Tražilica


Psalam 94. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 94,1Bože osvete, Gospode! Bože osvete, sijevni!
Psalam 94,2Digni se, suče zemlje; naplati oholima djela njihova!
Psalam 94,3Dokle će se bezbožnici, Gospode, dokle će se još bezbožnici hvaliti?
Psalam 94,4Oni se pjene i drzovito govore; svi se zločinci nadimaju.
Psalam 94,5Gaze narod tvoj, Gospode, pritiskuju baštinu tvoju.
Psalam 94,6Udovicu, stranca ubijaju, sirote dave.
Psalam 94,7Pritom misle: "Gospod ne vidi to, Bog Jakovljev ne zapazi to nikada."
Psalam 94,8Opametite se, bezumni u narodu luđaci, kad ćete doći do razboritosti?
Psalam 94,9Koji je stvorio uho, taj zar da ne čuje; koji je načinio oko, taj zar da ne vidi?
Psalam 94,10Koji kara narode, taj zar da ne kazni, on, koji uči ljude da znaju?
Psalam 94,11Gospod zna misli ljudi: one su samo para.
Psalam 94,12Blagoslovljen je čovjek, koga ti, Gospode, odgajaš i u zakonu svojemu poučavaš,
Psalam 94,13Da mu dadneš mir u zle dane, dok se iskopa grob bezbožniku.
Psalam 94,14Jer neće odbaciti Gospod naroda svojega i baštine svoje neće ostaviti.
Psalam 94,15Jer pravednost dolazi opet do prava svojega, da je slijede, koji su čestita srca srca.
Psalam 94,16Tko će ustati za mene proti zlima? Tko će stajati uza me proti zlikovcima?
Psalam 94,17Kad mi Gospod ne bi bio pomoćnik, ležala bi duša moja odavno u tišini.
Psalam 94,18Kadgod pomislim: Posrće mi noga, uzdrži me, Gospode, milost tvoja.
Psalam 94,19U svim brigama srca mojega utjeha mi tvoja opet obraduje dušu.
Psalam 94,20Stoji li uza te prijestolje zloće, koji na temelju pravice ipak samo zlo čini?
Psalam 94,21Skupljaju se proti životu pravednikovu i osuđuju krv nedužnu.
Psalam 94,22Ali je Gospod utočište meni; Bog je moj tvrdo utočište moje.
Psalam 94,23On im plaća za zlodjela njihova; on ih upropašćuje za zloću njihovu; uništit će ih Gospod, Bog naš.
Psalam 94,1 Bože osvetniče, Jahve, Bože osvetniče, pokaži se.
Psalam 94,2Ustani ti što sudiš zemlju, po zasluzi plati oholima!
Psalam 94,3Dokle će bezbošci, Jahve, dokle će se bezbošci hvastati?
Psalam 94,4Dokle će brbljati, drsko govoriti, dokle će se bezakonici hvastati?
Psalam 94,5Tlače narod tvoj, Jahve, i baštinu tvoju pritišću;
Psalam 94,6kolju udovicu i pridošlicu, sirotama život oduzimlju
Psalam 94,7i govore: "Jahve ne vidi! Ne opaža Bog Jakovljev!
Psalam 94,8Shvatite, lude u narodu: bezumni, kad ćete se urazumiti?
Psalam 94,9Onaj što uho zasadi da ne čuje? Koji stvori oko da ne vidi?
Psalam 94,10Onaj što odgaja narode da ne kazni - Onaj što ljude uči mudrosti?
Psalam 94,11Jahve poznaje namisli ljudske: one su isprazne.
Psalam 94,12Blago onom koga ti poučavaš, Jahve, i učiš Zakonu svojemu:
Psalam 94,13da mu mir udijeliš od nesretnih dana, dok se grob kopa zlikovcu.
Psalam 94,14Jer neće Jahve odbaciti naroda svojega i svoje baštine neće napustiti;
Psalam 94,15jer će se pravo dosuditi pravednosti i za njom će ići svi čestiti srcem.
Psalam 94,16Tko će ustati za me protiv zlotvora? Tko će se zauzeti za me protiv zločinaca?
Psalam 94,17Da mi Jahve ne pomaže, brzo bih sišao u mjesto tišine.
Psalam 94,18Čim pomislim: "Noga mi posrće", dobrota me tvoja, o Jahve, podupire.
Psalam 94,19Kad se skupe tjeskobe u srcu mome, tvoje mi utjehe dušu vesele.
Psalam 94,20Zar je bezbožno sudište u savezu s tobom kad nevolje stvara pod izlikom zakona?
Psalam 94,21Nek` samo pritišću dušu pravednog, nek` osuđuju krv nedužnu:
Psalam 94,22Jahve mi je utvrda, Bog - hrid utočišta moga.
Psalam 94,23Platit će im bezakonje njihovo, njihovom će ih zloćom istrijebiti, istrijebit će ih Jahve, Bog naš.
Psalam 94,1GOSPODE, Bože koji osvećuješ! Probudi se, Bože koji osvjćuješ!
Psalam 94,2Digni se, sudi zemlji, vrati dug oholima.
Psalam 94,3Za koliko vremena, GOSPODE, ti bezbožnici? koliko će vremena ti bezbožnici likovati?
Psalam 94,4Oni se hvastaju, oni govore drskosti, oni se hvališu, svi ti zlodjelnici.
Psalam 94,5Oni gaze tvoj narod, GOSPODE! oni ponižavaju one iz tvoje baštine;
Psalam 94,6oni mrcvare udovice i useljenike, oni ubijaju siročad.
Psalam 94,7Oni govore: ” GOSPOD ne vidi ništa; Bog Jakovljev ne zna ništa!“
Psalam 94,8Ljudi glupi između svih, znajte ovo; duhovi ograničeni, hoćete li razumjeti jednog dana?
Psalam 94,9On je posadio uho, ne može li čuti? On je oblikovao oko, ne može li gledati?
Psalam 94,10On je ispravljao narode, ne može li kazniti? On koji je dao svijest čovjeku,
Psalam 94,11GOSPOD, poznaje ispraznost ljudskih nauma.
Psalam 94,12Sretan čovjek kojeg ti ukoriš, GOSPODE, kojeg ti poučavaš zakonom svojim,
Psalam 94,13za odmoriti ga od loših dana za vrijeme dok se dubi rupa za bezbožnike.
Psalam 94,14Jer GOSPOD ne ostavlja svoj narod, on ne napušta svoju baštinu:
Psalam 94,15on će iznova suditi prema pravdi, i sva prava srca će se uskladiti.
Psalam 94,16Tko će zastupati moju stvar protiv tih zlobnika, uzeti moju stranu protiv zlodjelnika?
Psalam 94,17Ako me GOSPOD ne bude zaštitio, Tišina će uskoro postati moje boravište.
Psalam 94,18Kad ja govorih: ” Ja ću pasti !“, Tvoja vjernost, GOSPODE, mene je podupirala.
Psalam 94,19Kad me tisuću briga spopadne, ja se sladim tvojom okrjepom.
Psalam 94,20Da li će biti tvoj sukrivac, taj prijestol zločinački koji stvara bijedu u prijeziru zakona ?
Psalam 94,21Oni napadaju život pravednika, oni proglašavaju krivom jednu nedužnu žrtvu.
Psalam 94,22Ali, GOSPOD je postao moja tvrđava; moj Bog je stijena gdje se ja sklanjam.
Psalam 94,23On im je vratio njihov zločin; on ih uništava njihovom vlastitom opakošću; on njih uništava, GOSPOD naš Bog.
Psalam 94,1Bože od osvete, Gospode, Bože od osvete, pokaži se!
Psalam 94,2Podigni se, sudijo zemaljski, podaj zaslugu oholima.
Psalam 94,3Dokle će se bezbožnici, Gospode, dokle će se bezbožnici hvaliti?
Psalam 94,4Ruže i oholo govore, veličaju se svi koji čine bezakonje.
Psalam 94,5Gaze narod tvoj, Gospode, i dostojanje tvoje muče.
Psalam 94,6Udovicu i došljaka ubijaju, i sirote more.
Psalam 94,7I govore: neće vidjeti Gospod, i neće doznati Bog Jakovljev.
Psalam 94,8Orazumite se, preludi ljudi! budale! kad ćete biti pametni?
Psalam 94,9Koji je stvorio uho, zar ne čuje? i koji je oko načinio, zar ne vidi?
Psalam 94,10Zar neće obličiti koji narode urazumljuje, koji uči čovjeka da zna?
Psalam 94,11Gospod zna misli ljudima kako su ništave.
Psalam 94,12Blago čovjeku koga ti, Gospode, urazumljuješ, i zakonom svojim učiš;
Psalam 94,13Da bi mu dao mir u zle dane, dok se iskopa jama bezbožniku.
Psalam 94,14Jer neće odbaciti Gospod naroda svojega, i dostojanja svojega neće ostaviti.
Psalam 94,15Jer će se sud vratiti na pravdu, i njega će naći svi prava srca.
Psalam 94,16Ko će ustati za mene suprot zlima? ko će stati za mene suprot onima koji čine bezakonje?
Psalam 94,17Kad mi Gospod ne bi bio pomoćnik, brzo bi se duša moja preselila onamo gdje se muči.
Psalam 94,18Kad rečem: drkće mi noga, milost tvoja, Gospode, prihvata me.
Psalam 94,19Kad se umnože brige u srcu mom, utjehe tvoje razgovaraju dušu moju.
Psalam 94,20Eda li će se blizu tebe stati prijesto krvnički, i onaj koji namišlja nasilje nasuprot zakonu?
Psalam 94,21Spremaju se na dušu pravednikovu, i krv pravu okrivljuju.
Psalam 94,22Ali je Gospod moje pristanište, i Bog je moj tvrdo utočište moje.
Psalam 94,23On će im vratiti za bezakonje njihovo, za njihovu zloću istrijebiće ih, istrijebiće ih Gospod, Bog naš.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje