Tražilica


Psalam 18. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 18,1Ljubim te, Gospode, jakosti,
Psalam 18,2Gospode, hridino moja, tvrđavo moja, Spasitelju moj! Bože moj, branište moje, u koje se zaklanjam! Štite moj, rog spasenja mojega, grade moj!
Psalam 18,3Velehvaljenoga, Gospoda zazvah: "već sam bio riješen od neprijatelja svojih.
Psalam 18,4Bili su na me pobjesnili valovi smrti, rijeke zla držale me u tjeskobi,
Psalam 18,5Okovi pakla pritisli me, pale na me zamke smrti.
Psalam 18,6U nevolji svojoj povikah Gospodu, zavapih Bogu svojemu; on razabra iz šatora svojega glas moj, do ušiju njegovih dođe vapaj moj.
Psalam 18,7Tada se uznemiri zemlja i zadrhta, temelji se gora uzdrmaše i pomakoše; tako je on bio pun gnjeva:
Psalam 18,8Iz nosa je njegova sukljao dim, iz usta je njegovih buktio oganj, što proždire, požar je vrcao od njega.
Psalam 18,9Već savi nebesa i siđe: "noge su mu počivale na tamnu oblaku.
Psalam 18,10Na kerubinima je sjedio i vozio se, dohujao na krilima vjetrova.
Psalam 18,11Tamu je razvukao oko sebe, kao voda težak, mračan oblak postao mu šator.
Psalam 18,12Od sijevanja oko njega kroz oblake njegove udarao grad i živo ugljevlje.
Psalam 18,13Gospod pusti, da gromovi zagrme na nebu, Svevišnji pusti, da zaori glas njegov: grad i živo ugljevlje,
Psalam 18,14Strijele odapne i rasprši ih, munje izbaci i pomete ih.
Psalam 18,15Tada se pokazaše dubine morske, otkriše se temelji zemlje pred karanjem tvojim, Gospode, pred dahtanjem srdžbe tvoje.
Psalam 18,16S visine stiže i uhvati me, iz silnih voda izvuče me.
Psalam 18,17Istrgnu me od jakih neprijatelja mojih, mrzitelja mojih, što su bili od mene jači.
Psalam 18,18Napadoše me u dan nesreće moje, ali mi je Gospod bio zaštitnik.
Psalam 18,19Izvede me na čistinu, oslobodi me, jer me je ljubio.
Psalam 18,20Tako mi naplati Gospod pravedno djelo moje, tako mi nagradi čistoću ruku mojih.
Psalam 18,21Jer sam se držao putova Gospodnjih, nikad ne učinih krivo Bogu svojemu.
Psalam 18,22Pred očima sam imao sve naputke njegove, nikad ne odbacih zakona njegova.
Psalam 18,23Bez prijekora sam hodio pred njim, čuvao sam se od grijeha.
Psalam 18,24Zato mi naplati Gospod pravedno djelo moje, čistoću ruku mojih, što mu je bila poznata.
Psalam 18,25Dobar si dobrome, vjeran si vjernome.
Psalam 18,26S čistim postupaš čisto, samo se zločestom protiviš.
Psalam 18,27Pomažeš narodu nevoljnomu, spustaš pogled oholomu.
Psalam 18,28Ti rasvjetljuješ svjetionik moj, Gospode; Bože moj, prosvijetli tamu moju!
Psalam 18,29Jer snagom tvojom razbijam čete neprijateljske, preko zidina skačem s Bogom svojim.
Psalam 18,30Bog - savršen je put njegov, istinita je riječ Gospodnja. On je štit svima, koji se u njega uzdaju.
Psalam 18,31Jer tko je Bog još osim Gospoda; tko je još hridina, ako ne naš Bog?!
Psalam 18,32Bog, koji me opasao snagom, učinio mi put neopasnim.
Psalam 18,33Dade mi brze noge kao u košute, postavi me na moje mjesto, visoko.
Psalam 18,34Ruku je moju upravljao u boju, mišice su moje zapele luk od mjedi.
Psalam 18,35Pomoć svoju dao si mi kao štit, desnica je tvoja postala potpora moja, velikim me je učinila dobrota tvoja.
Psalam 18,36Koracima mojim dao si raširen prostor, nikad mi koljena nijesu klecala.
Psalam 18,37Tjerao sam neprijatelje svoje i stizavao ih, nijesam se vraćao, dok ne legoše uništeni.
Psalam 18,38Potukoh ih: nikad ne ustadoše, padoše mi pod noge.
Psalam 18,39Jer ti me naoruža snagom za boj: "koji se staviše proti meni, ti ih primora na koljena preda me.
Psalam 18,40Neprijatelje moje natjera ti prema mnom u bijeg; tako ja uništih mrzitelje svoje.
Psalam 18,41Vikali su za pomoć - ali nije bilo pomoćnika - vikali su Gospodu - ali ih On nije čuo.
Psalam 18,42Kao prah pred vjetrom smrvih ih, zgazih ih kao blato na putu.
Psalam 18,43Izveo si me čitava iz boja za narod moj, postavio si me glavarom narodima: "narod, kojega ne vidjeh nikada, postade mi pokoran,
Psalam 18,44Na riječ bio mi je poslušan; ljudi iz tuđe zemlje prinosili mi Poklonstvo.
Psalam 18,45Od straha poblijediše sinovi tuđine, dršćući izađoše iz svojih gradova.
Psalam 18,46Živ je Gospod! U sav glas neka je slavljena hridina moja! Visoko hvaljen neka je Bog moj, koji mi pomože!
Psalam 18,47Bog, koji mi dade osvetu i narode mi podvrže,
Psalam 18,48Izbavitelj moj od neprijatelja mojih ljutih, ti me podiže nad protivnike moje, oslobodi me od čovjeka samovoljna.
Psalam 18,49Zato ću te slaviti pred svim svijetom, ti moj Gospode, pjevat ću hvalu imenu tvojemu,
Psalam 18,50Koje daje sreću i spasenje kralju svojemu, milost dijeli pomazaniku svojemu, Davidu i rodu njegovu u vječna vremena!
Psalam 18,1 Učitelju zbora. Od Jahvina sluge Davida koji Jahvi ispjeva ovu pjesmu u onaj dan kad ga Jahve oslobodi iz ruku neprijatelja
Psalam 18,2Ljubim te, Jahve, kreposti moja!
Psalam 18,3Jahve, hridino moja, utvrdo moja spase moj; Bože moj, pećino moja kojoj se utječem, štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja!
Psalam 18,4Zazvat ću Jahvu, hvale predostojna, i od dušmana bit ću izbavljen.
Psalam 18,5Valovi smrti okružiše mene, prestraviše me bujice pogubne.
Psalam 18,6Užad Podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke padoše na me:
Psalam 18,7u nevolji zazvah Jahvu i Bogu svome zavapih. Iz svog Hrama zov mi začu, i vapaj moj mu do ušiju doprije.
Psalam 18,8I zemlja se potrese i uzdrhta, uzdrmaše se temelji gora, pokrenuše se, jer On gnjevom planu.
Psalam 18,9Iz nosnica mu dim se diže, iz usta mu oganj liznu, ugljevlje živo od njega plamsa.
Psalam 18,10On nagnu nebesa i siđe, pod nogama oblaci mu mračni.
Psalam 18,11Na keruba stade i poletje; na krilima vjetra zaplovi.
Psalam 18,12Ogrnu se mrakom kao koprenom, prekri se tamnim vodama i oblacima tmastim,
Psalam 18,13od blijeska pred licem njegovim užga se ugljevlje plameno.
Psalam 18,14Jahve s neba zagrmje, Svevišnjega glas se ori.
Psalam 18,15Odape strijele i dušmane rasu, izbaci munje i na zemlju ih obori.
Psalam 18,16Morska se dna pokazaše, i temelji svijeta postaše goli od strašne prijetnje Jahvine, od olujna daha gnjeva njegova.
Psalam 18,17On pruži s neba ruku i mene prihvati, iz silnih voda on me izbavi.
Psalam 18,18Od protivnika moćnog mene oslobodi, od dušmana mojih jačih od mene.
Psalam 18,19Navališe na me u dan zlosretni, ali me Jahve zaštiti,
Psalam 18,20na polje prostrano izvede me, spasi me jer sam mu mio.
Psalam 18,21Po pravednosti mojoj Jahve mi uzvrati, po čistoći ruku mojih on me nagradi,
Psalam 18,22jer čuvah putove Jahvine, od Boga se svoga ne udaljih.
Psalam 18,23Odredbe njegove sve su mi pred očima, zapovijedi njegove nisam odbacio,
Psalam 18,24do srži odan njemu sam bio, čuvam se grijeha svakoga.
Psalam 18,25Jahve mi po pravdi mojoj vrati, čistoću ruku mojih vidje.
Psalam 18,26S prijateljem ti si prijatelj, poštenu poštenjem uzvraćaš.
Psalam 18,27S čovjekom čistim ti si čist, a lukavca izigravaš,
Psalam 18,28jer narodu poniženu spasenje donosiš, a ponižavaš oči ohole.
Psalam 18,29Jahve, ti moju svjetiljku užižeš, Bože, tminu moju obasjavaš:
Psalam 18,30s tobom udaram na čete dušmanske, s Bogom svojim preskačem zidine.
Psalam 18,31Savršeni su puti Gospodnji, i riječ je Božja ognjem kušana. On, samo on, štit je svima koji se k njemu utječu.
Psalam 18,32Jer tko je Bog osim Jahve? Tko li je hridina osim Boga našega?
Psalam 18,33Taj Bog me snagom opasuje, stere mi put besprijekoran,
Psalam 18,34noge mi dade brze k`o u košute i postavi me na visine čvrste,
Psalam 18,35ruke mi za borbu uvježba i mišice da luk mjedeni napinju.
Psalam 18,36Daješ mi štit svoj koji spasava, tvoja me desnica drži, tvoja me brižljivost uzvisi.
Psalam 18,37Pouzdanje daješ mom koraku, i noge mi više ne posrću.
Psalam 18,38Pognah svoje dušmane i dostigoh, i ne vratih se dok ih ne uništih.
Psalam 18,39Obaram ih, ne mogu se dići, padaju, pod nogama mi leže.
Psalam 18,40Ti me opasa snagom za borbu, a protivnike moje meni podloži.
Psalam 18,41Ti dušmane moje u bijeg natjera, i rasprših one koji su me mrzili.
Psalam 18,42Vapiju u pomoć - nikog da pomogne; vapiju Jahvi - ne odaziva se.
Psalam 18,43Smrvih ih kao prah na vjetru, zgazih ih k`o blato na putu.
Psalam 18,44Ti me izbavi od bune u mom narodu, postavi me glavarom pogana, puk koji ne poznavah služi mi.
Psalam 18,45Svaki moj šapat pokorno on sluša, sinovi tuđinci meni laskaju;
Psalam 18,46sinovi tuđinski gube srčanost, izlaze dršćuć` iz svojih utvrda.
Psalam 18,47Živio Jahve! Blagoslovljena hridina moja! Neka se uzvisi Bog, spasenje moje!
Psalam 18,48Bog koji mi daje osvetu i narode meni pokorava.
Psalam 18,49Od dušmana me mojih izbavljaš i nad protivnike me moje izdižeš, ti mene od čovjeka silnika spasavaš.
Psalam 18,50Zato te slavim, Jahve, među pucima i psalam pjevam tvome Imenu:
Psalam 18,51umnožio si pobjede kralju svojemu, pomazaniku svome milost si iskazao, Davidu i potomstvu njegovu navijeke.
Psalam 18,1Ravnatelju zbora. Sluge Božjeg, Davida. On uputi GOSPODU riječi ove
Psalam 18,2On reče: Ja te volim, GOSPODE, snago moja.
Psalam 18,3GOSPOD je moja hrid, moja tvrđa i moj osloboditelj. On je moj Bog, stijena gdje se ja sklanjam, moj štit, oružje moje pobjede, moja tvrđava.
Psalam 18,4Hvaljen budi on ! Ja zazvah GOSPODA, i ja sam bio pobjednik mojih neprijatelja.
Psalam 18,5Sveze smrti su me stegnule, bujice Belialove su me iznenadile,
Psalam 18,6sveze pakla su me obvile, zamke smrti bijahu zategnute preda mnom.
Psalam 18,7U svojoj tjeskobi, ja pozvah GOSPODA i kričah prema svom Bogu. Iz svog templa, on je čuo moj glas; krik bačen prema njemu stigao je do njegovih ušiju.
Psalam 18,8Tad se zemlja smuti i potrese; temelji planina zadrhtaše i biše smeteni kad se on razljuti.
Psalam 18,9Iz njegovog nosa suknu dim, iz njegovih usta proždiruća vatra s plamtećim žeravicama.
Psalam 18,10On razvi nebesa i siđe, jednim gustim oblakom pod nogama.
Psalam 18,11On zajaha jednog kerubina i odletje, lebdeći na krilima vjetra.
Psalam 18,12On od tmina načini skrovište svoje, od njihovih pregiba zaklon svoj: potopne tmine, oblaci na oblacima!
Psalam 18,13Jedno bljeskanje mu prethodiše i njegovi oblaci prođoše: tuča i žeravice u vatri!
Psalam 18,14U nebesima, GOSPOD dade zagrmiti, Svevišnji se oglasi: tuča i žeravice u vatri!
Psalam 18,15On izbaci svoje strijele i rasprši ih; on odape munje i prosu ih.
Psalam 18,16On izbaci svoje strijele i rasprši ih; a temelji svijeta biše otkriveni, tvojim grmljenjem, GOSPODE, dahom ispuhnutim iz tvog nosa.
Psalam 18,17Odozgo, on me posla uzeti, on me izvuče iz povodnja .
Psalam 18,18On me oslobodi mojeg moćnog neprijatelja, tih protivnika snažnijih od mene.
Psalam 18,19U dan mojeg poraza, oni me sukobiše, ali GOSPOD se učini mojom potporom.
Psalam 18,20On me oslobodio, dao po volji; on me oslobodio, jer me voli.
Psalam 18,21GOSPOD postupa sa mnom prema mojoj pravdi, on postupa sa mnom prema čistoći mojih ruku,
Psalam 18,22jer ja sam pazio putove GOSPODOVE, ja nisam bio nevjeran svojem Bogu.
Psalam 18,23Svi njegovi zakoni bili su preda mnom, a ja nisam odbacio njegove zapovijedi.
Psalam 18,24Ja sam bio pošten s njim, i čuvao se svakog grijeha.
Psalam 18,25Tad mi je GOSPOD vratio po pravdi mojoj, prema čistoći koju je vidio na mojim rukama.
Psalam 18,26S vjernim, ti si vjeran, s neporočnim čovjekom, to si neporočan.
Psalam 18,27S čistim, ti si čist; s pokvarenim, ti si prepreden.
Psalam 18,28To si ti koji čini jedan poniženi narod pobjednikom, koji spušta ohole poglede.
Psalam 18,29Ti si taj koji pali moju svjetiljku . GOSPOD moj Bog osvjetljava moje tmine.
Psalam 18,30To, s tobom ja preskačem jamu, s mojim Bogom ja svladavam zidinu.
Psalam 18,31U ovog Boga, put je savršen, riječ GOSPODOVA čini svoje dokaze. On je štit svima onima koji ga imaju za utočište.
Psalam 18,32Tko je dakle Bog ako ne GOSPOD? Tko je dakle Stijena izvan našeg Boga?
Psalam 18,33Ovaj me Bog opasuje snagom, on moj put savršenim čini
Psalam 18,34i moje noge kao one u košuta. On me održava na svojim visinama.
Psalam 18,35On uvježbava moje ruke za bitku, :: i moje ruke svijaju luk brončani.
Psalam 18,36Ti mi daješ svoj pobjednički štit, tvoja me desnica podržava, tvoja me skrb uzdiže.
Psalam 18,37Ti produžavaš moj poskok, i moji se zglobovi ne svijaju.
Psalam 18,38Ja progonim svoje neprijatelje, ja ih hvatam, ja se ne vraćam prije no što ih dotučem.
Psalam 18,39Ja ih sasijecam, oni se ne mogu vidše podići, oni padaju pod moje noge.
Psalam 18,40Ti me opasuješ snagom za boj, ti pokoravaš meni napadače.
Psalam 18,41Od mojih neprijatelja, ti mi oslobađaš šiju, i ja istrijebljujem protivnike svoje.
Psalam 18,42Oni jauču, ali nitko ih ne spašava; oni kriče prema GOSPODU, ali on ne odgovara.
Psalam 18,43Ja ga pretvaram u prah za vjetar, ja ih metem kao blato s ulica.
Psalam 18,44Ti me oslobađaš pobune puka, ti me postavljaš na čelo narodâ. Jedan narod nepoznatih stavlja se u moju službu;
Psalam 18,45na prvu riječ on mi ih pokorava; stranci postaju moji dvorjanici;
Psalam 18,46stranci se stropoštavaju, oni napuštaju svoje tvrđe .
Psalam 18,47Živio GOSOD! Blagoslovljena budi moja Stijeno! Nek likuje, Bog moje pobjede!
Psalam 18,48Ovaj mi Bog udešava osvetu i podvrgava mi narode.
Psalam 18,49Ti me oslobađaš mojih neprijatelja; što više, ti mi daješ nadvladati moje napadače i ti me oslobađaš od nasilnih ljudi.
Psalam 18,50Također ja te slavim među poganima, GOSPODE! I ja ću pjevati u čast tvojeg imena:
Psalam 18,51On daje velike pobjede svojem kralju, on odano postupa prema svom pomazaniku, prema Davidu i njegovj dinastiji, zauvijek.
Psalam 18,1Ljubiću te, Gospode, kreposti moja,
Psalam 18,2Gospode, grade moj, zaklone moj, koji se oboriti ne može, izbavitelju moj, Bože moj, kamena goro, na kojoj se ne bojim zla, štite moj, rože spasenja mojega, utočište moje!
Psalam 18,3Prizivljem Gospoda, kojemu se klanjati valja, i opraštam se neprijatelja svojih.
Psalam 18,4Obuzeše me smrtne bolesti, i potoci nevaljalijeh ljudi uplašiše me.
Psalam 18,5Opkoliše me bolesti paklene, stegoše me zamke smrtne.
Psalam 18,6U svojoj tjeskobi prizvah Gospoda, i k Bogu svojemu povikah; on ču iz dvora svojega glas moj, i vika moja dođe mu do ušiju.
Psalam 18,7Zatrese se i pokoleba se zemlja, zadrmaše se i pomjeriše iz temelja gore, jer se on razljuti.
Psalam 18,8Podiže se dim od gnjeva njegova, iz usta njegovijeh oganj, koji proždire i živo ugljevlje otskakaše od njega.
Psalam 18,9Savi nebesa i siđe. Mrak bješe pod nogama njegovijem.
Psalam 18,10Sjede na heruvima i podiže se, i poletje na krilima vjetrnijem.
Psalam 18,11Od mraka načini sebi krov, sjenicu oko sebe, od mračnijeh voda, oblaka vazdušnijeh.
Psalam 18,12Od sijevanja pred njim kroz oblake njegove udari grad i živo ugljevlje.
Psalam 18,13Zagrmje na nebesima Gospod, i višnji pusti glas svoj, grad i živo ugljevlje.
Psalam 18,14Pusti strijele svoje, i razmetnu ih; silu munja, i rasu ih.
Psalam 18,15I pokazaše se izvori vodeni, i otkriše se temelji vasionoj od prijetnje tvoje, Gospode, od dihanja duha gnjeva tvojega.
Psalam 18,16Tada pruži s visine ruku, uhvati me, izvuče me iz vode velike.
Psalam 18,17Izbavi me od neprijatelja mojega silnoga i od mojih nenavidnika, kad bijahu jači od mene.
Psalam 18,18Ustaše na me u dan nevolje moje, ali mi Gospod bi potpora.
Psalam 18,19Izvede me na prostrano mjesto, i izbavi me, jer sam mu mio.
Psalam 18,20Dade mi Gospod po pravdi mojoj, i za čistotu ruku mojih dariva me.
Psalam 18,21Jer se držah putova Gospodnjih, i ne odmetnuh se Boga svojega,
Psalam 18,22Nego su svi zakoni njegovi preda mnom, i zapovijesti njegovijeh ne uklanjam od sebe.
Psalam 18,23Bih mu vjeran, i čuvah se od bezakonja svojega.
Psalam 18,24Dade mi Gospod po pravdi mojoj, po čistoti ruku mojih pred očima njegovima.
Psalam 18,25Sa svetima postupaš sveto, s čovjekom vjernim vjerno,
Psalam 18,26S čistim čisto, a s nevaljalim nasuprot njemu.
Psalam 18,27Jer ti pomažeš ljudima nevoljnim, a oči ponosite ponižavaš.
Psalam 18,28Ti raspaljuješ vidjelo moje; Gospod moj prosvjetljuje tamu moju.
Psalam 18,29S tobom razbijam vojsku, i s Bogom svojim skačem preko zida.
Psalam 18,30Put je Gospodnji vjeran, riječ Gospodnja čista. On je štit svjema koji se u nj uzdaju.
Psalam 18,31Jer ko je Bog osim Gospoda, i ko je obrana osim Boga našega?
Psalam 18,32Ovaj Bog opasuje me snagom, i čini mi vjeran put.
Psalam 18,33Daje mi noge kao u jelena, i na visine stavlja me.
Psalam 18,34Uči ruke moje boju, i mišice moje čini da su luk od mjedi.
Psalam 18,35Ti mi daješ štit spasenja svojega; desnica tvoja drži me, i milost tvoja čini me velika.
Psalam 18,36Ti širiš korak moj, te se ne spotiču noge moje.
Psalam 18,37Tjeram neprijatelje svoje i stižem ih, i ne vraćam se dok ih ne istrijebim.
Psalam 18,38Obaram ih, i ne mogu ustati, padaju pod noge moje.
Psalam 18,39Jer me ti opasuješ snagom za boj, i koji ustanu na me, obaraš ih preda mnom.
Psalam 18,40Neprijatelja mojih pleći ti mi obraćaš, i potirem nenavidnike svoje.
Psalam 18,41Oni viču, ali nemaju pomagača, ka Gospodu, ali ih on ne sluša.
Psalam 18,42Rasipam ih kao prah po vjetru, kao blato po ulicama gazim ih.
Psalam 18,43Ti me izbavljaš od bune narodne, postavljaš me da sam glava tuđim plemenima; narod kojega ne poznavah, služi mi.
Psalam 18,44Po samome čuvenju slušaju me, tuđini pokorni su mi.
Psalam 18,45Tuđini blijede, dršću u gradovima svojim.
Psalam 18,46Živ je Gospod, i da je blagosloven branič moj! Da se uzvisi Bog spasenja mojega,
Psalam 18,47Bog, koji mi daje osvetu, i pokorava mi narode,
Psalam 18,48Koji me izbavlja od neprijatelja, podiže me nad one koji ustaju na me i od čovjeka žestoka izbavlja me!
Psalam 18,49Toga radi hvalim te, Gospode, pred narodima, i pojem imenu tvojemu,
Psalam 18,50Koji slavno izbavljaš cara, svojega, i činiš milost pomazaniku svojemu Davidu i natražju njegovu dovijeka.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje