Tražilica


Psalam 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 4,1Kad zovnem, usliši me, Bože spasenja mojega! Ti si mi uvijek pomogao u tjeskobi; smiluj ml se, usliši molitvu moju!
Psalam 4,2Vi ljudi, zašto sramotite čast moju, ljubite prijevaru i mislite na laž?
Psalam 4,3Uvidite ipak: "čudesno pomaže Gospod miljeniku svojemu! Gospod usliši moj vapaj k njemu.
Psalam 4,4Dršćite i okanite se grješnoga djelovanja! Smislite se na postelji svojoj! Prestanite!
Psalam 4,5Prinosite prave žrtve zaklanice! Pouzdajte se samo u Gospoda!
Psalam 4,6Mnogi se tuže: "Tko nam nosi mir?" Obasjaj nas, Gospode, svjetlom lica svojega!
Psalam 4,7Više radosti stavio si mi u srce u doba žetve, kad rodi žito i vino u izobilju.
Psalam 4,8Bez brige legnem i zaspim odmah; jer ti, Gospode, sam daješ mi te stojim u sigurnosti.
Psalam 4,1 Zborovođi. Uz žičana glazbala. Psalam. Davidov.
Psalam 4,2Kad zazovem, usliši me, Bože, pravdo moja, ti što me u tjeskobi izbavÄi: smiluj mi se, usliši moju molitvu!
Psalam 4,3Sinovi čovječji, dokle će vam srca ostati tvrda? Zašto ispraznost ljubite, opsjenu slijedite?
Psalam 4,4Znajte: Jahve čudesno uzvisuje prijatelja svoga; Gospodin će me uslišiti kad ga zazovem.
Psalam 4,5Promislite u srcima i ne griješite, dršćite na svojim ležajima i zanijemite.
Psalam 4,6Prinesite žrtve pravedne, u Jahvu se uzdajte!
Psalam 4,7Mnogi govore: "Tko će nam pokazati sreću?" Obasjaj nas, Jahve, svjetlom svoga lica!
Psalam 4,8Više si u srce moje ulio radosti nego kad obilno rode pšenica i vino.
Psalam 4,9Čim legnem, odmah u miru i usnem, jer mi samo ti, o Jahve, daješ miran počinak.
Psalam 4,1Ravnatelju zbora, sa žičanim glazbalima.
Psalam 4,9Jednako sretan, ja liježem i usnijem, jer samo ti, GOSPODE, činiš da ostajem u sigurnosti .
Psalam 4,1Kad te zovem, čuj me, Bože, pravdo moja! u tjeskobi daj mi prostor; smiluj se na me i usliši molitvu moju.
Psalam 4,2Sinovi čovječiji! dokle će slava moja biti u sramoti? dokle ćete ljubiti ništavilo i tražiti laži?
Psalam 4,3Znajte da Gospod divno čuva svetoga svojega; Gospod čuje kad ga zovem.
Psalam 4,4Gnjeveći se ne griješite; razmislite u srcima svojim na posteljama svojim, i utolite.
Psalam 4,5Prinesite žrtvu za pravdu, i uzdajte se u Gospoda.
Psalam 4,6Mnogi govore: ko će nam pokazati što je dobro? Obrati k nama, Gospode, svijetlo lice svoje.
Psalam 4,7A meni si dao u srce radost veću nego što je oni imaju, kad im rodi pšenica i vino.
Psalam 4,8Ja mirno liježem i spavam; jer ti, Gospode, sam daješ mi te sam bez straha.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje