Tražilica


Psalam 79. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 79,1Bože, narodi prodriješe u baštinu tvoju, oskvrniše sveti hram tvoj, pretvoriše Jerusalem u ruševine.
Psalam 79,2Trupla sluga tvojih pobacaše pticama nebeskim da ih jedu, tjelesa pobožnika tvojih zvijerima zemaljskim.
Psalam 79,3Proliše krv njihovu kao vodu oko Jerusalema, i nije bilo tko da ih ukopa.
Psalam 79,4Postadosmo podsmijeh susjedima svojim, rug i prezir okolini svojoj.
Psalam 79,5Dokle ćeš se još, Gospode, jednako gnjeviti, dokle će revnost tvoja gorjeti kao oganj?
Psalam 79,6Izlij gnjev soj na narode, koji te neće da poznaju, na kraljevstva, koja ne poštuju imena tvojega!
Psalam 79,7Jer izjedoše Jakova i prebivalište njegovo opustiše.
Psalam 79,8Ne nosi za nama zlodjela otaca; milosrđe tvoje neka nam brzo dođe u susret, jer postadosmo veoma nevoljni!
Psalam 79,9Pomozi nam, Bože, spasitelju naš, zbog časti imena svojega! Oslobodi nas i oprosti nam grijehe naše zbog imena svojega!
Psalam 79,10Zašto da se rugaju neznabošci: "Gdje je Bog njihov?" Neka se pokaže na neznabošcima pred očima našim, kako osvećuješ krv sluga svojih, koju proliše!
Psalam 79,11Neka prodre do tebe uzdisanje sužanja; snagom mišice svoje otkupi osuđene na smrt!
Psalam 79,12Tako plati sedmerostruko u njedra susjedima našim psovanje, kojim te grdiše, Svemogući!
Psalam 79,13A mi, narod tvoj, ovce stada tvojega, mi ćemo ti zahvaljivati dovijeka, tvoju ćemo slavu navješćivati u sva vremena.
Psalam 79,1 Psalam. Asafov. Bože, pogani, evo, provališe u baštinu tvoju, tvoj sveti Hram oskvrnuše, pretvoriše Jeruzalem u ruševine.
Psalam 79,2Trupla tvojih slugu dadoše za hranu pticama nebeskim, meso tvojih pobožnika zvijerima zemaljskim.
Psalam 79,3Krv im k`o vodu prolijevahu oko Jeruzalema i ne bijaše nikoga da ih pokopa.
Psalam 79,4Postadosmo sramota susjedima svojim, podsmijeh i ruglo svima oko nas.
Psalam 79,5Dokle još, Jahve? Zar ćeš se svagda srditi? Zar će ljubomora tvoja poput ognja gorjeti?
Psalam 79,6Izlij gnjev na pogane koji te ne priznaju i na kraljevstva što ne zazivlju ime tvoje!
Psalam 79,7Jer izjedoše Jakova i opustošiše boravište njegovo.
Psalam 79,8Ne spominji se, protiv nas, grijeha otaca; neka nas pretekne smilovanje tvoje jer smo jadni i nevoljni.
Psalam 79,9Pomozi nam, Bože, pomoći naša, zbog slave imena svojega, oslobodi nas i otpusti nam grijehe zbog imena svoga!
Psalam 79,10Zašto da pogani govore: "Ta gdje je njihov Bog?" Nek` se na poganima pokaže, pred očima našim, kako osvećuješ prolivenu krv slugu svojih!
Psalam 79,11Nek` do tebe dopru uzdasi sužanja, snagom svoje mišice poštedi predane smrti!
Psalam 79,12A našim susjedima vrati sedmerostruko u krilo pogrdu koju naniješe tebi, o Jahve!
Psalam 79,13A mi, tvoj puk i ovce paše tvoje, slavit ćemo te dovijeka, kazivat ćemo od koljena do koljena hvalu tvoju!
Psalam 79,1Psalam . Od Asafa . Bože, neznabošci su osvojili tvoju baštinu, uprljali tvoj sveti templ, i stavili u ruševine Jeruzalem.
Psalam 79,2Oni su izručili lješeve tvojih slugu u hranu pticama nebeskim, meso tvojih vjernika zvijerima zemaljskim,
Psalam 79,3i prosipale su one krv njihovu u potocima svud uokolo Jeruzalema, lišavajući ih groba .
Psalam 79,4Evo nas, osramoćenih od naših susjeda, sprdnje i podrugivanja onih koji nas okružuju.
Psalam 79,5Dokle će ići tvoj gnjev, GOSPODE, taj gnjev koji ne svršava, ta ljubomora koja prži kao vatra?
Psalam 79,6Prospi svoju jarost na narode koji te ne poznaju, na kraljevstva koja ne zazivaju imena tvog,
Psalam 79,7jer oni su pojeli Jakova, sranili njegovo imanje .
Psalam 79,8Ne zazivaj na nas starih grijeha. Brzo! Nek tvoja samilost dođe pred nama, jer mi smo na najnižem.
Psalam 79,9Pomozi nam, Bože naš spasitelju, za slavu imena svog. Oslobodi nas, izbriši naše grijehe za čast imena svog.
Psalam 79,10Zašto dopustiti reći neznabošcima: ”Gdje je njihov bog?“ Nek neznabožci nauče na naše oči, da ima jedna osveta za ubojicu tvojih slugu!
Psalam 79,11Nek žalba zatvorenika dospije sve do tebe; tvoja je ruka velika, sačuvaj dakle osuđenike u životu.
Psalam 79,12Vrati sedam puta, našim susjedima, u sred srca, ljagu koju su ti nanijeli, Gospodine.
Psalam 79,13I mi, tvoj narod, stado s tvoje ispaše, mi ćemo te moći uvijek slaviti, i objavljivati tvoje hvalospjeve iz duba u doba.
Psalam 79,1Bože! neznabošci dođoše u dostojanje tvoje; oskvrniše svetu crkvu tvoju, Jerusalim pretvoriše u zidine.
Psalam 79,2Truplje sluga tvojih dadoše pticama nebeskijem da ih jedu, tijela svetaca tvojih zvijerima zemaljskim.
Psalam 79,3Proliše krv njihovu kao vodu oko Jerusalima, i ne bješe ko da pogrebe.
Psalam 79,4Postadosmo potsmijeh u susjeda svojih, rugaju nam se i sramote nas koji su oko nas.
Psalam 79,5Dokle ćeš se, Gospode, jednako gnjeviti, jarost tvoja gorjeti kao oganj?
Psalam 79,6Izlij gnjev svoj na narode koji te ne znaju, i na carstva koja ne prizivlju tvojega imena.
Psalam 79,7Jer izjedoše Jakova, i naselje njegovo opustiše.
Psalam 79,8Ne pominji pređašnjih bezakonja naših, već pohitaj da nas presreteš milosrđem svojim, jer smo veoma ološali.
Psalam 79,9Pomozi nam, Bože, spasitelju naš, radi slave imena svojega, izbavi nas i očisti od grijeha naših radi imena svojega.
Psalam 79,10Zašto da govore neznabošci: gdje je Bog njihov? Neka se pokaže pred očima našim osveta nad neznabošcima za prolitu krv sluga tvojih!
Psalam 79,11Neka izađu pred lice tvoje uzdasi sužanjski, silom mišice svoje sačuvaj namijenjene smrti.
Psalam 79,12Sedminom vrati u njedra susjedima našim ruženje, kojim te ružiše, Gospode!
Psalam 79,13A mi narod tvoj i ovce paše tvoje dovijeka ćemo tebe slaviti i od koljena na koljeno kazivati hvalu tvoju.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje