Tražilica


Psalam 37. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 37,1Nemoj se žestiti zbog zlikovaca, nemoj zavidjeti onima, koji čine zlo!
Psalam 37,2Jer oni brzo uvenu kao trava, usahnu kao zeleno bije.
Psalam 37,3Uzdaj se u Gospoda i čini, što je dobro, da ostaješ u zemlji i uživaš dobra njezina.
Psalam 37,4Imaj svoju radost u Gospodu; on će ti ispuniti što ti želi srce!
Psalam 37,5Prepusti Gospodu sudbinu svoju; pouzdaj se u njega: "on će već to urediti!
Psalam 37,6On će dati, te pravednost tvoja zasja kao svjetlost, pravica tvoja kao podnevna svjetlost.
Psalam 37,7Budi tih pred Gospodom i čekaj ga, nemoj se ljutiti na onoga, koji ima sreću u svojemu poslu, na čovjeka, koji samo kuje spletke!
Psalam 37,8Utišaj srdžbu i ostavi gnjev i ne ljuti se; to vodi samo k zlu!
Psalam 37,9Jer će se istrijebiti zlikovci; samo oni, koji se uzdaju u Gospoda, posjeduju zemlju.
Psalam 37,10Samo još malo, Pa neće biti zlikovca; pogledat ćeš na dom njegov, a njega više nema.
Psalam 37,11A smjerni posjeduju zemlju i raduju se punini mira.
Psalam 37,12Zlikovac snuje spletke proti pobožniku, škripa na njega zubima svojim.
Psalam 37,13Ali mu se Svemogući smije, jer vidi, da se već primiče dan njegov.
Psalam 37,14Mač potežu zlikovci i zapinju luk, da sruše siromaha i slaboga, da pokolju one, koji misle pravo:
Psalam 37,15Mač njihov prodire im u vlastito srce, lukovi će se njihovi polomiti.
Psalam 37,16Bolji je malen iznos pravednika, nego nagomilani posjed zlikovaca
Psalam 37,17Je će se moć zlikovaca slomiti, a oslon je pravedniku Bog.
Psalam 37,18Pozna Gospod dane pobožnika: "baština njihova traje dovijeka.
Psalam 37,19Neće se postidjeti u zlo doba, u dane gladi bit će siti.
Psalam 37,20Fer samo zlikovci propadaju; neprijatelji su Gospodnji kao ljepota šumska, kao dim, prolaze.
Psalam 37,21Zlikovac mora uzaimati, a ne može platiti, a pravednik je dobar i daje.
Psalam 37,22Jer od Boga blagoslovljeni baštine zemlju, a od Boga prokleti propadaju.
Psalam 37,23Gospod utvrđuje korak čovjeku, ako mu se dopada put njegov.
Psalam 37,24Ako i posrne, ne padne, jer Gospod prihvati ruku njegovu.
Psalam 37,25Bio sam mlad; sad sam star: "ali ne vidjeh nikada pobožnika ostavljena, ni djece njegove da prose kruha.
Psalam 37,26Uvijek je milostiv i daje u zajam, i na potomcima je njegovim blagoslov.
Psalam 37,27Uklanjaj se oda zla i čini, što je dobro, onda stanuješ zauvijek u zemlji!
Psalam 37,28Jer Gospod ljubi pravedno djelovanje i ne ostavlja pobožnika svojih; zlikovci će biti uništeni zauvijek; istrijebit će se pleme zlikovaca.
Psalam 37,29Pravednici posjeduju zemlju i stanuju uvijek u njoj.
Psalam 37,30Usta pravednikova govore mudrost; jezik njegov govori, što je pravo.
Psalam 37,31Zakon je Boga njegova njemu u srcu; koraci njegovi neće se spotaknuti nikada.
Psalam 37,32Zlikovac vreba pobožnika i pun je požude, da ga ubije.
Psalam 37,33Ali ga Gospod ne predaje sili njegovoj, niti ga osuđuje, kad stane suditi.
Psalam 37,34Čekaj Gospoda i drži se puta njegova: on će te uzvisiti, te ćeš posjedovati zemlju; vidjet ćeš, kako će se istrijebiti zlikovci.
Psalam 37,35Vidjeh zlikovca puna obijesti: raširio se kao zeleno drvo;
Psalam 37,36Ali prođe, i evo nema ga više; tražio sam ga, ali ga ne nađoh više.
Psalam 37,37Tako čuvaj nedužnost i vježbaj se u pravdi; jer će čovjeku mira ostati potomstvo.
Psalam 37,38A grješnici bit će svi uništeni, potomstvo zlikovaca bit će istrijebljeno.
Psalam 37,39Od Gospoda dolazi spasenje pravednika; on je branitelj njihov u vremenima tjeskobe.
Psalam 37,40Gospod je pomoćnik njihov i izbavlja ih; on ih spasava od zlikovaca, sačuva ih, jer se skriše kod njega.
Psalam 37,1 Davidov. $ALEF Nemoj se žestiti na opake, zavidjet nemoj pakosnicima:
Psalam 37,2kao trava brzo se osuše, k`o mlada zelen brzo uvenu. $BET
Psalam 37,3U Jahvu se uzdaj i čini dobro, da smiješ stanovati u zemlji i živjeti u miru.
Psalam 37,4Sva radost tvoja neka bude Jahve: on će ispuniti želje tvoga srca! $GIMEL
Psalam 37,5Prepusti Jahvi putove svoje, u njega se uzdaj i on će sve voditi.
Psalam 37,6Pravda će tvoja zasjati k`o svjetlost i tvoje pravo k`o sunce podnevno. $DALET
Psalam 37,7Smiri se pred Jahvom i njemu se nadaj, ne žesti se na onog koji ima sreće, na čovjeka koji spletke kuje. $HE
Psalam 37,8Stišaj svoj gnjev i ostavi se srdžbe, ne žesti se da zlo ne učiniš.
Psalam 37,9Jer će biti satrti zlikovci, a koji se u Jahvu uzdaju, baštinit će zemlju. $VAU
Psalam 37,10Još malo i nestat će bezbožnika: mjesto ćeš njegovo tražiti, a njega više nema.
Psalam 37,11Zemlju će posjedovati krotki, obilje mira oni će uživat`. $ZAJIN
Psalam 37,12Bezbožnik smišlja zlo pravedniku i zubima škrguće na njega.
Psalam 37,13A Gospod se njemu smije jer vidi da dan njegov dolazi. $HET
Psalam 37,14Mač potežu bezbošci i zapinju lukove da obore jadnika i siromaha, da pokolju one koji hode pravim putem.
Psalam 37,15Mačem će vlastito srce probiti, slomit će se njihovi lukovi. $TET
Psalam 37,16Bolje je i malo u pravednika no golemo blago u zlotvora:
Psalam 37,17jer će se ruke zlotvora slomiti, a Jahve je oslon pravedniku. $JOD
Psalam 37,18Jahve se brine za život čestitih, dovijeka će trajati baština njihova.
Psalam 37,19Neće se postidjeti u vrijeme nevolje, bit će siti u danima gladi. $KAF
Psalam 37,20A bezbožnici će propasti, dušmani Jahvini povenut će k`o ures livada, poput dima se rasplinuti. $LAMED
Psalam 37,21Bezbožnik zaima, ali ne vraća, pravednik se sažaljeva i daje.
Psalam 37,22Oni koje Jahve blagoslovi baštinit će zemlju, a koje prokune bit će zatrti. $MEM
Psalam 37,23Jahve vodi i učvršćuje korake čovjeku i mio mu je put njegov.
Psalam 37,24Ako i posrne, ne pada jer ga Jahve drži za ruku. $NUN
Psalam 37,25Mlad bijah i ostarjeh, al` ne vidjeh pravednika napuštena ili da mu djeca kruha prose.
Psalam 37,26Uvijek je milosrdan i u zajam daje, na njegovu je potomstvu blagoslov. $SAMEK
Psalam 37,27Zla se kloni i čini dobro, i ostat ćeš dovijeka.
Psalam 37,28Jer Jahve ljubi pravdu i pobožnika svojih ne ostavlja. $AJIN Zauvijek će biti zatrti zlikovci, istrijebit će se potomstvo bezbožnika.
Psalam 37,29Zemlju će posjedovati pravednici i živjet će na njoj dovijeka. $PE
Psalam 37,30Pravednikova usta mudrost kazuju, a jezik njegov govori pravo.
Psalam 37,31Zakon mu je Božji u srcu, ne kolebaju se koraci njegovi. $SADE
Psalam 37,32Bezbožnik vreba pravednoga i smišlja da ga usmrti.
Psalam 37,33Jahve ga neće ostaviti u njegovoj vlasti i neće dopustiti da ga na sudu osude. $KOF
Psalam 37,34U Jahvu se uzdaj i drži se puta njegova: on će te uzvisit` i baštinit ćeš zemlju; radostan ćeš gledati propast bezbožnih. $REŠ
Psalam 37,35Vidjeh obijesna zlotvora gdje se k`o cedar krošnjat širi.
Psalam 37,36Prođoh, i gle - nema ga više; potražih ga i ne nađoh. $ŠIN
Psalam 37,37Promatraj čestita i gledaj neporočna: mirotvorac ima potomstvo.
Psalam 37,38A grešnici bit će svi iskorijenjeni, istrijebit će se zlikovačko sjeme. $TAU
Psalam 37,39Od Jahve dolazi spas pravednicima, on im je zaklon u vrijeme nevolje.
Psalam 37,40Jahve im pomaže, on ih izbavlja: on će ih izbaviti od zlotvora i spasiti, jer u njemu traže okrilje.
Psalam 37,1Od Davida. Ne razjaruj se protiv opakih, ne postupaj s gorljivošću protiv zločinaca,
Psalam 37,2jer oni će se sasušiti brzo poput trave, i kao zelenilo, oni će uvenuti.
Psalam 37,3Računaj na GOSPODA i postupaj dobro za boraviti u zavičaju i napasati u sigurnosti.
Psalam 37,4Tvoje slasti nek budu u GOSPODU, i on će ti dati sve što ti srce traži.
Psalam 37,5Okreni svoje korake ka GOSPODU, računaj na njega: on će djelovati,
Psalam 37,6on će učiniti da se pojavi pravda kao zora i tvoja pravda kao sredina podneva.
Psalam 37,7Ostani spokojan uz GOSPODA; uzdaj se u njega; ne raspaljuj se protiv onoga tko uspijeva, protiv ljudi koji postupaju s lukavošću.
Psalam 37,8Ostavi gnjev, napusti srdžbu, ne raspaljuj se; to će zlo svršiti .
Psalam 37,9jer zli bit će iščupani, ali oni koji očekuju GOSPODA posjedovat će zavičaj.
Psalam 37,10Još nešto malo i nema više bezbožnika; istraži njegovo mjesto, nema više ničeg.
Psalam 37,11Ali ponizni će posjedovati zavičaj, oni će uživati jedan potpuni mir.
Psalam 37,12Bezbožnik spletkari protiv pravednika; protiv njega on škrguće zubima.
Psalam 37,13Ali GOSPOD se smije njemu, jer on vidi dolazak svog dana .
Psalam 37,14Bezbožnici su potegli svoj mač napeli luk za oboriti poniznog i sirotog, za zaklati onog koji hodi pravedno .
Psalam 37,15Ali njihov će mač ući u njihovo srce i njihovi se polomiti lukovi.
Psalam 37,16Malenkost koju ima pravednik vrijedi više nego svo bogatstvo brojnih bezbožnika,
Psalam 37,17Jer ruke će se bezbožnicima slomiti, ali GOSPOD podržava pravednike.
Psalam 37,18GOSPOD poznaje dane poštenih ljudi, i njihova će baština zauvijek opstajati.
Psalam 37,19Oni neće biti razočarani u vrijeme nevolje, u dane gladi oni će biti nasićeni.
Psalam 37,20Propast će bezbožnici; i neprijatelji GOSPODOVI, jednaki uresima livadskim, oni su otišli, otišli u dimu.
Psalam 37,21Bezbožnik pozajmljuje, ne vraća on; pravednik ima samilosti i on daje.
Psalam 37,22Da, oni koje on blagoslovi posjedovat će zavičaj, i oni koje prokune bit će iščupani.
Psalam 37,23Milošću GOSPODOVOM, koraci čovjekovi su osigurani, i njegov put njemu godi.
Psalam 37,24Posrne li, on ne pada, jer GOSPOD ga drži za ruku.
Psalam 37,25Ja sam bio mlad i ja sam ostario, a da nikad nisam vidio jednog pravednika napuštenog, ni njegove potomke prositi kruh svoj.
Psalam 37,26Svakog dana pravednik se smiluje, on posuđuje, i njegovo je potomstvo blagoslov jedan.
Psalam 37,27Izbjegavaj zlo, postupaj dobro, i ti ćeš uvijek imati boravište,
Psalam 37,28jer GOSPOD voli pravdu, on ne napušta svoje vjernike. On ih uvijek čuva, ali potomstvo bezbožnika je istrgnuto.
Psalam 37,29Pravednici će posjedovati zavičaj, oni će u njemu boraviti zauvijek.
Psalam 37,30Usta pravednikova ponavljaju mudrost, i njegov jezik iskazuje pravo.
Psalam 37,31Zakon njegovog Boga je u srcu njegovom; njegovi koraci ne skreću nikako.
Psalam 37,32Bezbožnici vrebaju pravednika i traže ga usmrtiti;
Psalam 37,33ali u njihovim rukama, GOSPOD ga ne napušta; on ga pušta kazniti ako je osuđen.
Psalam 37,34čekaj GOSPODA i čuvaj put njegov; on će te podići kao posjednika zemlje, i ti ćeš vidjezti bezbožnike iščupane.
Psalam 37,35Ja sam vidio bezbožnika zloupotrijebiti svoju silu i širiti se poput dugovječne biljke.
Psalam 37,36Ali on je prošao; nema ga više; ja sam ga tražio, on bijaše nepronalaziv.
Psalam 37,37Pogledaj čovjeka časnog, vidi čovjeka pravog : ima jedno potomstvo za čovjeka miroljubivog.
Psalam 37,38Ali buntovnici su istrijebljeni svi zajedno, a potomstvo bezbožnika je iskorijenjeno.
Psalam 37,39Spas pravednicima dolazi od GOSPODA: on je njihova tvrđava u vrijeme opasnosti.
Psalam 37,40GOSPOD im pomaže i oslobađa; on ih oslobađa od bezbožnika i spašava ih, jer su ga oni uzeli za utočište.
Psalam 37,1Nemoj se žestiti gledajući nevaljale, nemoj zavidjeti onima koji čine bezakonje.
Psalam 37,2Jer se kao trava brzo kose, i kao zeleno bilje venu.
Psalam 37,3Uzdaj se u Gospoda i tvori dobro; živi na zemlji i hrani istinu.
Psalam 37,4Tješi se Gospodom, i učiniće ti što ti srce želi.
Psalam 37,5Predaj Gospodu put svoj, i uzdaj se u njega, on će učiniti.
Psalam 37,6I izvešće kao vidjelo pravdu tvoju, i pravicu tvoju kao podne.
Psalam 37,7Osloni se na Gospoda, i čekaj ga. Nemoj se žestiti gledajući koga gdje napreduje na putu svojem, čovjeka, koji radi što namisli.
Psalam 37,8Utišaj gnjev, i ostavi jarost; nemoj se dražiti da zlo činiš.
Psalam 37,9Jer će se istrijebiti koji čine zlo, a koji čekaju Gospoda naslijediće zemlju.
Psalam 37,10Još malo, pa neće biti bezbožnika; pogledaćeš na mjesto njegovo, a njega nema.
Psalam 37,11A smjerni će naslijediti zemlju, i naslađivaće se množinom mira.
Psalam 37,12Zlo misli bezbožnik pravedniku, i škrguće na nj zubima svojim.
Psalam 37,13Ali mu se Gospod smije, jer vidi da se primiče dan njegov.
Psalam 37,14Mač potežu bezbožnici, zapinju luk svoj, da obore ubogoga i ništega i pokolju one koji idu pravim putem.
Psalam 37,15Mač će njihov udariti u njihovo srce, i lukovi njihovi polomiće se.
Psalam 37,16Bolje je malo u pravednika nego bogatstvo mnogih bezbožnika.
Psalam 37,17Jer će se mišice bezbožnicima potrti, a pravednike utvrđuje Gospod.
Psalam 37,18Zna Gospod dane bezazlenima, i dio njihov traje dovijeka.
Psalam 37,19Neće se postidjeti u zlo doba, u dane gladne biće siti.
Psalam 37,20A bezbožnici ginu, i neprijatelji Gospodnji kao ljepota šumska prolaze, kao dim prolaze.
Psalam 37,21Bezbožnik uzaima i ne vraća, a pravednik poklanja i daje.
Psalam 37,22Jer koje on blagoslovi, oni naslijede zemlju, a koje on prokune, oni se istrijebe.
Psalam 37,23Gospod utvrđuje korake svakoga čovjeka i mio mu je put njegov.
Psalam 37,24Kad posrne da padne, neće pasti, jer ga Gospod drži za ruku.
Psalam 37,25Bijah mlad i ostarjeh, i ne vidjeh pravednika ostavljena, ni djece njegove da prose hljeba.
Psalam 37,26Svaki dan poklanja i daje u zajam, i na natražju je njegovu blagoslov.
Psalam 37,27Uklanjaj se oda zla, i čini dobro, i živi dovijeka.
Psalam 37,28Jer Gospod ljubi pravedni sud, i ne ostavlja svetaca svojijeh; uvijek se oni čuvaju; a pleme će se bezbožničko istrijebiti.
Psalam 37,29Pravednici će naslijediti zemlju, i živjeće na njoj dovijeka.
Psalam 37,30Usta pravednikova govore mudrost, i jezik njegov kazuje istinu.
Psalam 37,31Zakon je Boga njegova njemu u srcu, stopala se njegova ne spotiču.
Psalam 37,32Bezbožnik vreba pravednika, i traži da ga ubije;
Psalam 37,33Ali ga Gospod neće pustiti u ruke njegove, niti će dati da ga okrive kad se stanu suditi.
Psalam 37,34Čekaj Gospoda i drži se puta njegova, i on će te postaviti da vladaš zemljom; vidjećeš kako će se istrijebiti bezbožnici.
Psalam 37,35Vidjeh bezbožnika strašna koji se raširivaše kao granato drvo;
Psalam 37,36Ali prođe, i evo nema ga; tražim ga i ne nahodim.
Psalam 37,37Hrani čistotu i pazi pravdu, jer će u čovjeka mirna ostati natražje.
Psalam 37,38A bezakonika će nestati sasvijem; natražje će se bezbožničko zatrti.
Psalam 37,39Od Gospoda je spasenje pravednicima; on je krjepost njihova u nevolji.
Psalam 37,40Gospod će im pomoći, i izbaviće ih; izbaviće ih od bezbožnika, i sačuvaće ih, jer se u njega uzdaju.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje