, srebro ima svoja nalazišta, a zlato mjesta gdje se pročišćava.
Job 28,2Ruda željezna iz zemlje se vadi, a iz rudače rastaljene bakar.
Job 28,3Ljudi tami postavljaju granice i kopaju do najvećih dubina za kamenom u mraku zakopanim.
Job 28,4Čeljad iz tuđine rovove dube do kojih ljudska ne dopire noga, visi njišuć` se, daleko od ljudi.
Job 28,5Krilo zemlje iz kojeg kruh nam niče kao od vatre sve je razrovano.
Job 28,6Stijene njene safira su skrovišta, prašina zlatna krije se u njima.
Job 28,7Tih putova ne znaju grabljivice, jastrebovo ih oko ne opaža.
Job 28,8Zvijeri divlje njima nisu kročile niti je kada lav njima prošao.
Job 28,9Ali na kamen diže čovjek ruku te iz korijena prevraća planine.
Job 28,10U kamenu prokopava prolaze, oko mu sve dragocjeno opaža.
Job 28,11Žilama vode on tok zaustavlja; stvari skrivene nosi na vidjelo.
Job 28,12Ali otkuda nam Mudrost dolazi? Na kojemu mjestu Razum prebiva?
Job 28,13Čovjek njezina ne poznaje puta, u zemlji živih nisu je otkrili.
Job 28,14Bezdan govori: `U meni je nema!` a more: `Ne nalazi se kod mene!`
Job 28,15Zlatom se čistim kupiti ne može, ni cijenu njenu srebrom odmjeriti;
Job 28,16ne mjeri se ona zlatom ofirskim, ni oniksom skupim pa ni safirom.
Job 28,17Sa zlatom, staklom ne poređuje se, nit` se daje za sud od suha zlata.
Job 28,18Čemu spominjat` prozirac, koralje, bolje je steći Mudrost no biserje.
Job 28,19Što je prema njoj topaz etiopski? Ni čistim zlatom ne procjenjuje se.
Job 28,20Ali otkuda nam Mudrost dolazi? Na kojemu mjestu Razum prebiva?
Job 28,21Sakrivena je očima svih živih; ona izmiče pticama nebeskim.
Job 28,22Propast paklena i Smrt izjavljuju: `Za slavu njenu mi smo samo čuli.`
Job 28,23Jedino je Bog put njen proniknuo, on jedini znade gdje se nalazi.
Job 28,24Jer pogledom granice zemlje hvata i opaža sve pod svodom nebeskim.
Job 28,25Kad htjede vjetru odredit težinu i mjerilom svu vodu izmjeriti,
Job 28,26kad je zakone daždu nametnuo i oblacima gromovnim putove,
Job 28,27tad ju je vidio te izmjerio, učvrstio i do dna ispitao.
Job 28,28A potom je rekao čovjeku: Strah Gospodnji - eto što je mudrost; `Zla se kloni` - to ti je razumnost.
Job 28,1Sigurno, mjesta? otkud se moži izdvojiti srebro i pročistiti zlato, njih ne manjka.
Job 28,2Željezo, iz tla se ono izdvaja, a stijena se lijeva u bakar.
Job 28,3Stavljen je kraj tminama i kopa se sve do dubine kamena
Job 28,4prokopane su galerije daleko od naseljenih mjesta, ondje, nedostupno prolaznicima, ljulja se, obješeno daleko od judi.
Job 28,5Zemlja, on iz koje izlazi kruh, bi opustošena u svojoj utrobi kao od vatre.
Job 28,6Njene su stijene ležište safiru i ondje se nađe zlatna prašina.
Job 28,7Grabežljivci joj ne znaju put, a oko lješinara nije ju otkrilo.
Job 28,8Životinje je nisu uopće gazile niti je lav utirao njome put.
Job 28,9Prihvatilo se kremena, pustošilo se planine iz korijena.
Job 28,10U stijenama probijene su mreže galerija, i sve što je dragocijeno, ljudsko je oko vidjelo.
Job 28,11Sasušilo se izvore rijeka i dovelo na svjetlost danju ono što bijaše skriveno.
Job 28,12Ali, gdje mudrost pronaći? Gdje stanuje pamet?
Job 28,13Ne zna joj se cijena kod ljudi i ona se ne nalazi u zemlji živih.
Job 28,14Ponor izjavljuje: ` Ona nije u meni. ` I Ocean: ` Ona se ne nalazi
Job 28,15Ona se ne razmjenjuje za suho zlato, ona se ne prodaje po težini srebra.
Job 28,16Zlato iz Ofira ne vrijedi nje, ni dragocijeni oniks, ni safir.
Job 28,17Ni zlato ni staklo ne dosežu njenu cijenu, ne može ju se imati za jedan ćup najfinijeg zlata.
Job 28,18Koralj, kristal ne ne ulaze u red računa. I više vrijedi pecati mudrost no biserje.
Job 28,19Topaz iz Etiopije ne doseže njenu cijenu. Čak ni čisto zlato nje ne vrijedi.
Job 28,20Ali, mudrost, otkud ona dolazi, gdje stoluje pamet?
Job 28,21Ona se skriva očima svega živućeg, ona se ukrada pticama nebeskim.
Job 28,22Ponor i smrt izjavljuju: ` Naše su uši imale vjetar njenog ugleda. `
Job 28,23Bog joj je odijelio put, on je znao, on, gdje ona stoluje.
Job 28,24Bijaše to dok je upućivao svoje poglede krajinama svjetskim i dok istraživaše sve pod nebesima
Job 28,25za urediti težinu vjetra, i utvrditi mjeru voda.
Job 28,26Kad on označavaše granicu kiši i utiraše put oblaku koji grmi,
Job 28,27tada on ju je vidio i orisao, on ju je odijelio i čak ispitao.
Job 28,28Po tome on je rekao čovjeku: ` Strah od Gospodina, evo mudrosti. Odmaknuti se od zla, to je pamet! `
Jov 28,1Da, srebro ima žice, i zlato ima mjesto gdje se topi.
Jov 28,2Gvožđe se vadi iz praha, i iz kamena se topi mjed.
Jov 28,3Mraku postavlja među, i sve istražuje čovjek do kraja, i kamenje u tami i u sjenu smrtnom.
Jov 28,4Rijeka navre s mjesta svojega da joj niko ne može pristupiti; ali se odbije i odlazi trudom čovječjim.
Jov 28,5Iz zemlje izlazi hljeb, i pod njom je drugo, kao oganj.
Jov 28,6U kamenu je njezinu mjesto safiru, a ondje je prah zlatni.
Jov 28,7Te staze ne zna ptica, niti je vidje oko kragujevo;
Jov 28,8Ne ugazi je mlado zvijerje, niti njom prođe lav.
Jov 28,9Na kremen diže ruku svoju; prevraća gore iz dna.
Jov 28,10Iz stijene izvodi potoke, i svašta dragocjeno vidi mu oko.
Jov 28,11Ustavlja rijeke da ne teku, i što je sakriveno iznosi na vidjelo.
Jov 28,12Ali mudrost gdje se nalazi? i gdje je mjesto razumu?
Jov 28,13Ne zna joj čovjek cijene, niti se nahodi u zemlji živijeh.
Jov 28,14Bezdana veli: nije u meni; i more veli: nije kod mene.
Jov 28,15Ne može se dati čisto zlato za nju, niti se srebro izmjeriti u promjenu za nju.
Jov 28,16Ne može se cijeniti zlatom Ofirskim, ni dragim onihom ni safirom.
Jov 28,17Ne može se izjednačiti s njom ni zlato ni kristal, niti se može promijeniti za zaklade zlatne.
Jov 28,18Od korala i bisera nema spomena, jer je vrijednost mudrosti veća nego dragom kamenju.
Jov 28,19Ne može se s njom izjednačiti topaz Etiopski, niti se može cijeniti čistijem zlatom.
Jov 28,20Otkuda dakle dolazi mudrost? i gdje je mjesto razumu?
Jov 28,21Sakrivena je od očiju svakoga živoga, i od ptica nebeskih zaklonjena.
Jov 28,22Pogibao i smrt govore: ušima svojima čusmo slavu njezinu.
Jov 28,23Bog zna put njezin, i poznaje mjesto njezino.
Jov 28,24Jer gleda do krajeva zemaljskih i vidi sve što je pod svijem nebom.
Jov 28,25Kad davaše vjetru težinu, i mjeraše vodu mjerom,
Jov 28,26Kad postavljaše zakon daždu i put munji gromovnoj.
Jov 28,27Još je onda vidje i oglasi je, uredi je i pretraži je.
Jov 28,28A čovjeku reče: gle, strah je Božji mudrost, i uklanjati se oda zla jest razum.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje