Tražilica


Postanak 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 6,1A kad se ljudi počeše množiti na zemlji i kćeri im se rodiše,
Postanak 6,2Vidješe sinovi Božji, da su bile lijepe kćeri čovječje, i uzimali ih sebi za žene, koliko ih htjedoše.
Postanak 6,3Tada reče Gospod: "Duh moj neće više dugo ostati u ljudima; jer nijesu više ništa drugo nego meso, a trajanje života njihova neka bude još samo sto i dvadeset godina."
Postanak 6,4Onda, kada su se sinovi Božji ženili kćerima čovječjim, pa i kasnije još, i ove im rađale djecu, živjeli su divovi na zemlji, gorostasi davnine, preslavni junaci.
Postanak 6,5Kad Gospod vidje, da je pokvarenost ljudi na zemlji bila velika i da je sve mišljenje i htijenje srca njihova svejednako išlo samo na zlo.
Postanak 6,6Pokaja se Gospod, da je bio načinio ljude na zemlji, i bio je duboko ožalošćen.
Postanak 6,7I reče Gospod: "I zbrisat ću s lica zemlje, čovjeka i zvijeri, gmizavce i ptice u zraku, jer se kajem, što sam ih načinio."
Postanak 6,8Samo Noa nađe milost u očima Gospodnjim.
Postanak 6,9Ovo je potomstvo Noino: Noa je bio čovjek pobožan i bez prijekora u svojem naraštaju; Noa je živio po zapovijedi Božjoj.
Postanak 6,10Tri sina imao je Noa: Šema, Hama i Jafeta.
Postanak 6,11Tada je bila zemlja pokvarena pred Bogom i puna zločina.
Postanak 6,12I kad Bog vidje, kako je zemlja bila veoma pokvarena, jer je sve čovječanstvo u svojemu djelovanju bilo pošlo po zlu na zemlji.
Postanak 6,13Tada reče Bog Noi: "Odlučio sam, kraj svima živim stvorenjima dolazi pred mene; jer je zemlja puna zločina, i što ih čine; i evo, uništit ću ih zajedno sa zemljom.
Postanak 6,14Napravi sebi (plovni) kovčeg od drveta gofera; načini pregratke u kovčegu i zasmoli ga iznutra i izvana smolom!
Postanak 6,15Ovako ćeš ga napraviti: trista lakata neka bude duljina kovčegu, pedeset lakata širina njegova i trideset lakata visina njegova!
Postanak 6,16Napravi na kovčegu otvor a svjetlost i lakat mu odmjeri visine odozgor naokolo; stavi onda vrata kovčegu sa strane i načini u njemu donji, srednji i gornji kat!
Postanak 6,17Jer evo: pustit ću potop na zemlju, da istrijebim sva bića pod nebom, što imaju u sebi dah života; sve, što živi na zemlji neka izgine!
Postanak 6,18S tobom ipak hoću sklopiti zavjet; u kovčeg ući ćeš ti i s tobom sinovi tvoji, žena tvoja i žene sinova tvojih.
Postanak 6,19Od svih živih bića uzet ćeš u kovčeg po dvoje, da ih sa sobom uzdržiš na životu; po jedno muško i jedno žensko neka bude!
Postanak 6,20Od svake vrste ptica, stoke i od živina, što gmižu po zemlji, neka uđe s tobom po dvoje, da ostanu na životu.
Postanak 6,21Priskrbi sebi i sve, što treba za hranu, i spremi to kod sebe, da bude hrane tebi i njima!"
Postanak 6,22I Noa izvede sve onako, kako mu je bio zapovjedio Bog.
Postanak 6,1 Kad su se ljudi počeli širiti po zemlji i kćeri im se narodile,
Postanak 6,2opaze sinovi Božji da su kćeri ljudske pristale, pa ih uzimahu sebi za žene koje su god htjeli.
Postanak 6,3Onda Jahve reče: "Neće moj duh u čovjeku ostati dovijeka; čovjek je tjelesan, pa neka mu vijek bude stotinu dvadeset godina.
Postanak 6,4U ona su vremena - a i kasnije - na zemlji bili Nefili, kad su Božji sinovi općili s ljudskim kćerima pa im one rađale djecu. To su oni od starine po snazi glasoviti ljudi.
Postanak 6,5Vidje Jahve kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloća.
Postanak 6,6Jahve se pokaja i u svom srcu ražalosti što je načinio čovjeka na zemlji.
Postanak 6,7Reče Jahve: "Ljude koje sam stvorio izbrisat ću s lica zemlje - od čovjeka do zvijeri, puzavce i ptice u zraku - jer sam se pokajao što sam ih napravio.
Postanak 6,8Ali je Noa našao milost u očima Jahvinim.
Postanak 6,9Ovo je povijest Noina: Noa je bio čovjek pravedan i neporočan u svom vremenu. S Bogom je Noa hodio.
Postanak 6,10Tri su se sina rodila Noi: Šem, Ham i Jafet.
Postanak 6,11U očima Božjim zemlja se bila iskvarila; nepravdom se napunila.
Postanak 6,12I kad je Bog vidio kako se zemlja iskvarila - ta svako se biće na zemlji izopačilo -
Postanak 6,13reče Bog Noi: "Odlučio sam da bude kraj svim bićima jer se zemlja napunila opačinom; i, evo, uništit ću ih zajedno sa zemljom.
Postanak 6,14Napravi sebi korablju od smolastoga drveta; korablju načini s prijekletima i obloži je iznutra i izvana paklinom.
Postanak 6,15A pravit ćeš je ovako: neka korablja bude trista lakata u duljinu, pedeset u širinu, a trideset lakata u visinu.
Postanak 6,16Na korablji načini otvor za svjetlo, završi ga jedan lakat od vrha. Vrata na korablji načini sa strane; neka ima donji, srednji i gornji kat.
Postanak 6,17Ja ću, evo, pustiti potop - vode na zemlju - da izgine svako biće pod nebom, sve u čemu ima dah života: sve na zemlji mora poginuti.
Postanak 6,18A s tobom ću učiniti Savez; ti ćeš ući u korablju - ti i s tobom tvoji sinovi, tvoja žena i žene tvojih sinova.
Postanak 6,19A od svega što je živo - od svih bića - uvedi u korablju od svakoga po dvoje da s tobom preživi, i neka budu muško i žensko.
Postanak 6,20Od ptica prema njihovim vrstama, od životinja prema njihovim vrstama i od svih stvorova što po tlu puze prema njihovim vrstama: po dvoje od svega neka uđe k tebi da preživi.
Postanak 6,21Sa sobom uzmi svega za jelo pa čuvaj da bude hrane tebi i njima.
Postanak 6,22Noa učini tako. Sve kako mu je Bog naredio, tako je izvršio.
Stvaranje 6,1Kako su se ljudi bili počeli množiti na površini zemlje i kako im se bijahu narađale kćeri,
Stvaranje 6,2sinovi Božji vidješe da kćeri ljudske bijahu lijepe i oni ih po svojem izboru uzimahu za žene.
Stvaranje 6,3GOSPOD reče: `Moj Duh neće uvijek ravnati čovjekom, budući predan svojim grješkama: on je samo tijelo i njegovi dani bit će 120 godina. `
Stvaranje 6,4U te dane, na zemlji bijaše divova a bijaše ih tu opet jer nađoše kćeri ljudske i imađahu od njih djece. To su nekadašnji glasoviti polubogovi.
Stvaranje 6,5GOSPOD vidje da se zlotvornost ljudska namnožila po zemlji: cijelim tijekom dana, njegovo srce ne smišljaše drugo do li zlo
Stvaranje 6,6i GOSPOD se pokaja što je stvorio čovjeka na zemlji. Ražalosti se zbog toga
Stvaranje 6,7i reče: ` Izbrisat ću s površine zemlje čovjeka kojeg sam stvorio, čovjeka, pticu, zvjerad, sitnu marvu i čak ptice nebeske, jer se kajem što sam ih stvorio. `
Stvaranje 6,8Ali Noja nađe milost u GOSPODOVIM očima.
Stvaranje 6,9Evo Nojine obitelji: Noja, čovjek pravedan, bi neporočan usred naraštaja svojeg vremena. Slijeđaše on putove Božje,
Stvaranje 6,10pa porodi tri sina: Sema, Šama i Jafeta.
Stvaranje 6,11Zemlja bijaše iskvarena pred Bogom i puna nasilja.
Stvaranje 6,12Bog pogleda zemlju i vidje ju iskvarenom, jer svako tijelo bijaše izopačeno na zemlji.
Stvaranje 6,13Bog reče Noji : ` Za mene, svršetak svakom tijelu je stigao! Jer, zbog ljudi zemlja je ispunjena nasiljem i ja ću ih uništiti sa zemljom. `
Stvaranje 6,14` Ti načini jednu lađu od namoljenog drveta. Načinit ćeš lađu s pregradcima. Namolit ćeš ju dobro i s vana i iznutra.
Stvaranje 6,15Tu lađu napravi dugom 300 lakata, širokom 50 i visokom 30.
Stvaranje 6,16Napravit ćeš lađi jedan krov sa zabatom koji ćeš uzdignuti jedan lakat iznad nje. Ulaz u lađu stavit ćeš njoj sa strane, potom u njenoj unutrašnjosti napravit ćeš jedan kat pri dnu, jedan drugi i jedan treći.
Stvaranje 6,17` Ja ću učiniti da dođe Potop to jest vode na zemlju, za uništiti pod nebesima svaki stvor s udahnutim životom; sve što je na zemlji izdahnut će.
Stvaranje 6,18Ja ću uspostaviti svoj savez s tobom. ` Uđi u lađu, ti, i s tobom, tvoji sinovi.
Stvaranje 6,19Od svakog živog bića, od svakog tijela, uvest ćeš jedan par u lađu da prežive s tobom; nek budu jedno muško i jedno žensko!
Stvaranje 6,20Od svake vrste ptica, od svake vrste životinja, od svake vrste sitne stoke zemaljske, jedan par od svake vrste doći će k tebi za preživjeti.
Stvaranje 6,21A ti, uzmi od svega što se jede i načini za sebe jednu rezervu; bit će to tvoja i njihova hrana.`
Stvaranje 6,22Tu je ono što učini Noja; on učini točno ono što mu je Bog bio propisao.
1. Mojsijeva 6,1A kad se ljudi počeše množiti na zemlji, i kćeri im se narodiše.
1. Mojsijeva 6,2Videći sinovi Božji kćeri čovječije kako su lijepe uzimaše ih za žene koje htješe.
1. Mojsijeva 6,3A Gospod reče: neće se duh moj do vijeka preti s ljudima, jer su tijelo; neka im još sto i dvadeset godina.
1. Mojsijeva 6,4A bijaše tada divova na zemlji; a i poslije, kad se sinovi Božji sastajahu sa kćerima čovječijim, pa im one rađahu sinove; to bijahu silni ljudi, od starine na glasu.
1. Mojsijeva 6,5I Gospod videći da je nevaljalstvo ljudsko veliko na zemlji, i da su sve misli srca njihova svagda samo zle,
1. Mojsijeva 6,6Pokaja se Gospod što je stvorio čovjeka na zemlji, i bi mu žao u srcu.
1. Mojsijeva 6,7I reče Gospod: hoću da istrijebim sa zemlje ljude, koje sam stvorio, od čovjeka do stoke i do sitne životinje i do ptica nebeskih; jer se kajem što sam ih stvorio.
1. Mojsijeva 6,8Ali Noje nađe milost pred Gospodom.
1. Mojsijeva 6,9Ovo su događaji Nojevi: Noje bješe čovjek pravedan i bezazlen svojega vijeka; po volji Božjoj svagda življaše Noje.
1. Mojsijeva 6,10I rodi Noje tri sina: Sima, Hama i Jafeta.
1. Mojsijeva 6,11A zemlja se pokvari pred Bogom, i napuni se zemlja bezakonja.
1. Mojsijeva 6,12I pogleda Bog na zemlju, a ona bješe pokvarena; jer svako tijelo pokvari put svoj na zemlji.
1. Mojsijeva 6,13I reče Bog Noju: kraj svakome tijelu dođe preda me, jer napuniše zemlju bezakonja; i evo hoću da ih zatrem sa zemljom.
1. Mojsijeva 6,14Načini sebi kovčeg od drveta gofera, i načini pregratke u kovčegu; i zatopi ga smolom iznutra i spolja.
1. Mojsijeva 6,15I načini ga ovako; u dužinu neka bude trista lakata, u širinu pedeset lakata, i u visinu trideset lakata;
1. Mojsijeva 6,16Pusti dosta svjetlosti u kovčeg; i krov mu svedi ozgo od lakta; i udari vrata kovčegu sa strane; i načini ga na tri boja: donji, drugi i treći.
1. Mojsijeva 6,17Jer evo pustiću potop na zemlju, da istrijebim svako tijelo, u kojem ima živa duša pod nebom; što je god na zemlji sve će izginuti.
1. Mojsijeva 6,18Ali ću s tobom učiniti zavjet svoj: i ući ćeš u kovčeg ti i sinovi tvoji i žena tvoja i žene sinova tvojih s tobom.
1. Mojsijeva 6,19I od svega živa, od svakoga tijela, uzećeš u kovčeg po dvoje, da sačuvaš u životu sa sobom, a muško i žensko neka bude.
1. Mojsijeva 6,20Od ptica po vrstama njihovijem, od stoke po vrstama njezinijem, i od svega što se miče na zemlji po vrstama njegovijem, od svega po dvoje neka uđe s tobom, da ih sačuvaš u životu.
1. Mojsijeva 6,21I uzmi sa sobom svega što se jede, i čuvaj kod sebe, da bude hrane tebi i njima.
1. Mojsijeva 6,22I Noje učini, kako mu zapovjedi Bog, sve onako učini.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje