Tražilica


Psalam 57. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 57,1Smiluj se meni, Bože, smiluj se meni, jer se u tebe uzda duša moja; u sjenu krila tvojih ja ću se skriti, dok zlo ne umine!
Psalam 57,2Vapijem k Bogu Svevišnjemu, k Bogu koji brani stvar moju.
Psalam 57,3On neka mi pošalje pomoć s neba, jer mi se progonitelj moj ruga! Bog neka dadne svoju milost i vjernost!
Psalam 57,4Duša moja prebiva među ljutim lavovima, među ljudima, kojima su zubi koplja i strijele, kojima je jezik mač oštar.
Psalam 57,5Iznad neba pokaži svoje veličanstvo, Bože, sjaj tvoj neka napuni sav svijet!
Psalam 57,6Namjestiše zamku nogama mojim, ali me je on držao daleko, iskopaše preda mnom jamu, ali oni sami padoše u nju.
Psalam 57,7Utješeno je srce moje, Bože, utješeno je srce moje; pjevat ću i svirat ću.
Psalam 57,8Probudi se, dušo moja! Probudi se, harfo i citaro, hoću da probudim zoru bijelu!
Psalam 57,9Tebe ću slaviti među narodima, Svemogući, tebi ću svirati među neznabošcima.
Psalam 57,10Jer je uzvišena do neba milost tvoja, vjernost tvoja do oblaka.
Psalam 57,11Iznad neba pokaži svoje Veličanstvo, Bože, sjaj tvoj neka napuni sav svijet!
Psalam 57,1 Zborovođi. Po napjevu "Ne pogubi!" Davidov. Miktam. Kad je ispred Šaula pobjegao u pećinu.
Psalam 57,2Smiluj mi se, Bože, o smiluj se meni jer mi se duša utječe tebi! U sjenu tvojih krila zaklanjam se dok pogibao ne mine.
Psalam 57,3Vapijem Bogu višnjemu, Bogu koji mi čini dobro.
Psalam 57,4Nek` pošalje s nebesa i spasi me, nek` postidi one što me progone: neka Bog pošalje dobrotu svoju i vjernost!
Psalam 57,5Ležim usred lavova koji proždiru ljudske sinove. Zubi su im koplja i strijele, a jezik im mač je naoštren.
Psalam 57,6Uzvisi se, Bože, nad nebesa, slava tvoja nek` je nad svom zemljom!
Psalam 57,7Mrežu namjestiše stopama mojim, stisnuše dušu moju; iskopaše preda mnom jamu: sami nek` u nju padnu!
Psalam 57,8Postojano je srce moje, Bože, postojano je srce moje; pjevat ću i svirati.
Psalam 57,9Probudi se, dušo moja! Probudi se, harfo i citaro! Probudit ću zoru jutarnju.
Psalam 57,10Hvalit ću te, Gospode, među narodima, među pucima pjevat ću tebi:
Psalam 57,11jer do neba je dobrota tvoja, do oblaka vjernost tvoja.
Psalam 57,12Uzvisi se, Bože, nad nebesa, slava tvoja nek` je nad svom zemljom!
Psalam 57,1Ravnatelju zbora. Al tashehéth. . Od Davida,
Psalam 57,2Milost, Bože! Imaj milosti za mene, jer ja te uzeh za utočište; ja se sklonih u sjenu tvojih krila, toliko koliko traje nevolja.
Psalam 57,3Ja pozivam Boga, Svevišnjega, Boga koji će sve učiniti za mene:
Psalam 57,4Da, s nebesa, on meni spas pošalje! onaj koji me muči bogohulio je, nek Bog pošalje svoju vjernost i svoju istinitost!
Psalam 57,5Ja sam u sred lavova, i ležim među bićima koja rigaju vatru . Ti ljudi imaju za zube koplja i strijele, a za jezik jedan mač počeličeni.
Psalam 57,6Bože, uspravi se na nebesima; nek tvoja slava nadvisi svu zemlju!
Psalam 57,7Na mom prijelazu, oni su pripremili jednu mrežu: ja sam ozlijedio glavu. Preda mnom, oni su iskopali jednu klopku: oni su pali u sred nje.
Psalam 57,8Srca smirenog, moj Bože, srca smirenog, ja ću zapjevati jednu himnu:
Psalam 57,9Probudi se, slavo moja; probudite se, harfo i kitaro, ja hoću probuditi zoru.
Psalam 57,10Ja ću tebi zahvaljivati među pucima, Gospodine; ja ću tebi pjevati među poganima.
Psalam 57,11Tvoja vjernost uzdiže se sve do nebesa i tvoja istinitost sve do oblaka.
Psalam 57,12Bože, uspravi se na nebesima; da tvoja slava nadvisi svu zumlju!
Psalam 57,1Smiluj se na me, Bože, smiluj se na me; jer se u tebe uzda duša moja, i pod sjen krila tvojih sklanjam se dok ne prođu nevolje.
Psalam 57,2Prizivam Boga višnjega, Boga, koji mi dobro čini;
Psalam 57,3Da pošlje s neba i sačuva me, da posrami onoga koji traži da me proždre; da pošlje Bog milost svoju i istinu svoju.
Psalam 57,4Duša je moja među lavovima, ležim među onima koji dišu plamenom. Zubi su sinova ljudskih koplja i strijele, i njihov jezik mač oštar.
Psalam 57,5Uzvisi se više nebesa, Bože, po svoj zemlji neka bude slava tvoja!
Psalam 57,6Metnuše zamku nogama mojima, i stegoše dušu moju, iskopaše preda mnom jamu, i sami padoše u nju.
Psalam 57,7Utvrdilo se srce moje, Bože, utvrdilo se srce moje; pjevaću te i slaviću.
Psalam 57,8Probudi se, slavo moja, probudi se, psaltire i gusle; ustaću rano.
Psalam 57,9Hvaliću Gospoda po narodima, pjevaću ti po plemenima.
Psalam 57,10Jer je velika do nebesa milost tvoja, i istina tvoja do oblaka.
Psalam 57,11Uzvisi se više nebesa, Bože, po svoj zemlji neka bude slava tvoja!

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje